30 jaar Decembermoorden/Vermoord, maar niet vergeten/Zonder vervolging geen gerechtigheid

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 14/12/2012 12:01:33

De huidige Surinaamse president D Bouterse en aanhang stellen alles in het werk, om de herinnering aan de in 1982 plaatsgevonden standrechtelijke executies van 15 critici van het toenmalige militaire bewind Bouterse te wissen uit het collectieve geheugen van de publieke opinie in Suriname en de wereld
Deze bijdrage en de bijdragen van vele anderen zullen ervoor zorgen, dat hen dat niet lukt
Zonder vervolging Decembermoorden geen gerechtigheid

30 JAAR DECEMBERMOORDEN/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN
/ZONDER VERVOLGING GEEN GERECHTIGHEID

TER NAGEDACHTENIS VAN DE SLACHTOFFERS VAN DE DECEMBERMOORDEN
MOGEN ZIJ RUSTEN IN VREDE

http://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden#De_vijftien_slachtoffers

''Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon''

Artikel 3, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

''Slechts in Gerechtigheid berusten''
Tekst op de Plaquette bij de Mozes en Aaronkerk ter herdenking van de slachtoffers

Zie ook

http://www.astridessed.nl/30-jaar-decembermoordenvermoord-maar-niet-verg...

www.astridessed.nl

VOORAF

Geachte Redactie en lezers van Indymedia,

Vorige week werd, in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam en in Fort Zeelandia [plaats van de misdaad] in Suriname, herdacht [1], dat in de nacht van 8 op 9 december 1982, vijftien critici
van het toenmalige militaire bewind Bouterse, in het Fort Zeelandia standrechtelijk
werden doodgeschoten, na te zijn gefolterd [2]

De hoofdverdachte in het Decembermoordenproces, D Bouterse, toenmalig opperbevelhebber van het Surinaamse leger, is de huidige president

Middels kwaadaardige manipulaties als de Amnestiewet [3] en de opschorting
van het proces in afwachting van een nog op te richten Constitutioneel Hof [dat
de Amnestiewet aan de Surinaamse Grondwet zou moeten toetsen] [4] lijkt
de Gerechtigheid zijn loop niet te hebben

Dat is niet alleen een klap in het gezicht van de slachtoffers, nabestaanden en
alle humanitair denkende mensen
Het is ook een flagrante schending van een van de meest cruciale mensenrechtenregels,
dat ernstige mensenrechtenschendingen te allen tijde moeten worden vervolgd en bestraft
[5]

De Decembermoorden
zullen de herinnering ingaan als een van de zwartste bladzijden uit de post koloniale
Surinaamse geschiedenis

De huidige president Bouterse en aanhangers willen maar al te graag bereiken, dat
de Decembermoorden zullen worden vergeten in het collectieve geheugen van het
Surinaamse volk en de wereld
Hij begrijpt de ''ophef'' niet [6]

Deze bijdrage en van vele anderen zullen ervoor zorgen, dat de Decembermoorden
nooit worden vergeten

Daarom hieronder een terugblik op de voorgeschiedenis van Suriname, die tot
deze en andere door het militaire regime Bouterse gepleegde misdaden heeft geleid

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

HET PAROOL
HERDENKING 30 JAAR DECEMBERMOORDEN
8 DECEMBER 2012

http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/3360381/201...

VOLKSKRANT
DECEMBERMOORDEN HERDACHT IN AMSTERDAM
8 DECEMBER 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3360575/20...

STARNIEUWS
30STE HERDENKING DECEMBERMOORDEN IN FORT ZEELANDIA
8 DECEMBER 2012

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/14455

NJCM BIJ HERDENKING DECEMBERMOORDEN
11 DECEMBER 2012

http://www.njcm.nl/site/newsposts/show/310

[2]

WIKIPEDIA
DECEMBERMOORDEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden

[3]

EKUDOS
AANNAME AMNESTIEWET/DOODSTEEK DEMOCRATIE EN MENSENRECHTEN

http://www.ekudos.nl/artikel/345682/aanname_amnestiewet_suriname_doodste...

[4]

NOS
PROCES SURINAME BLIJFT GESCHORST
12 DECEMBER 2012

http://nos.nl/artikel/450841-proces-suriname-blijft-geschorst.html

VOLKSKRANT
STRAFPROCES DECEMBERMOORDEN BLIJFT GESCHORST
12 DECEMBER 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3362431/2012/1...

