Reageer op:

Israelische militaire aanval op Gaza/Commentaar op NOS pro Israel berichtgeving

Hier kun je discussieren over Israelische militaire aanval op Gaza/Commentaar op NOS pro Israel berichtgeving.
ISRAELISCHE MILITAIRE AANVAL OP GAZA/COMMENTAAR OP PRO ISRAEL NOS BERICHTGEVING

VOORAF

Geachte Redactie en lezers van Indymedia,

Uiteraard bent u op de hoogte van het recentelijk gestarte Israelische legeroffensief
in Gaza ''Pillar of Cloud'', dat nu reeds 11 Palestijnse burgerslachtoffers en 130 gewonden
heeft geeist

Zie

http://www.btselem.org/gaza_strip/20121115_gaza_operation

http://nos.nl/artikel/440544-offensief-israel-tegen-top-hamas.html

Aangezien ik van meet af aan bij de NOS een weinig objectieve pro Israel
berichtgeving heb geconstateerd. wat structureel is, heb ik ze onderstaande
brief doen toekomen

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

AAN DE NOS REDACTIE
UW PRO ISRAEL NIEUWSBERICHTGEVING VAN HET MIDDEN OOSTENCOMFLICT
UW PRO ISRAEL BERICHTGEVING BIJ HET RECENTE ISRAELISCHE OFFENSIEF
IN GAZA, PILLAR OF CLOUD

Geachte Redactie

Zoals u aan mijn regelmatig terugkerende reacties gezien hebt, ben ik een kritisch volger van uw nieuwsberichtgeving, met name tav het Midden/Oostenconflict
Daarbij heb ik u meerdere malen gewezen op uw tendentieuze berichtgeving,
waarbij Israelische schendingen tegen het Internationaal Recht hetzij in het geheel
niet als zodanig worden benoemd, hetzij worden gebagatelliseerd
Dit is mij met name opnieuw opgevallen in uw berichtgeving over de op 14
november 2012 gestarte Israelische militaire aanvallen op Gaza, Pillar of Cloud

Ik kom op uw Gaza berichtgeving terug, maar aangezien die tendentieuze berichtgeving
een terugkerend ¨patroon is,haal ik enkele punten in het algemeen aan, die mij in de
afgelopen 10 jaren, dat ik u actief volg, zijn opgevallen

ISRAELISCHE BEZETTING VAN DE PALESTIJNSE GEBIEDEN
POSITIE GAZA

Wanneer u refereert aan ´´de Palestijnse gebieden´´, vermeldt u vaak niet, dat
hier sprake is van een sinds 1967 durende Israelische bezetting,
ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 dd 1967, die Israel opriep, zich uit
de in de juni oorlog van 1967 bezette gebieden terug te trekken
Toch is die bezetting de oorzaak van het hedendaagse Midden/Oostenconflict
Zonder dat te noemen, worden Palestijnse reacties vaak niet begrepen en
lijkt het een strijd tussen ´´gelijke partijen´´
Dat is het niet
Het is een strijd tussen bezetter en onderdrukte

Al evenmin vermeldt u, dat ondanks de terugtrekking van het Israelische leger in 2005, Gaza nog steeds bezet gebied is volgens het Internationaal Recht, aangezien Israel de grenzen en het luchtruim controleert 1

NEDERZETTINGEN

Wanneer u aan de in bezet Palestijns gebied gebouwde nederzettingen refereert, vermeldt
u nooit, dat zij in strijd zijn met het Internationaal Recht 2
Hiermee negeert u een van de belangrijkste Israelische schendingen van het Internationaal Recht
Nog afgezien van het feit, dat de bouw van die nederzettingen groot Palestijns leed heeft veroorzaakt door de massale landonteigeningen, waardoor in de loop der jaren meer dan 100 000 Palestijnen dakloos zijn geworden
Recentelijk nog ging u in de fout bij het noemen van de veroordeling door minister van
Buitenlandse Zaken, Timmermans van het bouwen van nederzettingen

In de eerste plaats sprak u neutraal en bagatelliserend over ´´de bouw van nieuwe woningen
In de tweede plaats wekte u de indruk, dat de illegaliteit van de nederzettingen de persoonlijke mening van Timmermans was
Ik citeer u
´´Volgens minister Timmermans is de bouw van nederzettingen in bezet gebied in strijd met het internationaal recht.´ 3
Dit is misleidend en suggereert, dat hierover internationaal geen eenduidigheid bestaat
U dient, evenals uw Belgische VRT collega´s consequent te vermelden
´´De in bezet Palestijns gebied gebouwde nederzettingen zijn in strijd met het Internationaal Recht´´

EENZIJDIGE BERICHTGEVING-GEEN HOOR EN WEDERHOOR

Vaak komt het voor, dat u in een nieuwsbericht het Israelische standpunt-lezing der gebeurtenissen vermeldt, zonder de Palestijnse te vermelden
Dat is schending van het hoor en wederhoor principe, wat de basis is van iedere
goede journalistiek en bovendien een eenzijdig pro Israel beeld laat zien
Want bij de lezer blijft hangen, wat er over de ene partij is geschreven
Niet wat u hebt weggelaten over de andere partij

ISRAELISCHE ´´VERGELDING´´ OP PALESTIJNSE MILITAIRE ACTIES
WAAROM GEEN PALESTIJNSE VERGELDING OP ISRAELISCHE MILITAIRE ACTIES

U vermeldt bij voortduring, öok bij de recentelijke Israelische aanvallen op Gaza 4,
dat de Israelische aanvallen ´´een vergelding´´ zijn op Palestijnse raketbeschietingen
Hierover zometeen meer
Opvallend is echter, dat u bij Palestijnse militaire acties nooit vermeldt, dat deze een ´´vergelding´´ zijn op eerdere Israelische militaire acties
Hieruit blijkt een kennelijke voorkeur voor Israel in uw berichtgeving, die in strijd is
met de journalistieke objectiviteit

ISRAELISCHE LIQUIDATIES VAN HAMAS LEIDERS

Wanneer u in uw berichtgeving melding maakt van Israelische liquidaties van
Hamas of andere Palestijnse leiders of activisten, dient u te vermelden,
dat deze als buitengerechtelijke executies oorlogsmisdaden zijn
Bovendien maken dergelijke illegale militaire afrekeningen, die meestal in drukke woonwijken, vluchtelingenkampen of op marktpleinen plaatsvinden, regelmatig burgerslachtoffers

Het welbewust in gevaar brengen van de burgerbevolking met dodelijke afloop
zijn oorlogsmisdaden
Zulke feiten dient u te vermelden in uw berichtgeving en zijn gemakkelijk
te vinden op de websites van Amnesty International, Human Rights Watch
en Btselem.org

GEEN ´´CONFLICT TUSSEN ISRAEL EN HAMAS´´, MAAR STRIJD PALESTIJNS
VERZET TEGEN ISRAEL, DE BEZETTENDE MACHT

Ook bij dit nieuwe Israelische offensief refereert u aan ´´het conflict tussen Israel en Hamas´´
Dit is misleidend en onjuist
Niet alleen suggereert dit ´´gelijke partijen´´, wat niet het geval is, gezien de grote Israelische militaire overmacht en high tech gevechtswapens, waaronder in dichtbevolkte gebieden verboden, maar toch door het Israelische leger gebruikte fosforbommen
Erger is, dat u de aard van het conflict ontkent

Het gaat hier immers om de volgens het Internationaal Recht legitieme strijd van
Palestijnse verzetsorganisaties als Hamas tegen de Israelische bezetter, die nu al 45 jaar
weigert, zich uit bezet gebied terug te trekken, de West Bank vrijwel heeft volgebouwd
met illegale nederzettingen, een illegale Muur 5 bouwt die deels door bezet Palestijns
gebied en zich in die 45 jaar behalve aan onderdrukking schuldig heeft gemaakt aan
grootschalige mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, waarvan de Blokkade
van Gaza een van de meest schrijnende is

Ik zal niet ontkennen, dat van oorlogsmisdaden sprake is aan Palestijnse kant,
zoals het afschieten van raketten met als gevolg Israelische burgerdoden 6
aangezien volgens het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht aanvallen
op burgers en burgerdoelen niet zijn toegestaan

Maar het is wel een reactie op 45 jaar onderdrukking en bezetting en door Israel
straffeloos gepleegde oorlogsmisdaden
Zonder momenteel enig internationaal perspectief voor de beeindiging van die bezetting
en de strijd tegen het superieure en zeer geavanceerde Israelische leger is een zeer
moeilijke weg

OPERATIE PILLAR OF CLOUD PALESTIJNSE RAKETAANVALLEN
OORZAAK EN GEVOLG

Ik citeer u

´´Israël is bezig met een offensief tegen de top van Hamas, uit vergelding voor de raketaanvallen op het zuiden van Israël vanuit de Gazastrook. ´´

Het misleidende aan deze berichtgeving is de suggestie, dat deze Israelische aanval gerechtvaardigd zou zijn vanwege
de Palestijnse raketbeschietingen
Dit is niet het geval
Volgens het Internationaal Recht mag de ene mensenrechtenschending niet met een andere
worden beantwoord
Dus het feit, dat Palestijnse raketbeschietingen op Israelische burgerdoelen illegaal
zijn, geeft Israel niet het recht, buitengerechtelijke executies uit te voeren en de Palestijnse burger
bevolking aan te vallen, wat gedurende dit nieuwe offensief al een verontrustend aantal
keren is gebeurd 7

Maar het gaat dieper
Want die Palestijnse raketaanvallen, al zijn die dan illegaal, kwamen
niet uit de lucht vallen, maar hadden een achtergrond, die begon bij de dood
van Ahmad Abu Dacca, een 13 jarig Palestijns jongetje, die op 8 november omkwam bij een luchtaanval van het Israelische leger 8

OPERATIE PILLAR OF CLOUD-PALESTIJNSE BURGERDODEN
ISRAELISCHE OORLOGSMISDADEN

De buitengerechtelijke executie van Hamas kopstuk Ahmad al Jaabari heeft de nieuwe
Israelische militaire operatie Pillar of Cloud ingeluid, waarbij tenminste 11 Palestijnse burgers zijn
omgekomen en 130 mensen gewond geraakt zijn 9

Hieruit blijkt wel, dat niet zozeer Hamas strijders, maar de Palestijnse burgerbevolking de prijs
betaalt, net als bij Operation Cast Lead 2008/2009 10
Diezelde bevolking, die ook al zo hard is getroffen door de Gaza Blokkade,
waarover u zich ook in bagatelliserende zin uitlaat 11

TENSLOTTE

In bovenstaande heb ik aangetoond, waar uw berichtgeving over het Midden-Oostenconflict,
doorgetrokken naar het huidige Israelische militaire offensief, naar mijn mening
niet beantwoordt aan de journalistieke eisen van hoor en wederhoor en objectiviteit
Ik hoop, dat u hieruit lering trekt en in de toekomst het gewicht niet laat overslaan
richting Israel, maar, u baserend op het Internationaal Recht, de Palestijnse kant
van het verhaal de plaats geeft, die het toekomt

Want het siert u allerminst, een illegale bezetting, illegale nederzettingenpolitiek,
een inhumane uithongering van een burgerbevolking [Gaza Blokkade] en de Israelische
militaire operaties, die zoveel burgerslachtoffers aan Palestijnse zijde eisen, te bagatelliseren
of dood te zwijgen

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief en beterschap in
uw nieuwsberichtgeving toegewens, te beginnen bij het becommentarieren van dit
nieuwe legeroffensief ''Pillar of Cloud''

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

1

´´12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen.´´

VRAAG EN ANTWOORD
BRIGITTE HERREMANS
ISRAEL´S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK

http://www.politics.be/duiding/596/#12

2

BTSELEM.ORG

SETTLEMENTS AND LAW
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL
LAW

http://www.btselem.org/settlements/international_law

3

NOS
TIMMERMANS VEROORDEELT BOUWPLAN
7 NOVEMBER 2012

http://nos.nl/artikel/438097-timmermans-veroordeelt-bouwplan.html

4

´´Israël is bezig met een offensief tegen de top van Hamas, uit vergelding voor de raketaanvallen op het zuiden van Israël vanuit de Gazastrook.´´

Bron

OFFENSIEF ISRAEL TEGEN TOP HAMAS
14 NOVEMBER 2012

http://nos.nl/artikel/440544-offensief-israel-tegen-top-hamas.html

5

BTSELEM.ORG

SEPARATION BARRIER
OPINION OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

http://www.btselem.org/separation_barrier/international_court_decision

6

DRIE ISRAELIS DOOD DOOR GAZA RAKET
15 NOVEMNER 2012

http://nos.nl/artikel/440808-drie-israelis-dood-door-gazaraket.html

3 ISRAELI CIVILIANS KILLED FROM ROCKET FIRE BY PALESTINIAN ORGANISATIONS
IN GAZA
15 NOVEMBER 2012

http://www.btselem.org/israeli_civilians/20121115_israeli_civilians_kill...

7

BTSELEM.ORG
LEARNING THE LESSONS OF THE PAST TO PROTECT GAZA CIVILIANS
15 NOVEMBER 2012

http://www.btselem.org/gaza_strip/20121115_gaza_operation

AMNESTY INTERNATIONAL

ISRAEL GAZA
ALL SIDES MUST STEP BACK FROM THE BRINK TO PROTECT CIVILIANS
14 NOVEMBER 2012

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/israelgaza-all-sides-...

PALESTINIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS
NEW ISRAELI MILITARY ESCALATION AGAINST THE GAZA STRIP
LEADER OF HAMAS ARMED WING AND HIS BODYGUARD EXTRAJUDICIALLY
EXECUTED AND DEATH TOLL RISES TO 13, INCLUDING TWO CHILDREN AND A WOMAN
WHILE 115 CIVILIAN, INCLUDING 26 CHILDREN AND 25 WOMEN, WOUNDED

http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_content&view=arti...

8

NOS
STILZWIJGEND BESTAND IN GAZA
13 NOVEMBER 2012

http://nos.nl/artikel/440145-stilzwijgend-bestand-in-gaza.html

ELECTRONIC INTIFADA
FAMILY MOURNS GAZA BOY SHOT BY ISRAELI FORCES WHILE
PLAYING FOOTBALL
15 NOVEMBER 2012

http://electronicintifada.net/content/family-mourns-gaza-boy-shot-israel...

9

BTSELEM.ORG
LEARNING THE LESSONS OF THE PAST TO PROTECT GAZA CIVILIANS
15 NOVEMBER 2012

http://www.btselem.org/gaza_strip/20121115_gaza_operation

PALESTINIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS
NEW ISRAELI MILITARY ESCALATION AGAINST THE GAZA STRIP
LEADER OF HAMAS ARMED WING AND HIS BODYGUARD EXTRAJUDICIALLY
EXECUTED AND DEATH TOLL RISES TO 13, INCLUDING TWO CHILDREN AND A WOMAN
WHILE 115 CIVILIAN, INCLUDING 26 CHILDREN AND 25 WOMEN, WOUNDED

http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_content&view=arti...

10

BTSELEM.ORG
LEARNING THE LESSONS OF THE PAST TO PROTECT GAZA CIVILIANS
15 NOVEMBER 2012

http://www.btselem.org/gaza_strip/20121115_gaza_operation

EKUDOS
ISRAELISCHE MILITAIRE AANVALLEN OP GAZA/VUILE OORLOG
TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/140390/israelische_militaire_aanvallen_op_g...

11

´´De in 2008 door de Israelische autoriteiten ingevoerde Blokkade van Gaza betekende een
totale afsluiting van Gaza voor de buitenwereld
De grenzen werden gecontroleerd door het Israelische leger
Voedsel, medicijnen en andere noodzakelijke levensbehoeften werden niet of met mondjesmaat doorgelaten
Deze situatie is niet nieuw, want al eerder werd door het Israelische leger naar willekeur de toevoer van producten als
brandstof en electriciteit tegengehouden10
Het blokkeren van voedsel, medicijnen en andere eerste levensbehoeften treft bewust de burgerbevolking
en is daarom als collectieve straf artikel 33, 4e Conventie van Geneve verboden
Terecht wordt hiertegen consequent geprotesteerd door Amnesty International,
Human Rights Watch, het Internationale Rode Kruis en anderen
11

In uw berichtgeving is het onacceptabele en inhumane van een dergelijke blokkade niet terug te vinden en dat vind
ik zeer kwalijk ´´

Bron

EKUDOS
PROTESTSCHIP NAAR GAZA ONDERSCHEPT DOOR ISRAELISCH LEGER
COMMENTAAR OP NOS
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/367801/protestschip_naar_gaza_onderschept_d...


Reageer

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech