De nieuwe ketenen van Fred Teeven

Hier kun je discussieren over De nieuwe ketenen van Fred Teeven.
Minder mensen in grensgevangenissen. Het is een kwestie van bezuinigen. Maar wat Teeven doet is meer dan alleen bezuinigen. Het is een kwestie van efficientie. De constatering dat uitzetten na langere detentie moeilijker wordt, is de drijfveer voor Teeven, en vooral: het verhullen van de intensieve vervolging van vluchtelingen achter nieuwe schermen van onzichtbare onderdrukking. Dat laatste wordt niet benoemd, zoals gewoonlijk.

De vertrekcentra, pardon - 'vrijheidsbeperkende locaties' -, en de gezinslocaties hebben, met hun afgelegen ligging, hun meldplicht en hun strafregimes, bewezen net zo effectief te zijn als de detentiecentra. Het COA staat zelfs op het punt een nieuwe gezinslocatie te 'openen', in Goes. Dat zullen er nog veel meer worden. Gevangenissen met 'open deuren', zo noemt Teeven ze.

Regelmatig komen berichten binnen van razzia's in die 'GOL's. Nog afgelopen week maakte de Werkgroep Deportatieverzet er weer melding van. De mensen die in al die centra verblijven omdat ze nergens anders heen kunnen, afgezonderd door een onzichtbare grens van regels die net zo hard als muren is, zijn er 'sitting duck'. De vreemdelingenpolitie hoeft maar binnen te vallen en ze mee te nemen uit die ghetto's, dat gebeurt 's morgens in alle vroegte. Vervolgens hoeft de marechaussee ze maar geboeid het vliegtuig in te dragen alsof ze lastig te hanteren pakketjes zijn. Wie zal er wat van zeggen? De mensen worden toch niet meer opgesloten? Ze mogen hun deportatie 'in vrijheid' afwachten. Het kost allemaal wat minder geld en minder moeite zo, en mensen zijn minder alert. Dus hoera! Het kán inderdaad humaner door mensen het leven op een andere manier onmogelijk te maken. O ja, maar dan moet je wel 'braaf' zijn. Je mag niet 'crimineel' zijn. Maar... wat is 'crimineel'?
Als je bent veroordeeld ergens voor, ben je dan crimineel?

De PvdA is verheugd en claimt overwinning, want wat een prachtruil: minder detentie voor strafbaarstelling van illegaliteit. Ik voorspel alvast dat het aantal grensgevangenissen over een aantal jaren weer in aantal zal toenemen. De strafbaarstelling van 'illegaliteit' is dan een feit en niet meer terug te draaien. Dan staat het in de wet: wie de derde keer illegaal wordt aangetroffen begaat een misdrijf en wordt voor dat misdrijf veroordeeld. De strafbaarstelling van de illegaliteit creeërt zo een nieuw misdrijf: het bestaansmisdrijf. Dat komt bovenop de misdrijven gepleegd om te overleven die al net zo min misdrijven zijn, aangezien mensen ertoe worden aangezet door het beleid dat hen opjaagt en uitrookt. Zij worden daarvoor wel veel zwaarder gestraft dan een Neederlander die het zelfde 'feit' begaat: een 'vreemdeling' gaat namelijk per definitie de cel in terwijl u, lezer, en ik nog een boete of een werkstraf krijgen.
Degenen die verantwoordelijk zijn voor opjaagbeleid en racistische justitie zitten in het parlement: Teeven en consorten. Crimineel? Kijk in de spiegel, Fred!

Op 'vreemdelingen' wordt tegelijk net als op gevangenen een regime van degradatie en promotie toegepast, als het aan Fred ligt. “Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe”, zo luidt een regel uit een bekend Sinterklaasversje uit de snoepdoos van de racistische Neederlandse folklore: wie 'agressief ' wordt, kan rekenen op vreemdelingendetentie. Dat de agressie in eerste plaats van de voor Teeven werkende ambtenaren komt, in de vorm van mishandelingen en martelingen, door slaan, schoppen, slaapdeprivatie, isoleercellen, bedreigingen en boeien, en in de vorm van de ontkenning van hun bestaan, het voor leugenaar uitmaken van iemand die asiel heeft aangevraagd... Dat dáár de agressie vandaan komt, van de IND, de DT&V, van bewakers, politie en marechaussee, dat verhaal slaan we gemakshalve even over. Daarover spreken we niet. Braaf moet je zijn. Je moet de zweep maar over je laten komen, dan zal je deportatie netjes en vooral stilletjes verlopen.

