Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
Aanvulling; rekenkamerrapport 
***** - 20.10.2008 00:25

Uit dit rapport:
De komende tien jaar wil Nederland een sportklimaat op Olympisch niveau realiseren, dat uiteindelijk een mogelijke kandidaatstelling als gastland voor de Olympische en Paralympische Spelen in 2028 tot gevolg kan hebben. Dat lijkt ver weg, maar de voorbereidingen zijn in volle gang.
..............
Fase 1 Haalbaarheidsonderzoek 2006 tot 2008
In deze fase wordt gericht onderzoek gedaan naar de realisatie van het Olympisch Plan 2028. Er worden noodzakelijke samenwerkingsverbanden tot stand gebracht en er wordt onderzocht of en op welke wijze de middelen kunnen worden gerealiseerd voor de benodigde investeringen. Het onderzoek zal de kenmerken hebben van een business case met duidelijk geformuleerde doelstellingen. Fase 1 levert als resultaat een uitgewerkt business plan op over de organisatie van de OS in Nederland. De fase eindigt met het besluit (naar verwachting eind 2008) van Nederland een sportland op olympisch niveau te maken. De kostenraming voor fase 1 is ongeveer € 4 miljoen. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Ministeries van VWS en EZ, NOC*NSF en door de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Fase 2 Opbouw sportklimaat 2008 tot 2016
Het doel van deze fase is het uitvoeren van het Olympisch Plan 2028.
Er worden projecten uitgevoerd die resulteren uit de activiteiten uit Fase 1. Zo worden talentontwikkelingsprogramma’s ontwikkeld en uitgevoerd en investeringen gedaan in versteviging van de positie van de georganiseerde sport (bonden en verenigingen).
Ook worden accommodaties gebouwd en/of aangepast en internationale sportevenementen in een samenhangend geheel in Nederland georganiseerd. In projecten wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de verankering van de sport in de samenleving en het vergroten van het draagvlak voor sport, zodat daadwerkelijk een maatschappelijk sportklimaat kan ontstaan.
De positie van Nederland in de internationale sportwereld wordt nadrukkelijk verstevigd. Aan het einde van deze fase beschikt Nederland over een infrastructuur op Olympisch niveau. Fase 2 eindigt met het besluit of en wanneer een bid wordt uitgebracht.

Fase 3 Offertefase 2016 tot 2021
Aan het begin van deze fase wordt op grond van een benchmark en het internationale krachtenveld vastgesteld of een bid voor 2024, 2028 of 2032 kansrijk is. In deze fase wordt de bid volgens de eisen van het IOC uitgewerkt en op een zeker moment aan het IOC gepresenteerd.
Er worden lobbyactiviteiten uitgevoerd om nationaal en internationaal maximaal draagvlak om de bid te realiseren. Deze fase eindigt met de toewijzing door het IOC van de Spelen aan een van de kandidaten.

Fase 4 Organisatiefase 2021 tot 2028
Alle voorbereidingen worden getroffen zodat in 2028 de Olympische Spelen in Nederland georganiseerd kunnen worden.

 http://www.rekenkamer.nl/9282000/d/p453_tk31711_1en2.pdf

Website: http://www.rekenkamer.nl/9282000/d/p453_tk31711_1en2.pdf
 
Hmm 
Peter - 20.10.2008 13:48

Ik vind de olympische spelen leuk om te kijken enzo. Maar toch vind ik dat er veel geld in om gaat, voor een selectieve club sporters. Zou liever zien dat dit geld op lokaal niveau wordt geïnvesteerd om mogelijkheden (evt gratis) sportfaciliteiten te bieden voor jan met de pet.

> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.