Heel Nederland op de dam: Geef ons hoop Joanna

Hier kun je discussieren over Heel Nederland op de dam: Geef ons hoop Joanna.
- "Geef me hoop Joanna"

Ik stond geknield op de koningin te wachten
Ik had teveel gedronken en liep weer met een kruk
Een vrouw met een blauwe hoed kwam ik daar tegen
Ja, het was Bea, mijn dag kon niet meer stuk

refr.:
Geef me hoop, Joanna
Geef me hoop, Joanna
Geef me hoop zodat dat koningshuis morgen optieft
Geef me hoop, Joanna
Geef me hoop, Joanna
Dat bordje van jou dat kan geen kwaad

Ik had al dagen last van bulten
Op m'n armen, benen en m'n rug
De dokter zei "het is de Bea allergie, joh
Dat is zo allerdaags"

refr.

Op een dag moest ik heel nodig poepen
Joanna heeft het voor mj opgeklaard
Ze keek me aan en zei "joh, ik zie 't al,
Volgens mij heb ben jij door het koningshuis genaaid"

refr.

Geef ons hoop, Joanna
Geef ons hoop, Joanna
Geef ons hoop zodat het koningshuis morgen slaapt op straat
Geef ons hoop, Joanna
Geef ons hoop, Joanna
De Bilderberg conferentie verbieden dat kan geen kwaad

Voor Joanna gaan we door de knieen
Door Joanna gaat iedereen aan de haal
Heel Nederland op de dam met bordjes
In een echte democratie is dat normaal

Geef ons hoop, Joanna
Geef ons hoop, Joanna
Geef ons hoop zodat het morgen beter gaat
Geef ons hoop, Joanna
Geef ons hoop, Joanna
Volgend jaar slaapt de hele Bilderbergconferentie op straat


JOANNA voor koningin !

Wel aardig maar nog beter als je dat woord HOOP weglaat want wat is dat anders dan gebakken lucht?
Joanna voor koningin, toch?

Er moet toch nog iets over

Er moet toch nog iets over blijven voor het volk, niet?
Wat er resteert is hoop...

organiseer je ZELF

hallo hallo

even niet alles aan één persoon ophangen.. moet joanna nu als aanvoerder worden weggezet? alle 'hoop' vestigen op joanna? ik denk dat ze daar zelf ook niet blij mee is. het is prachtig wat ze deed en de rest is toeval en geluk. neem zelf verantwoordelijkheid om in actie te komen. organiseer je. samen.

je bent wel heel serieus,

je bent wel heel serieus, gast
dat ik een ingeving heb en een liedje schrijf, probeer de boel een beetje luchtig te maken.
ga jij klagen. we zien het wel op de 30e april hoe het uitpakt. ga er van uit dat ieder voor zichzelf denkend mens wel of niet ergens in mee gaat en geen regisseur nodig heeft

Hey waar is Frank en zijn

Hey waar is Frank en zijn mede-reaguurders: Dit is persoonsverheerlijking. Kom op, zeg er wat van!

belachelijk

over persoonsverheerljiking maken mensen zich slechts selectief druk! noemt persoonsverheerlijking wat solidariteit is en dit is 'gewoon leuk' jaja

zielig

zielig

de een die blijft passief en

de een die blijft passief en zoekt een held voor zijn eigen gebrek aan actie of verzet
de ander blijft ook inactief achter zijn keyboard en doet iedereen die zich wel publiekelijk weet te manifesteren af als aivder of infiltrant (zie de verscheidene conspiracy blogs).

Echt mensen ga wat nuttigs doen ofzo. Zet een protestgroep op, of ga actievoeren, maar dat oeverloze gehijg over AIVD dit, en NWO dat...

Daarbuiten nog:
Mocht je iemand graag als mol/aivder/infilitrant af willen doen, kom dan met gedegen bewijs, en niet iets als "Joanna is lid van het CISV International" en "waar komt de passie van Joanna voor het beëindigen van de monarchie vandaan? Is een 23 jarige jonge vrouw daar wel zo serieus mee bezig dat zij zó gedreven is dat zij spontaan een solo protest start". Nou waarom niet? Waarom zou je geen bordje maken als je de kans schoon ziet?

Dus of kom met duidelijk bewijs, of houd gewoon je mond! Iemand die het lef heeft om nog wel een spandoek te ontvouwen in de huidige xenofobe, populistische, rechtse maatschappij die verdient onze steun, en dient niet afgemaakt te worden voor aivd-er omdat ze toevallig op TV verschijnt.

laat joanna even met rust

hallo mensen

de een hemelt haar op, de ander maakt haar verdacht. Joanna is een utrechtste studente die haar kans greep en nu door media aandacht wordt overspoeld. misschien is het tijd om haar wat rust te gunnen om de zaken op een rijtje te zetten. het lijkt me nogal overweldigend allemaal. de ene dag loop je nog anoniem door de stad. paar dagen later ben je landelijk bekend en zit je bij pauw en witteman. geen kattepis, dunkt me. ze is gewoon één van ons zoals zovelen.

ja en dat dat nu als zo

ja en dat dat nu als zo uitzonderlijk wordt gezien, zegt genoeg over de huidige maatschappij...

Gebruik makend van het aangehaalde...

Gebruik makend van het aangehaalde wil ik een aanzet geven in hetgeen er momenteel in deze maatschappij aan de hand is, in een groter verband (leren te) zien. Want feitelijk kan geconstateerd worden dat de hele beroering omtrent Joanna nu, in dit (groter) verband bezien kan worden.

Ter inleiding:

Een jaar geleden heeft hoogleraar psychotherapie Paul Verhaeghe, verbonden aan de universiteit van Gent (België) naar aanleiding van van een nationale staking in België, een lezing gegeven in het Gentse kunstencentrum Vooruit. In deze lezing gaf hij een zeer scherpe analyse van het neoliberalisme en wat dat doet met de (hedendaagse) mens.

Ik verwijs eerst naar de lezing zelf, die hier te vinden is (gelieve eerste deze lezing zelf te lezen alvorens mijn reactie daarop te gaan lezen):

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/01/inleveren-voor-tegen-he...

In de aangedragen analyse van het neoliberalisme kan ik me volledig vinden. Het is dan ook -mijns inziens- een "must read", want het is een "eye opener"; de analyse legt duidelijk de impact die het neoliberalisme heeft op ons aller dagelijks leven- en onze door het neoliberalisme veroorzaakte aangetaste psyche uit.

Echter bij de aangedragen oplossing wordt een cruciale fout gemaakt. De fout die ik ga trachten te aan te dragen zal in eerste instantie overkomen als muggenzifterij, daar de cruciaal gemaakte fout maar uit een enkel begrip bestaat. Aangedragen wordt namelijk dat die oplossing zich situeert in het (ik citeer:) "In plaats van consument moeten we terug burger worden" (eerste regel van de van onder af getelde 3e alinea) en iets later "bewust burgerschap" (7e regel van de laatste alinea).

Om die gemaakte fout te kadreren, wil ik eerst even een zijsprong maken naar de (zo genoemde) "universele mensenrechten" in relatie tot de tot uitgeprocedeerde en illegaal gebombardeerde vluchtelingen. Want wat is gebleken, de universele mensenrechten zijn niet van toepassing op die specifieke categorie vluchtelingen. Dit komt, omdat deze specifieke groep vluchtelingen niet behoren tot de burgers van eender welk land (in Europa), ze zijn uitgeprocedeerd en illegaal verklaard.

Dit "illegaal" verklaren van onze mede mens is een juridische term; geen mens is (en kan) namelijk -normaliter- illegaal zijn. Door juist deze specifieke categorie mensen juridisch tot illegaal te bombarderen, weet de staat (eender welke staat -in Europa-) zich in te dekken tegen het ontzeggen van de universele mensenrechten van hun. In die universele mensenrechten wordt namelijk constant gerefereerd naar het gegeven dat deze alleen maar gelden voor burgers!

De term burger verwijst dan ook naar ingezetene van een bepaald land te zijn. "De burger" geniet dan pas daardoor de volle rechten en plichten behorende bij dat burgerschap. De term burger is dan ook een juridische term.

Ter staving van deze constatering wil ik een citaat van een lezing gegeven door Hans Achterhuis (een Nederlandse emeritus hoogleraar filosofie van de Universiteit Twente), "Mensenrechten: een utopie?" ( http://www.ru.nl/soeterbeeckprogramma/terugblik/terugblik-2012/terugblik... ) geven:

"Natiestaat en mensenrechten

Misschien moet ik toch maar beginnen met de grootste paradox van de mensenrechten, die tegelijkertijd de grootste schande is: juist voor de mensen voor wie ze bedoeld zijn, blijken ze niet of nauwelijks te gelden. De mens die alleen maar mens is, de mens in wie, om met de Italiaanse filosoof Agamben te spreken, zich ‘het naakte leven' manifesteert, blijkt geen beroep te kunnen doen op de mensenrechten. Het gaat dan om staatlozen en illegale vluchtelingen. Voor hen zijn de mensenrechten een utopie, in de betekenis van een onhaalbare droom. Pas voor de mens die met het burgerschap van een staat bekleed is, blijken de mensenrechten te kunnen worden ingeroepen.
Deze paradoxale situatie is voor het eerst scherp onderkend door Hannah Arendt, die voordat zij het Amerikaanse staatsburgerschap kreeg, net als haar man jarenlang een staatloze vluchteling was. Arendt laat zien dat de mens die in de Franse Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger genoemd wordt, de Franse staatsburger is. Het nieuwe gegeven van de natiestaat en de nieuwe rechten komen tegelijkertijd ter wereld. De Universele Verklaring herhaalt dit samengaan in zekere zin in artikel 15: `Een ieder heeft recht op een nationaliteit.´ Waar dit recht wegvalt, zo blijkt steeds in de praktijk, verliezen ook de andere mensenrechten hun waarde."

Het is daar waar Paul Verhaeghe in zijn aangedragen oplossing (voorgestelde verandering) dan ook een cruciale fout maakt: hij spreekt over burgers!

Juist doordat Paul resoluut blijft vasthouden aan het burgerdom, zal elk "collectief verzet" dat hij aandraagt, gedoemd zijn te mislukken. Want doordat het burgers gaan zijn die dit collectief verzet in theorie en praktijk gaan vorm geven, gaat de staat zelf in stand gehouden worden en vallen er eerst en vooral al een aantal mensen buiten die boot (de voorgenoemde illegalen -en ook staatlozen-). Zolang echter niet iedereen vrij is, zal niemand vrij zijn (waarbij het ook cruciaal is dat vrijheid waarin solidariteit de voorwaarde noodzakelijk is).

Als laatste regel wordt er in het artikel gesproken over (ik citeer:) "Een collectieve burgerlijke ongehoorzaamheid tegen onethische regels zal veel doeltreffender zijn dan een algemene staking die het huidige systeem alleen maar sterker maakt." Waarin weeral het begrip burger de boventoon voert, weeral wordt eenzelfde cruciale fout gemaakt.

Nogthans is een "werkelijke oplossing" simpel. Het begrip "burger" MOET vervangen te worden tot het begrip "mens". Het begrip "burger" gedenigreerd een mens. Want voor het begrip "burger" (lees het reeds geciteerde betoog van Hans Achterhuis er nog maar eens op na) komt het begrip "mens". Wij allen zijn eerst en vooral mens, pas daarna worden we al dan niet burger.

Er moet dus niet "In plaats van consument moeten we terug burger worden", maar "In plaats van consument moeten we terug mens worden"!

Ook moet niet het "bewust burgerschap" ontwikkeld worden, maar een "bewust mens zijn" moet ontwikkeld worden!

En tot slot moet niet "Een collectieve burgerlijke ongehoorzaamheid..." ontstaan, maar "Een collectieve menselijke ongehoorzaamheid..."!

Tot slot:

Doordat de aangedragen "oplossing" van Paul Verhaeghe op het "persoonlijke vlak" in de fout gaat -zoals ik met heb bovenstaande heb trachten te beargumenteren-, klopt zijn aangedragen "oplossing" op "economisch, op macro-sociaal vlak" (dat hij ook aanhaalde in zijn lezing) ook niet. maar omdat deze aangedragen "oplossing" van een onderschikt belang is in zijn betoog, ga ik hier niet verder op in (& bezie ik het niet als iets wat in mijn vermogen ligt, daar meer specifiek op in te gaan -ook-).

huh?

"Grappig"..... Wat jij nu zegt over Joanna, dat zeg ik minofmeer over jou....... :)

gut..

..en had je al die tijd niet in de gaten dat ik er wat mijzelf betreft ook bepaald niet anders over denk? Wij zijn allemaal deel van een groter geheel. Sommigen vallen, door wat voor oorzaak ook, meer op dan anderen. Maar zij blijven een van de velen en zijn tegelijk individu, Joanna of ik, of iemand anders: Steek je je kop uit het maaiveld dan zullen er altijd lieden zijn die je ophemelen en die je neersabelen. Het is allebei waanzin wat mij betreft. Individualiteit is mooi. Samenwerken en solidariteit ook.

Ho ho ho...

Zo goed volg ik je nu ook weer niet.... :) Maar ik begrijp maar al te goed wat je zegt en heb zelf ook het een en ander op dat gebied meegemaakt, doch lang niet zo sterk als wat er bij jou het geval lijkt te zijn.
Enige persoonlijksverheerlijking zoals bij jou vind ik persoonlijk niet verkeerd, maar het lijkt me soms wat te ver doorgeschoten en het is te weinig 'ingebed', zo lijkt, binnen een soort organisatie. Wellicht komt dit door een TE radicale stellingname, waardoor je jezelf vervreemd van de grotere groep. Misschien hier eens over nadenken en zo kijken of er een betere 'balans' in te vinden is.
In dat kader vind ik ook dat Indymedia zelf misschien er iets teveel aandacht aan besteed allemaal, ondanks de , in principe, correcte boodschap je uitdraagt. Hoe denk je daar zelf eigenlijk over? Ben benieuwd... :)

Ps: Als laatste kan ik 't zeer waarderen dat jij -gewoon- meereageert hier in 't discussiegedeelte. Het siert je. Dat zouden meer mensen moeten doen, die pittige zaken aan de orde brengen.

Tot slot wil ik nog in het algemeen zeggen om weer enigzins 'on-topic' te komen dat het soms weleens hier lijkt dat je of de kant van JK kiest (in mijn ogen dus te individueel en radicaal) of je meedoet met het "maak je eigen alexander-postzegel" of "zing het joanna lied"- team waar je dus al helemaaaaal niets aan hebt :) . Het Joanna lied vind ik trouwens maar van eeeen zeer 'bedenkelijk' niveau. Het loopt niet bepaald lekker. Sorry.

@nn-db

Right. Nu begint het een beetje zinnig gesprek te worden dus ik zal weer reageren.

Allereerst: persoonsverheerlijking, daar heb ik een broertje dood aan. Ik ben al jaren schrijfster en dichteres onder dit pseudoniem en dientengevolgde heb ik naamsbekendheid. Ik wil me als schrijfster niet hoeven verschuilen. Het feit dat er nogal veel aandacht is voor mijn persoon, heeft alles te maken met de repressie waar ik al vele jaren mee te maken heb. De inval, huiszoeking en arrestatie van 13 september 2011 was hier niet het begin van. Al vanaf het jaar 2008 ben ik door het OM/politie geregistreerd als zeer actieve veelplegers vanwege talrijke geweldloze blokkade- en bezettingsacties, en die waren zó radicaal niet. Veelvuldige intimidatie waarbij van dit gegeven werd gebruik gemaakt, volgde. Ik heb op deze registratie aandacht gevestigd, omdat het vrij uniek is dat dit met activisten gebeurt, en het is een proefballon: men begint met verslaafden, en daarover klaagt niemand, doet het dan bij een eerste voetbalsupporter, en vervolgens.... Waar houdt het op? Het OM stuurt op lange termijn aan op de mogelijkheid een ISD maatregel van twee jaar op te kunnen leggen. Deze maatregel was ooit bedoeld om verslaafden te laten afkicken en wil men nu als 'kale' ISD aan mensen als ik kunnen opleggen. Feitelijk is het een preventieve detentie van twee jaar.
Er zijn een aantal jaren geleden zover ik weet twee andere activisten aangemerkt als zeer actieve veelpleger. Zij wilden daar geen aandacht op vestigen. Dat is hun keus. Ik doe het wel, want meer mensen kunnen er mee te maken krijgen (en ik ben ook al een jaar bezig met een bestuursrechtelijke procedure om het ongedaan te maken). Dit alles niet uit eigenbelang of egotripperij, maar omdat het OM iets uitprobeert dat de pas moet worden afgesneden, en waarvan mensen op de hoogte moeten zijn.

Hetzelfde, een proefballon oplaten, en tegelijk een voorbeeld stellen, gebeurt nu wéér: ditmaal vanwege het schrijven van kritische teksten. Jij noemt die teksten radicaal. Jij noemt dat vervreemden. Ik zal je zeggen: het vervreemt niet per definitie. Ik krijg al jarenlang heel veel respons van mensen die aangeven dat het hen de ogen heeft geopend, wakker heeft geschud. Verder ga ik gaarne in discussie zoals je ziet. Het enige moment waarop ik niet in discussie ga, is wanneer mensen zich louter beperken tot op mijn persoon gerichte verdachtmakerij, karaktermoord enz. Er moet wel een inhoudelijk punt zijn om op in te gaan. Hoe kan iemand die bereid is in discussie te gaan zich nu vervreemden? En dan juist, als het uitgangspunt een radicale stelling is, levert dit discussie op. Een gematigd standpunt levert géén discussie op, en schudt geen mensen wakker.

De huidige zaak die tegen mij wordt gevoerd door de staat, wordt door de steungroep voortdurend onder de aandacht gebracht. We moeten wel. Zoals ik al eerder zei: Wie is de volgende? Het is nóg een stap verder: een aanval op de vrijheid van meningsuiting. Daar wordt voortdurend op gehamerd. Wat met mij gebeurt moet in een bredere context van toenemende repressie worden gezien, en ook daar hebben ikzelf en de steungroep al meermalen de aandacht op gevestigd. Al jarenlang zijn dierenrechtenactivisten kop van jut en inmiddels alweer een tijdje ook de 'asielactivisten'. Het valt me op hoe weinig aandacht de dierenrechtenactivisten daar zelf soms op vestigen, en daarom heb ik laatst wat gezegd over het proces tegen de nertsenbevrijders tegen wie 15 maanden werd geëist. De repressie tegen krakers door de strafbaarstelling van kraken, nog zo een voorbeeld: op dit moment zitten zover ik weet nog 5 mensen vast na een kraak en ontruiming in Leiden. Ook veel te weinig aandacht voor. Waarom staan we niet bij de bajesen lawaai te maken? Omdat niemand die weet waar die mensen zitten er oproep toe doet, bekend maakt waar ze zitten.

Tja, als ik, en met mij de steungroep, een van de weinigen ben die de repressie wèl onder de aandacht brengt, val ik op. Dat moet dus veranderen. Het lijkt soms wel alsof mensen bang zijn om repressie onder de aandacht te brengen. Wij, ikzelf en de steungroep dus, vinden dat dit moet gebeuren en dat duidelijk moet worden dat het weliswaar soms lijkt alsof het enkelen treft die opvallen, maar dat het feitelijk iedereen treft of kan of zal treffen wanneer we doen alsof er niks aan de hand is. Over de gigantische repressie tegen vluchtelingen heb ik het nu nog niet eens gehad, ik doe niet anders dan dit onder de aandacht brengen. Het punt dat ik daarmee wil maken is duidelijk, hoop ik.
Over repressie en intimidatie en de verschijningsvormen ervan kan ik nog heel lang doorgaan, en hiermee gaan we ook nog verder aan de slag met de steungroep. Komt nog. Intussen doet de voltallige gevestigde media helemaal niets met het gegeven van het inperken van de vrijheid van meningsuiting. Zij nemen slechts de persberichten van het OM en de rechtbank over. Nu hoef ik helemaal niet zo nodig op TV, maar wat nu als het nodig is om te doen, niet voor mezelf, maar om onder de aandacht te brengen wat er gebeurt? Wel, wat zou jij dan doen?

Tot besluit: Wat bedoel je met te wenig ingebed in een organisatie? Wat voor organisatie? Hoe kun je dit stellen als je niet weet op welke manier ik verder actief ben en in welke groep(en) of organisatie(s)? Ik geloof niet dat wij elkaar persoonlijk kennen. Dus het is al te eenvoudig om dit te stellen. Ik volsta op deze plek met te zeggen dat ik bepaald niet alleen of op mezelf sta. Dat zou toch ook wel duidelijk moeten blijken uit de reacties van zoveel andere mensen en groepen die reageren op de zaak tegen mij. Reacties en artikelen die op de website van de steungroep worden verzameld.

Tot slot.. 'on topic'.... zoveel verschil is er niet tussen Joanna en mijzelf, en het gaat niet om partij kiezen. Individueel en radicaal zijn niet perse hetzelfde. We moeten ons allen organiseren en waar repressie mensen ten deel valt, wie ze ook zijn, en of ze nu anoniem zijn zoals de vijf nog vastzittende krakers of bekend zoals Joanna of ikzelf (e.v.a.), dan is solidariteit hetgeen dat we allemaal het hardste nodig hebben. Zonder dat valt de boel uitelkaar. En daarvoor hoeven we het niet altijd helemaal eens te zijn, hetzelfde te zijn, asjeblieft niet zeg. Maar laten we ophouden met op de persoon te spelen, of dat nu in positive of negatieve zin gebeurt, want daar schiet niemand wat mee op.

Ik hoop dat deze bijdrage e.e.a. heeft verhelderd.

@JK

Nou das een mooi stuk tekst. Op het moment is het eigenlijk een beetje te laat om te goed te reageren, maar ik zeg alvast dat ik het helemaal gelezen heb. Interessant betoog.
Verder kan ik even zeggen dat wij elkander niet kennen; ik heb je weleens gezien volgens mij maar weet dat niet meer helemaal zeker. Ik ben van 'onder de rivieren' zogezegd. :)

Je vraagt bijvoorbeeld aan mij 'op TV ja of nee?...' Ik zie jou al zitten 's ochtends bij Eva... of heb je dat al een keer gedaan? Nee even serieus... een moeilijk dilemma... je moet het niet misbruiken denk ik, voordat je het weet heb je ook nog het plakaat 'mediageil' aan je reet hangen... waar ik jou overigs niet van beticht, helemaal niet.

Bedankt voor de informatie... later meer. doei:)

-

Zal ik wat oude uitspraken van je opvissen? Ik ken jou wel. Jij zit ergens uitgeteld aan de kant van de weg
met een feesttoetertje.

@nn-db

nog even een laatste reactie.. nee, ik zit niet op tv appearances te wachten idd. De massamedia zijn slechts uit op sensatie en daar werk ik niet aan mee. ..wie is Eva?
Het is een dilemma waar Joanna ook mee gezeten zal hebben: doe ik het wel of niet. Ik was nu eens benieuwd naar wat jij zou zeggen, wat jij zou doen.
Deze vraag stel ik aan die mensen die onder mijn artikelen altijd maar ongenuanceerd en persoonlijk reageren met idd dingen als 'mediageil´ , 'aandachtstrekker' en dat soort zaken meer. Het is zo makkelijk om mensen te betichten van allerlei dingen namelijk, maar zien de mensen de dilemma's en praten en denken erover mee, dat zou de discussies hier op indymedia goed doen.

nog een reactie

Met "Eva" bedoelde ik Eva Jinek. Een bekende journalist / presentatrice van tv. Net zoiets als "Jeroen & Paul" maar dan anders. Ik veronderstelde gemakshalve dat jij wel zou weten wie dat was. Opzich is het niet verkeerd als je wel had geweten wie dat was. Als activist lijkt 't mij toch enigzins wenselijk dat je op de hoogte bent van wie en wat in de mainstrainmedia.

lol deze 'discussie' gaat

lol deze 'discussie' gaat echt nergens over

WAT EEN LEUK LIEDJE!

WAT EEN LEUK LIEDJE!

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech