T.a.v. : B & W Haarlem. Open brief

Hier kun je discussieren over T.a.v. : B & W Haarlem. Open brief.
T.a.v. : B & W Haarlem. Open brief. Ook gepubliceerd op oa. Indymedia.nl en http://1andere-economie.wix.com/home en http://makespacehaarle3.wix.com/home.

Betreft : uitsluiting van langdurig Bijstand afhankelijken door de gemeente Haarlem van hulp bij het vinden van een betaalde baan de gevolgen daar van en de onmogelijkheid risico te dragen voor langdurig Bijstand afhankelijken die met een initiatief willen starten. Medewerking gevraagd.

Haarlem, april 2013

Geacht college,

Langdurig Bijstand afhankelijken waar ik er een van ben in Haarlem zijn in een onmogelijke situatie die blijvend is vrees ik. Namelijk uitgesloten van de arbeidsmarkt en ook uitgesloten van ondernemen. De sociale dienst Haarlem laat mij recent weten geen budget te hebben voor hulp bij het vinden van werk voor langdurig Bijstand afhankelijken. Tegelijk worden aan langdurig Bijstand afhankelijken de zelfde eisen gesteld als aan kansrijke werkzoekenden namelijk sollicitatie plicht. Ik vraag uw aandacht in deze brief voor het uitgesloten zijn van ondernemen door Bijstanders en draag een oplossing aan met de nadruk er op wat met die oplossing te doen door u.

Ondernemen wordt tegenwoordig niet meer gezien als wat het in feite is iets beginnen een initiatief nemen samen of alleen. Er word nu in feite niets anders toegestaan dan een bedrijf beginnen gericht op winst maximalisatie. Met name de belasting dienst reageerd zo. Stichting en vereniging zijn aan allerlei beperkingen onderhevig zo als u weet. Wat dat betekend voor langdurig Bijstand afhankelijken is dat ook al is er een idee dat idee nooit praktisch uitgevoerd zal kunnen worden
omdat langdurig Bijstand afhankelijken geen financieel risico kunnen dragen. Er is wel een regeling van uit de gemeente om te ondernemen van uit de Bijstand maar ook die gaat uit van risico leggen bij degene die met een idee komt. Bovendien werpt die regeling ook andere drempels op in de vorm van voor langdurig Bijstanders onhaalbare criteria van uit een op commercie gericht denk kader.
Aan een plan werken is dan altijd een ondernemeringsplan gericht op de commercie. Dat gaat dan als volgt : “ ben je nou nog niet gestart ? “ en “ als je advies wilt dan moet je daar voor betalen. Neem maar een lening in dat kader. “

Werken betekend ook in het kader van ondernemen voor mij niet je zelf doden door te lange werktijden een te zware individuele last. Als er een gevecht is dan voeren we de strijd samen en niet alleen.

Ik wil dat risico leggen bij de samenleving met name bij de gemeente e.a. Ik zie de “samenleving “ synoniem met het heersende economische systeem in het westen met name Nederland. Zelf heb ik de ervaring dat het niet alleen om de onmogelijheid gaat van financieel risico dragen maar ook andere ernstige belemmeringen met name geen netwerk hebben en dat niet kunnen organiseren door jaren lang isolement en negatieve vooroordelen van uit derden. Volgens mij gelden die beperkingen voor de meeste mannen die ouder zijn dus vijfenveertig jaar en ouder en langdurig Bijstand afhankelijk.

Er moet een organisatie een NEW DEAL komen die het financieel risico van Bijstanders die een idee hebben draagt. De middelen voor die organisatie moeten verschaft worden door de gemeente. Er zal dan geen sprake zijn van ' traditioneel ' ondernemen maar van collectieven volgens mij.

De organisatie moet dan financieren en initiatieven van Bijstanders gericht op werk met name toetsen op waarde voor de samenleving samengevat. Samenleving betekend dan wat anders dan het huidige economische systeem. Het betekend dan sociaal basis democratisch. Het zouden dan initiatieven moeten zijn die volgens de Belastingdienst zouden zijn aan te merken als bedrijf maar waar van de winst terug gaat naar de “ moeder “ organisatie die nieuwe initiatieven financierd.

Ik stel me bijvoorbeeld voor dat er een keten van snackbars komt die een gezond en betaalbaar
alternatief biedt voor het gangbare fastfood. Dus kleine gerechten van groenten fruit bonen en
granen zonder dierlijke producten en volgens de laatste wetenschappelijke inzichten samengesteld en bereid. Dus ook met de wetenschappelijke inzichten over wat mensen graag eten en waarom.
Ik noem het bewust niet vegan omdat vegan een negatief imago heeft bij velen heb ik het idee.

In die keten kunnen dan met name maar niet alleen mensen werken die uitgesloten zijn van de arbeidsmarkt. In een collectief dus wat ook betekend niet hierarchisch geen “ meerdere “ en “ mindere “. Hierarchie in een arbeidsorganisatie is negatief volgens mij dood verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit samengevat. Daar aan poberen te ontsnappen betekend voor velen zelf baas worden. Vervolgens lopen ze bij hun pogingen daar toe aan de ketting van geldschieters. Over hierarchie is meer te zeggen ik laat het daar even bij.

Een tweede idee van mij is #fablabs / makespaces beginnen die de nieuwe technologie van computer en 3D printen enzovoorts ontsluiten voor de inwoners van Haarlem en anderen en
zo bijdragen aan innovatie en een nieuwe economie. Dit sluit aan bij de definitieve veranderingen die technologie brengt zo als meer verkopen via Internet en ook daar door negatieve ontwikkeling volgens mij winkels ombouwen tot woonhuizen omdat die winkels niet meer kunnen bestaan volgens de huidige “ verdien modellen “.

De nieuwe “ verdien modellen “ zijn tot nu toe altijd voortzetting van de oude namelijk gebasseerd op winst maximalisatie. Dat is achterhaald. Het zijn geen nieuwe verdien modellen omdat ook gebaseerd op uitsluiting.

Slechts enkele ideëen. Maar zo als geschreven er is maar een norm van uit de overheid en andere financiers die de haalbaarheid er van bepaald en dat is de oneerlijke ongelijke norm van wie heeft het geld. Dus niet is het initiatief waardevol voor de samenleving en dergelijke. Die laatste norm speelt absoluut geen rol als er beoordeeld word door banken geldschieters en dergelijke of een idee haalbaar is.

Een dergelijke negatieve schadelijke benadering door banken geldschieters en overheden kan niet langer worden volgehouden denk ik gezien de grote schade die het opleverd voor de samenleving.
Een “ samenleving “ of beter gezegd economisch systeem dat volgens mij is gebaseerd op uitsluiting alleen kan bestaan door uitsluiting. Ook al bent u het niet eens met mijn laatste vaststelling u zal niet kunnen ontkennen dat grote groepen permanent buiten zijn gesloten waar onder de groep langdurig Bijstand afhankelijken en dat “ oplossingen “ van uit overheden en politiek en bestaande bedrijfsleven daar niks aan veranderen integendeel de uitsluiting doen toenemen.

Zo velen in de Bijstand met name langdurig en met een idee kunnen ook niet zo maar een stichting starten of een vereniging als alternatief voor commercieel ondernemen. Ook niet omdat ze alleen zijn over het algemeen geen netwerk hebben. Zo'n stichting is een voorwaarde om mee te kunnen dingen naar subsidie en als rechtspersoon organisaties te kunnen inschakelen om bijvoorbeeld vrijwilligers te werven. Als er al een stichting kan worden gestart dan laat de Belastingdienst al snel van zich horen ook als er totaal geen inkomsten zijn. Kortom een gesloten cirkel van onoverkomelijke problemen voor een individu die langdurig Bijstand afhankelijk is en wil starten met een idee.

Daarom mijn oproep door deze brief verder te kijken dan de bestaande kaders en ruimte te geven voor een andere economie dan de huidige en dat betekend een idee toetsten met andere criteria dan alleen leverd het voldoende geld op. Die andere economie is er al een schaduw economie van drugsgeld en criminele activiteiten illegale prostitutie mensen handel heling geld lenen tegen woeker rentes enzv. Een documentaire die deze problematiek toelicht is : http://www.thehouseilivein.org/press-reviews/ Maar dat bedoel ik niet met een andere economie. Ik bedoel een andere economie van gelijkheid gelijke kansen eerlijk verdelen menselijke waardigheid en mensen rechten en democratie. Deze brief is ook een waarschuwing. De oorlog tegen drugs tegen de “ gewone “ misdaad is verloren. Gewone misdaad blijkt zeer dynamisch en een altijd aanwezige kracht die zich razend snel en nauwelijks of niet controleerbaar ontwikkeld. Als dat zich door zet in Nederland dan kunt u bijvoorbeeld rustig zitten op een terrasje zomers vergeten.
Het komt er op aan hoe de schaarse goederen verdeeld worden dat is de kern van het probleem.
Gebeurd dat ondemocratisch dan is op een geven moment de geest uit de fles en moet u moord en doodslag continu vrezen. Niet door politiek gemotiveerden maar door “ gewone “ misdadigers.

Desondanks wil ik nog een poging doen met u vertgenwoordigers van de huidige orde verder praten om te komen tot vorming van groep van experts in hoe een organisatie als door mij gezien en zo velen anderen gezien op te zetten belasting deskundigen enzv. Een groep vrijwilligers voorlopig die zich aangesproken voelt door mijn initiatief voor langdurig Bijstand afhankelijken en anderen met grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Verder zoek ik een ruimte in centrum Haarlem of aan de rand van het centrum Haarlem om te starten met de make & hackspace. Oppervlakte +/- bijvoorbeeld idem http://www.zb45.nl/

Ook zoek ik ruimte om te starten met de vege snackbar keten. Niet pers se in Haarlem. Hoe wel Haarlem inmiddels 20 % van de inkomsten uit de creatieve sector schijnt te halen heb ik het idee dat die sector geen toekomst heeft in een door conservatieve rechts christelijke krachten gedomineerde werkelijkheid zo als in Haarlem nu het geval is.

Dit gaat over verdeling en democratie. Er is geen gebrek aan geld en middelen hoewel politieke partijen in NL dat willen laten geloven. De middelen zijn er maar de mensen zonder middelen noem ze de mensen langdurig afhankelijk van het minimum de Bijstand kunnen niet over die middelen beschikken omdat er over ze word geheerst en die anti democratische heersers met name bezitters en hun vertegenwoordigers politieke partijen overheden ambtenaren negeren de belangen van de mensen met minimale inkomens. Dit alles is onacceptabel voor de bezitlozen.

We accepteren de schijn democratie de schijn van keuze mogelijkheden in Nederland niet meer.
Wat er moet gebeuren is voor mij duidelijk en voor zo veel anderen duidelijk. Het gevolg daar van : hoe dat te bereiken ? Volgens mij door te doen. Deze open brief is een voorbeeld daar van. De gevestigde orde werkt niet mee alleen maar tegen door negeren en saboteren.

Gemeenten verkopen scholen buurthuizen enzovoorts gebouwd met gemeenschapsgeld omdat die gemeenten stellen geen geld meer te hebben. De kopers moeten dan wel eigen geld hebben voor renovatie vaak meer dan 100.000 Euro alleen al daar voor. Wij Bijstanders langdurig afhankelijk van een uitkering kunnen in dat schema niet mee doen. We staan opnieuw over al buiten.
Wij hebben ook plannen en behoeften. De gebouwen worden vaak voor weinig verkocht aan mensen die toch al de middelen hebben en er een giga woonhuis van maken waar ze dan als echtpaar of alleen gaan wonen. Misdadig ook omdat er weer een speculatie object bij is. Denkt u nu dat die armen allemaal hersenloze schapen zijn die dat zo maar laten gebeuren. Hoe veel steun denkt u nog te hebben en hoe veel haat tegen u. We kunnen en willen aan dat soort praktijken geen steun verlenen.

Het delen van de resources de ( leegstaande ) gebouwen en dergelijke zonder daar meteen geld huur voor terug te eisen heeft alleen maar positieve effecten voor de omgeving sociaal dus maar ook uitvindingen ontwikkelingen in techniek & creativiteit. Een andere manier van financieren Geen nieuwe business modellen maar een nieuwe manier van samenleving niet gericht op uitbuiting van de ander.

De resources de mogelijkheden gebouwen rijkdommen zijn er liggen er maar ze komen niet beschikbaar anders dan voor een zeer beperkte groep onder het huidige politiek economische model. Ik zeg tegen de mensen die uitgesloten zijn neem het dan doorbreek de passiviteit.
DIY. Dat gebeurd al zie eigendom van muziek films dat door beeld en geluidsdragers en kopieren van muziek software en film sterk is gedemocratiseerd. Ook patenten die verlopen zijn dragen bij aan een doorbraak in combinatie met de verdere omtwikkeling van de 3D printer.

Productie middelen niet langer in handen van kleine groep. Verdere voorbeelden Open source en Creative Commons als uitgangs punt en niet deze in de marge.

Daar bij moet opgemerkt dat als je helemaal niks hebt alleen de kleren aan je lijf wat oude onderbroeken en versleten huisraad en oude fiets ik beschrijf langdurig Bijstand afhankelijken
het 3D print gebeuren en andere ontwikkelingen in de techniek aan je voor bij gaan. We moeten bijvoorbeeld ruimtes hebben om te starten zonder bazen zonder toezicht van de macht de overheden. Dan komen we toch weer terug op de strijd om de verdeling van de schaarse goederen.
Hoe moet die strijd worden gevoerd in 2013 ? Ik denk praktisch door eigen initiatieven te starten.Zo dat de “ armen “ de mensen met langdurig Bijstand niet langer kunnen worden genegeerd.
Dat kan en moet opgevat worden als een ultimatum. Ik zie me zelf als noodgedwongen vernieuwer
die steld dat er niet generaties kan worden gewacht met herverdeling van de macht. De macht die de schaarse goederen verdeeld.

Graag vertel ik meer over mijn initiatieven en plannen als in deze open brief. Dit is een eerste kennismaking en geen ondernemingsplan. Het is dus nog in de brainstorm fase. Aangezien ik een nieuwe benadering voor sta kan er moeilijk worden teruggevallen op “ blauwdrukken “ van voorgangers.

Binnenkort organiseer ik een brainstorm sessie ronde de problematiek beschreven in deze brief.
Ik zal daar voor NGO 's bedrijven intellectuelen overheden journalisten media vele deskundigen met betrekking tot ondernemen en last but not least Bijstanders met starters plannen uitnodigen. Doel is concreet te starten met de cases die ik noem namelijk de vege snackbar keten en keten fablabs / makespaces. Tijd en plaats maak ik nog bekend.

De Bijstanders worden genegeerd als zij met positieve plannen komen maar niet door ondergetekende. Mijn motto niet alleen praten maar voor al doen laten we ons eigen werk scheppen in eigen beheer. Laten we onze eigen realiteit scheppen niet door drugs maar door eigen initiatieven eigen ondernemingen.

Hoogachtend; R. Ton

Twitter : @makehaarlem

Verschillende individuen hoogleraren en organisaties heb ik om feedback gevraagd over het concept van mijn open brief waar onder X min Y. Die feedback die kreeg ik namelijk negeren. Geen antwoord dus. De gevestigde orde rechts of politiek links heeft geen boodschap aan nieuwe initiatieven. Ze willen de macht niet delen of zijn in dienst van de macht.

Organisaties die beweren de belangen van de " armen " mensen levend op of onder het bestaansminimum in Nederland te vertegenwoordigen ken ik alleen als vijandig ten opzichte van die mensen Bijstanders met name . De organisaties die er zijn kenmerken zich door christelijke liefdadigheid over het algemeen of enkele marginale radicaal linkse initiaitieven die ook vijandig staan ten opzichte van radicale initiatieven die niet onder hun regie staan. Je kan ze o.a. herkennen aan " Bijstand "en " minima " in hun naam. Of variaties daar op.

Een voorbeeld : Ik heb mijn open brief ook gestuurd aan http://www.pmohaarlem.nl/ Een platform van " minima organisaties " dat zo als gebruikelijk wordt gedomineerd door christelijke organisaties. Mijn brief zou worden besproken in de vergadering van dat platform op vrijdag 19 04 2013 met name mijn verzoek om medewerking aan een ruimte voor een brainstorm sessie in het kader van mijn brief. Ik heb geen budget. Mijn verwachting is dat er enkele deelnemers aan die vergadering mijn initiatief als subversief zullen zien en ovewegen mijn brief te melden bij de politie. Andere deelnemers aan die vergadering zullen reageren met " dan gaan ze maar de straat vegen " of "dan gaan ze naar Paswerk. Ze = Bijstanders. Paswerk is de plaatselijke " sociale werkplaats ".

Waarom toch feedback vragen en medewerking voor een ruimte voor brainstorm sessie als ik een vijandige reactie verwacht ? Omdat het duidelijk moet zijn voor al die individuen en organisaties dat ze achterhaald zijn in meerdere opzichten zich zelf moeten opheffen.Kan een inidividu zich zelf opheffen ? Waar een wil is is een weg.
Die organisaties en inidividuen staan verandering in de weg. Is dat niet te veel eer voor ze ?
Ik bedoel dat ze onderdeel zijn van een gevestigde orde daar in hun kwalijke collaboratie rol spelen. Of een soort van legaliteit verlenen aan een gevestigde orde krachteloos en tandenloos als die initiatieven zijn.

Ik verwacht geweld o.a. in de vorm van verbaal geweld honen beledigen belachelijk maken uitschelden. Dat zijn zaken waar vernieuwers mee te maken krijgen. Ook verwacht ik aangepakt te worden door me op mijn inkomen te pakken. De grootste problemen verwacht ik van uit de " armen " zelf aangezien die grotendeels niet politiek bewust zijn zich voor het karretje van de gevestigde orde laten spannen en makkelijk omkoopbaar zijn.

Stay tuned.

Raymond.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech