english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Rechters en krommers
Louis van Overbeek - 19.02.2010 13:06

De Centrale Raad van Beroep wekt de indruk het overheidsbeleid te ondersteunen en zo de scheiding der machten te schenden.

Rechters en krommers

Louis van Overbeek

Enkele jaren geleden werd de Raad van State ervan beschuldigd inzake vreemdelingenrecht niet onafhankelijk te zijn, zoals het de rechterlijke macht in een democratie betaamt, maar een ‘gouvernementele agenda' te volgen, waarmee het regerings- c.q. overheidsbeleid werd ondersteund en dus de scheiding der machten geschonden. De Raad werd dan ook door het Europese Hof gevoelig op de vingers getikt in de zaak van een Somalische asielzoekster.
Een aantal recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op het gebied van het sociale verzekeringsrecht wekt de indruk dat voor dit hoge rechtscollege hetzelfde geldt, ondanks zijn op dit punt minder slechte reputatie dan die van de Raad van State.

Verplichte arbeid

Het betreft hier met name twee recente uitspraken over de principiële vraag of het verplicht volgen van een reďntegratie- of Work First-traject in het kader van de nieuwe bijstandswet (WWB) strijd oplevert met het in artikel 4 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) vastgelegde verbod op “dwangarbeid of verplichte arbeid” (forced or compulsory labor).
In de eerste zaak (LJN: BJ8854), die van de bekende ‘schoffelweigeraar', die reeds door een lagere rechter gedeeltelijk in het gelijk was gesteld, waardoor zijn gekorte uitkering was hersteld, maar die een principiële uitspraak wenste, weigerde de Raad tijdens de zitting op 1 oktober 2009 tot een inhoudelijk oordeel te komen, omdat er, na hervatting van de uitkering van betrokkene, geen ‘procesbelang' meer zou bestaan.
In de hoger beroepszaak van 8 februari jl. (LJN: BL1093), waarin een Amsterdamse bijstandsontvanger stelde dat de gemeente hem ten onrechte verplicht had deel te nemen aan een zogenaamd Hoyatraject – een extra onaangenaam Work First-traject ter ‘disciplinering' van bezwaarmakers – kwam de Centrale Raad wel tot een inhoudelijke beoordeling: er wordt voldaan aan de twee criteria die door het Europese Hof in het ‘klassieke' arrest Van der Mussele (1983) werden opgesteld om te kunnen spreken van ‘verplichte arbeid', namelijk 1. de dreiging met enigerlei vorm van straf en 2. onvrijwilligheid van de kant van betrokkene. Of, zoals de Raad het met betrekking tot deze zaak formuleert: “In het onderhavige geval is er aan de zijde van appellant van meet af aan geen sprake geweest van vrijwilligheid. Verder vormt de (dreiging met een) verlaging van bijstand indien appellant niet meewerkt aan het Hoyatraject een in aanmerking te nemen sanctie.” Er is hier dus, erkent ook de CRvB, wel degelijk sprake van ‘verplichte arbeid'.

Gouvernementeel konijn

Op dit punt echter, juist waar men denkt dat de bijstandsontvanger de zaak heeft gewonnen – aan de gestelde criteria wordt immers voldaan – tovert de Raad een gouvernementeel konijn uit zijn hoge hoed. Er moet, aldus de Raad – hoewel er op het verbod van dwangarbeid en verplichte arbeid geen uitzonderingen mogelijk zijn – niet alleen getoetst worden aan de twee bovengenoemde criteria, maar ook rekening gehouden worden met “alle omstandigheden van het geval” en met “andere elements”, zoals de duur van de werkloosheid van betrokkene.

Twee soorten ‘verplichte arbeid'

Ook is de Raad van oordeel dat de WWB, die vooral tot doel heeft mensen door middel van vernederende, veelal onder de naam Work First aangeboden, werkverschaffingsprojecten de bijstand uit te jagen, in de geest van het EVRM en andere mensenrechtenverdragen “de menselijke waardigheid en de menselijke vrijheid” bevordert door de arbeidsparticipatie te verhogen. Tenslotte haalt de Raad het jaarlijkse rapport van het Europees Comité inzake Sociale Rechten van 2006 aan, waarin dit Comité de Nederlandse regering in verband met de WWB waarschuwt dat “reducing or suspending social assistance is only compatible with the Charter (het Europees Sociaal Handvest, ESH - lvo) if this does not deprive the individual concerned of means of subsistence (middelen van bestaan - lvo)”, om te stellen dat het volkomen in overeenstemming is met het ESH “om een verbinding te leggen tussen een bijstandsuitkering en de bereidheid om werk te aanvaarden…”.
Nadat de CRvB vervolgens aan zijn aanvullende criteria heeft getoetst, blijkt de uiteindelijke conclusie: weliswaar is er in deze casus sprake van de door het EVRM verboden ‘verplichte arbeid', maar desondanks vindt er geen schending plaats van artikel 4 van het EVRM, waarin dat verbod is vervat. Kennelijk bestaan er volgens de Raad, hoewel verplichte arbeid eenvoudig verboden is, niettemin twee soorten verplichte arbeid, een bij nader inzien toch niet verboden en een wel verboden variant.

Vraagtekens

Volgens sommige juristen kunnen weliswaar vraagtekens geplaatst worden bij het morele gehalte van de uitspraak, maar volgt de Raad hierin wel de wijze van redeneren van het Europese Hof in het eerder genoemde arrest-Van der Mussele en handelt hij daarmee juridisch-technisch correct. Bij dit oordeel wordt echter, dunkt mij, een fundamenteel verschil tussen beide zaken over het hoofd gezien. In de zaak-Van der Mussele, waarin het gaat om een advocaat in opleiding die weigert een aantal pro-deozaken te doen die deel uitmaken van zijn opleiding, bestonden twijfels of aan het tweede criterium voor ‘verplichte arbeid', de onvrijwilligheid van de kant van de betrokkene, wel werd voldaan. Om die reden besloten de rechters dat ook naar andere omstandigheden van het geval moest worden gekeken. In de zaak van de CRvB daarentegen bestaat geen twijfel of aan beide criteria wordt voldaan en hoeft dus ook geen acht geslagen te worden op andere omstandigheden. Afgezien daarvan is het ook de vraag of wat voor een advocaat geldt die verplicht een aantal pro-deozaken moet behandelen, ook geldt voor een bijstandsgerechtigde die onder een strak regime in broeikassen moet werken.

Draai om de oren

Pikant bij dit alles is overigens dat in dezelfde week dat de Centrale Raad zijn uitspraak deed die de overheid uit de brand hielp, het Duitse Constitutionele Hof in Karlsruhe bepaalde dat het in veel opzichten met de recente Nederlandse hervormingen in de sociale zekerheid vergelijkbare, destijds onder bondkanselier Schröder ingevoerde, zogeheten Hartz IV-systeem op onderdelen strijdig met de grondwet en mensonwaardig is en voor het einde van het jaar op belangrijke punten gewijzigd dient te worden, waarmee het hele Hartz IV op losse schroeven komt te staan en toenmalig kanselier Schröder alsnog een stevige draai om zijn oren krijgt.
Tja, in Karlsruhe zijn er nog rechters. Wij in Nederland hebben klaarblijkelijk vooral krommers.

Louis van Overbeek is freelance publicist.

De uitspraak van 8 februari is te vinden op www.rechtspraak.nl, gebruik daarvoor de zoekterm (LJN) BL1093.

Dit artikel verscheen eerder in het Katholiek Nieuwblad van 19 februari 2010

 

Lees meer over: vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
hier mag wel eens wat veranderen 
nn - 19.02.2010 14:45

De laatste tijd hoor je steeds meer wetjes en regeltjes waar vooral minima de dupe van worden. Laat ze de rijke stinkerds maar eens voor hun eigen rotzooi opdraaien.

Niet zo lang geleden hebben de controleurs van de sociale dienst ook het recht gekregen om onverwachte controles (lees: huisvredebreuk plegen) te houden en die al uit te voeren voordat er uberhaupt een uitkering is aangevraagd.

Het wordt zo behoorlijk beangstigend, vooral ook omdat je je uitkering eigenlijk ieder moment kwijt kan zijn, de willekeur van de sd valt vaak niet te volgen.
Daarnaast zijn ze drukker bezig onder de cijfertjes te blijven.

Bij het uwv heb ik een paar keer het geluk gehad peroneel te spreken die wel een boekje open wilden doen over hoe het er ECHT aan toe gaat. Ik snap goed dat ze hun werk tot hun 65e als een straf aan het uitzitten zijn...


Dwangarbeid? 
nn - 19.02.2010 19:50

Ik kan me niet herinneren dat iemand me ooit heeft gedwongen een bijstands uitkering aan te vragen. Ik heb wel een broer die geen minderwaardig lichamelijk werk wil doen omdat hij een VWO opleiding heeft. Hij verwacht dat andere (minderwaardige?) mensen dit werk doen en daarmee zijn bijstands uitkering betalen. Mijn broer heeft nog nooit in zijn leven gewerkt en hij doet dit al jaren. Dwangarbeid? wat een grap!
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.