english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Huivestingsdebat opengebroken
15.06.2008 22:00Guerilla huisvestingsconferentie
Ook al probeert het toenemende verbale en fysieke geweld van de verschillende overheden zowel de media als de publieke opinie iets anders te laten geloven, toch gaat de essentie van kraken nog steeds over woonstrijd.

De ad hoc actiegroep "Breek het Debat open" is een samenwerkingsverband tussen krakers, huurders en academici die het debat rond kraken weer willen terugvoeren naar waar het eigenlijk om gaat: de basisbehoefte aan huisvesting en de manier waarop daarin voorzien moet worden. Op zondag 15 juni organiseerden zij een geslaagde "Guerilla Huisvestingsconferentie" in 3 bezette woningen aan de Derde Oosterparkstraat in Amsterdam.

Er werd gedebatteerd over kraken en de media, gentrificatie en sociale controle, bewonersorganisatie en bewonersverzet en het slotdebat had als titel "Van wie is de stad?"

Professor Neil Brenner van de New York University gaf tijdens de workshop over gentrificatie uitleg over de "rent gap" en de rol die deze speelt in het veryuppen van de 19de eeuwse gordel. Justus Uitermark schetste de situatie in Nederland en kraker Rutger gaf uitleg over hoe een cultuur van organisatie en verzet weerstand kan bieden aan de onoverkomelijk lijkende economische wetmatigheid achter de rent gap.

Op de workshop rond bewonersorganisatie en bewonersverzet kwamen verschillende groepen sociale huurders die geconfronteerd worden met sloop of renovatieplannen van woningcorporaties er achter dat er blijkbaar 1 scenario van list en bedrog uit de kast getrokken wordt om hen hun huizen uit te krijgen. De organiaties hebben reeds een volgende vergadering belegd om gemeenschappelijke acties uit te werken.

Tijdens het slottdebat werd door Jacqueline Tellinga en Hein de Haan uitgelegd hoe het mechanisme van stadsvernieuwing werk, werden verchillende mogelijke strategieŽn beproken en kreeg Michiel Mulder, naast de nodige kritiek, ook een lijstje met beleidsaanbevelingen mee naar huis.

Op zaterdag 14 juni heeft deze actiegoep de bewuste woningen bezet, in een huizenblok dat symbool staat voor de huidige evolutie in de huisvestingsproblematiek. Huurders en krakers maakten tijdens een persconferentie duidelijk dat ze van plan zijn hun plek in het debat terug te veroveren.

Woningcorporatie Ymere wil aan de Derde Oosterparkstraat, door sloop en renovatie, een groot aantal sociale huurwoningen omtoveren in een veel kleiner aantal dure koop- en huurwoningen.

Dit is geen op zichzelf staand gegeven. Zo doet bijvoorbeeld De Key precies hetzelfde met het zogenaamde Citexblok aan de Eerste Oosterparkstraat, is Eigen Haard iets gelijkaardigs van plan met het sociale woonblok aan de Verbindingstraat en heeft de AWV uitgevoerd wat speculant Bakker met de Bakkerblokken van plan was. In Utrecht heeft woningcorporatie Mitros in ondiep zelfs een hele buurt gesloopt met als doel sociale huisvesting te vervangen door dure koopwoningen. Zo goed als alle woningcorporaties dragen hun steentje bij aan de gentrificatie van de Nederlandse steden.

Updates zaterdag
19.50u: De aanhoudingseenheden zijn uit het zicht verdwenen, alles is rustig in de Derde Oosterparkstraat, er staat nog steeds veel politie paraat bij het bureau Schravezandeplein.
18.30u: De politie heeft leegstand geconstateerd en de geuniformeerde politie is vertrokken. De persconferentie is begonnen, buiten voor de panden.
Er zijn nogal wat aanhoudingseenheden aanwezig en vlak bij, maar uit het zicht, staat flink wat ME klaar.


[enkele foto's]

[Breek het debat open|Teksten persconferentie|Steunbetuiging SASH|steunbetuiging Assadaaka|programma zondag]Website: http://squat.net/breekhetdebatopen/
 

Lees meer over: wonen/kraken

aanvullingen
polse versie 
mgriks@gmail.com - 14.06.2008 22:28

jij kan op
 http://www.positi.blogspot.com
kijken
Polska wersje wydarzen zobaczysz na: http://www.positi.blogspot.com

E-Mail: mgriks@gmail.com
Website: http://www.positi.blogspot.com
 
fotos 
kazza E - 15.06.2008 23:03


....

Website: http://www.flickr.com/photos/kareneliot/sets/72157605625986902/
 
Guerilla huisvestingsconferentie 
bhdo - 16.06.2008 00:27

AMSTERDAM, 15 JUNI 2008 Actiegroep "Breek het debat open" zal maandag 16
juni om 20.00 een verklaring aanbieden aan de fracties van de Amsterdamse
gemeenteraad. De actiegroep kraakte afgelopen zaterdag drie panden aan de
Derde Oosterparkstraat in Amsterdam. Het doel van de actie was om het debat aan te wakkeren over de uitverkoop van sociale huisvesting en de
marginalisatie van bewoners bij stedelijke vernieuwing. Dat is gelukt.
Tijdens de manifestatie van maandag zullen de actievoerders hun bevindingen overbrengen aan de fracties.

De actiegroep zal maandag, vlak voor de tocht naar het stadhuis, hun
bezetting staken. Tijdens het weekend kwamen rond de 250 mensen samen om te praten over de stad en vooral over hoe die behouden kan blijven voor haar bewoners. SASH en Slim Blijven, multiculturele vereniging Assadaaka, de Huurdersvereniging Amsterdam, Kraakgroep Transvaal, Kraakgroep
Oosterparkbuurt, het Speculatie Onderzoekskollectief (SPOK) en DIDF
bespraken hun ervaringen. Ondanks al hun verschillen deelden de
participerende organisaties het gevoel dat zij steeds meer worden
gemarginaliseerd, zowel in de stad zelf als in beleidsprocessen.

Professor Neil Brenner van New York University gaf uitleg over
gentrification. Het proces waarbij de overheid van "achterstandswijken"
"prachtwijken" wil maken gaat vaak ten koste van de huidige bewoners, zei
architect Hein de Haan. Experts en bewoners gaven aan dat de stedelijke
vernieuwing eerder tot doel lijkt te hebben hen te verdrijven dan te helpen.

Op de workshop rond bewonersorganisatie en bewonersverzet kwamen
verschillende groepen sociale huurders die geconfronteerd worden met sloop
of renovatieplannen van woningcorporaties erachter dat corporaties het
sjoemelen met draagvlakonderzoeken tot routine hebben gemaakt. De
organisaties hebben reeds een volgende vergadering belegd om
gemeenschappelijke acties uit te werken.

Tijdens het slottdebat kreeg waarnemend fractievoorzitter van de PvdA,
Michiel Mulder, naast de nodige kritiek (en waardering voor zijn komst), ook een lijstje met beleidsaanbevelingen mee naar huis.

Verslagen van de actie zijn alvoor een groot deel beschikbaar via
indymedia.nl. De verschillende bewonersgroepen, huurdersgroepen,
migrantenorganisaties en kraakgroepen zullen hun acties en ideeen verder
ontwikkelen maar willen met hun verklaring van maandag ook politici wijzen
op hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de stad behouden blijft voor haar bewoners.
Krakres confereren over woonstrijd 
rotje - 16.06.2008 13:17

 http://www.ravagedigitaal.org/2008nieuws/juni/19/nws.php
Afsluiting 
bhdo - 17.06.2008 02:56

We zijn op het stadhuis geweest. Veel mensen waren bekaf van het weekend. Dus geen demonstratie maar wel een deligatie van mensen die bij de verschillende groepen betrokken waren. We waren het snel eens dat we na de zomer de schets van een alternatieve woonvisie willen geven. Met korte toespraken bij de PvdA en Groen Links gaven we alvast een aanzet en gaven we de signalen en ideeen door die we bij het weekend hadden meegekregen.

Zie hieronder het briefje naar de politici. Het organiseren van zo'n bijeenkomst met een alternatieve woonvisie zal niet onze enige vervolgstap zijn. Ook maakten verschillende bewonersgroepen afspraken om verzet te bundelen en spraken kraakgroepen over verschillende soorten van directe actie. Wordt vervolgd dus.


Beste fractievoorzitters, beste deelraadsleden

Hierbij geven we u de persmap van de actie "breek het debat open". In de komende dagen zullen verslagen van verschillende bijeenkomsten worden gemaakt en verdere initiatieven op touw gezet. Veel van de mensen die betrokken waren bij de actie willen de komende tijd werken aan het formuleren en vormgeven van een alternatieve woonvisie, waarbij sociale woningen niet als probleem worden gezien en waarbij de bewoners daadwerkelijke zeggenschap hebben over hun omgeving. Daarnaast blijkt dat er inmiddels een uitgebreide inventarisatie gemaakt kan worden van beleidstechnische kwesties, zoals problemen rond bewonersenquetes (waarbij bijvoorbeeld lege woningen worden meegeteld om het benodigde aandeel voorstemmers te behalen), perverse effecten (interventies pakken vaak het meest nadelig uit voor de groepen die al in een zwakke positie verkeren) en onzinnige blunders (zoals het niet benutten van nieuwbouwlocaties).


We willen u uitnodigen voor een bijeenkomst na de vakantie waar een aantal betrokkenen hun visie zal geven op verschillende aspecten van stedelijke vernieuwing. De stedelijke vernieuwing kan beter als deze signalen worden opgevangen en als er ook echt wat mee wordt gedaan. Tijdens de bijeenkomst willen we problemen benoemen maar ook een (radicaal) alternatief schetsen. We hopen van harte dat u aanwezig wilt zijn.
.
Met vriendelijke groet,


Actiegroep breek het debat open
toch nog een aardig item 
Kraakgroep Oosterparkbuurt - 17.06.2008 18:52

At5 heeft een aardig item gemaakt:
 http://www.at5.nl/nieuwsarchief.asp?newsid=35739&archiefdag=0


bewonersvereniging 
Kraakgroep Oosterparkbuurt - 18.06.2008 21:35

Een van de resultaten van het weekend is het oprichten van een bewonersvereniging. Die is ontstaan uit verschillende bewonersgroepen, kraakgroepen en huurdersgroepen uit de stad (en ook deels in Rotterdam). De groepen hebben gemeen dat ze strijden tegen afbraakplannen van corporaties. Vooralsnog heeft deze bewonersvereniging alleen een naam en een emaillijst maar het lijkt een interessant instrument om verbanden te leggen en acties te verbreden.

E-Mail: oosterparkbuurt@gmail.com
bewonersbeweging 
KO - 18.06.2008 22:07

ik heb te vaak vereniging geschreven in mijn leven. Telkens waar ik net vereniging schreef moest staan: beweging!

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.