Sterker uit de crisis komen

Hier kun je discussieren over Sterker uit de crisis komen.
Persoonlijk geloof ik wel in 3x scheepsrecht.
1974: crisis
1983: crisis
2008: definitieve crisis.

De crisis wordt niet lichter maar steeds dramatischer.
Er wordt sterk de indruk gewekt dat de politici doelbewust
kiezen voor de kreet: uit de crisis komen.

Als ze zouden zeggen: we komen niet meer uit deze crisis
zouden de arbeiders versneld naar een politiek
alternatief gaan zoeken.
Dat proces probeert de gevestigde orde zo veel mogelijk te vertragen.

Het is aan de arbeiders hier doorheen te kijken.


A new turn in the euro zone

A new turn in the euro zone financial crisis

The ruling elites have no solution to the crisis, but they have a definite agenda which is now being carried out: to return the working class to the conditions of the 1930s and worse, together with the promotion of fascism, dictatorship and war.

The rapid rise of the Greek fascist movement Golden Dawn—virtually unknown just a few months ago but now commanding 15 percent support in opinion polls—points to the dangers. Such movements are present in every European country.

They will continue to fester and grow until the working class begins to advance and fight for its own independent political program based on the overthrow of the European Union—the dictatorship of finance capital—and the bringing to power of workers’ governments committed to the expropriation of the banks and finance capital, the implementation of a socialist program and the establishment of the Socialist United States of Europe.

Volledig artikel: http://www.wsws.org/articles/2012/nov2012/pers-n03.shtml

1. waarop baseer je dat dit

1. waarop baseer je dat dit een 'definitieve crisis' is?

2. tijdens crises is er historisch gezien juist minder strijd

3. het probleem is niet dat mensen niet door de leugens inzien, maar dat mensen geen alternatief zien (dat is er namelijk, in concrete zin, op het moment ook niet - en zelfs als idee is het nogal slecht en vaag onderbouwd). Waar zijn die mensen die, in de traditie vd libertarische vleugel van de 1e internationale, mogelijke (!) blauwdrukken aandragen van die betere samenleving waar we allemaal van schreeuwen dat die mogelijk is?

Reactie. 1. Dat deze crisis

Reactie.
1. Dat deze crisis definitief is, blijkt uit de dagelijkse praktijk.
In de vorige crisis situaties bleven de instituties moeiteloos overeind.
Nu komen er steeds meer signalen dat bepaalde landen dreigen
zich terug te trekken uit Europese verbanden.
Dat is de ergste vernedering die het kapitalisme voor de kiezen kan krijgen.
Er is na 4 jaren nog geen enkele opleving te zien internationaal.
Integendeel. De afbraak van allerlei zaken wordt steeds harder
gevoeld door de gewone bevolking internationaal.
Simpel omdat de heersende klasse geen enkel alternatief heeft.
Derhalve gaan politici zoals Angela Merkel en Monti en meer van dat
soort figuren steeds roepen dat het de goede kant opgaat.
Uitsluitend met de bedoeling sociale onrust tegen te gaan
door gebruik te maken van de eigen media.
Daarom is het ook zo belangrijk dat de arbeidersklasse zijn eigen media
heeft die de echte waarheid vertelt en uitlegt.

2. Dat er tijdens crisis historisch gezien minder strijd is blijkt niet
uit de hedendaagse ontwikkelingen.
Internationaal is er juist heel veel strijd.
Je komt echter niet verder met een algemene staking
en andere protesten als je het juiste politieke alternatief niet hebt.
Politiek bewustzijn komt niet aanwaaien.
Daarom hebben Jerry White en Phyllis Scherrer tijdens
de verkiezingscampagne 2012 de USA doorkruist.
Daarbij kwam naar voren dat velen het vertrouwen volledig kwijt zijn
in het Amerikaanse twee partijen stelsel.
Jerry and Phyllis legden uit wat het alternatief is en vroegen
aan de burgers om zich bij die strijd aan te sluiten.
Ze kijken tevreden terug op allerlei bijeenkomsten
waar veel belangstellenden op af kwamen die na de meeting
om meer informatie vroegen, literatuur kochten
en die verder in discussie wilden gaan in een volgende afspraak.

3. Op dit punt kan ik je gelijk geven als het om Nederland gaat.
De enige kracht die in Nederland een vuist kan maken,
is de SEP Socialist Equality Party met de website WSWS.org
Zij zijn echter nog niet aktief in Nederland en Belgie.
De rest van buitenparlementair links zie ik inderdaad als
"nogal slecht en vaag onderbouwd."
Men begint met kritiek op de sociaal-democratie in de politieke partij
en vakbonden om vervolgens te zeggen dat het alternatief
daar toch gezocht moet worden en dat is pertinent ONJUIST.
The SEP is de enige trotskistische kracht die zegt dat de arbeidersklasse
zich onafhankelijk moet organiseren.
SEP baseert zich op de Vierde Internationale 1938 van Leon Trotski.
Een blauwdruk is niet te geven.
De nadere invulling van de socialistische samenleving dient tot stand te komen
door overleg waar de gehele bevolking nadrukkelijk bij betrokken wordt.
Niet slechts een kleine bovenlaag met allerlei privileges.
Een echte blauwdruk is daarom niet te geven.
Je moet ook altijd de flexibliteit hebben het proces bij te sturen als
blijkt dat het even de verkeerde kant opgaat.
Daarom is een blauwdruk juist sterk af te keuren.
Je kunt wel vooraf de grote lijnen aangeven maar de uitwerking
in de praktijk moet het doen.

Liberatisme duikt wel vaker op in Nederland te laatste tijd
maar is op gen enkele wijze een serieuze optie.

Ik denk dat deze crisis

Ik denk dat deze crisis vooral uit getalletjes op bankrekeningen bestaat, niks ernstigs dus. De echte crisis die we nog gaan krijgen is een grondstoffen- en energie crisis. Die kan wel enrstige vormen aannemen als we ons daar niet op voorbereiden en onze maatschappij zo veranderen dat we minder afhankelijk zijn van de bronnen die we aan het uitputten zijn. Het zal nog wel 20 jaar duren, maar het creëren van de oplossingen duurt ook lang.

Jouw opvatting wordt

Jouw opvatting wordt bevestigd door Herman Wijffels, oud-topman Rabobank en econoom.
Hij ziet ook dat de huidige politiek zijn grip verliest.
Deze week nog zei hij dat dor de schaalvergroting bij gemeentes en provincies,
zoals voorgesteld in het regeerakkoord VVD/PvdA, de politiek
veel te ver van de burgers komt af te staan.

Hij zei ook dat de huidge productiewijze roofbouw pleegt
op de gronstoffen in onze wereld en dat dit niet is vol te houden.
Het moet echt anders, zei hij.
Maar ja dat zal in het kapitalisme niet lukken omdat in dit systeem
het maken van winst boven alles gesteld is.

ik verwacht niet van Herman Wijffels dat hij een oproep doet
tot invoering van het socialisme.
Ik vind het wel heel flink van hem dat hij de moed heeft
een kritische mening openbaar te maken.
Dat is een verademing tegenover allerlei krampachtige politici
van tegenwoordig die geen enkele serieuze kritische discussie
meer aangaan als het gaat om tekortkomingen van het kapitalisme.

Crisis what crisis?

Wanneer we om ons heen kijken, zien we allemaal dat het goed fout gaat in onze samenleving. Een samenleving die met een sneltreinvaart meer en meer mensen uit- en buitensluit. We zien bijvoorbeeld, dat de 'crisis' die ons momenteel opgedrongen wordt, eigenlijk niks anders is dan een herschikking van het kapitaal. De derde wereld is geplunderd zodat het grootschalig plunderen hier nu moet beginnen; kleinschalig was het natuurlijk al langer bezig. De globalisering komt thuis!

We zien ook, dat het aanwijzen van 'schuldigen' een tendens is, die grotere vormen aanneemt en in heel de wereld is waar te nemen. Het is dan ook geen toeval dat de bestaande politieke partijen van links tot rechts en het overheidsapparaat hier meer en meer in mee gaan. Dit leidt de aandacht af van het ware probleem, namelijk dat het 'kapitalisme' failliet is. Daarom willen politici een schuldige aanwijzen terwijl ze weten dat zijzelf de veroorzakers van de problemen zijn. De politici lieten en laten de zaken op hun beloop en laten het zeer zeker na om bovenstaande aan te pakken, wat er mede toe zorg draagt dat het vaak rigoureuze gevolgen voor ons mensen heeft. Armoede daarin is maar een van de gevolgen van dit desastreus gevoerde beleid.

Het kapitaal zelf heeft allang nieuwe afzetmarkten gecreëerd middels o.a. de gevoerde lage loonlanden politiek, dat door de 'vrije handel' meer en meer geëxploiteerd kan worden. Lage loonlanden politiek is dan ook een vorm van modern kolonialisme, dat echter dit keer niet door de staten wordt bedreven, maar door 'non personen' (= de vennootschappen) wordt bedreven.Momenteel is China “booming”, het Afrikaanse continent wordt klaargestoomd als nieuwe afzetmarkt.

Het kapitaal zelf misbruikt ook alleen maar de opgeworpen en gecreëerde grenzen die de wereld verdelen in verschillende 'landen'. Doordat juist het kapitaal zelf nieuwe afzetmarkten heeft gecreëerd (en aan het creëren is), kan hier in deze zogenoemde 'westerse wereld' de verzorgingsstaat afgebroken worden. 'Men' (= dat kapitaal zelf) heeft 'ons hier in deze 'westerse wereld' gewoon niet meer nodig, 'men' kijkt niet op een landje meer of minder ook (Griekenland, Italië, Spanje, Portugal, ...), 'men' loopt daarvoor zelfs over lijken, het interesseert 'ze' geen lor dat er (door armoede, honger, desillusie en/of als bijvoorbeeld wanhoopsdaad) lijken vallen.

De mens zelf is dan ook geen deel meer van de (rest van de) natuur om ons heen, deze gecreëerde tegenstelling mens-natuur is er dan ook om ons mensen te doen vervreemden en vernederen van ons mens-zijn zelf. Dit kan tegenwoordig, daar het neoliberale gedachtegoed (nadat 'links' failliet verklaard is) als uiteindelijke 'winnaar' en als enige 'overwinnaar' bezig gegaan is niet alleen 'ons' van onze materiële waarden te beroven, maar ook 'onze' immateriële waarden aan het vernietigen is gegaan. Met immateriële waarden wordt bedoeld: solidariteit, creativiteit, verbondenheid en menselijke warmte, 4 begrippen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De ontmenselijkheidsmachinerie draait op volle toeren. Gesteld kan daarmee worden dat dit een 4e gecreëerde tegenstelling is, die 'hun' een extra en nieuw wapen in handen geven om die onderdrukking en uitbuiting wereldwijd een nieuw elan mee te geven. Deze 4e tegenstelling (die ook een grandioze ecologische catastrofe genoemd kan worden) is een aanvulling op de 3 al langer bestaande gecreëerde tegenstellingen: man-vrouw (patriarchisme), wit-zwart (racisme) en rijk-arm (kapitalisme).

Willen 'we' (als mensheid wereldwijd) pogingen doen dit tij te keren, is het belangrijk de samenhang van die 4 gecreëerde tegenstellingen te leren zien. De ontstane bewustwording moet vervolgens in een revolutionaire bewustwording omgezet worden. Waarmee gezegd: het leren de noodzaak te zien om in deze dagelijkse conflicten toch sterke netwerken van wederzijdse ondersteuning op te bouwen. Die ondersteunende netwerken die opgebouwd moeten worden, kunnen zo de basis gaan vormen voor een samenleving waarin vrijheid en solidariteit elkaar niet in de weg zitten, maar elkaars voorwaarde zijn. Zien daarbij dat het belangrijk is, dat niet ieder zijn eigen agenda door probeert te drukken, maar dat we de gemeenschappelijke voorwaarde moeten zien te verwezenlijken.

Hartelijk dank voor deze

Hartelijk dank voor deze bemoedigende reactie.
Bemoedigend in de zin van de strijd
voor een betere wereld.

Crisis

Even dan nog een andere zijde van deze krisis :)

Hij kwam in mijn visie als geroepen.
De achterlijkheid van een opgedrongen levenswijze bij velen komt tot stand.
Het systeem wat zo fantastisch bleek laat nu zijn ware gezicht zien in de vorm van het megasnel afbreken van de uitkeringen,zorg,pensioenen en noem maar op.
En daar sta je dan na 20 a 30 jaar hard werken.
Met een beetjes pech word je met je vrouw of gezin alsnog de straat opgepleurd.

Een systeem wat zich gedraagt als een psyco zonder enige gewetenswroeging.
Wat ben ik dolgelukkig dat dit ten einde loopt.
Griekenland,Spanje enz enz. zullen alsnog het Euroverhaal gaan beeindigen waarna de hele rotzooi alsnog gaat vallen.
En Strijd ?
Zit daar maar niet over in.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech