english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
[am*dam] PS28 gedagvaard!
spiegelbeeld - 19.06.2007 15:58

De bewoners en gebruikers van het al 6 jaar gekraakte pand Pretoriusstraat 28 in Amsterdam Oost, zijn door de eigenaren Leon Segaar, Gerard van de Laar en Ton Klomp gedagvaard om op donderdag 28 juni 2007 voor de rechter te verschijnen. Blijkbaar mikken de eigenaren op een ontruiming voordat de stroom onthullingen over hun participatie in een -strafrechtelijk vervolgd- netwerk rond Joe McCarthy en Jan van den Elshout, hun leven onmogelijk maakt. Maar wij wijken niet!

joes verzetje
joes verzetje

De dagvaarding komt niet geheel onverwacht, gezien de al op 21 mei gestuurde oprotbrief van de eigenaren. Het feit dat de eigenaren Leon Segaar, Gerard van de Laar en Ton Klomp juist nu willen overgaan tot ontruiming, is op z'n zachtst gezegd opmerkelijk. Op dit moment wordt er namelijk door stadsdeel Oost-Watergraafsmeer een aanvraag voorbereid voor een advies door het landelijk bureau BIBOB over de integriteit (dwz. verbondenheid met een crimineel netwerk) van de eigenaren. Op basis van de anti-maffia wet BIBOB heeft een overheidsinstantie, in dit geval het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, de bevoegdheid om de (bouw)vergunningen in te trekken van pandeigenaren die als dubieus aangemerkt worden. Het advies van het landelijk bureau BIBOB zal binnen enkele weken klaar liggen. De eigenaren beginnen te zweten. Blijkbaar zijn ze ongerust genoeg over de uitslag van dat onderzoek om in een paniekreactie een ontruimingsprocedure te beginnen.

Dat de eigenaren beginnen te zweten, is begrijpelijk. De bouwvergunning van voormalige eigenaar Joseph Cyrus McCarthy werd immers begin 2006 op basis van de wet BIBOB ingetrokken. De huidige eigenaren, die het pand overnamen nadat McCarthy zijn frauduleuze hypotheek op het pand niet meer kon betalen, beweren niks met McCarthy te maken te hebben. De feiten zijn echter anders. Onderzoek door de bewoners en het SPekulatie Onderzoeks Kollektief (SPOK) wijst nadrukkelijk uit dat Segaar, Van de Laar, Klomp (en hun zakenpartner Koch) deel uitmaken van een omvangrijk crimineel netwerk rond McCarthy en diens boekhouder Van den Elshout. Het feit dat het OM McCarthy en Elshout nu als hoofdverdachten aanmerkt in een strafzaak over hypotheekfraude vertsterkt dit beeld nog verder.

De feiten zijn duidelijk. Het stadsdeel, dat 'per vergissing' een bouwvergunning verleende aan de eigenaren, zou nu eindelijk eens wat politieke ruggegraat moeten laten zien door de bouwvergguning, waarop de eigenaren hun ontruimingseis baseren, met onmiddelijke ingang in te trekken of anders onbruikbaar te maken. Anders gaat er een signaal van hun handelen uit dat de aanpak van criminele pandeigenaren niet echt serieus te nemen is, tenminste van de kant van de overheid.

Zolang de overheid niet in staat is om dergelijke eigenaren aan te pakken, en zolang een sociale oplossing voor het pand achterwege blijft, zal de voordeur van Pretoriusstraat 28 worden dichtgehouden door haar bewoners, gebruikers en sympathisanten. Veel mensen zijn boos, dus hou je ogen open voor aankondigingen, en kom vooral langs om je ideeen te delen en aan de campagne tegen ontruiming bij te dragen. Wij houden je op de hoogte!

Het is tijd voor verzet!

Het kort geding vindt op 28 juni plaats, om 16.30 uur, Parnassusweg 220
in Amsterdam.

De dagvaarding:
 https://squat.net/ps28/dagvaarding28juni2007/

SPOK rapport "Leon Segaar en consorten krijgen het benauwd", mei 2007
 http://speculanten.nl/node/100

Website Pretoriusstraat 28
 https://squat.net/ps28

Website Joe's Garage
 http://joesgarage.nl


- E-Mail: ps28@squat.net Website: http://squat.net/ps28
 

Lees meer over: wonen/kraken

aanvullingen
Joe's Garage 
Joe - 19.06.2007 17:03

Joe's Garage is het autonoom sociaal centrum dat gevestigd is op de begane grond van ps28. Op maandag (vega) en donderdag (veggie) is er volkskeuken, op dinsdag KSU Oost, op zaterdagmiddag weggeefwinkel en op zondagmiddag krakersbrunch.
English translation 
nn - 20.06.2007 17:55

The residents and users of the squat Pretoriusstraat 28, occupied
for more than six years, received a subpoena from the owners Leon
Segaar, Gerard van de Laar and Ton Klomp, to appear in court on
Thursday 28th of June. Apparently, the owners aim to evict before
the stream of revelations concerning their involvement in the
network of the criminally prosecuted former owner Joe McCarthy make
their life too difficult. But we shall not yield.

The subpoena does not come unexpected, considering, that a request
to leave the house was already delivered on 21st of May. The fact
that the owners Leon Segaar, Gerard van de Laar and Ton Klomp want
to proceed with eviction right now, is remarkable to say the least;
because right now, the district council is requesting a report from
the federal BIBOB commission on the integrity (i.e. possible
involvement in a criminal network) of the owners. Based on the
anti-mafia law BIBOB, a government institution - in this case the
district council Oost-Watergraafsmeer - can revoke (building)permits
of real-estate owners who were indicated as being suspicious. The
advice of the federal BIBOB commission shall be delivered in a few
weeks. The owners are starting to get nervous.

Apparently, they are disturbed enough by this investigation, so that
they would proceed with a panic-driven eviction procedure.

That they would be so nervous is understandable. The buildingpermit
of the former owner Joseph Cyrus McCarthy was indeed revoked on the
basis of the BIBOB law in 2006. The current owners took over, after
McCarthy could not pay off his fraudulent mortgage on the house
anymore. They pretend to have no relation to him. The facts speak a
different language though: Investigations by the residents and the
SPekulatie Onderzoeks Kollektief (SPOK) determined clearly, that
Segaar, van de Laar and Klomp (as well as their businesspartner
Koch) are part of an extensive criminal network around McCarthy and
his accountant Van den Elshout. The fact, that the state prosecutor
names McCarthy and Elshout as the main suspects in a criminal case
about mortgage-fraud underpins those investigation results.

The situation is obvious: The district council, which granted the
buildingpermit 'by mistake', would have to show some backbone by
revoking the permit on which the owners base their eviction
procedure, or render it useless in any other way. Otherwise their
actions would send a signal that criminal real-estate owners are not
really prosecuted seriously, at least not by the government.

As long as the government is unable to deal with such proprietors,
as long as a social solution for this house remains out of sight,
the doors of Pretoriusstraat 28 shall be kept shut by the residents,
users and sympathizers. Many people are angry, so keep an eye out
for announcements, and definitely pass by to exchange ideas about
the campaign against eviction. We shall keep you posted.

It's time for resistance!

The court hearing will take place on 28th of June, at 16:30,
Parnassusweg 220 Amsterdam
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.