Reageer op:

Buikgriep en kakkerlakkentweets van Tofik Dibi niet anti-semitisch!

Hier kun je discussieren over Buikgriep en kakkerlakkentweets van Tofik Dibi niet anti-semitisch!.
''BUIKGRIEP'' EN ''KAKKERLAKKEN'' TWEETS TOFIK DIBI ZIJN NIET
ANTI-SEMITISCH!/BRIEF AAN NPO OMBUDSVROUW

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/buikgriep-en-kakkerlakken-tweets-van-tofik-di...

[Deze mailbrief is cc de Redactie van Powned gestuurd!

AAN:
NPO OMBUDSVROUW
Mevrouw M. Smit
Onderwerp: Onjuiste en tendentieuze berichtgeving Pownews over
de ''Kakkerlak Tweet-Tweet Israel'' van ex politicus en huidig bestuursadviseur van het Stadsdeel Amsterdam Nieuw West, de heer Tofik Dibi

Geachte mevrouw Smit,

Ik heb in de loop der jaren veel slechte en tendentieuze berichtgeving
de revu zien passeren, over allerhande onderwerpen, maar dit slaat werkelijk
alles en daarom-dat zeg ik maar alvast vooraf- verwacht en eis ik van u, dat u
hiertegen optreedt, met name omdat het Pownews betreft:
Raadt u het al?
Hebt u er al meer mails en berichten over ontvangen?
Ik hoop van wel

DE ZAAK TOFIK DIBI
WAT IS ER HIER AAN DE HAND?

Wat ik van de achtergronden weet, is het volgende:
Naar aanleiding van het Israelische optreden in het bezette Oost-Jeruzalem en het tevens bezette Gaza [1], vonden er een aantal demonstraties plaats,
waaronder een pro Israelische, op 20 mei jongstleden, georganiseerd
door het CIDI onder het mom van ''Voor Israel, tegen Hamas'' [2], waaraan ook
vijf Tweede Kamerleden deelnamen [van de partijen PVV, SGP, Christen-Unie,
Groep van Haga en JA21] [3]
Ook lieten de Kamerleden zich fotograferen, omwikkeld in
Israelische vlaggen. [4]

Ex politicus Tofik Dibi, solidair met de Palestijnse zaak [5], uitte zijn
afkeer van dit alles met de volgende Tweet op zijn Twitteraccount:

''Tofik@Tofik Dibi
Als antwoord op @Tofik Dibi
Ik sluit af met de wens, dat alle Kamerleden die met de Israelischevlag [plaatje van de Israelische vlag] op de foto gingen in een doorCIDI georchestreerde goedpraterij show van misdaden tegen de menselijkheid bij hun eerstvolgende terrasbezoek pas na 1 uur geholpen worden in hetEngels en buikgriep krijgen van iets op t menu
8.28 p.m. 21 mei Twitter for iPhone. '' [6]

Uit mijn informatie blijkt, dat Dibi daarop forse haatmail over zich heen
kreeg [7], waaronder een aanval van Telegraaf journalist Mike Muller [8]

En dan weer naar aanleiding van de aanval van Telegraaf journalist
Mike Muller kwam Tofik Dibi met de geruchtmakende ''kakkerlakken tweet''

'' Als antwoord op @TofikDibi
Je tl zodra iemand van de T je adresseert
Daaronder een plaatje met door elkaar krioelende kakkerlakken
9.17 p.m. 21 mei 2021 Twitter for iPhone'' [9]

VOORAF GEZEGD:

Beide Tweets vind ik persoonlijk kinderachtig en weinig verheffend.
Zeker een ex politicus zou beter moeten weten.

Ik persoonlijk ben een verklaard tegenstander van de Israelische bezettings en
apartheidspolitiek [10], maar ik erken volledig het recht van mensen,
die daar anders over denken en ergo pro Israel zijn, om te demonstreren.
Het getuigt van weinig stijl om ze ziektes te gaan toewensen.
En ook verwijzingen naar kakkerlakken, in casu Telegraafjournalisten en
/of Telegraafhetzes, zijn onacceptabel.

POWNEWS BERICHTRGEVING
A
TENDENTIEUS

MAAR DAT GEZEGD HEBBENDE:

Dat geeft nieuwsprogramma nog niet het recht, de hele zaak te gaan
verdraaien en erger nog:
Een tendentieus, leugenachtig en absoluut onacceptabel nieuwsitem te maken,
waarin Tofik Dibi's Tweets totaal uit zijn verband worden gerukt en
zij als anti-semitisch worden gebrandmerkt.
Dat is niet alleen tendentieus, het zijn gewoon aperte LEUGENS!

POWNEWS[POWNED] INTERVIEW
Naar het Interview, dat ik onder noot 11 keurig voor u heb getranscribeerd:

DE BUIKGRIEP TWEET

Al bij het begin van de uitzending begint de Pownews, bij monde
van de interviewster, met haar beschuldiging:

Ik citeer:
'''Een opvallende tweet van de altijd zo woke Tofik Dibi:
Hij twiiterde er lustig op los en het had een opvallend anti-semitisch karakter....
Waarna de buikgriep'' tweet in beeld wordt gebracht [12]
Daarna merkt de interviewster op:
''''De vraag is:
Moet dit verhaal een staartje krijgen?'' [13]

NOW WAIT A MINUTE!
De buikgriep tweet is kinderachtig
De buikgriep tweet is smakeloos

Maar wat heeft dat met anti-semitisme te maken?
Anti-semitisme is immers:
''Discriminatie en racistische behandeling van Joden op basis van hun
etniciteit en religie.'' [14]
Waar in deze tweet is het woord ''Jood'' gevallen of is er naar Joden
verwezen?
Lees nog eens de Tweet:
''Tofik@Tofik Dibi
Als antwoord op @Tofik Dibi
Ik sluit af met de wens, dat alle Kamerleden die met de Israelischevlag [plaatje van de Israelische vlag] op de foto gingen in een doorCIDI georchestreerde goedpraterij show van misdaden tegen de menselijkheid bij hun eerstvolgende terrasbezoek pas na 1 uur geholpen worden in het Engels en buikgriep krijgen van iets op t menu
8.28 p.m. 21 mei Twitter for iPhone. ' [15]

De reacties zijn voorspelbaar:
Zowel mevrouw H Luden [directrice van het Cidi] als mevrouw E Voet
[hoofdredactrice van het Nieuw Israelitisch Weekbklad], die worden geinterviewd, gaan vrolijk met de anti semitisme beschuldigingen van Pownews mee. [16]

KAKKERLAKKEN TWEET

Nog erger vind ik de Pownews hetze over de zogenaamde ''Kakkerlakken Tweet'' door Pownews ook genoemd de ''Kakkerlakken Tweet Israel'' [17], terwijl er door hem geen enkele link werd gelegd tussen Israel en
kakkerlakken, maar in verband werd gebracht met de Telegraaf aanval.
Lees maar over wat ik er in bovenstaande over gezegd heb.

Maar veel, veel erger dan Israel vind ik de link, die Pownews legt tussen
de mogelijke associatie, door Dibi, van Joden met kakkerlakken:
Dat dit door Pownews bewust is gedaan, is goed te zien aan de reactie
van mevrouw Voet [hoofdredactrice Nieuw Israelitisch Weekblad]

Ik citeer haar in het Pownews interview:
''”Het was werkelijk buiten alle perken, hij had het over…dat ie mensen, die bij de demonstratie waren geweest voor Israel, dat ie die buikpijn toewenste en hij had het ook nog een keertje over…..
[Er komt een screenshot van een Tweet van Tofik Dibi in beeld, zie teksthieronder]
Tofik@ TofikDibi

Als antwoord op @TofikDibiJe tl zodra iemand van de T je adresseert
Daaronder een plaatje met door elkaar krioelende kakkerlakken
9.17 p.m. 21 mei 2021 Twitter for iPhone

[Esther Voet, hoofdredactrice Nieuw Israelitisch Weekblad]:”…..kakkerlakken. Nou weten we allemaal dat kakkerlakkenongedierte is, het is een ding dat vaak bij antisemieten wordtgenoemd he, Joden zijn kakkerlakken, dus ik stond wel een beetje versteld.” [18]

Dat de dame in kwestie versteld zou staan als Dibi ECHT Joden met

kakkerlakken had geassocieerd, is meer dan logisch en dat zou absoluut onacceptabel zijn en ja, anti-semitisch, maar het is gewoon NIET waar en dat weet Pownews heel goed!

Dat Pownews daarnaast voorbijgangers interviewde, die natuurlijk ook

een geheel vertekend beeld kregen voorgespiegeld, is meer dan griezelig en zelfs gevaarlijk te noemen. [19]

Het enge aan het door Pownews verdraaide kakkerlakkenbeeld wordt nog versterkt door de genocide in Rwanda in de jaren negentig, toen de vervolgde bevolkingsgroep, de Tutsi's, ook werden afgeschilderd als ''kakkerlakken'' [20]

POWNEWS BERICHTGEVING

B

SCHENDING VAN HOOR EN WEDERHOOR

Naast genoemde tendentieuze en ronduit leugenachtige Pownews

berichtgeving rond de Tofik Dibi Tweet heeft Pownews zich ook nog

schuldig gemaakt aan een andere ernstige journalistieke misser:

Het niet toekennen van het recht op Hoor en Wederhoor

Want niet alleen werden alleen mensen, die het politiek met Dibi oneens waren over Israel [mevrouw Voet en mevrouw Luden] aan het woord gelaten, wat erger is, is het feit, dat Dibi zelf niet de kans kreeg, zich te verdedigen.

En zeker met zoiets ernstigs als een anti semitisme beschuldiging had dat

zeker het geval moeten zijn.

POWNEWS BERICHTGEVING

C

LEUGENACHTIG

Een belangrijke derde pijler waarin Pownews ernstig en bewust

de fout in is gegaan, is het absolute leugenachtige karakter van het nieuwsitem

Dat is in strijd met een belangrijk criterium uit de ''Leidraad voor de

Journalistiek'' [21]

''De Leidraad gaat uit van een paar belangrijke principes:

''Goede journalistiek is waarheidsgetrouw en nauwgezet.'' [22]

Nu, mevrouw Smit:

Ronduit LEUGENS heeft Pownews hier gedebiteerd, door een

''Buikgriep Tweet'' van Dibi, die weliswaar niet van bon ton getuigde,

''anti-semitisch'' te noemen, terwijl het woord ''Jood'', noch enige

''Jodenhaat'' erin voorkwam!

'''Tofik@Tofik Dibi

Als antwoord op @Tofik Dibi
Ik sluit af met de wens, dat alle Kamerleden die met de Israelischevlag [plaatje van de Israelische vlag] op de foto gingen in een doorCIDI georchestreerde goedpraterij show van misdaden tegen de menselijkheid bij hun eerstvolgende terrasbezoek pas na 1 uur geholpen worden in hetEngels en buikgriep krijgen van iets op t menu
8.28 p.m. 21 mei Twitter for iPhone. '' [23]

Door een ''kakkerlaktweet'' door te laten gaan voor ''anti-semitisch'' of
[wat ook niet zo was], een associatie suggererend met Israel, terwijl deze sloeg op een reactie van Dibi op een Telegraaf aanval
''' Tofik@TofikDibi
Je tl zodra iemand van de T je adresseert
Daaronder een plaatje met door elkaar krioelende kakkerlakken
9.17 p.m. 21 mei 2021 Twitter for iPhone'' [24]
Waar is hier een verwijzing naar Joden?
Waar naar Jodenhaat?
Waar naar Israel?

Tijd, dat een dergelijke vorm van leugenachtige voorstellingen van zaken
wordt aangepakt!
En dat kan en moet gebeuren door u, mevrouw de Ombudsvrouw!
Het is UW taak!

SAMENVATTEND

De Pownews berichtgeving inzake de Tofik Dibi Tweets en zijn persoon
is ronduit onethisch, demoniserend, tendentieus, leugenachtig en doet geen recht aan het fundamentele journalistieke principe
''Hoor en Wederhoor''
Daarom is dit Pownews item in flagrante strijd met de Leidraad voor
de Journalistiek [25] en derhalve een taak voor u als Ombudsvrouw, Mevrouw Smit, om handelend en disciplinair op te treden

Ik ga ervan uit, dat u bovenstaande schending van de journalistieke
ethiek serieus neemt en daadwerkelijk in actie zult komen

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

NOTEN

VOOR UW GEMAK EEN LINK NAAR DE NOTEN

https://www.astridessed.nl/noten-1-t-m-25-bij-brief-aan-npo-ombudsvrouw-...

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/buikgriep-en-kakkerlakken-tweets-van-tofik-di...

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/buikgriep-en-kakkerlakken-tweets...


Reageer

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech