english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Brotherhood of the Eurocalypse + Legal victory rebel clowns
Rebelact - 17.10.2011 14:58

Saturday, Oct. 15th people from all over the world were protesting - but in Amsterdam there was a small group 'defendending' the bankers, speculators and politicians: the Brotherhood of the Eurocalypse.
You could call them a 'sect', but they walked determinedly and prayed: "Save the Bankers! Save the Speculators! Save the politicians!".


The monks arrived around 12.30 at the square near the stock exchange, made some rounds at the Damrak, Warmoesstraat, Dam square and Beursplein and did where monks are good in: praying and singing in a spiritual way.

For example the holy song about 'Profit':

"Oh, You Profit
You that seperate us,
You who make fun of our lives and our aspirations,
You who understand that the money is most important,
Glory to you!

Thanks to you, we understand that humanity is sinful,
That humans are objects,
That the oldest are to be left,
That patients have an unbearable cost

To economic growth!
Glory to you
Oh Profit your light we have enlightened!
Glory to the infinite search for money!

Hallelujah!
Eurolujah!"

There were many more prayers and Euroligious songs. The Brotherhood prayed at the doors of the stock exchange (which is of course the Cathedral of Eternal Capitalism) and many other spots near the square. The monks even prayed on their knees in front of the police. Everyone appreciated the holy work, except during a short moment at the Damrak when the monks prayed near a photo stand for tourists. The business guy pushed the Brotherhood of the Eurocalypse roughly away - he misunderstood the monks should be protesting...

The monks returned to the Beursplein continueing to sing and pray: "Stop Health care!, Stop Education!, Stop Culture! - but Save the Bankers!, Save the Speculators! and Save the Politicians!"


ANOTHER LEGAL VICTORY

Amsterdam rebel clowns won already several court cases connected with what they did as 'National Duckies Front' on May 23rd 2009 in Den Bosch
 http://indymedia.nl/nl/2011/04/75415.shtml

But still there were some rebel clowns waiting for what should happen because of the 'National White Bride Front' on Sept. 26th 2009 in Venlo
 http://indymedia.nl/nl/2009/09/61879.shtml

Thursday, September 15th the brides got attention from the judge in Venlo. He completely agreed what with has been said before by the Collegial Court in Den Bosch. Last week the lawyer of the rebel clowns confirmed the prosecutor didn't sign up for another round. The legal victory is definitive!

What does it mean? It's a beautiful beginning of clear jurisprudence: when initiatives like the 'National Duckies Front' and 'National White Bride Front' pop up in a city with an emergency regulation ('noodbevel') during a day with a neonazi demonstration - arresting them for 'not being recognizable' doesn't make sense. On the contrary: rebel clowns are always clearly recognizable!

The total amount of earlier proposed fines for the 'National White Bride Front' was 900 Euro... Thanks Clown God we won - we should need help from a sect like the 'Brotherhood of Eurocalypse' to collect so much money!

Eurolujah!!!

- E-Mail: rebelact@ddh.nl Website: http://www.rebelact.nl
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme kunst, cultuur en muziek vrijheid, repressie & mensenrechten wereldcrisis

aanvullingen
fotos 
Karen Eliot - 17.10.2011 15:52


,,,

Website: http://www.flickr.com/photos/kareneliot/sets/72157627776667073/
 
nog meer 
Karen E - 17.10.2011 15:58


,,,

Website: http://www.flickr.com/photos/kareneliot/sets/72157627776667073/
 
Broederschap van de Eurocalyps + Jurid. zege 
Rebelact - 17.10.2011 16:19

Zaterdag 15 oktober protesteerden mensen uit alle delen van de wereld, maar in Amsterdam 'verdedigde' een kleine groep de bankiers, speculanten en politici: de Broederschap van de Eurocalyps.
Je zou ze ze een 'sekte' kunnen noemen, maar ze wandelden vastbesloten en bidden: "Red de Bankiers! Red de Speculanten! Red de Politici!".

De monniken kwamen om 12.30 uur aan op het plein bij de effectenbeurs, ze maakten wat rondes op het Damrak, Warmoesstraat, de Dam en het Beursplein en ze deden waar monniken goed in zijn: bidden en zingen op een spirituele manier.

Bijvoorbeeld het heilige lied over 'Winst':

"Oh, Jij Winst
Jij die ons verdeeld,
Jij die een grap maakt van onze levens en onze aspiraties,
Jij die begrijpt dat het geld het allerbelangrijkste is,
Glory voor jou!

Dankzij jou, begrijpen we dat de mensheid zondig is,
Dat mensen objecten zijn,
Dat de oudsten aan hun lot moeten worden overgelaten,
Dat patienten ondraagbare kosten vertegenwoordigen

Leve de economische groei!
Glorie voor jou
Oh Winst jouw licht heeft ons verlicht!
Glory voor de oneindige jacht naar geld!

Hallelujah!
Eurolujah!"

Er waren veel meer gebeden en Euroligieuze liederen. De broederschap bidden bij de deuren van de effectenbeurs (die natuurlijk de Kathedraal van het Eeuwige Kapitalisme is) en nog veel andere plekken bij het plein.
De monniken bidden zelfs op hun knieŽn voor de politie. Iedereen waardeerde het heilige werk, uitgezonderd een kort moment op het Damrak toen de monniken aan het bidden waren bij een fotokraam voor toeristen. De zakenman duwden de Broederschap van de Eurocalyps op een ruwe manier weg - hij begreep verkeerd dat de monniken aan het protesteren zouden zijn...

De monniken keerden terug naar het Beursplein en gingen verder met zingen en bidden: "Stop Ziekenzorg!, Stop Onderwijs!, Stop Cultuur! - maar red de Bankiers!, Red de Speculanten! en red de Politici!"NOG EEN JURIDISCHE OVERWINNING

Amsterdamse rebel clowns wonnen al verschillende rechtzaken die verbonden zijn met wat ze deden als 'Nationaal Eendjes Front' op 23 mei 2009 in Den Bosch
 http://indymedia.nl/nl/2011/04/75415.shtml

Maar er waren nog steeds wat rebel clowns aan het afwachten wat er zou gebeuren vanwege het 'Nationaal Witte Bruiden Front' op 26 september 2009 in Venlo
 http://indymedia.nl/nl/2009/09/61879.shtml

Op donderdag 15 september kregen de bruiden aandacht van de rechter in Venlo. Hij was het er volkomen mee eens met wat er eerder gezegd was door de Meervoudige Kamer in Den Bosch. Afgelopen week bevestigde de advocaat van de rebel clowns dat de officier van justitie niet in hoger beroep ging. De juridische overwinning is definitief!

Wat betekent dit? Het is een mooi begin van heldere jurisprudentie: wanneer initiatieven zoals het 'Nationaal Eendjes Front' en 'Nationaal Witte Bruiden Front' opduiken in een stad met een noodbevel op een dag dat er een neonazi-demonstratie is - dan heeft het geen zin om ze te arresteren vanwege 'niet herkenbaar zijn'. In tegendeel: rebel clowns zijn altijd juist heel herkenbaar!

De totale hoeveelheid van eerder voorgestelde boetes voor het 'Nationaal Witte Bruiden Front' was 900 Euro... Godclownzijdank wonnen we - we zouden hulp nodig hebben van een sekte zoals de 'Broederschap van de Eurocalyps' om zoveel geld bijelkaar te collecteren!

Eurolujah!!!

E-Mail: rebelact@ddh.nl
Website: http://www.rebelact.nl
 
Laste 
Karen Eliot - 17.10.2011 18:51


CC

Website: http://www.flickr.com/photos/kareneliot/sets/72157627776667073/
 
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.