english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
nieuwe acties tegen de 'nieuwe oorlog'
Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' - 20.12.2002 16:05

* Irak erkent hulp Nederlandse bedrijven in bouw massavernietigingswapens
* Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' bereidt burgerinspectie op Volkel en demonstratie voor


Utrecht, 18 december 2002 - Het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog',
een samenwerkingsverband van ruim 200 organisaties, heeft verbaasd
kennisgenomen van de brief van de Nederlandse regering inzake Irak van
17 december jl. Daarin wordt geaccepteerd dat de lijst die Irak aan
UNMOVIC heeft overhandigd, bij verdere verspreiding 'geschoond (wordt)
van informatie over (Westerse) bedrijven die volgens de Iraakse
autoriteiten goederen aan Irak hebben geleverd''. Daarmee wordt het
eigen beleid om proliferatie tegen te gaan onderuit gehaald.

Verder is het merkwaardig dat de regering wel openheid eist over de
Iraakse massavernietigingswapens en zelf niets wenst mee te delen over
Amerikaanse kernwapens die op Nederlands grondgebied liggen. Om die
reden zal het Platform de komende tijd een aantal acties voeren voor
inspecties naar massavernietigingswapens in Nederland en tegen
Nederlandse deelname aan een oorlog tegen Irak:

- op vrijdag 3 januari zullen handtekeningen tegen de oorlog worden
aangeboden aan de regering en zal bij de Amerikaanse Ambassade een
lijst met Amerikaanse massavernietigingswapens in Nederland opgeeist
worden.

- Op 18 januari vindt een burgerinspectie plaats naar Amerikaanse
kernwapens op vliegbasis Volkel.

- Op 15 februari is er, in het kader van een Europese dag tegen de
oorlog tegen Irak, een demonstratie in Amsterdam.

Vooruitlopend op een oordeel van de VN-inspectie-organisaties, roept
de Amerikaanse regering al aan de lopende band dat de lijst die Irak
overhandigd heeft onjuist en onvolledig is. De Nederlandse regering
loopt klakkeloos achter de Amerikaanse regering aan in haar pad naar
oorlog. Ironischerwijs accepteert de regering echter het gegeven dat
de lijst van Westerse bedrijven betrokken bij de bewapening van Irak
weggelaten wordt uit de versie van de declaratie van Irak die naar de
Veiligheidsraad gaat. Een deel van die lijst werd op 17 december wel
gepubliceerd door het Duitse dagblad Tageszeitung
(zie www.taz.de/pt/2002/12/17/a0123.nf/text).

Het Kamerlid Van Velzen (SP) informeerde op 18 december minister De
Hoop Scheffer dat Nederlandse bedrijven, waaronder Melchemie (Arnhem),
deel uit maken van de declaratie die de Iraakse regering aan UNMOVIC
heeft overhandigd. De bewijzen daarvoor zouden op donderdag aan de
minister worden gestuurd. Bovendien wenst de regering zelf, ondanks
herhaalde verzoeken van Kamerleden en burgers, nog altijd geen openheid
te geven over de aanwezigheid van Amerikaanse massavernietigingswapens
in Nederland.

Vandaag gaat er in dit kader een brief met een door het Platform
Tegen de 'Nieuwe Oorlog' opgestelde alternatieve resolutie uit naar de
Amerikaanse Ambassade in Den Haag, met daarin de eis dat de Verenigde
Staten een lijst overhandigen met Amerikaanse massavernietigingswapens
in Nederland. (zie  http://www.wereldcrisis.nl)

In de resolutie, die grotendeels woordelijk is gekopieerd van
Veiligheidsraadresolutie 1441 tegen Irak, wordt gewezen op de
voortdurende schendingen van het internationaal recht door de
Verenigde Staten en hun weigering openheid te geven over de plaatsing
van massavernietigingswapens in Nederland.

Op vrijdag 3 januari om 14.00 uur zal bij de Amerikaanse Ambassade,
aan de Lange Voorhout in Den Haag, de gevraagde lijst opgehaald worden.
Op zaterdag 18 januari, gelijktijdig aan de grote demonstraties in
de Verenigde Staten, zal een eerste burgerinspectie plaatsvinden op
de Vliegbasis Volkel, waar al sinds 1960 Amerikaanse kernwapens liggen
opgeslagen.

Het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' keert zich sterk tegen de
voorbereiding van Nederlandse bijdragen aan de oorlog tegen Irak.
De afgelopen maanden zijn er duizenden handtekeningen verzameld
onder een oproep (zie www.wereldcrisis.nl) aan de Nederlandse regering
zich tegen een aanval op Irak te keren en op geen enkele wijze aan
zo'n aanval mee te werken. Deze handtekeningen zullen eveneens op
vrijdag 3 januari, om 12.00 uur, aangeboden worden aan de regering.

Website: http://www.wereldcrisis.nl
 

Lees meer over: wereldcrisis

aanvullingen
Geheime VN-conferentie in Genève 
rdb - 20.12.2002 21:34

Het Vlaamse dagblad De Morgen opende donderdag 19 december 2002 met het nieuws ‘Geheime VN-conferentie in Genève bereidt humanitair luik van VS-aanval op Irak voor’. Aangezien dit eigen berichtgeving is, weet ik niet of het nieuws ook de Nederlandse dagbladen bereikt heeft.

De Morgen, donderdag 19 december 2002:

GEHEIME VN-CONFERENTIE IN GENÈVE BEREIDT HUMANITAIR LUIK VAN VS-AANVAL OP IRAK VOOR

Brussel
(eigen berichtgeving)
Frank Schlömer

“Men zou er behoorlijk misselijk van kunnen worden, maar vandaag worden tegelijkertijd een ‘preventieve oorlog’ en een grootschalige humanitaire hulpoperatie voorbereid. Terwijl de Amerikanen hun leger klaarstomen, beraden VN-organisaties zich over de vraag hoe ze het ‘humanitaire luik’ van deze oorlog kunnen voorbereiden. Men kan zich afvragen of het voorbereiden van een humanitaire actie niet ook bedoeld is om de internationale publieke opinie een aanval van Bush makkelijker te laten slikken.”
Deze uitspraken verneemt De Morgen in internationale diplomatieke kringen. Daar groeit de onrust omdat vorige week, in alle stilte, in Genève een paar onderafdelingen van de Verenigde Naties bijeen zijn geweest om te kijken hoe men het best de catastrofale gevolgen kan opvangen van een Amerikaanse aanval op Irak.
De Morgen heeft een cijferdocument kunnen inkijken met de conclusies van de vergadering in Genève. De belangrijkste punten op een rijtje:
- De VN schatten dat bij een aanval tussen de 5 en 10 miljoen Irakezen afhankelijk zullen worden van buitenlandse voedselhulp en dat een stroom van zeker 1,5 miljoen vluchtelingen naar de buurlanden op gang komt. Nog eens minstens 900.000 ontheemden zullen binnen Irak zelf rondzwerven.
- Het kandidaat Eu-lid Cyprus zal worden gebruikt als uitvalsbasis voor de hulpverlening. Er wordt gedacht aan een luchtbrug vanuit Cyprus die zo dicht mogelijk tot op de plaats van het gebeuren moet geraken. Het is merkwaardig dat door de VN nu al gespecialiseerd personeel, hulpgoederen en 37 miljoen dollar klaar worden gehouden voor een humanitaire catastrofe die opzettelijk zal worden aangericht.
- De eerste zes maanden hulpverlening zullen minstens 600 miljoen dollar kosten en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft stocks voor 250.000 personen klaar. Bij mogelijke opvangplaatsen in Iran en Turkije bestaat het probleem dat ze 1.800 tot 2.000 meter hoog liggen en dat het er enorm koud kan zijn.
- Er zullen minstens 120.000 tenten voor opvang nodig zijn, maar UNHCR heeft er momenteel maar 20.000 liggen. De rest kan geproduceerd worden in een tempo van duizend per dag, waardoor verschillende maanden nodig zijn voor de productie alleen.
- Het Wereldvoedselprogramma (WFP) heeft al akkoorden afgesloten met buurlanden van Irak om hun graanreserves op te kopen, terwijl men weet dat Irak ook in normale omstandigheden al verplicht is om twee derde van zijn voedsel in te voeren.
- De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) neemt aan dat er epidemieën (cholera, tyus, mazelen) zullen uitbreken en men is ook al druk op zoek naar transportmogelijkheden voor ‘gastarbeiders’ (vooral Egyptenaren) die Irak zouden willen verlaten.
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.