geen doorbraak voor de afbraak!

Hier kun je discussieren over geen doorbraak voor de afbraak!.
Het wordt dringend tijd dat we door hebben dat de tijd van sociale vrede definitief voorbij is. Het zijn echter niet de werkende mensen die het sociale overleg hebben opgeblazen. Door de crisis hebben de staat en de bedrijven te weinig geld om de vrede af te kopen. Bezuinigingen worden eenzijdig opgelegd, ze hebben gekozen voor de frontale aanval op alles wat we door strijd en verzet hebben opgebouwd. Ze moeten wel, want het is hun kop of de onze die er af zal gaan, en begrijpelijk kiezen zij wél voor zelfbehoud.

Wij moeten ook voor onszelf kiezen! Het is niet onze crisis, wij moeten het gelach niet gaan betalen. De sociale afbraak mag geen doorgang krijgen. Zij moet gestopt worden. En vanuit de verdediging moeten we de aanval kiezen. We moeten zelf opkomen voor onze baan, voor onze scholen , onze wijken en voor onze collectieve voorzieningen en dit niet overlaten aan bestuurders, bureaucraten of ondernemers.

Het lijkt alsof we alleen staan in onze miserie. Niets is echter minder waar. Voor heel veel mensen worden de kosten voor ziekteverzekering, de huur of hypotheek, de energiekosten en andere vaste kosten zoals schoolgeld onbetaalbaar. Steeds meer mensen zullen werkloos worden of een carrière als uitzendkracht tegemoet zien waarmee de vaste lasten niet afgelost kunnen worden, waardoor zelfs werken geen garantie is tegen armoede. Er bestaat alleen geen grote verzetsbeweging die dit uitdrukking kan brengen.

We zullen dus samen dit verzet tegen uitbuiting en onderdrukking moeten opbouwen. We moeten elkaar weer vinden in wat ons allemaal treft en ons daartegen organiseren. De onbetaalbaar wordende ziekteverzekering aan de ene kant, en de toenemende werkdruk bij verpleegkundige en schoonmakers aan de andere kant; de verschraling van het onderwijs en de devaluatie van diploma's aan de ene kant, en het tekort aan leerkrachten en middelen aan de andere kant; de stijgende huur en onbetaalbaar wordende hypotheken enerzijds en de gelegaliseerde leegstand anderzijds, dit zijn allemaal terreinen waarin de neoliberale logica doordrongen is. Geen aspect van ons leven wordt niet beheerst door de overheid of de commercie.

We moeten de controle over onze eigen levens terugnemen. In Den Bosch hebben leden van de Vrije Bond posters geplakt. In de straten, op de werkvloer en in de scholen moeten we propaganda voeren, moeten we laten zien dat er een alternatief is en dat het ook loont om daarvoor te gaan. Belangrijker is dat we laten zien dat niemand alleen staat in zijn of haar problemen, dat er nog mensen zijn die vinden dat het anders moet en die overtuigd zijn dat het anders kan. Samen zullen we de aanvallen van staat en kapitaal moeten pareren, en strijden voor een vrije en sociale samenleving.

Leden van de Vrije Bond uit Den Bosch


Re: geen doorbraak voor de afbraak!

waar gaat dit over? hallo, wil iemand bovenstaande tekst vertalen? dank!

Stop de bezuinigingen

Het is toch simpel.

Even een aantal voorbeelden.

De Nederlandse bank en het AFM hebben in Nederland geen enkel toezicht gehouden op allerlei financieele malversaties bij banken (zie bv woekeraar DSB) en verzekeringsmaatschappijen(woekerpolissen enz.
Deze instellingen maakten veelvuldig gebruik van tussenpersonen die er agressieve en illegale verkoopmethoden op nahielden om de boel op te lichten.
Nu zijn het de zorgverzekeringsmaatschappijen die veelvuldig gebruik maken van tussenpersonen om grote groepen mensen uit te sluiten omdat zij een risico vormen gezien een chronische ziekte oid.

Laat het duidelijk zijn dat wij niet de armoede in gaan draaien om een volgende spaarpot voor dit stelletje tuig neer te gaan zetten.
Laat het duidelijk zijn dat wanneer ons de nodige medische zorg onthouden word wij deze op niet mis te verstane manier gaan opeisen.
Laat het duidelijk zijn dat de slachtoffers van de krisis staan te popelen om aktie te gaan ondernemen wanneer de overheid nalatig is inzake de opvang van deze getroffenen.

De messen worden ondertussen geslepen en strategieen ontwikkeld voor eens en altijd een einde te maken aan dit onrecht.
Onze vrienden in Griekenland mogen ondertussen hun voedsel op straat gaan zoeken dankzij die fijne EU maffia.
De eerste grote demo's worden voorbereid waarbij we gaan laten zien dat je de meerderheid niet in de maling moet nemen.

Het verzet is begonnen en zal niet te stoppen zijn.

Beetje zielig is het wel.

Beetje zielig is het wel.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech