english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Pamflet over het kraakverbod.
Ksu-c - 14.12.2009 01:13

Een informatief pamflet over wat de nieuwe anti-kraak wet betekent en wat er te verwachten valt als deze aangenomen wordt. Bij gevoegd als PDF in Nederands en Engels.

A pamflet about the new anit-squat law and what is expected to happen when it is passed. PDF file attached.


Pamflet in het Nederlands -

Pamflet in English -

Kraakverbod

de nieuwe wet die kraaken criminalisieert in Nederland.

In 2008 begonnen drie politieke partijen (CDA, ChristenUnie en VVD) te werken aan de nieuwe "Kraken en Leegstand Wet". Het beoogt een complete criminalisering van elke vorm van kraken in Nederland. De tweede kamer heeft op 15 oktober 2009 vóór deze wet gestemd. De voorstanders van deze zogeheten kraakverbod waren te vinden bij VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en de eenmansfractie Rita Verdonk.

Voordat de nieuwe wet in werking treedt moet de Eerste kamer hier nog over stemmen. Dit was op 1 december geplanned. Het lijkt er nu op dat dit even is uitgesteld vanwege aanvragen van spreektijd door een aantal fracties. Na goedkeuring door de eerste kamer gaat de wet voor ondertekening naar het staatshoofd. Er is een gerede kans dat de wet dan in werking treedt op 1 januari 2010.

Wat staat er specifiek in deze wet?

De wet bestaat in zijn algemeen uit twee delen.

Het eerste deel beslaat veranderingen in Het Weboek van Strafrecht, Het Wetboek van Strafvordering en de Uitleveringswet. Dit zijn de nieuwe artikelen die het kraken moeten verbieden.

Het Wetboek van Strafrecht:
- verandering in art. 138
- nieuwe art. 138 sectie a
- bestaande art. 138 sectie a wordt art. 138 sectie ab
- verandering in art. 139 sectie b
- vervallen van art. 429 inclusief alle secties.
Het Wetboek van Strafvordering:
- verandering in art. 67 sectie b
- nieuwe art. 551 sectie a.
Uitleveringswet:
- verandering in art. 51 sectie a.


Het tweede deel van de wet betreft veranderingen in de Leegstandwet en de Huisvestingswet. In het kort streven deze voorkoming van leegstand na, evenals het beboeten van eigenaren die hun bezit leeg laten staan.

Wat betekent deze wet?

De eerste deel van de wet (waarop de focus ligt van dit pamflet ) criminalisieert kraken in het algemeen en maakt het strafbaar. Art 138a stelt dat een ieder die een leegstaande woning betreedt of erin verblijft angeklaagd kan worden voor kraken wat verboden is bij wet en dus strafbaar. Dit kan bestraft worden met een geldstraf van de derde categorie of hechtenis tot een jaar. Als er sprake is van geweld of dreigementen kan dit bestraft worden met een geldstraf van de vierde categorie of een gevangenisstraf van maximaal twee jaar. Als het kraken gepleegd is door twee of meer personen (in vereniging) kan dit leidden tot een strafverhoging van een derde.

Dus de nieuwe wet zal tot twee grote veranderingen leiden:
- Het kraken, wat betekent het bezetten van een gebouw dat leeg staat of niet in gebruik is, zal totaal verboden worden. De leegstandsduur doet er dan niet meer toe aangezien art 429 (wat een jaar leegstand voorscheef voor een rechtmatige kraak) komt te vervallen. Het kraken van gebouwen die niet leeg staan of nog in gebruik zijn, is natuurlijk nog steeds strafbaar onder art 138 met een maximale strafoplegging van een boete van de vierde categorie of 2 jaar gevangenisstraf.

- Alleen al het zich bevinden in een gekraakt gebouw zal ook strafbaar worden. Dit betreft een ieder in elke gekraakte huis. Hoe lang een huis gekraakt is doet er niet toe. Dit betekent dat iedereen die in een kraakpand verblijft, dus niet alleen de bewoners maar ook bezoekers automatisch een strafbaar feit plegen. Ook gasten die kunnen aantonen elders te wonen kunnen worden aangehouden en vervolgd.

Het nieuwe art 551a houd in dat in het geval van een misdrijf zoals bedoelt in art 138, 138a en 139 van het WvS (Het Wetboek van Strafrecht) elke politie agent een huis kan betreden zonder opsporingsbevel en elke aanwezige aldaar kan arresteren evenals het verwijderen van alle bezittingen, of opdragen deze te verwijderen. Dit artikel houd verder in dat de eigenaar geen aangifte hoeft te doen om een ontruimings procedure in werking te stellen. Het eigenaar kan zelfs op dat moment in het buitenland verblijven (wellicht zich schuil houden voor justitie),maar de smeris heeft als nog het recht om zijn bezit te verdedigen tegen krakers.

Wat betekent dit in de praktijk?

Het nederlandse parlement sugereerd keiharde repressie gedurende de eerste zes maanden na in werking treding van de nieuwe wet. Hierdoor zal, verwacht de Tweede Kamer, de grote meerderheid van krakers en hun sympathisanten afgeschrikt worden, en zal er ook een tweedeling onstaan tussen de zogenaamde harde-kern en de rest. Zij vertrouwen erop dat de zogenaamde harde-kern krakers een zeer kleine minderheid vormen en met gemak gecontroleed kunnen worden door de repressie organen. Na dit half jaar verwacht het parlement dat kraken „uitgestorven” zal zijn.

Dit is hoe de dames en heren politici hun theorie ten uitvoer zien worden. In de practijk zal het echter anders uitpakken. Het openbaar Ministerie geeft nu al aan dat zij en niet het parlement de uitvoerende instantie is en zelf wel haar prioriteiten zal stellen. De vraag blijft of het OM, de politie met burgemeesters als korpsbeheerders genoeg middelen zullen hebben om de wet ten uitvoer te brengen. (denk aan hoeveelheid politie, materiaal, celruimte etc) op de manier waar het parlement om vraagt. De burgemeester zal nog steeds de beslissende stem hebben met betrekking tot ontruimingen . Echter als deze besluit om niet tot ontruiming over te gaan kan de eigenaar een procedure aanspannen tegen de beslissing van de burgemeester. Zulke gevallen hebben zich in het verleden ook al voorgedaan en over het algemeen krijgt de eigenaar dan gelijk van de rechter.

Ook is het belangrijk om na te denken over veiligheids vraagstukken. Als kraken als misdrijf te boek komt te staan kunnen er legio nieuwe opsporingsmethodes aangewend worden en veel gemakkelijker worden ingezet, zoals telefoon taps, langere voorarrest voor zittingen etc.

Advocaten die de wet onderzoeken (en eventueele gaten er in) zijn tot het conclusie gekomen dat door de manier waarop deze geschrewen is, het verdedigen van kraken in een rechtszaal welhaast onmogelijk zal worden. De enige plek om voor kraken te vechten zal op straat zijn. Door het continu kraken van vele mensen zal aangetoond moeten worden dat de wet onuitvoerbaar is en dat mensen gekraakt hebben, nu kraken en ook in de toekomst zullen kraken. Advocaten raaden ook aan om niet geintimideerd te zijn door de hoge maximum straffen aangezien een belangrijk deel hiervan bangmakerij is en het uiteindelijk aan de rechters en hun beslssingen ligt wat de strafoplegging wordt. Hierom is het ook zo belangrijk dat we ons niet laten scheidden in „goede” krakers en „slechte” krakers, harde kern of zachte kern.
De wet is nog niet ingevoerd en niemand kent nog de uiteindelijke praktijk, maar een ding is zeker. Elke bestaande kraakpand moet zijn barricades voorbereiden en hun bouwstempels klaarleggen. Wat de toekomst betreft zullen we onze strategien heroverwegen en misschien veranderen voor de nieuwe realiteit die ons in de ogen staart.

The fun is over, it's time to fight!


--------------------------------------------------------------------------

Kraakverbod
the new law forbidding squatting in the Netherlands.

In 2008 three political parties (CDA, ChristenUnie and VVD) began working on the new law "Kraken en Leegstand Wet". It aims to completely criminalizing any and every form of squatting in the whole country. On the 15th of October 2009 the Dutch parliament (Tweede Kamer) voted in favour of the new law. The parties that supported this squatting ban were VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV and the independent member of the parliament Rita Verdonk.

For the new law to be passed the senate (Eerste Kamer) still has to vote on it. This voting is going to take place on the 1st of December this year. After that the new law only needs the Queen's signature to become reality. This would most likely happen before the 1st of January 2010.

What exactly does this law say?

In general you can split it into two parts.

The first one brings changes to laws in Het Wetboek van Strafrecht, Het Wetboek van Strafvordering and Uitleveringswet. Those are the new articles that will forbid squatting.

Het Wetboek van Strafrecht:
- change in art. 138
- new art. 138 section a
- existing art. 138 section a becomes art. 138 section ab
- change in art. 139 section b
- removal of art. 429 together with all its sections.
Het Wetboek van Strafvordering:
- change in art. 67 section b
- new art. 551 section a.
Uitleveringswet:
- change in art. 51 section a.

The second part of the law brings changes to Leegstandwet and Huisvestingswet. Shortly, these changes aim to prevent emptiness and to fine owners that keep their properties empty.

What does it mean?

The first part of the law (on which we focus in this pamphlet) puts the act of squatting on the list of crimes. In general the article 138a says that anyone who enters or stays in an empty building will be accused of squatting, which is forbidden by law and thus punishable. This means a third category fine or up to one year of imprisonment. If violence or threaths are involved, the punishment will be a fourth category fine or up to two years of prison. Furthermore, if the act of squatting is 'committed' by two or more people, the punishment may be one third higher.

So the new law will bring two major changes:
- The act of squatting, which mainly means the occupation of a building that is empty or not in use, will be totally forbidden. The time the building has been empty doesn't matter since the article 429 (according to which a building that had been empty for more than a year could be 'legally' squatted) will be completely removed. Of course breaking into buildings that are in use is still punishable from article 138, with an extra high maximum punishment (which is two years of prison or fourth category fine).

- Simply being in a squatted building will also be a crime. This basically means anyone in any and every squatted house. How long the house has been squatted doesn't matter at all. This means that anyone staying in a squat, not only the people who live there, but even those who are just visiting or passing by, is basically committing a crime. During a possible police raid even guests that are officially living somewhere else can be detained and prosecuted.

The new article 551a says that in case of commiting a crime from article 138, 138a and 139 from the book of law (Het Wetboek van Strafrecht) every policeman can come in to a house without a warrant and arrest every person in that house plus remove all the belongings or order their removal. This article means that the owner of a building doesn't have to file a complaint to the police in order to start the eviction process. The owner can even be in different country (maybe hiding from the Dutch "justice" system), but the police will still have the right to defend their property from squatters.

What does this mean in practice?

The Dutch parliament suggests using hard repression during the first six months from the moment of implementing the law. By doing so, the parliament expects to scare away the majority of squatters and their supporters, and separate the supposed 'soft core' from the so-called 'hardcore' squatters. They are counting on these 'hardcore squatters' being a very small group that can then be easily controlled by goverment force. After this first half a year the parliament expects a total 'extinction' of squatting.

That's how the politicians imagine their theory being executed. Practice, however, is going to be different. Public prosecution already now says that the public procecution, not the parliament, is the force that implements laws and that they will decide on priorities. The question is if the prosecutors and the police, with mayors as the chiefs of the police, have enough resources (this means the numbers of cops, material and technical supplies, number of places in prisons etc.) to implement the new law the way the parliament wants it. The mayor will still have final say over eviction orders for various reasons, but in the case of ordering not to evict the house owner can start a court procedure against the mayor's decision. These kind of cases have already happened in the past, and usually the judge overules the mayors decision in the owners favour.

It's important to also pay attention to security issues. Squatting being classified as a crime gives the police and prosecution a whole new set of repression tools, like telephone tapping, longer custody time before court cases and so on.

Lawyers investigating the law and looking for loopholes in it agreed that the law is written in a way that fighting for squatting in a court room might be impossible. The only place to fight for squatting will be on the streets, where by constant squatting people can show that the new law doesn't work in practice and that people were, are and will be squatting. Some lawyers suggest not allowing ourselves to be scared of the maximum punishments, as they exist as a scare element and their application will remain the decision and interpretation of judges. This is also why it's extremely important to not let ourselves be divided into 'good' and 'bad', 'sofcore' and 'hardcore' squatters.
The law is still not implemented and nobody knows how it will look like in practice, but one thing is certain: every existing squat should prepare their barricades and have their bouwstempels ready. As for future squatting actions, our strategies need to be completely rethought and changed according to the new reality we are about to face.

The fun is over, it's time to fight!
 

Lees meer over: wonen/kraken

aanvullingen
wetgeving 
pA - 14.12.2009 09:59

Mijn inziens zou het goed zijn om te kijken of en hoe deze wetswijziging zich verhoudt met andere (inter)nationale wetgeving.

Voorbeeld: Nederland heeft het CESCR (Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) ondertekend. Daarin is het recht op 'adequate housing' opgenomen en er is het een en andere geschreven over 'forced evictions'. Lees:  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)CESCR+General+Comment+7.En?OpenDocument

'The term "forced evictions" as used throughout this general comment is defined as the permanent or temporary removal against their will of individuals, families and/or communities from the homes and/or land which they occupy, without the provision of, and access to, appropriate forms of legal or other protection. The prohibition on forced evictions does not, however, apply to evictions carried out by force in accordance with the law and in conformity with the provisions of the International Covenants on Human Rights.'

Dit is een dubbelzinnig citaat, maar de criminalisering van het recht op wonen zoals dit in Nederland staat te gebeuren kan weleens in strijd zijn met (inter)nationale wetgeving.

fouten 
nn - 14.12.2009 10:06

er zitten wat fouten in je stukje;

“Voordat de nieuwe wet in werking treedt moet de Eerste kamer hier nog over stemmen. Dit was op 1 december geplanned. Het lijkt er nu op dat dit even is uitgesteld...”

Dit klopt niet... er is spraken van een voorbereiding door de commissies, deze hadden op 1 december hun eerste 'vergadering' waaruit flink wat vragen zijn gekomen. Deze vragen zijn in een verlopig verslag vastgesteld en vervolgens naar de innitiatiefnemers en de betreffende ministers gestuurd zodat zij hierop kunnen reageren. Van een datum voor het stemmen in de plenaire vergadering is op dit moment (en was hiervoor) nog niets bekend.

“Het kraken van gebouwen die niet leeg staan of nog in gebruik zijn, is natuurlijk nog steeds strafbaar onder art 138...”

Het kraken van gebouwen die niet leeg staan is nooit strafbaar gesteld in art 138 Sr... het gaat hier om gebruik door rechthebbende... een gebouw vol met achtergelaten spullen kan gewoon 'rechtmatig' gekraakt worden als het 12 maanden voorafgaand niet door rechthebbende is gebruikt.

Daarnaast spreek je enkele keren over het parlement (zie bv 'Het nederlandse parlement sugereerd keiharde repressie') Je kan hier beter spreken over de innitiatiefnemers of de Tweede Kamer. Immers moet de Eerste Kamer (die hoort ook bij het parlement) nog over hun mening stemmen dus daarover kan je niets concreets zeggen.


nog ter aanvulling voor geintresseerde;
-op het kraak-forum wordt een duidelijk overzicht van de stand van zaken bijgehouden;  http://www.kraak-forum.nl/viewtopic.php?f=1&t=6659
-op de website van de eerste kamer kan je zelf de stand van zaken volgen;
 http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/31560_initiatiefvoorstel_ten
.. 
nn - 15.12.2009 08:55

Tip: laat iemand even de spelling controleren van de flyer, het liefst eigenlijk voordat je het ergens op internet publiceert.
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.