english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Sheikh Ahmed Yassine herdacht op de DAM
AEL.NL - 30.03.2004 11:27

Zatedag 27 maart 2004 kwamen enkele honderden mensen bijeen om oprichter en leider van Hamas, Sheikh Ahmed Yassine, te herdenken. Ook was de demonstatie georganiseerd om onze steun te betuigen aan het verzet in Palestina.

De demonstratie was in samenwerking georganiseerd met de Internationale Socialisten. Thuisgekomen van een goede en ordelijk verlopen demonstratie, viel ons de berichtgeving op. Een van de AEL-verslaggevers bericht.

In het Tien-uur Journaal van 27 maart 2004 rapporteert de nieuwslezer: “In Amsterdam hebben ongeveer honderd demonstranten deelgenomen aan een demonstratie tegen wat zij noemen ‘de onderdrukking van het Palestijnse volk’.”
De demonstratie die op zaterdag 27 maart op de Dam in Amsterdam plaatsvond, was in samenwerking met de Internationale Socialisten (IS) georganiseerd. De organisatoren riepen op tot solidariteit met het Palestijnse volk en tot solidariteit met hun voortdurende strijd tegen de onderdrukking. De bouw van de Apartheidsmuur werd scherp veroordeeld.


Enkele honderden demonstranten waren naar de Dam getrokken. Velen lieten hun afschuw over de de moord op Sheikh Ahmed Yassin blijken via spandoeken, leuzen en foto’s. Ook waren er borden en spandoeken die opriepen om de troepen uit Irak terug te trekken. Ondanks de explosieve sfeer die de onophoudelijke terreur van de Zionisten oproept, was er sprake van een ordelijk verloop van de demonstratie. De sprekers hadden de volle aandacht van het publiek.

Nabil Marmouch, voorzitter van AEL-NL, sprak een krachtige steunbetuiging uit aan het verzet. Hij herinnerde het publiek eraan dat onze broeders en zusters in Palestina bepalen hoe het verzet wordt gevoerd. Dat er geen sprake kan zijn van paternalisme vanuit Nederland als het gaat om de verdediging van het meest fundamentele recht: het recht op bestaan. AEL beschouwt gewapend verzet in dat geval als een legitieme vorm van verzet, die morele en politieke steun verdient.

AEL had van tevoren goed overleg gevoerd met het hoofd van de dienstdoende politie-eenheid. De ordedienst, die door de organiserende organisaties was samengesteld, had volledige controle over de situatie en onderhield een goed contact met het aanwezige publiek. Op een gegeven moment trok een groepje minderjarige jongeren naar achter het podium. Een Zionistische vlag werd in brand gestoken en een Amerikaanse vlag werd verscheurd. Zo gaven zij blijk van de afkeer van deze symbolen van agressie, onderdrukking en terreur.

‘s Avonds deden de media verslag van de demonstratie. De verslagen kenmerkten zich door eenzijdigheid en manipulatie van de feiten. Op het RTL 4 Journaal suggereerden beelden en voice-overs dat er sprake was van een rellige sfeer zonder controle. Geen van de 4 sprekers kwam tijdens het journaal in beeld en de bijdrage van de Internationale Socialisten werd volledig genegeerd. Het is typerend voor de opruiende politiek die sommige media voeren: het negeren van multi-etnische elementen in de organisatie en het voorstellen van een ordelijke demonstratie als een wilde bende. Het is het doelbewust manipuleren van de feiten om bevolkingsgroepen tegenover elkaar te plaatsen.

Het is ook precies dit media-spel dat ervoor zorgt dat een organisatie als het Nederland-Palestina Komite (NPK) er vlak voor de demonstratie toe heeft bewogen om terug te treden. Kleine incidenten zijn grote risico’s geworden voor deelnemende organisaties: in Nederland is negatieve media-aandacht de norm geworden voor activistenorganisaties die zich kritisch uitlaten over de deelname van hun regering aan de Zionistische onderdrukkingspolitiek. AEL mobiliseert geen woede, maar kanaliseert deze en biedt oplossingen. Een van de oplossingen waar AEL naar streeft is dat onze gemeenschap, de Arabieren en moslims in Nederland, zich verenigen om de Nederlandse buitenland-politiek te veranderen zodat onze gemeenschap zich daarin kan herkennen.

In Knevel op zaterdag van 27 maart, suggereerde een socioloog dat leden van de AEL vatbaar zijn ‘voor recruitering voor Jihad’. Met ‘Jihad’ suggereert men de gewapende strijd tegen het Westen. AEL steunt geen gewapende strijd tegen het Westen en gelooft bovendien niet in het bestaan ervan. Oorlogen worden gevoerd vanuit het Westen. In Palestina, Irak, Afghanistan en andere bezette gebieden is slechts sprake van verzet. Deze landen hebben geen legers. Het is de bevolking die zich verzet tegen de bezetting. Het is het Westen dat gewapende missionarissen naar deze landen stuurt om hun liberaal-democratische ideologie op te leggen om vervolgens het kapitalistische systeem in te voeren. Door te spreken van een democratisch systeem wordt de schijn van zelfbeschikking opgehouden. In werkelijkheid voeren de missionarissen van het Westen het ene dictatoriale bezettingsregime na het andere in. Dogmatisch gebruik van terminologie zoals democratie en individualistische vrijheden roept associaties op met de kruistochten in de Middeleeuwen. Als er sprake zou zijn van een ‘jihad’ in de misplaatste zin van het woord, namelijk een ‘heilige oorlog’, dan is dat onmiskenbaar de heilige oorlog van deze missionarissen. Voor deze heilige oorlog wordt sinds jaren elke dag via de media gerecruiteerd. Het stilzwijgen van onrechtvaardigheden en het neerslaan van kritiek, alsook de eindeloze manipulatie van gebeurtenissen behoort tot de werkwijze van deze commerciële recruiteringsorganisaties. Het is de ‘jihad’ van de commercie, die steunt op hysterie en polarisatie. Deze oorlogszuchtige, provinciale mentaliteit is het werkelijke gevaar dat de samenleving bedreigt. Een gevaar dat verwoestende sporen nalaat tussen etnische groepen en polariserende verdeeldheid teweegbrengt in de samenleving.

Klik hier voor de speech van Nabil Marmouch:  http://www.ael.nl/palestina27032004.doc


Website: http://www.ael.nl
 
aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
Inspirerend en strijdbaar 
IS - 30.03.2004 11:35

Palestina manifestatie Dam inspirerend en strijdbaar

Vanmiddag 27 maart 2004 hebben ruim 350 mensen op de Dam in Amsterdam onder de leuzen "Stop de oorlog tegen de Palestijnen" en "Breek de apartheidsmuur" geprotesteerd tegen de staatsterreur van Israel. Voor de aanwezigen stond solidariteit met het verzet van de Palestijnen centraal. De recente liquidatie van Sjeik Ahmed Yassin werd krachtig veroordeeld en bestempeld als een politieke moord. Deze moord is een grove provocatie aan het adres van de Palestijnen die de situatie in Palestina, Israel en de rest van de regio aan de rand van de afgrond brengt.

Sprekers van diverse maatschapppelijke en politieke organisaties uitten hun zorg over deze ontwikkelingen en riepen op tot solidariteit met de intifada. Namens Palestijnse Gemeenschap Nederland deed Mustafa Turky een oproep aan de Nederlandse en internationale gemeenschap om bescherming aan het Palestijnse volk te bieden om zo verdere escalatie in de regio te voorkomen. Abdou Menehbi van Emcemo sprak zich uit tegen de criminalisering van allochtonen in Nederland en wees Sharon en Bush aan als de ware terroristen. Nabil Marmouch van de AEL riep op om de steun aan de Palestijnen een nieuwe dimensie te geven: "Wij moeten beter luisteren naar de mensen die het daadwerkelijke verzet voeren en dagelijks geconfronteerd worden met de gruwelheden van de zionisten...We moeten hen niet gaan leren hoe zij verzet moeten voeren." De manifestatie werd afgesloten door een speech van Miriyam Aouragh van de Internationale Socialisten. Zij maakte duidelijk dat Bush, Sharon en hun schoothondje Balkenende een front vormen van onderdrukking en uitbuiting. "Daar tegenover moeten we een brede coalitie vormen van migranten, autochtonen, vrouwen, mannen, moslims, christenen en socialisten."

Bij de afsluiting riepen de organisatoren op om 10 april naar de Dam te komen voor de landelijke Keer het Tij demonstratie tegen de uitzetting van vluchtelingen.

De manifestatie werd georganiseerd door de Internationale Socialisten (IS), Komitee Marokkaanse Arbeiders Nederland (KMAN), Arabisch Europese Liga Nederland (AEL-NL), Emcemo en Palestijnse Gemeenschap Nederland.


Website: http://www.internationalesocialisten.org/
 
verwijderingen 
dg - 30.03.2004 17:20

De aanvullingen zijn weggehaald om dat ze niks toevoegen
aan het bericht.

Indymedia is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten en de opvattingen van de posters ervan.
Er wordt hier een verslag gegeven van een demonstratie, met een toelichting en kritiek op de pers.

Alleen als er sprake is van racisme, anti-semitisme of discriminatie zullen de postings worden verwijderd.


aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.