english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
WSD en AAGU benaderd voor onderzoek naar 'asiel activisme'
WSD/AAGU - 28.06.2010 21:09

Op 22 en 23 juni kregen respectievelijk Werkgroep Stop Deportaties en AAGU
een e-mail van een onderzoeker, Anton van Dijk, van onderzoeksbureau IVA,
verbonden aan de universiteit van Tilburg. Het gaat hier om het IVA-onderzoek asiel activisme, aldus het onderwerp van de e-mail.
WSD heeft Anton van Dijk een aantal vragen voorgelegd om meer te weten te
komen. Zowel WSD als AAGU weigeren hun medewerking aan het onderzoek.


Kwam het onderzoek toevallig na de brandaanslag op Strukton een week
eerder (zie  http://www.indymedia.nl/nl/2010/06/68319.shtml)? Of heeft het
alles te maken met het AIVD rapport “Het vuur van verzet” van oktober 2009
waarin zowel AAGU als WSD verantwoordelijk werden gehouden voor tal van
radicale acties (Zie:
 http://www.dc-16.nl/pdf/notaaivdhetvuurvanhetverzetokt2009.pdf)?

Volgens van Dijk in zijn antwoord aan WSD zijn “ook enkele andere groepen
op het gebied van activisme rond migratiebeleid” benaderd voor dit
onderzoek. Daarnaast schrijft van Dijk “Naast deze tak van het onderzoek,
richten wij ons tevens op dierenrechten activisten en – extremisten.” en
“Een interview met dierenrechten activisten heeft al plaats gevonden.”

De volledige tekst van zijn antwoord plaatsen we hier helemaal onderaan.

Intussen hebben we even gekeken naar van Dijk en IVA op hun website
 http://www.iva.nl.

Van Dijk is 'Trainee' van de 'Unit Veiligheid, Criminaliteit, Zorg en
Welzijn'.
Van de website van IVA over het 'domein veiligheid & criminaliteit':
“De ambitie van landelijk en lokaal veiligheidsbeleid is het tegengaan van
risico's, het bestrijden van criminaliteit of onmaatschappelijk gedrag.”
en “Praktijkrelevant onderzoek richt zich op de maatschappelijke
voorwaarden waaronder veiligheidsbeleid wordt gemaakt en geļmplementeerd.
Het ontrafelt de condities waaronder resultaten worden geboekt zodat je te
weten komt wat werkt, en vooral: waarom.”

Klikken we even door naar het thema polarisatie en radicalisering, dan
lezen we: “IVA doet etnografisch veldwerk, theorie-ontwikkeling,
kwantitatieve analyses en adviseert om het inzicht in de aard, omvang en
aanpak van de fenomenen te verbeteren.”

Waarom zouden we mee doen met zo'n onderzoek? Desgevraagd laat van Dijk
weten dat het onderzoek wordt gedaan in opdracht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken. Vrij vertaald: de AIVD. Volgens van Dijk zou het heel
verstandig zijn van ons om mee te werken aan dit onderzoek:
“Ik wil graag benadrukken dat wij het zeer belangrijk vinden juist ook met
activistische groeperingen te kunnen spreken, zodat een volledig beeld kan
worden verkregen. Dit kan ons inziens niet als wij alleen partijen spreken
die iets over u zeggen, maar juist ook door met u zelf te spreken.”

Zowel WSD als AAGU menen dat meewerken aan dit onderzoek betekent
meewerken aan pacificatie en repressie gericht op activisme tegen het
migratiebeleid. Nog maar zeer onlangs pubiceerde Statewatch een EU
document waaruit blijkt dat binnen de EU gezamenlijk wordt gewerkt aan het
in kaart brengen van 'violent radicalisation', waarbij langs dezelfde lijn
onderzoek wordt verricht. Zie:
 http://www.statewatch.org/analyses/no-98-eu-surveillance-of-radicals.pdf
en klik voor het 'instrument' met 70 vragen hier:
 http://www.statewatch.org/news/2010/apr/eu-council-rad-instrument-7984-add1-10.pdf.

Het lijkt WSD en AAGU verstandig om op onze hoede te zijn met dit soort
onderzoeken die worden voorgespiegeld als 'objectief' en als doel hebben
om te worden ingezet tegen groepen en individuen die actief zijn op het
gebied van migratie en dierenrechten.
Overigens is dit niet het eerste onderzoek waarmee getracht wordt
activisten tot medewerking te verleiden. Op 29 januari probeerde het COT
Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement het ook al, zie:
 http://www.indymedia.nl/nl/2010/01/65024.shtml.

Antwoord van Anton van Dijk op vragen gesteld door WSD:

Het onderzoek dat wij uitvoeren is in opdracht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken. Het doel van het onderzoek is in kaart brengen wat
mensen motiveert tot activisme en extremisme. Hierbij wordt tussen die
twee begrippen een scherp onderscheid gemaakt. De aanleiding van het
onderzoek is de behoefte van de overheid om hier meer zicht op te hebben.
Er is dus geen incident dat aanleiding heeft gegeven tot dit onderzoek!

Wij willen graag weten welke factoren bepalend kunnen zijn of iemand als
activist actie wil voeren tegen, in dit geval, migratiebeleid. Daarnaast
kijken we waar mensen daarin de grens leggen, hoever zijn activisten
bereid te gaan en waar legt men zelf de grens tussen activisme en
extremisme. En wat zorgt er dan voor dat sommigen echt die grens over gaan
en meer (gewelddadige) illegale acties voeren.

Het doel van het onderzoek is dus niet om partijen aan te wijzen die al
dan niet activist of extremist zijn. Eventuele met u te voeren gesprekken
zullen geheel vertrouwelijk zijn en anoniem verwerkt worden in ons
rapportage. Dit rapportage zal in principe openbaar worden, alhoewel dit
nog wel van de opdrachtgever af hangt en niet 100% zeker is. Onze eigen
insteek is in ieder geval het rapportage wel openbaar te laten zijn
uiteindelijk.

Vanwege de vertrouwelijkheid van de gesprekken kan ik u niet exact
vertellen wie wij verder spreken. Wel kan ik zeggen dat dit partijen bij
gemeenten, OM, politie, marechaussee zijn, maar ook enkele andere groepen
op het gebied van activisme rond migratiebeleid. Ik wil graag benadrukken
dat wij het zeer belangrijk vinden juist ook met activistische
groeperingen te kunnen spreken, zodat een volledig beeld kan worden
verkregen. Dit kan ons inziens niet als wij alleen partijen spreken die
iets over u zeggen, maar juist ook door met u zelf te spreken. Dit komt de
volledigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van het onderzoek ten
goede.

Naast deze tak van het onderzoek, richten wij ons tevens op dierenrechten
activisten en - extremisten. Binnen dit kader spreken wij onder andere met
dierproefnemers, OM, gemeenten, politie en ook activisten. Een interview
met dierenrechten activisten heeft al plaats gevonden.

Ik hoop hiermee op dit punt uw vragen voldoende te hebben beantwoord,
mochten er nog vragen zijn dan kunt u die natuurlijk aan mij stellen.
Verder wacht ik uw reactie af en hoop ik dat u bereid bent om een gesprek
hierover met ons aan te gaan.

Met vriendelijke groet,
Anton van Dijk
Trainee
Unit Veiligheid, Criminaliteit, Zorg en Welzijn


- E-Mail: stopdeportaties@dc-16.nl Website: http://www.dc-16.nl
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
onderscheid activisme en extremisme 
nn - 28.06.2010 21:25

Ik wil even ht onderscheid tussen activisme en extremisme uitleggen. Of althans de manier waarop de AIVD dit onderscheid maakt (dat maakt het bovenstaande betekenisvoller en het is een interessante definitie van de AIVD).

Activisme is volgens de AIVD buitenparlementair actie voeren maar binnen de grenzen van de wet.

Wanneer bij buitenparlementair actievoeren de wet wordt overtreden is er volgens de AIVD sprake van extremisme.

Dit is natuurlijk een bijzonder slechte definitie en het waardeoordeel dat de AIVD er bij plaats (dat extremisme slecht is) slaat volgens deze definitie ook nergens op.

Zo zou volgend bovenstaande definitie een organisatie als greenpeace onder de noemer extremisten vallen. Schepen met foute soja blokkeren in de haven is namelijk tegen de wet. Dat greenpeace geen extremisten zijn maar een grote actiegroep die gewoon een plek binnen deze maatschappij heeft moge duidelijk zijn.

Ook het verzet in de tweede wereldoorlog tegen de nazi bezetter valt volgens de AIVD onder het kopje extremisme.

Kortom de AIVD zijn een stelletje prutsers.


Onderschat de AIVD niet 
nn - 28.06.2010 23:46

@ nn: onderscheid activisme en extremisme

Goed dat je dit er nog even bij verteld.

Je zou er zelfs nog aan toe kunnen voegen: mensen die op een bepaalde plek te hard rijden omdat ze de maximum snelheid op die plaats niet snel genoeg vinden zijn volgens de AIVD definitie ook extremisten. De formulering is dus, op zo'n zachts gezegd nogal RUIM. Maar de AIVD zijn geen prutsers. De definitie is niet ruim omdat de AIVD niet weet waarover ze het hebben. Hij is zo verschrikkelijk ruim juist OMDAT ze ermee alle kanten uit kunnen.

Uiteindelijk is de boodschap van AAGU en WDS radicaal, dwz ze maken deel uit van een beweging die maatschappelijk problemen bij de bron (het patriarchaat, het kapitalisme, blanke overheersing en het statisme/statensysteem) probeerd aan te pakken. Een boodschap die opzichzelf voldoende is voor de overheid om deze beweging in de gaten te houden als die meer gaat doet dan petities aanbieden. En daarbij houdt de overheid zich zelden aan de haar zelfopgelegde regels.
De regels van de AIVD 
nn - 29.06.2010 09:02

AIVD Logo
AIVD Logo


Juist ook hier is de formulering in de regels en doelstellingen waarbinnen de AIVD opereert ondubbelzinnig ruim. Als je de eerste zin leest kan dit bijna elke buitenparlementaire groep al zijn.

Letterlijk van de AIVD-website:

[b]De AIVD heeft vijf wettelijke taken:[b]
1.het verrichten van onderzoek naar organisaties en personen die aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor de democratische rechtsorde, de veiligheid van de staat of voor andere gewichtige belangen van de staat;
2.het verrichten van veiligheidsonderzoeken naar kandidaten voor vertrouwensfuncties (deze taak is apart uitgewerkt in de Wet veiligheidsonderzoeken Wvo);
3.het bevorderen dat de verantwoordelijke en bevoegde instanties zorgen voor een adequate beveiliging van die onderdelen van overheid en bedrijfsleven die van vitaal belang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven;
4.het verrichten van onderzoek naar andere landen ten aanzien van onderwerpen die door de minister-president, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie gezamenlijk zijn aangewezen;
5.het leveren van dreigings- en risicoanalyses voor personen, objecten en diensten in het kader van het stelsel Bewaken en Beveiligen.


Wat betreft de extremist achter het stuur. Toch denk ik dat je hier een fout maakt want hierbij is het achter het stuur zitten en te hard rijden niet een daad vanuit een overtuiging of met een doel tot maatschappelijke verandering.
"gegevensverzamel-instrument" 
Data - 30.06.2010 18:56

Burgerrechtenorganisatie StateWatch [1] maakte eind mei bekend dat de Europese Raad op 26 april een voorstel aannam [2] gericht op het volgen van (en het optreden tegen) mensen die een "radicale boodschap" met het label "extreem rechts/links, islamitisch, nationalistisch of anti-globalisering" verkondigen of ondersteunen. Het is het 'hoogtepunt' van jarenlange pogingen (met name vanuit Duitsland) om bestaande Europese maatregelen tegen 'verdachte terroristen' en 'serieuze criminelen' vanuit islamitische hoek uit te breiden met de algemene term 'troublemakers'. De weg is nu vrij voor het opzetten van een EU-brede gegevensbank waarin ook allerlei geweldloze milieu-activisten, anti-oorlogsdemonstranten, tegenstanders van de economische globalisering, pro-privacy activisten en antiracisme-campagnevoerders kunnen worden opgenomen.


lees verder  http://www.globalinfo.nl/Nieuws/europese-raad-wil-alle-radicalen-volgen.html
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.