EKUDOS
KRIJGSRAAD SCHORT PROCES DECEMBERMOORDEN OP/AMNESTIE DOODSTEEK MENSENRECHTEN
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/349759/krijgsraad_schort_proces_decembermoo...

[5]

SURINAME'S Plicht tot berechting mensenrechtenschendingen
De verplichting schenders te bestraffen is niet opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens of het VN-Verdrag voor Burgerrechten en Politieke Rechten. Die verplichting staat bijvoorbeeld wel in het Verdrag tegen Genocide (1948) en het Verdrag tegen Marteling (1984). Door verscheidene mensenrechtencommissies van de Verenigde Naties is straffeloosheid genoemd als belangrijkste oorzaak voor het in stand houden van schendingen.''

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/themas/internationaal-recht-en-berec...

[6]

EKUDOS
BOUTERSE SNAPT ''OPHEF'' DECEMBERMOORDEN NIET/MINACHTING RECHT
OP LEVEN
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/348720/bouterse_snapt_ophef_decembermoorden...

30 JAAR DECEMBERMOORDEN
EEN TERUGBLIK

Een terugblik op de mensenrechtenschendingen en
oorlogsmisdaden, waaraan Bouterse zich in zijn hoedanigheid als lid van
de Nationale Militaire Raad [1], bevelhebber van het Surinaamse leger [2]
en voormalig dictator schuldig gemaakt heeft

MILITAIRE COUP

Na het plegen van de militaire coup op 25 februari 1980 door zestien
militairen, waaronder Bouterse De Groep van Zestien [3] werd de
Nationale Militaire Raad geinstalleerd [4], waar Bouterse een belangrijk lid van was
Op 15 maart 1980 werd een burgerregering gevormd, waarvan medisch specialist Henk Chin A Sen premier werd
Kort daarna echter werd een Wet aangenomen, die de macht van het parlement beperkte ten gunste van de regering, waarmee de
democratische rechten steeds meer werden ingeperkt [5]

Er zouden trouwens pas weer verkiezingen komen in 1987!

MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE

VOOR DE DECEMBERMOORDEN:

Voor de decembermoorden hebben Bouterse en de politiek-militair
verantwoordelijken zich ook schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechten
schendingen

Tav Bouterse:

Onder zijn verantwoordelijkheid als lid van de Nationale Militaire Raad en
vanaf juli 1980 bevelhebber van het leger vallen, arrestaties op vage gronden
en de slechte detentieomstandigheden/mishandelingen van arrestanten onder
detentieomstandigheden onder voormalige politici
de zogenaamde oude politiek en ''dissidente'' militairen [6]

MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE:

STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKER
DECEMBERMOORDEN
ONOPGEHELDERDE DOOD HORB
MASSASLACHTING MOOIWANA

BETROKKENHEID BIJ DRUGSHANDEL

De mensenrechtenschendingen betreffen NIET alleen de decembermoorden
Ook andere misdaden hebben plaatsgehad onder verantwoordelijkheid van Bouterse

A

Standrechtelijke executie van Sergeant Majoor Hawker
In maart 1982 vond een mislukte coup plaats onder leiding van Hawker en Rambocus
Enkele dagen later werd de gewonde Hawker op zijn brancard, voor het oog
van de wereld, standrechtelijk geexecuteerd [7]
Volgens de Geneefse Conventies, het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht en de Internationale Mensenrechtenverdragen is een standrechtelijke executie een oorlogsmisdaad

B

Standrechtelijke executie 15 critici van het militair regime
De decembermoorden

In de nacht van 8/9 december werden 15 critici van het militaire regime in Fort
Zeelandia standrechtelijk geexecuteerd, na ernstige folteringen [8]
Het officiele verhaaltje, dat zij ''op de vlucht waren neergeschoten'', werd al gauw ontkracht
Na al die jaren is er dan eindelijk een proces tegen Bouterse en 24 medeverdachten

C

Onopgehelderde dood Horb

Op 30 januari 1982 werd de na de decembermoorden in ongenade gevallen tweede
man van Bouterse, Majoor Horb, gearresteerd op verdenking van het ondermijnen van de Staatsveiligheid
Enkele dagen later wordt hij dood in zijn cel aangetroffen
Hij zou zich aan het koord van zijn sportbroek hebben opgehangen
Er ontstaan vrijwel direct twijfels over de doodsoorzaak, die nooit is
opgehelderd [9]

D

Moiwana/Massaslachting

In het gewapende conflict tussen Bouterse en de leider van het zgn Jungle
Commando, Brunswijk van 1986 tot 1992, zijn aan beide zijden [10] een groot aantal mensenrechtenschendingen
en oorlogsmisdaden gepleegd
De beruchtste is de door het Nationaal Leger olv Bouterse aangerichte massaslachting
onder de bewoners van Moiwana, een dorp in het binnenland van Suriname,
van wie tientallen werden gedood [11]

Het Inter Amerikaans Hof voor de Mensenrechten veroordeelde Suriname
voor de massamoord [12]

E

Drugshandel

En als klap op de vuurpeil is hij door Nederland bij verstek veroordeeld tot
11 jaar gevangenisstraf vanwege drugshandel [13]

Wikileaks onthulde bovendien, dat Bouterse nog tot 2006 actief zou zijn
geweest in de drugshandel [14]

Met dank aan Bouterse is drugsverslaving en de daaraan gerelateerde
criminaliteit nu een groot probleem in Suriname
Nog los van alle slachtoffers, die zijn aandeel in de drugshandel ook buiten
Suriname heeft gemaakt

''BEKERING'' BOUTERSE EN GEESTELIJK ADVISEUR STEVE MEYE

Bouterse heeft van meet af aan alles ingezet om aan vervolging te ontkomen,
aanvankelijk met intimidatie [15]
Toen dat minder effect had, zette hij een van zijn sluiwste tactieken in,
het ''aanbieden van excuses'' en het ''vragen
om vergiffenis'' voor de decembermoorden [16]
Dit ging samen met zijn zogenaamde ''bekering'', waarin hij enthousiast werd
gesteund door zijn ''geestelijk adviseur'', dominee Steve Meye
Deze maakte gemene zaak met Bouterse door in een TV Interview met
de EO te beweren, dat Bouterse van God een ''missie'' heeft, om Suriname
te regeren [17]

Opvallend is, dat Meye het bloedige verleden van Bouterse bagatelliseert
met de door hem misbruikte uitspraak, dat God de zonden vergeeft, wanneer
de betrokkene spijt betuigt

Wanneer Bouterse werkelijk ''spijt had betuigd'' zou hij zich hebben aangegeven
Hij heeft er echter alles aan gedaan, om de rechtsgang te frustreren [18]
Vergeving houdt bovendien niet in, dat er geen vervolging meer komt
Integendeel

Geestelijken, die met een dergelijk misbruik van de religie mensenrechten
schendingen en oorlogsmisdaden tot niets reduceren, zijn levensgevaarlijk,
juist door hun invloed op hun Gemeenteleden [19]

Hoe waar is de uitspraak van de Profeet Mohamed
''Hoed u voor geestelijken, die op Paleispoorten kloppen''

WAARHEIDSCOMMISSIE:

Bij de invoering van de amnestiewet hebben de regeringspartijen aangekondigd,
dat er een waarheidscommissie wordt ingesteld, die de ''gebeurtenissen
van 8 december'' lees: de Decembermoorden gaat onderzoeken [20]
Er was echter reeds een sinds 2007 lopend Decembermoordenproces

Het grote bezwaar tegen waarheidscommissies is, dat zij gebaseerd zijn
op vrijwilligheid en inhouden het waarheidsgetrouw opbiechten van de
gebeurtenissen zonder strafrechtelijke consequenties [21]
Soms wordt er een ''verzoening'' geensceneerd tussen dader en slachtoffer,
wat zonder strafrechtelijk vonnis zeer onbevredigend blijft
Zo bleek uit een onderzoek van het Zuid Afrikaans Centrum voor de Studie van Geweld en Verzoening en de Khulumani Support Group onder honderden slachtoffers en nabestaanden van schendingen van de mensenrechten onder de Apartheid, dat de meesten van mening waren dat de waarheidscommissie niet had bijgedragen aan verzoening. Zij waren van mening dat gerechtigheid een voorwaarde is voor verzoening. De familie van de bekende anti-apartheidsactivist Steve Biko, die door de veiligheidspolitie was vermoord, noemde de Waarheids- en Verzoeningscommissie een ‘voertuig voor politiek opportunisme’ en klaagde het aan bij de rechter als ‘onconstitutioneel’.
[22]

Essenteel is de impliciete boodschap, dat misdrijven onbestraft blijven
Juist ten aanzien van ernstige mensenrechtenschendingen is dit
niet alleen onverteerbaar, maar druist in tegen de internationale principes
tav vervolging en bestraffing van ernstige mensenrechtenschendingen,
oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en genocide

Waarheidscommissies leiden ook tot een grove vorm van
rechtsongelijkheid

Want waarom zouden dan ernstige mensenrechtenschenders, die veelal
tot de top van de samenleving behoren, vrijuit gaan, terwijl ''gewone mensen'',
die zich bijvoorbeeld aan berovingen, doodslag en andere misdrijven
hebben schuldig gemaakt, wel worden veroordeeld?

Misdaad zou dan lonen, waar het ernstige mensenrechtenschendingen
aangaat

Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen in strafoplegging, zowel bij het ''gewone''
strafrecht als inzake mensenrechtenschendingen, maar die kunnen gelden
na een deugdelijk strafproces
Wanneer er sprake is van hoge ouderdom bijv vanaf 80 jaar, ernstige
of terminale ziekte, kan iemand veroordeeld worden zonder strafoplegging

Maar die uitzondering moeten dan betrekking hebben op de zogenaamde
''byzondere omstandigheden'', niet op een byzondere politieke situatie

EPILOOG

De huidige president Bouterse en aanhangers willen maar al te graag, dat
de Decembermoorden worden vergeten in het collectieve geheugen van het
Surinaamse volk en de wereld

Dat zal hen niet lukken, net zoals dat andere politieke misdadigers in de
geschiedenis niet is gelukt

De Decembermoorden
zullen in de herinnering blijven als een van de zwartste bladzijden uit de post koloniale
Surinaamse geschiedenis

SLECHTS IN GERECHTIGHEID BERUSTEN

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Militaire_Raad

[2]

Bouterse is bevelhebber van het leger geweest vanaf juli 1980 tot december 1992

[3]

WIKIPEDIA
SERGEANTENCOUP

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sergeantencoup

[4]

WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Militaire_Raad

[5]

''In mei 1980 nam het parlement een wet aan die macht van de regering versterkte ten koste van die van het parlement''

Bron:

WIKIPEDIA
HENK CHIN A SEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Chin_A_Sen

[6]

Ik refereer hier o.a. aan mishandelingen en slechte detentieomstandigheden van adviseurs en
oud politici in 1980/1981 en de slechte detentieomstandigheden van de in augustus 1980
gearresteerde militairen Sital, Mijnals en Joeman, met wie Bouterse cs een politiek-ideologisch conflict hadden

Arrestatie oud politici

WIKIPEDIA
SERGEANTENCOUP

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sergeantencoup

Mishandeling:

GESCHIEDENIS VAN DE NPS
EEN BESCHRIJVING IN VOGELVLUCHT

http://nps2010.blogspot.nl/2011/09/geschiedenis-van-de-nps-een_9570.html

Arrestatie Sital, Mijnals en Joeman

WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Militaire_Raad

[7]

STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKER

WIKIPEDIA
WILFRED HAWKER

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Hawker

WIKIPEDIA
WILFRED HAWKER

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Hawker

VPRO
HALLO HALLO IS DIT FORT ZEELANDIA?

http://weblogs.vpro.nl/radioarchief/2009/03/20/hallo-hallo-is-dit-fort-z...

[8]

AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/decembermoorden-en-moiw...

RAPPORT VAN HET NEDERLANDS JURISTEN COMITE VOOR DE MENSENRECHTE
''DE GEBEURTENISSEN IN PARAMARIBO, SURINAME 8-13 DECEMBER 1982: DE GEWELDDADIGE DOOD VAN 14 SURINAMERS EN I NEDERLANDER

Rapport van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (N.J.C.M), Leiden, 14 februari 1983 - De gebeurtenissen in Paramaribo, Suriname, 8-13 december 1982: de gewelddadige dood van 14 Surinamers en 1 Nederlander

WIKIPEDIA
DE DECEMBERMOORDEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden

DE GROENE AMSTERDAMMER
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME
6 JANUARI 2010

http://www.groene.nl/2010/1/de-heer-bouterse-lust-ik-rauw

[9]

OUD RECHERCHEUR TWIJFELT AAN DOODSOORZAAK HORB/GEHEUGEN ''GEWIST''
11 JULI 2011

http://www.srnieuws.com/bericht.php?id=31242

DE WEST
THEO PARA
5 MAART 2012

HORB IS VERMOORD

http://www.dewest-online.com/?p=10066

[10]

WIKIPEDIA
BINNENLANDSE OORLOG

http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenlandse_Oorlog

[11]

AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/decembermoorden-en-moiw...

DE GROENE AMSTERDAMMER
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME
6 JANUARI 2010

http://www.groene.nl/2010/1/de-heer-bouterse-lust-ik-rauw

''Op 15 augustus 2005 werd bekend dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de regering van Suriname heeft veroordeeld inzake de massamoord. De regering moet nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding uitkeren; moet smartengeld en schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden; moet de daders vervolgen; en moet fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het dorp. De regering van Suriname is ook veroordeeld in de kosten van het proces.''

WIKIPEDIA
MOIWANA

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moiwana

[12]

''Op 15 augustus 2005 werd bekend dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de regering van Suriname heeft veroordeeld inzake de massamoord. De regering moet nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding uitkeren; moet smartengeld en schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden; moet de daders vervolgen; en moet fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het dorp. De regering van Suriname is ook veroordeeld in de kosten van het proces.''

WIKIPEDIA
MOIWANA

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moiwana

[13]

Niet welkom
"We kunnen niet van tafel vegen dat Bouterse in Nederland tot elf jaar is veroordeeld wegens drugshandel", aldus minister Verhagen van Buitenlandse Zaken in een reactie. "Hij is niet welkom in Nederland anders dan om zijn gevangenisstraf uit te zitten."

NOS
BOUTERSE NIEUWE PRESIDENT SURINAME
19 JULI 2010

http://nos.nl/artikel/173032-bouterse-nieuwe-president-suriname.html

[14]

VOLKSKRANT
WIKILEAKS ONTHULLING BRENGT BOUTERSE IN GROTE VERLEGENHEID
12 SEPTEMBER 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/2903301/20...

NRC
DESI BOUTERSE BLEEF TOT 2006 ACTIEF IN DRUGSCRIMINALITEIT
22 JANUARI 2011

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/01/22/desi-bouterse-bleef-tot-in-2006-acti...

[15]

AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/decembermoorden-en-moiw...

[16]

NOS
EXCUSES BOUTERSE VOOR DECEMBERMOORDEN
12 MAART 2007

http://nos.nl/artikel/61110-excuses-bouterse-decembermoorden.html

HET PAROOL
BOUTERSE VRAAGT VERGEVINF DECEMBERMOORDEN
21 JULI 2010

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/306393/2010...

[17]

EO
DOOR DE WERELD
INTERVIEW MET STEVE MEYE, GEESTELIJK ADVISEUR VAN BOUTERSE
GOD HEEFT DESI BOUTERSE AANGESTELD ALS PRESIDENT
1 MAART 2012

http://www.eo.nl/programma/doordewereld/page/_God_heeft_Desi_Bouterse_aa...

EKUDOS
EO INTERVIEW MET STEVE MEYE, GEESTELIJK ADVISEUR BOUTERSE/MEYE
BAGATELLISEERT TERREUR BOUTERSE
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/339529/eo_interview_met_steve_meye_geesteli...

[18]

AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/decembermoorden-en-moiw...

[19]

EKUDOS
EO INTERVIEW MET STEVE MEYE, GEESTELIJK ADVISEUR BOUTERSE/MEYE
BAGATELLISEERT TERREUR BOUTERSE
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/339529/eo_interview_met_steve_meye_geesteli...

[20]

NOS
SURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN
5 APRIL 2012

http://nos.nl/artikel/359161-suriname-neemt-amnestiewet-aan.html

[21]

WIKIPEDIA
WAARHEIDSCOMMISSIES

http://nl.wikipedia.org/wiki/Waarheidscommissie

AMNESTY INTERNATIONAL
WAARHEIDSCOMMISSIES

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/waarheidscommissies

STARNIEUWS
THEO PARA:
WAARHEIDSCOMMISSIE KAN NAAST STRAFPROCES
29 MAART 2012

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/10018

[22]

STARNIEUWS
THEO PARA:
WAARHEIDSCOMMISSIE KAN NAAST STRAFPROCES
29 MAART 2012

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/10018

Tags: Bouterse Decembermoorden Suriname

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech