english
nederlands
Indymedia NL
Independent Media Centre of the Netherlands
Indymedia NL is an independent free communication organisation. Indymedia offers an alternative approach to the news by using an open publishing method for text, images, video and audio.
> contact > search > archive > help > join > publish news > open newswire > disclaimer > chat
Search

 
All Words
Any Word
Contains Media:
Only images
Only video
Only audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI's complaint against Indymedia.nl
Courtcase Deutsche Bahn vs. Indymedia.nl
Topics
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Help
Tips for newbies
A short intro into Indymedia NL
The policy of Indymedia NL
How to join?
Donate
Support Indymedia NL with donations!
Lawsuits cost a lot of money, we appreciate every (euro)cent you can spare!

You can also direct your donation to Dutch bank account 94.32.153 on behalf of Stichting Vrienden van Indymedia, Amsterdam (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53)
Indymedia Network

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
This site is produced by volunteers using free software where possible.

The system we use is available from:mir.indymedia.de
an alternative is available from: active.org.au/doc

Thanks to indymedia.de and mir-coders for creating and sharing mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
ENCI start boskap
peter - 13.03.2006 16:22

Cementfabriek ENCI is maandagmorgen onaangekondigd begonnen met het kappen van een deel van het zogeheten ENCI-bos. Dit meldt de website van de lokale tv-omroep L1.
De gemeente Maastricht heeft het bedrijf gevraagd de kap onmiddellijk stil te leggen. "We zijn vanmorgen overvallen door deze boodschap. We vinden de aanpak van ENCI ongepast," zegt verantwoordelijk wethouder Han Hoogma. De gemeente heeft eerder wel een kapvergunning verleend, maar 2-duizend Maastrichtenaren hebben daar bezwaar tegen gemaakt. De cementfabriek stelt dat ENCI juridisch gezien geen vergunning nodig heeft. De fabriek staat geregistreerd als bosbouwonderneming. Zo'n bedrijf hoeft alleen mélding te maken van de kap en dat is gebeurd, zegt ENCI.
 
supplements
Actiegroep ENCI-Stop 
p. - 13.03.2006 16:47

meer informatie over het bos dat sinds vandaag gekapt wordt:

 http://www.enci-stop.nl/start.html
aangifte van kappen ENCI-bos 
p. - 14.03.2006 12:32
Het Universitair Milieuplatform Maastricht heeft vanmorgen aangifte gedaan van illegale bomenkap door cementfabriek ENCI in Maastricht. Volgens het platform mocht ENCI geen bomen kappen op de Sint-Pietersberg, omdat de bezwaarschriften tegen de kapvergunning nog niet zijn behandeld. Wethouder Han Hoogma van Maastricht eist nog vanochtend een schriftelijke verklaring van ENCI. De gemeente voelt zich in de maling genomen doordat de cementfabriek op eigen houtje met de kap is begonnen. ENCI had haast met kappen vanwege het aanstaande broedseizoen. Volgens het bedrijf had het eigenlijk geen kapvergunning nodig voor het stuk bos.
Meer info uit Limburg 
enci-bos - 15.03.2006 12:15

zie voor meer informatie de limburger van vandaag:  http://mgl.digi-dition.nl/daily/2006/3/15/MGL/MA/11/articles/artikel_DDL_1DA_20060315_69_279.php

Website: http://mgl.digi-dition.nl/daily/2006/3/15/MGL/MA/11/articles/artikel_DDL_1DA_20060315_69_279.php
 
kort geding 
hazelworm - 16.03.2006 11:27

vrijdag dient een kortgeding, aangevraagd door ENCI stop, om de enci een dwangsom op te leggen als ze meer kappen. Dit omdat ze niet genoeg rekening hebben gehouden met de in het bos aanwezige (beschermde) fauna in winterrust. Zondag tussen 14 en 16 uur is er een kleine manifestatie op de Sint Pietersberg waar wordt gedemonstreerd welke stukken bos nog meer gevaar lopen voor kap door de ENCI.
de uitspraak! 
bosbeschermer - 17.03.2006 19:47

Hieronder kort de uitspraak van de voorzieningenrechter. ENCI moet dus stoppen met de kapwerkzaamheden, met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis.

