Groot denken.

Hier kun je discussieren over Groot denken..
Het is te hopen dat het pleidooi van GroenLinks voor een raadgevend referendum over het vrijhandelsverdrag TIPP landelijk breed gesteund zal worden en uiteindelijk zal leiden tot een Haagse afwijzing van het verdrag. Geen eenvoudige opgave, omdat daarvoor partijpolitieke en financieel-economische belangen – die wereldwijd het dagelijks doen en laten bepalen – overruled moeten worden. Mocht dat lukken, dus mocht het TIPP-verdrag door Nederland worden afgewezen, dan is de logische volgende stap dat Rutte – namens het Nederlandse volk, dus in het belang van het algemeen – in Brussel en Washington gaat lobbyen voor een raadgevend Europees en Amerikaans referendum over dit vrijhandelsverdrag. TIPP gaat immers over een verdrag tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie! Helaas is het een illusie te denken dat het ooit zover zal komen, omdat het daarvoor noodzakelijke grensoverschrijdende grote denken een partijpoliticus van het kaliber Rutte nu eenmaal niet gegeven is, hoezeer hij ook begiftigd is met de gave van het woord.


Valse illusies

Wouter je hebt teveel valse illusies.

De Nederlandse bevolking stemde tegen de euro maar de regering negeerde het volledig.

De heer Bonte van GroenLinks organiseerde een petitie tegen consumentenvuurwerk.
Bij 40.000 handtekeningen zou het parlement dit op de agenda moeten plaatsen.
Volgens mij is dat nooit gebeurd.
Toch waren er zeker 56.000 handtekeningen.
De toenmalige PvdA minister van Binnenlandse Zaken negeerde het volledig.

De grote politieke partijen in Nederland hebben al ingestemd met het vrijhandelsverdrag.
De opmerking van GroenLinks is slechts bedoeld om de bevolking in verwarring te brengen
en is bedoeld om valse illusies te versterken.

Groot denken.

Mijn hartelijke dank voor uw reactie meneer/mevrouw NN. Alleen zet ik vraagtekens bij uw harde verwijt van valse illusies. Wat dat betreft heb ik de volgende vraag: “Kunt u mij het onweerlegbare bewijs leveren dat het pleidooi van GroenLinks voor een raadgevend referendum over het verstrekkende vrijhandelsverdrag TIPP, slechts bedoeld is om de bevolking (dus u en ik) in verwarring te brengen, ofwel een oor aan te naaien? Bij voorbaat mijn dank voor de tijd en de moeite die u zich zult getroosten voor het onderbouwen van uw visie.

GroenLinks

Referendum afwegingskader militaire interventies
https://groenlinks.nl/referendum

Eerst was het een hoop blablabla maar toen het onderwerp
serieus ter sprake kwam. bleek de standvastigheid
van GroenLinks een gewassen neus.
Het bleek niet meer dan een toneelstuk.

Groot denken.

U gaat er 'op voorhand' vanuit meneer/mevrouw NN dat een raadgevend referendum over het vrijhandelsverdrag TIPP (mocht dat al gehouden worden) een wassen neus is. Maar dat is toch geen bewijs! Een bewijs is immers eerst achteraf te leveren! Of kunt u in de toekomst kijken?

Referendum

Het gaat er niet om in de toekomst te kijken.
Het gaat om de vraag hoe GroenLinks zich opstelde tot op heden.

GroenLinks is sinds het samengaan van PPR / PSP / CPN bezig geweest
die achterban politiek gezien volledig uit te schakelen.
Weg met de idealen van PPR, PSP en CPN.
De fusie was niet meer dan een smoes om het klimaat van
politieke discussies in Nederland de nek om te draaien.

Vervolgens komt men af en toe met loze kreten, waarbij men
dan wel weer een beroep doet op het enthousiasme van de
voormalige PPR / PSP / CPN leden.

GroenLinks is in feite niet meer dan een bliksemafleider.
Zij poetsen het imago op van de parlementaire democratie
en als het om bezuinigingen (afbraakbeleid) gaat,
biedt GroenLinks graag de helpende hand aan bij de heersende politiek.

PSP

Als je hier verder over nadenkt, had de PSP een fraaie rol kunnen spelen
in deze tijdsgeest van oorlogen en militarisering.
Anderzijds moeten we de PSP ook niet ophemelen.

Het was ook wel een tegelijkertijd een wereldvreemde partij.
Van daaruit kon je zelfs voor de VVD Minister van Justitie worden,
daarbij een beleid uitvoerend dat als mensonvriendelijk bekend was.

Maar ja GroenLinks is net als Die Grunen en Die Linke in Duitsland.
Ze voeren het politiek beleid uit van de heersende machten.

Groot denken.

Met uw reactie meneer/mevrouw NN dat 'het er niet om gaat om in de toekomst te kijken', doet u het voorkomen alsof de politiek niet toekomstgericht is. Een ernstige misvatting, omdat zonder toekomstgerichtheid de partijpolitiek geen bestaansgrond en daarmee geen bestaansrecht heeft. De zin van het bedrijven van politiek – van welke signatuur dan ook – ligt immers besloten in het streven naar een betere, een rechtvaardiger(!) wereld voor (primair) ons nageslacht! In dat veelzijdige (gezien het aantal partijen) partijpolitieke idealistische streven past feilloos het pleidooi van GroenLinks voor een raadgevend referendum over TIPP. Dat pleidooi speelt namelijk feilloos in op de omvangrijke maatschappelijke implicaties van de handelsovereenkomst tussen de EU en de VS en overstijgt daardoor de tijd- en plaatsgebonden partijpolitieke en financieel-economische belangen. In feite appelleert het GroenLinks-pleidooi daardoor aan het democratische algemeen belang, met als resultaat dat het pleidooi niet alleen GroenLinks aanhangers aangaat, maar iedere Nederlander die de toekomst ter harte gaat. Maar om over die betrokkenheid van iedereen helderheid te krijgen, is een raadgevend (nationaal) referendum simpelweg noodzakelijk. Wat dat betreft ervaar ik het pleidooi van GroenLinks niet als een bliksemafleider, maar als een potentiële bliksemschicht, met alle hoopgevende maatschappelijke consequenties van dien.

Referendum

Bedankt voor uw keurige reactie.
We verschillen van mening maar daar is niets mis mee.

Groot denken

Je hoeft er niet aan te twijfelen dat duizenden groenlinksers oprecht tegen TTIP en zeker tegen ISDS zijn.
Je hoeft er niet aan te twijfelen dat duizenden groenlinksers referenda verkiezen boven parlementaire dictatuur.
Dat referenda misbruikt kunnen worden is een feit, maar dat geldt wel voor meer dingen.
Dat socialisme misbruikt is is geen reden om dan maar geen socialist meer te zijn bijvoorbeeld.
Dat een gedeelte van (invloedrijke) groenlinksers niet van referenda houdt is ook geen geheim, maar gelukkig zijn er leden die naar kongressen gaan om te zorgen dat die niet al te zeer de overhand krijgen...
Het ledenreferendum over militaire interventie was inderdaad een wassen neus - groenlinksleden konden kiezen uit voor of tegen een "kader" waar 95% van iedereen van links tot rechts mee kan leven, maar dat feitelijk de kamerfractie carte blanche geeft. Veel leden stemden voor ("hoera"), en als dat niet gebeurt was zou het vast uitgelegd zijn als "groenlinksers willen geen referenda"
Het referendum over de EU grondwet-die-geen-grondwet-is is ook een schoolvoorbeeld van hoe het *niet* moet.

Er is nooit een referendum over de euro geweest. Stemmen op partijen uitleggen alsof dat alleen maar stemmen tegen de euro waren is een vorm van demagogie waarvan ik hoop dat we ons op indymedia.er niet toe verlagen

Klopt

Ja sorry. Je hebt natuurlijk volkomen gelijk.
Het was een misser om te praten over een referendum over de euro.

Je schrijft prima wat ik wel bedoel:
"Het referendum over de EU grondwet-die-geen-grondwet-is is"

Mijn misser ontstaat om politieke discussies in Nederland amper bestaan.
Dan krijg je het effect van willen wegrijden met een auto
terwijl de auto nadrukkelijk op de handrem staat.
Ik ben blij dat er nog burgers zijn die het wel scherp zien.

Uw reactie stel ik zeer op prijs en doet me goed.
Ik kan me prima vinden in de inhoud daarvan.

Vendita Viagra Catania MiguDome

Levitra Women Effects Viagra Original best price on levitra Levaquin Lebact Low Price Generique Amoxicillin Sans Ordonnance En Ligne

Pictures from collective networks

Pornographic blog pictures from internet
erotic obsession free erotic wallpaper erotic animals mature sex erotic child
http://japan.erolove.in/?piper
erotic perfume erotic mp3 erotic stock photo erotic romance movies erotic dancers

Pictures from venereal networks

Novel devise
http://cupid.dating.hotblog.top/?post.jasmine
in perth herpes groups blind date in korea advertising affiliates latin dating service

good website

fancy web site http://www.alme.co/submap

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech