english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
[am*dam] verklaring exbewoners Kerkstraat
Exbewoners Kerkstraat - 05.11.2007 02:23

Verklaring van de ex-bewoners van Kerkstraat 244 en 246

COHEN EN POLITIE LIEGEN

De afgelopen dagen heeft in de media een door Burgemeester Cohen en de politie de wereld in geholpen verhaal gecirculeerd over schade aan ons voormalige huis en levensbedreigende boobytraps die zich in het pand zouden hebben bevonden. Van deze verhalen is helemaal niets waar. Het pand was gebarricadeerd, maar daarvoor is nog geen gat in een muur geboord, laat staan -wat men beweert- dat er dakbalken waren doorgezaagd. De enigen die in het pand hebben gezaagd waren de leden van het BraTra team van de politie.


De dakbarrikade
De dakbarrikade

Wat de politie een lier noemt
Wat de politie een lier noemt

De mooie nieuwe brandblusser
De mooie nieuwe brandblusser

En het alziend oog
En het alziend oog

Indien zij door de voordeur het pand hadden getracht te betreden waren zij binnen vijf (5) minuten en zonder enige schade aan het pand binnen geweest. Het pand is meer dan 8 jaar gekraakt geweest, en is al die tijd door ons onderhouden -iets wat de eigenaar, de Kroonenberg Handelsonderneming, nog nooit heeft gedaan. Nochtans hebben wij, toen de Kroonenberg Handelsonderneming haar plannen voor koopappartementen ontvouwde, aangeboden vrijwillig te vertrekken als zij, in hun honderden panden tellende bestand drie huurwoningen voor ons hadden.

Burgemeester Cohen doet samen met de politie allerlei uitspraken over krakers, die geenszins op de waarheid berusten. Zo zouden er een week voor de ontruiming, bij een onaangekondigde ontruimingspoging door een van politie vergezelde knokploeg- agenten met glas bekogeld zijn. De politie beweert "100% zeker" de dader van dit niet gepleegde feit bij de ontruiming op straat te hebben opgepakt. Gelukkig kon deze toerist (!) aantonen dat zij op de betreffende dag niet eens in het land was, anders was zij op valse verklaringen van de politie waarschijnlijk veroordeeld.

De zogenaamde "boobytraps" in de Kerkstraat behelsden een constructie die een brandblusser leeg zou moeten spuiten in een andere ruimte -de keuken- dan die van waaruit hij aangestuurd werd. Dit veroorzaakt op zijn hoogst een branddovende stofwolk, doch geenszins een levensbedreigende situatie. Vergelijk het met een emmer water op een deur, zonder de emmer. Foto's van deze constructie kunt u aantreffen op de website indymedia.nl

De "lier" die volgens de politie, een balk opzij zou trekken was in werkelijkheid een elektromotortje uit een speelgoedtrein, nauwelijks krachtig genoeg om een pak melk om te trekken, laat staan een vastgezette barrikade of een dakbalk. Ook daarvan treft u een foto aan op Indymedia, waarbij wij op twee dingen willen wijzen:

1. De schaal van de constructie en de maat van de motor kunt u opmaken uit de afmetingen van de streepjescode er vlak naast,
en

2. Aan de kromming van de balken kunt u zien met hoe veel kracht ze tegen het dak omhoog duwen, waardoor dit motortje deze barrikade alleen al daarom nooit of te nimmer zou hebben kunnen omtrekken. Als deze konstruktie wankel of instabiel is geworden, komt dat door het geweld dat de BraTra er tegen heeft gebruikt. Wij hebben er weken rustig onder gewoond, zo lang dat wij onze verlichting er maar aan gehangen hebben.


Ook bij eerdere ontruimingen -zoals van de Bakkerblokken- verkondigde de politie dat de krakers met glas gooiden. Daar zijn toen mensen voor vervolgd, en die zijn allen vrijgesproken, omdat de politie het gegooide glas niet kon tonen. Dat zou hier weer gebeuren, aangezien er niet met glas is gegooid. De nauwkeurigheid waarmee de Gemeente en Politie dit soort zaken behandelt blijkt al uit het feit dat men bij de buren in de Kerkstraat aankondigde ook de begane grond van de panden in de Kerkstraat te gaan ontruimen. Daar zit al sinds jaar en dag een Albert Heijn.

Eenzelfde onzinnig verhaal gaat op voor de door de politie genoemde "boobytraps": na de ontruiming van een pand aan de Bilderdijkstraat, anderhalf jaar geleden, vonden bouwvakkers 10 (!) dagen later een jerrycan afgewerkte motorolie in een kast onder een trap, en plots sprak de politie van een boobytrap en was het land te klein. De kraakbeweging moest echter denken aan Bush, Blair en Aznar en hun "Weapons of Mass Destruction". Spindoctoring van de eerste orde.

De politiek in Den Haag zoekt al tijden naar een reden om kraken te verbieden, en zo de enige overgebleven politiek-kritische beweging van formaat in Nederland de nek om te draaien. Dat daarvoor de waarheid geweld aangedaan moet worden, dat er gelogen en verdraaid moet worden neemt men daarbij voor lief.

Ondertussen is de woningzoekende overgeleverd aan de "vrije markt". Een markt kan echter niet vrij zijn als men niet zonder het betreffende goed -hier huisvesting- kan. Men heeft geen keus om, als de huizen te duur zijn, maar niet te consumeren, dus nergens te gaan wonen. Hierdoor is de woningnood onder laagbetaalden de afgelopen jaren enorm toegenomen. Woningnood is een politiek probleem, geen economisch. En de overheid heeft -blijkens de grondwet- de taak hierin voor de belangen van de burger op te komen. In de praktijk zorgt de overheid echter alleen voor de portemonnee van de onroerend-goed maffia, met CDA'ers als Ten Hoopen als
voornaamste pleitbezorgers.

Zolang de politiek haar kop in het zand steekt en weigert maatregelen te nemen waarmee zij de woningnood onder het armere deel van de bevolking op lost, heeft zij niet het recht de enige oplossing die voor velen voorhanden is, te verbieden. En voor al die mensen die denken "dan ga je toch anti-kraak": hoe lang zou dat blijven bestaan als er geen "dreiging" van kraak meer is? Wij vinden dat Cohen c.s. publiekelijk hun valse beschuldigingen moeten intrekken, en hun excuses moeten aanbieden voor hun haatzaaierij. Niet omdat het ons iets kan schelen wat deze leugenaars van ons vinden, maar omdat zij het Nederlandse volk en het Parlement hebben voorgelogen, waardoor dat laatste dreigt weer eens op oneigenlijke gronden een desastreuze beslissing te nemen.

In een boobytrap kan je niet wonen,
Kraken gaat door!

De nu dakloze ex-bewoners van Kerkstraat 244 en 246 (behalve die van de begane grond)
 

Lees meer over: kunst, cultuur en muziek vrijheid, repressie & mensenrechten wereldcrisis wonen/kraken

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verplaatst naar de ruispagina
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
in english 
ex-inhabitants Kerkstraat - 05.11.2007 02:25

Statement by the ex-inhabitants of Kerkstraat 244 & 246

COHEN AND THE POLICE ARE LYING

The past days the media have been filled with a story, told by mayor Cohen and his policeforce. They say we did great damage to our (now former) house, and that we boobytrapped the building. These stories are absolutely untrue. The building was barricaded, but in doing that we have not even drilled a hole in a wall, and we surely have not cut through any beams or pieces of the roof. The only people that have been cutting in the building was the BraTra team of the policeforce.
Had they tried to gain access to the building through the front door, they would have been inside within five (5) minutes, without damage to the building.

Our house has been squatted for more than 8 years, and all that time we have done the maintenance -something the owner, the Kroonenberg Handelsonderneming, has never done. Nonetheless we have offered to leave peacefully if Kroonenberg had supplied us with three rent apartments -something that company must surely have in their hundreds upon hundreds of houses.

Mayor Cohen is now saying all kinds of things about squatters in the media, none of which have a connection with the truth. He states that a week before the eviction the police was pelted with glass-filled paintbombs. This is not true: it was just paint, and he forgets to explain why his policemen were accompanying a group of thugs trying to perform an illegal eviction. At the actual eviction a person was arrested in the street, allegedly for this "glass-throwing". The police stated they were "100% sure" they had the right person. Luckily this tourist could prove she was not even in the country on that day, else she would have surely been convicted on false police statements.

The same sort of ridiculous nonsense concerns the things the police called "boobytraps": in reality these were constructions that set off fire-extinguishers, blowing a cloud of dust into a room adjacent to the one the sensor that triggered the device was in. In no waycould this cause a dangerous, let alone lethal, situation. Compare it to a bucket of water on a door, minus the bucket.
Pictures of this construction can be found on indymedia.nl

The police also told a story about a "winch" that was supposed to topple a beam, making the roof cave in. In reality this was an electric motor from a toy train, used to set off the fire-extinguisher. It was not strong enough to topple a carton of milk, let alone collapse a roof or bring down a barricade. Pictures of this construction can also be seen on indymedia, and we point out the scale by pointing you to the barcode adjacent the motor. Also, you can see the beams that are part of the barricade are bent from the force they are pushed up against the ceiling with. It would have been absolutely impossible for this little motor to topple this barricade. If the barricade had become instable during the eviction, this is due to the brutal force the police used to try to force their way into the building. While we lived under it, we were so confident in our constructions that
we even suspended our lighting from it.

After earlier evictions -like the Bakkerblokken- the police also stated the squatters had thrown glass at them. People have been charged with that, but the courts have acquitted them all -simply because the police had no glass to show them. The accuracy with which the police and city Council tackle eviction issues can be derived from the letter they sent to the neighbours, announcing the evictions: they announced the eviction of the ground floor too, where an Albert Heijn supermarket is and has been for years.

Politicians in Den Haag have consistently been looking for a reason to ban squatting, and therewith killing the last critical political movement of any force in Holland. That they have to twist the truth and lie for this is no cause for alarm for them. In the meantime people looking for houses have been handed over to the "free market". A market, on the other hand, cannot be free if the consumers cannot choose not to consume the product. One cannot choose not to get a house if you cannot afford them: you have to pay up. The housing problem amongst poor people has verily exploded since housing has been left to the magic of the marketplace. Housing is a political problem, not an economic one. The state has the duty -as stated in the Dutch constitution- to make sure everybody can get an affordable house. At the moment the only duty the state seems to have is lining the pockets of the house-owning mafia.

As long as politicians keep their head buried deep in sand and refuse to take measures that will allleviate our housing problem, they have no right to take away the one measure -squatting- we can take into our own hands. And if someone thinks: "why don't you anti-squat?": how long will that perfid system of exploitation exist after squatting is banned?

We think Cohen c.s. should publicly retract their accusations and apologise for their hate-mongering. Not because we care about this liar's opinions of us, but because he lied to the population and their elected government, and because their false statements threaten to cause erroneous laws to be passed on erroneous grounds.

One cannot live in a boobytrap,
You can't stop the squatting!

The now homeless ex-inhabitants of Kerkstraat 244 and 246 (minus the ground floors)
parool-vraag 
hans van der beek - 05.11.2007 14:36


Beste nu dakloze ex-bewoners van Kerkstraat 244 en 246,

Het Parool wil graag de foto's van de barricade in de Kerkstraat plaatsen, maar de resolutie is te laag. Is het mogelijk de originele foto's te mailen naar Het Parool, of anders naar Indymedia?

Groet,
Hans van der Beek
 beek@parool.nl


E-Mail: beek@parool.nl
Website: http://www.parool.nl
 
Boobytrap betekenis 
zonneblom - 05.11.2007 20:12

Zoals ik het begrijp omschrijft de Amsterdamse politie de constructie op bovenstaande foto's als een boobytrap.

In het Vandale woordenboek staat de volgende omschrijving bij het woord boobytrap : bom in een valstrik, met een struikeldraad of een andere ontsteking => trucbom

Een boobytrap is dus blijkbaar een bepaald type bom. Echter er was geen bom aanwezig, of iets wat leek op explosieven, dus al helemaal geen boobytrap. Het bezigen van dat woord door de Amsterdamse politie geeft aan dat men iets zag wat er overduidelijk niet was.

Het lijkt me goed dat het hoger kader in politie / justitie-kringen plus burgemeester met politici in deze kwestie komende dagen eens luid en duidelijk uitspreken dat er geen boobytrap was of iets wat op een bom leek.
Boobytrapping 
Pepijn Zwanenberg - 08.11.2007 12:22

Voor wat het waard is; een blog over kraken n.a.v. de zogenaamde boobytrap.
 http://urbancowboy.hyves.nl/blog/6035472/Boobytrapping/RLiZ/

E-Mail: pepijn.zwanenberg@utrecht.nl
Website: http://urbancowboy.hyves.nl/blog
 
verzoek 
Victor Engbers - 08.11.2007 16:10

Een verzoek aan de ex-bewoners van de Kerkstraat. Voor tijdschrift Vice ben ik bezig met een artikel over de vermeende boobytraps. hangende het onderzoek van de politie zou ik graag zo snel als maar gaat met een van jullie willen praten over jullie kant van de kwestie.

Ik ben te bereiken via:

 victorschaduw@gmail.com

met groet

Victor Engbers
Kraakverbod 
Poema - 08.11.2007 16:15

Beste ex-bewoners,

Uit naam van www.reageerbuis.com wil ik jullie vragen om de originele foto's van de zogenaamde "booby-trap". We zijn druk bezig met de voorbereidingen van een documetaire rondom het "dreigende" kraakverbod en zouden de foto's graag willen gebruiken!

mijn email:  wouter@prudon.net

Alvast bedankt!

Poema

E-Mail: wouter@prudon.net
Website: http://www.reageerbuis.com
 
leuk 
bladiblup - 10.11.2007 03:03

Leuk, zoveel pers-aandacht, lijkt me best wel nodig.

Beetje jammer dat de geadresseerden niets van zich laten horen, al was het maar een bedankje.

Groetjes, een ex-kraker en volbloedige sympathisant.
Waarom een kraakverbod niet wenselijk is 
Pepijn Zwanenberg - 13.11.2007 14:08

Nadat ik vorige week een middag op pad ben geweest met een journalist van de Pers verscheen afgelopen zaterdag een artikel met deze titel in de pers.

Het artikel staat op mijn blogpagina.

E-Mail: pepijn.zwanenberg@utrecht.nl
Website: http://urbancowboy.hyves.nl/blog
 
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.