Zie voor de volledige tekst:
 http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak_print.asp?u_ljn=AV5402&u_hlquery=
(als het goed is...)

LJN: AV5402, Rechtbank Maastricht, 108924 / KG ZA 06-85

Datum uitspraak: 17-03-2006
Datum publicatie: 17-03-2006
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie: Enci heeft deel Enci-bos gekapt. Milieuvereniging Enci Stop acht dit onrechtmatig, want in strijd met publiekrechtelijke regelgeving. Verdere kap bos, wegslepen bomen en afgraven deklaag is door voorzieningenrechter verboden.

Uitspraak
RECHTBANK MAASTRICHT
Sector Civiel

Datum uitspraak : 17 maart 2006

Zaaknummer : 108924 / KG ZA 06-85

De voorzieningenrechter, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft het navolgende vonnis in kort geding gewezen


.......................................

4. De beslissing

De voorzieningenrechter:

a. veroordeelt ENCI om onmiddellijk na betekening van dit vonnis de kap van het ENCI-bos,
zoals weergegeven op de als productie 2 overgelegde kaart, te staken en gestaakt te houden tot op het moment dat ENCI beschikt over de vereiste vergunningen en ontheffingen, waaronder in ieder geval een niet geschorste ontheffing op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet voor de betreffende werkzaamheden, en een kapvergunning (op grond van artikel 2, eerste lid, van de Bodemverordening), waarvan gebruik mag worden gemaakt, op straffe van een dwangsom van € 50.000,- voor elke vierkante meter van het ENCI-bos, zoals weergegeven op de als productie 2 overgelegde kaart, die ENCI in strijd hiermee kapt;

b. veroordeelt ENCI om onmiddellijk na betekening van dit vonnis het weghalen van de gerooide bomen binnen het gebied van het ENCI-bos, zoals weergegeven op de als productie 2 overgelegde kaart, te staken en gestaakt te houden tot op het moment dat ENCI beschikt over de vereiste vergunningen en ontheffingen, waaronder in ieder geval een niet geschorste ontheffing op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet voor de betreffende werkzaam-heden, op straffe van een dwangsom van € 50.000,- voor elke kubieke meter van de gerooide bomen, die ENCI in strijd hiermee weghaalt;

c. veroordeelt ENCI om onmiddellijk na betekening van dit vonnis het weghalen van de dekgrond binnen het gebied van het ENCI-bos, zoals weergegeven op de als productie 2 overgelegde kaart, te staken en gestaakt te houden tot op het moment dat ENCI beschikt over de vereiste vergunningen en ontheffingen, waaronder in ieder geval een niet geschorste ontheffing op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet voor de betreffende werkzaam-heden, op straffe van een dwangsom van € 50.000,- voor elke kubieke meter van de dekgrond, die ENCI in strijd hiermee weghaalt;

bepaalt dat boven een bedrag van € 500.000,- geen dwangsommen meer worden verbeurd;
.................................................

Belangenverstrengeling ENCI - MAASTRICHT  
Ed Stevenhagen - 21.03.2006 12:42

De kap van het ENCI-bos is een magatransactie met grote belangen.
In dit licht wordt de voor de burger vreemde communicatie tussen de gemeente Maastricht, de provincie en de ENCI een stuk duidelijker.

In wezen praten we over megatransacties waarbij het standpunt van de rechter (m.b.t. uitspraak over de kapvergunning) en het ministerie van Landbouw en Visserij (aanhouden ontheffing Flora- en faunawet) worden genegeerd en gesteund of gedoogd op hoog bestuurlijk niveau.

Onder valse voorwendsels (Bosbouwonderneming) wordt met gemanipuleerde informatie (voorrraad mergel, inventarisaties) tot een strafbare handeling overgegaan in strijd met Flora- en faunawet en habitatrichtlijn, gesteund door provincie en gemeente. De provincie geeft in grote stilte vergunningen af en de gemeente biedt geen enkel effectief verzet anders dat een inhoudsloos protest achteraf. Zij maken zich naar mijn mening mede schuldig aan dit economisch delict, misdrijf, door handelen, nalaten van handelen of actief gedogen.

In 2002 hadden we ook zo'n voorval met de zelfde partijen (Gemeente, Provincie en E..). Door slecht onderhoud brak toen wederom de waterleiding in de Luikerweg op de Sint Pietersberg. Men maakte van de nood een deugd. Ook hier was sprake van een economisch delict dat Maastricht en de ENCI of Heidelberg AG geen windeieren legde. Misdaad loont ook hier op bestuurlijk niveau!

Er werd voorgespiegeld dat er instorting was met levensgevaar. Insiders weten dat dit boerenbedrog was. Voor de overtreding van Flora- en Faunawet werd ook een beroep gedaan op de subsidiepot van de restauratie van het Fort Sint Pieter waar Natuurmonumenten in deelnam met 600.000 Euro en daarmee werd ondermeer het "gat" van 700.000 Euro te gefinancierd.
Vervolgens werd getracht ook nog eens de getroffen eigenaren te betrekken in dit schandaal door ze te laten delen in de onnodig gemaakte kosten. Ook werd afgesproken Euregionale subsidie aan te vragen voor de financiering van dit ondermeer dit gat en de juridische nasleep.
Dat gat (Vleermuisreservaat) werd met "dämmer" gevuld een uithardende vulspecie van betoniet en meer waar men mag aannemen dat de cementverwerkende industrie er goed aan heeft verdiend.
Door laag in te zetten en het project te laten escaleren tot 700.000 Euro ! negeeerde men de verplichting zelfs internationaal te hoeven aanbesteden. Zo konden de verdiensten in een klein gesloten circuit worden ondergebracht.

Een bijzondere rol is weggelegd voor de media die de krantenkoppen zorgvuldig componeren en accentent doordacht plaatsen. Bij de kap heette het afgelopen week "de ENCI mocht kappen". Toen de ENCI door de rechter was veroordeeld heette het "Sabottage aangetroffen op terrein van de ENCI". Een bijzondere berichtgeving.

ENCI heeft een ISO 14001 certificaat. Hoe is dat in overeenstemming te brengen met het planmatig en bewust overtreden van de milieuwetgeving om economische redenen en daarbij maatschappelijke belangen schaden. Wat stelt een certificering dan nog eigenlijk voor?

Ook het Bosschap met een eigen tuchtcommissie vervult een vreemde rol. Zij hebben in het geheel niet gereageerd, alsof het een normale wijze van bedrijfsvoering is om de wet terzijde te schuiven.

Ik wil besluiten met een vraag:
vervreemd de politiek van de burger of de burger van de politiek?

Lees het verhaal op:
 http://www.xs4all.nl/~estevenh/geonet/c001/index.html
De ingetrokken ontheffing van LnV:
 http://www.hetlnvloket.nl/pls/portal30/docs/FOLDER/LNV_LOKET_US/LNV_FRONTEND_PUBLIEK/FLDR_LASER/FLD_LSR_DOR_10/TOEK.FF2004C.829A.NH.PDF
Het verhaal van de Sint Pietersberg
 http://www.enci-stop.nl


E-Mail: Stevenhagen@xs4all.nl
supplements
> indymedia.nl > search > archive > help > join > publish news > open newswire > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL uses the 'open posting' principle to promote freedom of speech. The news (text, images, audio and video) posted in the open newswire of Indymedia NL remains the property of the author who posted it. The views in these postings do not necesseraly reflect the views of the editorial team of Indymedia NL. Furthermore, it is not always possible to guarantee the accuracy of the postings.