Reageer op:

Anti-fascisme in Friesland "Activisme in Wonderland"

Hier kun je discussieren over Anti-fascisme in Friesland "Activisme in Wonderland" .
Activisme in Wonderland

‘Later in de ochtend ging de wind af en toe liggen en daarmee ook het stof
Het is een jaar geleden dat AFA-Fryslan vooral door spektakel losbarstte. De opzet was om in aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten van Fryslan een anti-PVV campagne te starten. Al gauw leerde de ervaring dat er argumentatie nodig was om in discussie te gaan over Wilders’ PVV. Wat was nou precies de reden om tegen de Wilders’ PVV te zijn? In de traditie van de AFA waren klassiek extreem-rechtse politieke partijen (CP’86, CD, Nederlands Blok, NVU) en neo-nazistische groeperingen (ANS, Blood & Honour) altijd het mikpunt van acties en tegen demonstraties geweest.

In december 2010 werd AFA-Fryslan in de stad Leeuwarden geintroduceerd met het ophangen van een groot spandoek met daarop de tekst ‘Eén volk, wereldvolk’ ‘Nee tegen discriminatie en racisme’. Niemand wist wat voor gevolgen het zou hebben om een anti-PVV campagne te beginnen omdat op voorhand nog nauwelijks was nagedacht over een strategie. De spontaniteit vierde de boventoon in het maken van vlugschriften en het steeds opnieuw bedenken van acties. De spandoek was immers een blikvanger en een overgroot gedeelte van de sympathisanten had de voorkeur aan beeldtaal.

Voordat AFA-Fryslan naamsbekendheid maakte werden de posters ‘Geef angst en haat geen stem’ al door allerlei anti-fascisten met grote aantallen in de stad en regio geplakt. Er was zelfs al een wilde klad actie geweest op het privé adres van de Wilders’ PVV’er Lautenbach die zich ongebruikelijk ver van te voren had aangekondigd als verkiezings kandidaat. Alles wees erop dat AFA-Fryslan de campagne verkeerd zou beginnen. Wie nou daadwerkelijk verantwoordelijk zijn geweest voor de wilde klad-actie? Dat is niet eenvoudig te beantwoorden. AFA-Fryslan heeft zich gedistancieerd van de kladactie maar bleef wel steeds in het verdachten bankje.

AFA-Fryslan liep voortaan steeds weer opnieuw het risico om in een verkeerd daglicht te worden gesteld met elke actie die ze maar ondernamen. Een poos lang werden spandoek en flyer acties vooraf goed overwogen en een lawaai en spandoek actie tijdens de presentatie van Wilders’ PVV kandidatenlijst in St Nicolaasga liep goed af. Doordat de aanwezige antifa gehoor gaven aan de politie om tijdens de actie op de openbare weg te gaan staan werden arrestaties voorkomen.

AFA-Fryslan koos er vervolgens voor om op basis van klachten uit de directe omgeving over een economie leraar en provinciale Wilders’ PVV kandidaat een spandoek en lawaai actie te houden bij zijn werkplek, de Marne college in Bolsward. Door gesteggel over de volgorde van de kandidaten op de Wilders’ PVV lijst blijkt het achteraf fractievoorzitter Hiemstra te zijn die later op zijn privé adres werd mishandeld. Opnieuw distancieert AFA-Fryslan zich van een verdachtmaking en uit een krantenartikel van de NRC blijkt ook dat de Officier van Jusitie serieus rekening houdt met andere daders en zo mogelijk dat de heer Hiemstra het zelf in scene heeft gezet.

de reizigers konden een glimp opvangen van wat er voor ze lag
Om AFA-Fryslan uit haar benaderde positie van haar campagne tegen Wilders’ PVV te halen is door regionale autonome beweging gekozen voor een manifestatie tegen discriminatie ‘Het Zwarte Schaap’. In samenwerking met info groep Alaska kwam de nadruk hierdoor te liggen op de sociale en economische in- uitsluiting van minderheden. De antifa waren het eens geworden dat ook het huidige crisiskabinet CDA, VVD samen met Wilders’ PVV aan afbraak politiek doet. Bijna iedereen ervaart het in- uitsluitings mechanisme in financieel en-of sociaal opzicht.

Eventjes was er een serieuse poging om waar mogelijk samen te werken met niet alleen aanverwante groeperingen maar ook met zelf organisaties van minderheden. Het gaat er toch steeds weer om hoe er dwarsverbanden in de politieke praktijk en theorie te leggen zijn waaruit blijkt dat er samengewerkt kan worden. Dit is een kwestie van een lange adem omdat niet iedereen racisme verbindt met zijn of haar eigen persoonlijke werkelijkheid.

Het was nog steeds hetzelfde:
Helaas is het eerder zo dat de voorkeur uitgaat om extreem-rechtse demonstraties op te zoeken en daarmee te veronderstellen dat zij de verrechtsing aanwakkeren en het is ook zo dat lawaai- en zwaai acties naar gedetineerde mensen zonder papieren een ieder vervolgens zou kunnen vrijpleiten voor een verdere verdieping in een kritische linkse praktijk en theorie. Toch helpt een spontane actie tegen extreem-rechts of een zwaai en lawaai actie bij een bajes niet om op den duur het leven te veranderen.

Het daadwerkelijk helpen van elkaar en anderen is het leren begrijpen waarom bijvoorbeeld racisme, armoede en onderklasse begrepen kunnen worden als communicerende vaten. Een kenmerk van een groot deel van de activisten in de autonome beweging is dat ze slechts spontaan en ad hoc zich met elkaar verbinden en veelal elkaar blijven opzoeken in los-vast verbanden. Er zijn maar weinig samenwerkingsverbanden waardoor op lange termijn verschillende politieke acties begrepen en georganiseerd kunnen worden.

een enorme, verlaten wildernis die zich tot de horizon uitstrekte.’
Het is nu tijd geworden om ons als autonoom actie onderzoeksgroep nadrukkelijk te distancieren van AFA-Fryslan omdat er ook andere politieke activiteiten zijn die misschien nog wel veel belangrijker zijn dan actieve deelname aan AFA-Fryslan. In de praktijk hebben we moeite met de samenwerking omdat de keuzes die gemaakt worden vaak impulsief zijn en al gauw verzanden in slechts alleen maar directe actie.

‘Later in de ochtend ging de wind af en toe liggen en daarmee ook het stof. De reizigers konden een glimp opvangen van wat er voor ze lag. Het was nog steeds hetzelfde: een enorme, verlaten wildernis die zich tot de horizon uitstrekte.’
Citaat uit Magnus Mills ‘De verkenners van de nieuwe eeuw’ pag. 143

- Februari 2012 – Reacties zijn van harte welkom!


Reageer

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech