english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
[am*dam] bouwvergunning PS28 verleend!
Hirsch Glik - 08.10.2006 22:25

Tot onze ontzetting is er op 5 oktober jongstleden een bouwvergunning verleend voor het kraakbolwerk aan de Pretoriusstraat 28. Een eerdere vergunning is in januari ingetrokken in verband met de malafide praktijken van de toenmalige eigenaar Joe McCarthy. Na de intrekking heeft hij zich een stel stromannen gescoord om de uitwerking van de wet BIBOB te ontduiken. Ondanks het feit dat er duidelijk sprake is van katvangers, deden de ambtenaren van de Bouw en Woningtoezicht alsof ze van niets wisten. Maandag 9 oktober gaat de kraakgroep dit verhaal voor de deelraad brengen om de politiek verantwoordelijken te confronteren met hun gebrek aan daadkracht. Komt allen!

verhaal brengen, verhaal halen...
verhaal brengen, verhaal halen...

De Pretoriusstraat 28 kent een roerige geschiedenis van maffieuze huiseigenaren en hun knokploegen, huurders die door hun op straat gezet worden en een kraakgroep die al bijna 6 jaar voet bij stuk houdt. Door haar inzet en het uitzoekwerk van het Spekulatie Onderzoeks Kollectief (SPOK) is het gelukt de malversaties van eigenaar McCarthy aan het licht te brengen. Dit heeft niet alleen tot de sluiting van zijn zwartwerkbedrijfjes geleid, maar ook tot een megaclaim van de belastingdienst op onder meer het pand aan de Pretoriusstraat en de intrekking van een reeds verleende bouwvergunning.

Het pand had in begin 2006 op de veiling moeten belanden om de nogal ongewoon hoge hypotheek van 500.000(!) euro te kunnen aflossen. Het werd echter onderhands door de boekhouder van McCarthy en zijn vriendjes (de heren Koch, Segaar van de Laar en Klomp) aangekocht, en bovendien voor een prijs die alsnog ruim 150.000 euro ligt boven de door de veilingmakelaar geschatte waarde. Natuurlijk wil de man die het pand jarenlang overduidelijk als geldwaschmachine gebruikt het niet zomaar uit handen geven.

In eerste instantie hebben de 'nieuwe' eigenaren, een groep spekulanten uit Haarlem, Alkmaar en Den Haag samen met 'ex-eigenaar' McCarthy bezwaar gemaakt tegen de intrekking van de vergunning. Dit bezwaar strandde bij de bezwaarschriftencommissie. Nadat de kraakgroep harde bewijzen leverde van een samewerkingsverband tussen oude en nieuwe eigenaar, heeft dezelfde commissie in duidelijke taal laten weten wat ze ervan vindt. Zo is het niet de bedoeling dat een stromanconstructie leidt tot het omzeilen van de aanpak van de gemeente. Daarnaast moeten ook de nieuwe eigenaren een toets ondergaan, juist met het oog op de verbanden met de oude eigenaar.

Vervolgens hebben de 'nieuwe' eigenaars dezelfde bouwvergunning onder eigen naam opnieuw ingediend. Ook bij deze gelegenheid hebben de krakers het stadsdeel ter publieke zitting en in de wandelgangen met de neus op de feiten gedrukt. Het antwoord van raad en DB was even duidelijk als die van de bezwaarschriftencommissie. Men belijdt met de mond dus dat het niet de bedoeling is zich om te tuin te laten leiden door allerhande vage transacties.

Maar worden deze toezeggingen met de pen ook gestaafd? Kennelijk is dit standpunt in elk geval niet doorgedrongen tot het grondpersoneel in de ambtenarij, die in de tussentijd doodleuk de vergunning heeft verleend. Het grofste is daarbij de brutaliteit waarmee de argumenten van SPOK en bewoners worden afgewimpeld. In het besluit staat zonder enige toelichting en in flagrante tegenspraak met de feiten dat het 'niet aannemelijk is dat er enige relatie tussen de tegenwoordige en voormalige aanvrager bestaat'.

In de goede traditie van de kraakgroep Oost houden wij echter de politiek leidinggevenden verantwoordelijk. Zij zijn kennelijk zo bezig met de perikelen rond het polderweggebied, dat het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer in haar geheel eigen traditie onverantwoordelijke en misschien zelfs corrupte types uit de ambtenaarij ongehinderd hun gang laat gaan.

Maandag 9 oktober 2006 gaat de kraakgroep daarom bij de commissie Wonen van het stadeel haar zegje doen.

19.00 voorverzamelen bij Joe's Garage, Pretoriusstraat 28
20.00 commissiezitting in het deelraadskantoor op de Linneausstraat 89

KOMT ALLEN
'tis a poyk ten undser trot: mer sejnen do!' (yiddish partizanerlidl)

de bouwvergunning:
 https://squat.net/spok/origs/mccarthy/docs/stadsdeel/20060105bouwvergunningPS28/

de hele geschiedenis van de pretoriusstraat 28, inclusief documenten enz:
 https://squat.net/ps28- E-Mail: ps28@squat.net
 

Lees meer over: kunst, cultuur en muziek wonen/kraken

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verplaatst naar de ruispagina
Vegazulu voku 
eter - 08.10.2006 22:38

Om alle vrijwilligers van vegazulu en Joe's Garage de kans te geven om bij het inspreken aanwezig te zijn, zal Joe's vanaf 7.45u gesloten zijn. Zodra de inspreekbeurt voorbij is gaat de voku weer open en kunnen mensen nog eten, er komt ook nog live muziek door de gelegenheidsband "Los Pinchos".
squat.net/vegazulu 
mh - 08.10.2006 23:23

squat.net/vegazulu

Website: http://squat.net/vegazulu
 
In English: building permit for PS28 granted! 
Psychic TV - 08.10.2006 23:56

Much to our dismay there has been a building permit
just granted (on October 5th) for the squatter fortress
Pretoriusstraat 28. An earlier building permit was withdrawn
in January 2006 in connection with the dubious practices of
the then owner Joe McCarthy. However, in an attempt to evade
the reach of the law BIBOB, McCarthy has managed to secure
himself a group of front-men. The civil servants from the
building/housing service have, despite clear indications that
these are indeed just front-men, acted as though they haven't heard
anything about this. On Monday 9th October the squatting group is going
to present members of the district council with this story and thus
plans to confront the responsible politicians with their lack of
effectiveness in this matter.

Bring the story, demand action!
Bring the story, demand action!

The Pretoriusstraat 28 has a turbulent history of mafia-like
house-owners and their gangs of heavies, renters that are thrown
on the street and a squatting group that has firmly held its ground
for almost 6 years. As a consequence of the efforts and the research of
the Spekulatie Onderzoeks Kollektief (SPOK) the unsavoury activities
of McCarthy have been successfully exposed to the light. This led not
only to the closure of his illegal-labour businesses but also to
an enormous claim from the tax service (that as a consequence laid claim
to the property on the Pretoriusstraat) and the withdrawal of
an already-issued building permit.

At the beginning of 2006 the property should have ended up in the public
auction so that the unusually high mortgage of 500,000(!) could be
paid off. It was however bought privately before it could reach
auction, by the bookkeeper of McCarthy and his friends (the gentlemen
Koch, Segaar, Van de Laar and Klomp). The purchase price was
moreover for around 150,000 euro more than the price that the
auction property estate agent had estimated. The man who has for
years used the Pretoriusstraat 28 as a money washing machine
is of course not planning to simply let go of the property!

The 'new' owners, a group of speculators from Haarlem, Alkmaar
and Den Haag, filed (alongside 'ex-owner' McCarthy) a complaint
against the withdrawal of the building permit. This complaint, however,
collapsed at the complaints commission. Following a presentation
of hard evidence by the squatting group, which demonstrated co-operation
between the old and new owners, the complaints commission made clear
what they thought of the case. They made clear that it would make
the BIBOB law pointless if a simple front-man construction was
sufficient to evade its reach. In addition, they indicated, the new owners
should also be checked, precisely within the context of monitoring any
connections with the old owner.

The 'new owners' have subsequently submitted the same building permit
request (as McCarthy), under their own name. The squatters have also
on this occasion made it clear to the local district council what
the facts of the situation are. The answer from the council and
the cabinet of the council was just as clear as the answer from the
complaints commission: it is not the intention to be led a merry
dance by all kinds of vague financial transactions.

But are these assurances backed-up by action? The viewpoint of the
council and the complaints commission has, in this case, obviously not
penetrated to the layers of the civil service that implement policy;
these people have issued the building permit! The most difficult thing
to swallow (in the justification for the granting of the permit) is
the almost cheeky manner in which the arguments of the SPOK and the
residents were rejected. In the decision of the civil service can
be read, without any further explanation and in total contradiction
with the facts, that "that it has not been made plausible that there
exists any relationship between the present and former requesters
of the building permit."

However, in the good tradition of the squatting group of East Amsterdam,
we hold the political leaders of the local council responsible for this.
They are obviously so busy with thorny issue of the Polderweggebied
that they have (in their own tradition) let irresponsible and
maybe even corrupt types from the civil service simply do their
own thing.

For this reason the squatting group is planning, on Monday 9th October
at the Commissie Wonen (housing) of the local council, to go and
explain its views about all this.

19.00 gather at Joe's Garage, Pretoriusstraat 28
20.00 sitting of Commissie Wonen at the office of the local council
at Linneausstraat 89.

EVERYBODY COME!
'tis a poyk ten undser trot: mer sejnen do!' (yiddish partizan song)

the building permit:

 https://squat.net/spok/origs/mccarthy/docs/stadsdeel/20060105bouwvergunningPS28/

the whole history of Pretoriusstraat 28, including documents etc.

(in Dutch):  https://squat.net/ps28
(in English):  https://squat.net/ps28/english/
een verslagje 
Ithzak Katsenelson - 10.10.2006 16:32

De kraakgroep was daar met vrij veel mensen vertegenwoordigd (+-40). De deelraad had net het besloten deel achter de rug waar ze het over de verdwenen miljoenen van het polderweggebied hadden.

De inspreker van de kraakgroep kwam direct aan de beurt en heeft het hele verhaal nog eens duidelijk gemaakt (text volgt). De commissie is sinds jaren met het verhaal rond het pand bekend, dus wisten ze meteen waarover dit ging. Gezien eerdere inspreekbeurten, een eindeloze lijst brieven en het feit dat de eerste vergunning op druk van de raad was ingetrokken, waren de leden van de commissie nogal verbijsterd de nieuwe vergunning nu zomaar verleend is. De inspreker eiste desgevraagd dat de gemeente de vergunning per direct weer moest intrekken of schorsen en in een diepgaand onderzoek moest vaststellen of de 'nieuwe' eigenaars nu stromannen zijn of niet.

De wethouder wonen, mw. Prinsen, gaaf duidelijk te kennen dat ook zij dit geen manier van doen vond, en dat ze 'door haar ambtenaren in een politiek zo gevoelig dossier gepasseerd was'. Ze heeft toegezegd idd het geŽiste onderzoek te doen instellen bij het stedelijk bureau bibob maar wilde zich niet direct laten vastleggen op het weer intrekken van de vergunning.

Gezien deze uitspraken (en het feit dat een idioot meteen kan zien dat de 'nieuwe' eigenaars gewoon katvangers voor de oude eigenaar zijn), staan de kansen niet zo slecht om de vergunning (desnoods via de bestuursrechter) weer ingetrokken te krijgen. Iig maakt het een poging de krakers nu via de civiele rechter eruit te laten gooien een stuk moeilijker.

zog nisht kejnmol as du gayst dem letzen weg.... (partizanerlidl)
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.