Huisjesmelker Vloet Utrecht

Hier kun je discussieren over Huisjesmelker Vloet Utrecht.
Huisjesmelker Vloet in Utrecht mag wegens intimidatie en bedreiging van zijn huurders voor 6 maanden het gevang in.
Dit figuur schijnt al jarenlang een plaag te zijn geweest voor zijn huurders.
Zijn laatste actie (Griftstraat-Utrecht) is hem fataal geworden.
Nadat hij de (legale) huurders fysiek bedreigde waardoor zij de vlucht moesten nemen heeft hij hun spullen vernield,post opengemaakt (briefgeheim geschonden) en de boel met stront ingesmeerd.

Al eerder heb ik een aantal reacties gelezen over dit in Indy M. onder opinie "De krokodillentranen van Powned.
Daar kan je lezen dat iemand beweert dat hij zich daarna naar het kraakspreekuur in de ACU (Voorstraat Utrecht) heeft begeven en daar 3 a 4 krakers bereid heeft gevonden om anti-kraak te gaan zitten zodat de legale huurders er niet meer in konden.
Dit is ondertussen bevestigd (Het illegaal laten bewonen van het betreffende pand).

Ook is bevestigd dat de mensen die hier kritiek op hadden (1 a 2 personen) daarover vragen gesteld hebben in het gekraakte pand in de Stieltjesstraat en door
ene bekende kraker daar (R.) gevraagd werden per direct het pand te verlaten.
Daarna heeft zich nog in een ander pand te Utrecht een discussie ontvouwt over dit feit maar is er niets meer ondernomen.

De namen van de behulpzame krakers zijn ondertussen bekend waarvan er momenteel 1 zich in Australie bevind.

In Utrecht dus terug bij af.
En bedankt dan.


Misschien loop ik een beetje

Misschien loop ik een beetje achter de feiten aan, maar is het waar dat 'de krakers' van de Stieltjesstraat de heer Vloet hebben geholpen met het bezet houden van een pand zodat de rechtmatige huurders hier geen gebruik van konden maken?

Ik lees verschillende reacties en bijdragen over dit onderwerp op Indymedia maar echt duidelijkheid wordt niet verschaft. Het zou fijn zijn wanneer de betrokken partijen in de openbaarheid het werkelijke verhaal uit de doeken zouden doen. Doordat er verschillende informatie naar buiten komt creëert men verwarring.

Ik ben vooral benieuwd naar de reactie van de betrokken krakers, de krakers die volgens het verhaal de heer Vloet hebben geholpen. Waren zij wel op de hoogte met wie zij van doen hadden, en zo ja waarom 'hielpen' zij deze huisjesmelker? Vanuit welk belang handelden deze krakers?

Misschien kloppen de feiten zoals deze gebracht worden op Indymedia niet volledig, maar wie brengt dit dan als feiten en waarom? En wanneer speelde dit verhaal zich eigenlijk af? Maar vooral wat klopt er nu van dit verhaal en waarom is het zo gegaan?

Het gaat mij niet zozeer om de schuldvraag, des te meer gaat het mij om duidelijkheid. De verwarring die nu ontstaat (misschien alleen bij mij?) lijkt mij niet ten goede komen van het zogeheten algemeen belang.

De krakers :)

Je denkt toch niet dat die krakers staan te trappelen om hun verhaal op IM te zetten !

Beste

Allemaal terechte vragen, maar ik denk dat het niet zo zinvol is om hier met een paar idioten op indy te gaan "discussieren". Er zijn fouten gemaakt en lessen geleerd, wat hier nu gebeurt draagt daar verder niets aan bij.

Gevangenis

vreemd dat er hier gejuichd wordt over het feit dat een huisjesmelker de gevangenis ingaat. Huisjesmelker of niet, niemand hoort in de gevangenis thuis, en ik ga er dan ook niet om juichen.
DESTROY ALL PRISONS

zijspoor

prachtig zijspoor.
er wordt niet gejuicht, enkel melding dat hij het gevang in gaat.

Gelul

Als jij iemand verkracht voor vermoord etc dan vind ik het echt prima als je voor lange tijd wordt opgesloten. Niks mis mee dus.

Is dit niet iets dat beter in

Is dit niet iets dat beter in een stedelijk overleg besproken kan worden? ipv het verhaal half op indy te zetten waardoor er alleen maar meer vragen en roddels ontstaan?

Vloet

Stieltjesstraat heeft niks te maken met Vloet. Dit gaat over een persoonlijk zaken. Wij als bewonersgroep willen hier echt niks mee te maken hebben.

Huisjesmelkers

Hallo zeg, sinds wanneer kunnen dit soort dingen niet meer besproken worden.
Het lijkt me dat je met dit soort idiote acties de gehele kraakbeweging raakt.
En wanneer je er mensen uitgooit in de Stieltjesstraat die hier kritisch over waren zou ik me daar ook maar eens gaan beraden hoe je hier in het vervolg mee omgaat !
Had trouwens in de pers ook al gelezen dat die Vloet het pand "illegaal" had laten bewonen(door die krakers dus).

Ook gehoord dat hij eigenaar is van het Ubica pand dat al zo'n 20 jaar bewoond word door krakers.
Krakers/huisjesmelkers ?

suggestief

ik denk dat het er om gaat dat in het artikel ten onrechte (en misschien onbedoeld?) de suggestie wordt gewekt dat de stieltjes groep verantwoordelijk zou zijn voor deze actie. Wat dus niet zo is. Waarom de schrijver van het oorspronkelijke stuk het nodig vind om de stieltjesstraat hier te noemen is me dan ook een volledig raadsel.
Verder is het natuurlijk aan de bewoners van elk pand om te beslissen wie ze wel of niet binnen willen hebben, dus ook dat doet niet heel erg ter zake.

ook suggestief

je hoeft maar te googlen op de naam vloet en ubica en je vindt genoeg krantenartikelen waaruit blijkt dat daar nooit enige mate van goed contact is geweest, dus wat bedoel je nou eigenlijk met die ubica opmerking?

Suggestief. Krakers die anti

Suggestief.
Krakers die anti kraak gaan zitten !
Tering toch op daar jullie.

De Ubica is nu ook al

De Ubica is nu ook al anti-kraak? lol. Je bent wel verbazingwekkend slecht geïnformeerd zeg.

Dit is allemaal bullshit!

Dit is allemaal bullshit! Volgensmij gaat dit over het "beruchte" poep pand van vloed en het pand wat hieronder zat. De krakers van het onderste pand hebben gewoon de sleutel gekregen van een kraker daarboven (kraker S. uit het poep pand). Die zou het gekraakt hebben omdat de centrale verwarming zich in het onderste pand bevond en hij deze aan wou zetten. Vervolgens was het pand dus gekraakt en heeft hij de 2 mensen (waarvan inderdaad 1 zich in Australië bevind) woonruimte aangeboden omdat ze het nodig hadden. Er is dus nooit spraken geweest dat de 2 bewoners zich bewust als anti-krakers hebben laten gebruiken! Wat de relatie tussen vloed en kraker S. was weet ik niet en daar is hij ook nooit duidelijk over geweest als mensen hier vragen over stelden.
En voor zou ver ik weet heeft ook het kraakspreekuur Vloed verzocht op te rotten met de melding dat kraken zo niet werkt en ze nooit hulp aan hem zouden verlenen.

Leuk dat 2 mensen hier de schuld krijgen van iets waar zij nooit vrijwillig aan mee zouden werken als dit waar zou zijn. Ik weet niet wie de eerste post heeft geplaatst maar bedankt dat je de scene in Utrecht probeert tegen elkaar op te zetten!

Degene die dit verhaal hier

Degene die dit verhaal hier al weken op indymedia brengt geeft zijn naam niet. Toch is het voor mij door schrijfstijl en de combinatie van verwijten volledig duidelijk wie dit is. Er zijn flarden van waarheid.

Het KSU is voor zover ik begrepen heb bereid over het poeppand te praten, maar niet via internet. Het KSU is op woensdagavonden om 20:00 BOVEN de ACU. (Het KSU mag gratis van die ruimte gebruik maken, maar van de hand vol mensen die het KSU doen is er maar 1 half ACU vrijwilliger.)

De poster van dit bericht kan er niet goed mee omgaan als mensen niet exact volgens zijn werkwijze werken. Daarom heeft deze persoon ook ruzie met het KSU, de ACU, de Stieltjesstraat, de Vogelenburcht, de kraakgroep "poeppand", HolyApples, Kraker S, Kraker R, en nog wel wat anderen ...

Dit bericht is ingegeven door persoonlijke conflicten. Die conflicten gaan niet via indymedia opgelost worden. Mijn advies: kom achter alle computers vandaan en ga eens met de mensen praten!

"poeppand"

Het zaakje stinkt!

Heb met iemand samengewerkt

Heb met iemand samengewerkt die jullie waarschijnlijk bedoelen.
Was niets mis mee vlgs mij en durfde wel zijn smoel open te trekken.
Ga hem wel even op de hoogte brengen van dit artikel.
Kan hij weerwoord geven.
Lijkt me wel zo eerlijk.
Dat hij niet meer in die shit van jullie wil roeren lijkt me een goede zet.

De scene Utrecht

Naar aanleiding van een aantal artikelen op IM en beschuldigingen etc. op mijn persoon gericht zal ik even duidelijkheid verschaffen.
Ik steun van harte de kraakbeweging,Groenfront e.d.
Waar ik geen steun aan verleen zijn een klein aantal totaal doorgesnoven en aan alcohol verslaafde leugenaars die de afgelopen 5 jaar met mooie verhalen een aantal projecten om zeep hebben geholpen door de hun toevertrouwde euro's in eigen zak te steken,o.a de opzet van een creatieve broedplaats in krakerspand de Vogelenburcht.
Ook de in de bovenstaande artikelen word er flink om de waarheid heengedraaid.
Het klop dat ik ene Hr.R in de Stieltjesstraat gevraagd heb wat hij vond van het feit dat de Hr.Vloet op het kraakspreekuur 3 krakers bereid had gevonden om in de Griftstraat anti-kraak te gaan zitten ?
Zijn antwoord was duidelijk:Als we maar kunnen kraken ?
Daarna werd mij verstaan gegeven het pand te verlaten :)
Deze persoon was indertijd ook betrokken in het verhaal Vogelenburcht,maar heb ik om diverse redenen het voordeel van de twijfel gegund.
Fout achteraf maar eigen schuld,dikke bult.

Al mijn activiteiten vanaf de Vogelenburcht heb ik stap voor stap laten volgen door een aantal personen die zich bezighielden met deze materie (Cultuur Utrecht) e.d.
Deze hebben mij aangegeven dat er gerommeld werd met de financieen waardoor ik besloten heb er toendertijd onmiddellijk mee te stoppen.

Ik heb geen zin om de vuile was buiten te hangen,vooral om het feit dat veel mensen uit de scene me dierbaar zijn.
Dat er een aantal mensen zich geroepen voelen om het voor mij op te nemen is prima,maar het zou me lief zijn wanneer dit verhaal stopt.
Na het gedoe in de Stieltjesstraat ben ik vastbesloten om op individuele wijze verder te gaan.
De stront waar nu mee gegooid word beschadigd in mijn ogen ook een aantal mensen die dit absoluut niet verdienen.
Ik wens hierbij dan ook iedereen veel succes in de "gezamenlijke" strijd tegen wat dan ook.
Aan een aantal mensen wil ik graag mededelen dat ik goed voor mijzelf kan zorgen en geen hulp behoeft van wie dan ook.

En R. wees een kerel en geen leugens en verdachtmakerij meer over mijn persoon.
Wanneer we even terug in de geschiedenis gaan weet je dat ik zoiets niet verdiend heb.

Ik ga eens heerlijk met meer enthousiasme dan ooit bezig om zelf in te zetten.
Doei dan.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech