Reageer op:

TTIP en ISDS: Open brief een de regering en Europese unie

Hier kun je discussieren over TTIP en ISDS: Open brief een de regering en Europese unie.
Wij doen dit als een coalitie van bange burgers en de alternatieve nieuwsmedia die een brede waaier van publieke belangen vertegenwoordigen, zoals milieubescherming, volksgezondheid, burgerrechten, landbouw, consumentenrechten, de bescherming van voedsel- en landbouwnormen, dierenwelzijn, sociale en arbeidswetgeving, rechten voor werknemers, migranten, werklozen, jongeren en vrouwen, ontwikkeling, publieke toegang tot informatie en digitale rechten, essentiële overheidsdiensten zoals onderwijs, integriteit van de financiële systemen en andere.

We juichen toe dat het Europees Parlement een standpunt aan het voorbereiden is over TTIP en ISDS en dat het Parlement al eerder een rol speelde in het organiseren van een democratisch openbaar debat over dit thema.

We roepen alle Europarlementsleden op om een sterke resolutie aan te nemen die duidelijk stelt dat het Europese Parlement zich zal kanten tegen elk toekomstig handels- of investeringsakkoord dat niet ten dienste staat van het algemeen belang en dat een bedreiging kan vormen voor belangrijke rechten die na lange democratische strijd zijn verworven in de EU, de VS en de rest van de wereld.

Met dit doel voor ogen zouden we onze belangrijkste eisen voor de TTIP onderhandelingen met u willen delen. Deze standpunten hebben onze bondgenoten in de VS uitgewerkt en al eerder uitgebracht in een gemeenschappelijke verklaring van het maatschappelijk middenveld in mei 2014 (1):

(1)http://www.bilaterals.org/?people-environment-and-democracy&lang=en

Meer info over TTIP en ISDS: http://www.stopdebankiers.eu/

Onderteken onze petitie: https://secure.avaaz.org/nl/petition/Regering_Nederland_en_de_Europese_U...

1. Transparantie nu: alle documenten betreffende de TTIP onderhandelingen, de ontwerpteksten inbegrepen, dienen publiek gemaakt te worden voor een open en kritisch publiek debat aangaande de TTIP.

2. Een democratisch proces dat toelaat de onderhandelingsteksten te onderzoeken en evalueren en voor te zorgen dat ze het algemeen belang dienen. Dit behelst niet enkel het EU Parlement. Het debat moet ook gevoerd worden in de nationale parlementen en ook het maatschappelijk middenveld, vakbonden en andere groepen belanghebbenden betrekken.

3. Geen investeerder-staat geschillenregeling (Investor-State Dispute Settlement, ISDS): elke vorm van ISDS moet voor goed uit de onderhandelingen worden gehaald en geen ander mechanisme, dat voorrechten verleent aan buitenlandse investeerders mag worden ingevoerd (ook niet onrechtstreeks via reeds bestaande of latere handelsakkoorden).

4. Geen RCC (Regulatory Cooperation Council – Raad voor Regelgevende Samenwerking): alle regelgeving moet volledig in handen zijn van democratisch gecontroleerde entiteiten en processen.

5. Geen uitholling van normen die het openbaar belang dienen en beschermen: de Europese normen dienen gerespecteerd te worden en niet “geharmoniseerd” tot de kleinste gemene deler. Dit geldt zowel voor sociale en arbeidsreglementeringen, bescherming van consumenten en van de volksgezondheid, milieuzorg met inbegrip van de zorg voor de hernieuwbaarheid van de natuurlijke grondstoffen, dierenwelzijn, voedselveiligheid, duurzame landbouw, toegang tot informatie en labelling, cultuur en gezondheidszorg, regulering van de financiële markt als voor gegevensbescherming, netneutraliteit en andere digitale rechten. Wederzijdse erkenning is niet aanvaardbaar wanneer het democratisch besloten normen en beveiligingen ondermijnt.

Het voorzorgsprincipe moet breed toegepast te worden.

6. Geen verdere deregulering en privatisering van openbare diensten. Wij eisen gegarandeerde toegang tot kwaliteitsvol onderwijs, gezondheidszorg en andere openbare diensten en het recht om te kiezen voor overheidsaanbestedingen die het algemeen belang dienen en de lokale tewerkstelling en lokale economie bevorderen, net zoals lokale toelevering, sociaal ondernemerschap, duurzame alternatieven en sociale overwegingen.

7. De bevordering van een menswaardig, milieuvriendelijk en duurzaam landbouwbeleid waarbij men het opneemt voor de kleinschalige familiale boeren.

8. Overheidsinstanties moeten de politieke macht en noodzakelijke structuren behouden om bepaalde gevoelige sectoren te beschermen en ervoor zorgen dat onze kwaliteitsnormen gehanteerd blijven. Internationaal afgesproken arbeids- en milieunormen moeten gerespecteerd en afgedwongen worden. De voortdurende schending van onze arbeidsnormen zou door het opleggen van geldboetes aangepakt moeten worden.

9. Geen beperkingen op internationale en Europese mensenrechtennormen.

De weinige informatie die is vrijgegeven – of gelekt- over de TTIP onderhandelingen bevestigt dat onze ongerustheid terecht is en dat onze bezorgheden niet zijn weerspiegeld in de benadering van de EU. Bijvoorbeeld:

• De onderhandelingen vinden plaats achter gesloten deuren, zonder mogelijkheid tot effectieve openbare raadpleging. Het gebrek aan transparantie en democratische procedures maken het voor de burgers en de maatschappij als dusdanig onmogelijk om de onderhandelingen te volgen om er op toe te zien dat maatschappelijke belangen worden beschermd. Lobbygroepen vanuit de bedrijfswereld hebben bevoorrechte toegang tot informatie en bijgevolg ook meer mogelijkheden om de onderhandelingen te beïnvloeden.

• Het voorgestelde hoofdstuk over investeringsbescherming, in het bijzonder de opname van een privé arbitragesysteem (ISDS), zou investeerders het uitzonderlijke recht geven om staten aan te klagen wanneer democratische beslissingen, gemaakt door publieke instanties in het maatschappelijk belang, een negatieve impact zouden kunnen hebben op verwachte winsten. Dit mechanisme berust op uitspraken door arbitragecolleges die buiten ons nationaal rechtssysteem opereren en daardoor onze nationale en Europese rechtssystemen ondermijnen en ook onze democratische structuren om wetten uit te vaardigen en om beleid te voeren in het algemeen maatschappelijk belang.

• De creatie van nieuwe antidemocratische overheidsstructuren en procedures die als doel hebben om regelgeving te harmoniseren, zoals de voorgestelde ‘Raad voor Regelgevende Samenwerking’ (Regulatory Cooperation Council), zullen van TTIP en andere overeenkomsten ‘levende akkoorden’ maken, die voortdurend in het geheim verder ontwikkeld worden door onverkozen bureaucraten en grote ondernemingen. Deze ondemocratische structuren dreigen belangrijke normen en regels te verlagen die zijn ontwikkeld voor de bescherming van maatschappelijke belangen, of toekomstige verbeteringen tegen te houden, ongeacht hun noodzakelijkheid en publieke vraag.

• Lobbydocumenten van industrieën en bedrijven tonen aan dat de focus op zogenaamde niet-tarifaire handelsbarrières en op de convergentie van regelgeving wordt gebruikt om deregulering door te drukken samen met verhoogde investeringsgaranties, monopolies gebaseerd op versterkte intellectuele eigendomsrechten, en uiteindelijk, een “race to the bottom”.

Wij roepen u op om een sterk en duidelijk signaal te geven aan de onderhandelaars dat het Europese Parlement TTIP en ieder ander gelijkaardig handels- of investeringsakkoord zal verwerpen, als ze het maatschappelijk belang niet dienen en ze lang verworven fundamentele rechten en vrijheden bedreigen.

Onderteken onze petitie: https://secure.avaaz.org/nl/petition/Regering_Nederland_en_de_Europese_U...


Reageer

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech