english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
[am*dam] verslag rechtzaak PS28
H. Tubman - 07.01.2008 02:11

Donderdag 3 januari diende het kortgeding over een mogelijke ontruiming van het kraakpand aan de pretoriusstraat 28 in Amsterdam. De geschiedenis en omstandigheden van het pand werden ter zitting uitgebreid belicht. Ook aan de rechter werd snel duidelijk, dat er sprake is van een speculatieobject par excellence. De kraakgroep, die reeds lange tijd in het pand woont, strijdt even lang tegen de dubieuze praktijken van de eigenaren en voor het behoud van het pand als betaalbare huurwoningen. Door deze elementen en het success van hun sociaal project, koos de rechtbank ervoor om de zaak aan te houden in afwachting van de uitkomst van een administratieve procedure rond het zogeheten 'bouwplan' van de eigenaren


Behalve de direct gedaagden, was er nog een grote klup sympathisanten aanwezig bij deze rechtzaak. Gezien de felle campagne rond het pand werd iedereen die niet het woord wilde voeren naar de bekende glazen kooi verbannen, waar de rechtzaak alleen via de geluisdinstallatie te volgen was. Dit deed echter niets af aan de duidelijke aanwezigheid van deze groep.

De laatste reeks eigenaren van de pretoriusstraat 28, de heren Segaar, Van de Laar en Klomp betoogden dat ze nu eindelijk, 2 jaar na de onderhandse aankoop van het pand, alles op zak hadden op hun 'plan' uit te voeren, namelijk het verbouwen van het pand tot dure appartementen. Ook zij konden er echter niet omheen om de gore voorgeschiedenis van het pand even aan te halen: zelfs in de dagvaarding werd vernoemd dat 'ene McCarthy' tot 2006 eigenaar was. Uiteraard stelden zij, zoals eerder in menige bezwaarprocedures, niks met deze heer McCarthy te maken te hebben.

De bewoners hebben in hun pleidooi, voorgedragen door de woordvoerd(st)ers van de kraakgroep en juridisch onderbouwd door hun advocate, een veel completer beeld geschetst dan de eigenaren lief is. Aan rechter Beukenhorst, niet bepaald een vriend van de kraakbeweging, werd duidelijk gemaakt hoe Joseph Cyrrus McCarthy het pand jaren geleden middels nepbouwplannen aan de woningvooraad heeft ontrokken, hoeveel schijnverkopen daarvoor nodig waren en hoe uiteindelijk dit pand onderwep werd van grootschalige hypotheekfraude die in 2006 tot de executorale veiling van het pand leidde en strafrechtelijke vervolging van McCarthy en sommigen van zijn zakenvrienden tot gevolg had.

Bijzonder nadruk is daarbij gelegd op het feit dat 'ene McCarthy' beslist geen onbekende was voor de heren Segaar, Klomp en Van de Laar. Net als bij de verschillenen bezwaarzittingen rond het pand, met name over de eerdere intrekking, op basis van de wet BIBOB, van een tot op de letter identieke bouwvergunning, probeerde hun advocaat Kohne met weinig succes, de vele connecties tussen deze 'nieuwe' eigenaren en de mededaders van McCarthy te bagateliseren. Met name de terugtrekking van Pepijn Koch,(een accountant die voor en na de aankoop door de tegenwoordige eigenaren allerlei financieele klusjes heeft gedaan voor McCarthy) als medeeigenaar, deed nogal wat twijfels rijzen.

De kraakgroep haalde ook aan dat er nogal wat vraagtekens te plaatsen zijn bij de integriteit van de maker van de bouwtekeningen, dhr Elbers, een voormalige ambtenaar die na een corruptieaffaire zijn eigen tekenbureau is begonnen. Dit geldt ook voor aannemer Barry van Suijdam, die beweert het pand te willen verbouwen. De eigenaren betoogden, Elbers inderdaad samen met zijn bouwtekeningen 'geerfd' te hebben van McCarthy en beweerden dat Van Suijdam eveneens onderdeel van deze package deal geweest is. De kraakgroep kon echter aantonen Dat Van Suijdam wel degelijk bij de kring speculanten hoord die gereld met ondermeer Koch om tafel zit.

Al in al is het de kraakgroep gelukt een hoop twijfels te zaaien rond de beweringen van de eigenaren om nu toch 'echt te willen verbouwen', in plaats van een leeg pand met winst alweer binnen dezelfde kring van speculanten te willen doorverkopen. Opmerkelijk is dat zelfs de politieke tegenstelling van 'winst ten alle kosten' tegen 'behoud en herstel van de sociale woningvoorraad' en de sociale cohesie in de buurt expliciet ter sprake kwam. De eigenaren stelden namelijk, gezien de tegenwoordige prijzen 'niet in staat te zijn' om hun sociale verantwoordelijkheid op te nemen. De kraakgroep kon echter duidelijk maken dat het daabij vooral om onwil en grettigheid blijkt te gaan, gezien het feit dat zelfs de Gemeente van mening is dat er een sociale oplossing voor de pretoriusstraat 28 moet komen.

De rechtbank koos uiteindelijk de gemakkelijke weg van een aanhouding van de zaak tot 15 februari 2008, in afwachting van de uitkomst van een procedure over een voorlopige voorziening betreffende de actuele bouwvergunning voor het pand.

Voor meer info over de achtergronden en activiteiten:
 http://squat.net/ps28
 http://joesgarage.nl
 

Lees meer over: vrijheid, repressie & mensenrechten wereldcrisis wonen/kraken

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.