english
nederlands
Indymedia NL
Independent Media Centre of the Netherlands
Indymedia NL is an independent free communication organisation. Indymedia offers an alternative approach to the news by using an open publishing method for text, images, video and audio.
> contact > search > archive > help > join > publish news > open newswire > disclaimer > chat
Search

 
All Words
Any Word
Contains Media:
Only images
Only video
Only audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI's complaint against Indymedia.nl
Courtcase Deutsche Bahn vs. Indymedia.nl
Topics
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Help
Tips for newbies
A short intro into Indymedia NL
The policy of Indymedia NL
How to join?
Donate
Support Indymedia NL with donations!
Lawsuits cost a lot of money, we appreciate every (euro)cent you can spare!

You can also direct your donation to Dutch bank account 94.32.153 on behalf of Stichting Vrienden van Indymedia, Amsterdam (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53)
Indymedia Network

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
This site is produced by volunteers using free software where possible.

The system we use is available from:mir.indymedia.de
an alternative is available from: active.org.au/doc

Thanks to indymedia.de and mir-coders for creating and sharing mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Strafrechtelijke ontruiming kraakpanden in strijd met mensenrechten
Stichting 138a - 28.10.2011 12:28

Utrecht -28 oktober 2011- De Nederlandse Staat verliest wederom van krakers. De Hoge Raad bevestigt dat een ontruiming van een woning zonder voorafgaand proces niet is toegestaan. Het belang van het strafrechtelijk kraakverbod is hierdoor twijfelachtig.

Uitspraak Hoge Raad

Op 1 oktober 2010 is het kraakverbod ingevoerd. Het Hof Den Haag oordeelde vijf weken later dat de ontruimingsbevoegdheid in strijd is met mensenrechten. De Nederlandse Staat is hier tegen in cassatie gegaan en vandaag door de Hoge Raad in het ongelijk gesteld. De Hoge Raad viel over het ontbreken van rechtszekerheid bij ontruimingsbevoegdheid. De politie kon zonder controle ontruimen, hierdoor konden ook huurders en zelfs huiseigenaren zonder vooronderzoek of aankondiging worden ontruimd. De Hoge Raad bevestigde dat ontruiming een van de grootste inbreuken is op het huisrecht en dat dit heel nauwkeurig en duidelijk geregeld moet worden.

Kraken in Nederland

Na de uitspraak van het Hof in november stelde het Openbaar Ministerie beleidsregels op, waardoor bewoners vooraf een kort geding aan kunnen spannen. De Hoge Raad bevestigt dat het belang van de krakers moet worden afgewogen tegen het belang van de eigenaar. Wanneer de politie nu strafrechtelijk wil ontruimen, moeten zij in een kort geding de belangen van de eigenaar op kosten van de Staat verdedigen. Dit zet grote vraagtekens bij het nut van een strafrechtelijk kraakverbod. Stichting 138a betoogde al eerder dat het bestuurs- of burgelijk recht afdoende is.

Leegstand

Een woordvoerder van Stichting 138a: "De punten waar krakers voor strijden zijn zeer begrijpelijk. De leegstaande bedrijfsruimte is in vijf jaar verdubbeld naar acht miljoen vierkante meter, terwijl veel sociale huurwoningen worden afgebroken."

Het kraakverbod kwam samen met een wet om leegstand tegen te gaan. Van de 418 gemeenten heeft slechts 1 een (zeer magere) leegstandsverordening aangenomen. Vanuit de overheid gebeurt zeer weinig tegen leegstand. Met de oplopende woningnood is kraken dan ook niet afgenomen sinds de invoering van het verbod.

info voor krakers
  • Wonen in een kraakpand is door het kraakverbod minder zeker. Maar door het proefproces van stichting 138a kan je niet meer van de een op de andere dag ontruimd worden.
  • De beleidsregels van het OM (PDF) gelden voor ontruiming. Deze vormen een aanvulling op de wet.
  • Voortaan worden ontruimingen schriftelijk aangekondigd waarna er binnen 8 weken wordt ontruimd, maar niet in de eerste week. Als je binnen die eerste week een kort geding start, wordt de uitspraak van de rechter afgewacht.
  • Het kort geding gaat over de vraag of de politie mag ontruimen dus niet over de vervolging of straf.
  • Zodra je een ontruimingsaankondiging hebt ontvangen kun je het best contact met een advocaat of het lokale kraakspreekuur opnemen.
  • Er is geen reden meer om de politie net na een kraak op de hoogte te stellen of binnen te laten om leegstand te constateren. Deze keuze is aan jou.
  • Het kraken van een pand dat korter dan een jaar leeg staat is even strafbaar als een pand dat al jaren leeg staat.
  • Als je een afspraak met de eigenaar hebt gemaakt, zet deze op papier. Je bent dan niet meer strafbaar en je mag ook niet ontruimd worden. Zet ook mondelinge afspraken voor jezelf op papier en zorg dat je hier een kopie van hebt.
  • Zorg dat je altijd een kopie van afspraken hebt om aan de politie te geven.
  • Contactgegevens van je KSU en advocaten zijn te vinden op kraak-forum.

Het beleid van het OM is ingevoerd naar aanleiding van de uitspraak van het Hof Den Haag op 8 november 2010. De Hoge Raad is in zijn uitspraak ingegaan op het beleid en acht dit voldoende. Bij de Hoge Raad heeft de stichting slechts summier de hiaten in het beleid aangegeven. Een mogelijk tweede proefproces over het beleid wordt overwogen.

De Hoge Raad bevestigde dat het belang van de krakers moet worden afgewogen tegen het belang van de eigenaar. Het strafrechtelijk kraakverbod is niet het krachtig juridisch zwaard in strijd tegen de koevoet. Of een kraakverbod dit ooit zal worden is maar zeer de vraag. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelt namelijk zeer strenge eisen aan de toepassing van strafrecht en ontruiming. Het doel van de wetgever was een snelle en effectieve ontruimingsmogelijkheid creŽren. Dit is niet gelukt nu dezelfde procedure als in het burgerlijk recht gevolgd moet worden. Stichting 138a roept op om de strafbaarstelling van kraken ter heroverwegen nu deze in de feitelijke ontruimingssituatie niets toevoegt.

Stichting 138a

Dit proces was een initiatief van Stichting 138a, een kennis- en expertisecentrum rondom kraak- en leegstandswetgeving bestaande uit onafhankelijke advocaten en juristen.

geupdate op 2011-10-28 15:38

- E-Mail: info[AT]stichting138a.nl Website: http://www.stichting138a.nl
 

Read more about: vrijheid, repressie & mensenrechten wonen/kraken

supplements
some supplements were moved to the "ruis" page
Persbericht Hoge Raad 
Aanvuller - 28.10.2011 12:50

De Hoge Raad heeft hier ook een persbericht over geschreven dat door "doorgeefluik" op indymedia is gezet:  http://www.indymedia.nl/nl/2011/10/79592.shtml
rechtspraak.nl 
nn - 28.10.2011 13:15

informatie op rechtspraak.nl:
LJN: BQ9880, Hoge Raad , 10/05147
samenvatting:  http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Hoge-Raad/Nieuws/Pages/Ontruimingkraakpandpasnakortgeding.aspx
uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BQ9880&u_ljn=BQ9880

supplements
> indymedia.nl > search > archive > help > join > publish news > open newswire > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL uses the 'open posting' principle to promote freedom of speech. The news (text, images, audio and video) posted in the open newswire of Indymedia NL remains the property of the author who posted it. The views in these postings do not necesseraly reflect the views of the editorial team of Indymedia NL. Furthermore, it is not always possible to guarantee the accuracy of the postings.