De 'brave' vluchteling wordt afgezet tegen de 'criminele', de 'agressieve'. Het is deze verdeel- en heerspolitiek die zowel de protesterende vluchtelingen als hun sympathisanten onderling tegen elkaar moet uitspelen. Want je neemt het toch niet op voor 'criminelen'?! Je neemt het toch niet op voor 'agressievelingen'?!
Wel, Fred Teeven, dat doen we wel! Want we pikken het niet wat jullie daar allemaal bedenken in die zwaarbeveiligde ministeries van jullie en als dat ook ons crimineel of agressief maakt, het zij zo. De onderverdeling in braven en niet-braven is zo doorzichtig en doortrapt, zo geniepig, dat het vráágt om actie. Aan ons de aanval op de schijn van redelijkheid die valser is dan ooit tevoren, en nog meer wordt verborgen, maar dat tot enig doel heeft: de ontmenselijking, de deportatie. Zo was het altijd en zo is het nog steeds.
De gematigden, Amnesty, de 'linkse' politieke partijen, zij worden tevreden gesteld hierdoor. Laten wij ons blijven scharen ons achter een ieder die van zijn bestaansrecht wordt beroofd, ook en juist achter hen die zich verzetten en het label crimineel of agressief opgeplakt krijgen. Zij leven nog! Zij hebben hun eigenwaarde, hun moed, weten te behouden. Een mens die zich laat slaan, zich laat uithongeren, verketteren, die niet vecht, die heeft al opgegeven. Ik zeg: Geef niet op, sla terug. En: Laat ons niet opgeven! Laat ons terugslaan.

Het verzet van een ieder die zich niet van het leven laat beroven zal meer dan voorheen moeten worden ondersteund met acties tegen lieden als Teeven en zijn 'vreemdelingenketen', of beter gezegd: 'vreemdelingenketenEN'. Het werk van de ultieme controle zal onmogelijk moeten worden gemaakt, onaangenaam gemaakt op zijn minst. Gesaboteerd, in de weg gelopen, gefrustreerd, veracht, beschimpt. Bloed aan jullie handen! Het bloed van de op afstand bestuurde moord in een land hier ver vandaan. Ik zou de marechaussees die deportaties uitvoeren in hun ballen willen trappen, zodat ze los moeten laten omdat ze zelf eens pijn voelen. De IND ambtenaren die mensen de dood injagen zou ik willen laten voelen wat het is om op de huid gezeten te worden, afgewezen te worden, verketterd, want angst en verdriet voelen zij allen totaal niet zolang het alleen een ander overkomt, de 'vreemdeling'. De ambtenaren van Fred kennen geen genade, en er verandert niets met al die mooie woorden en die loze beloften, al die 'verbetering' van Fred de vluchtelingenjager Teeven. Het is de zoveelste kosmetische ingreep die geld moet besparen, het gezicht van de democratie moet redden, de storm van protest moet doen verstommen, die hongerstakingen moet beëindigen, vluchtelingen onzichtbaar moet maken, de demonstraties en de acties een halt moet toeroepen.

Schone schijn is effectiever dan keiharde repressie. Als alleen door volhardend principieel verzet de stilte kan worden doorbroken, laten we dan zorgen dat ze het zullen merken daarboven in die ivoren toren. We laten ons toch niet een rad voor ogen draaien door de leugen van de verzachting? Het is de regering van dit land, het is de natiestaten van het Fort Europa om één ding alleen te doen: het behoud van de 'eigen' identiteit, de controle over de bevolkingsamenstelling, de groei van de 'eigen' economie, de welvaart van 'ons' land: koste wat het kost.
De middelen daartoe kunnen opzichtig of discreet zijn, maar zijn altijd even wreed. Dat is mensenwerk en daar zijn mensen op aan te spreken. Mensen, die de ketenen vormen, zij zullen de hamerslagen die de ketenen stuk slaan ervaren. Tot de deportatiemachine stukgeslagen is, schakel voor schakel, rader voor rader! Tot ook de onzichtbare ketenen zijn gebroken.

Joke Kaviaar, 24 juni 2013


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Wazi-shit.

Comment was hidden

[was reactie op hidden comment]

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Je blijft "lekker trollen" (your words), wij blijven vrolijk kuisen.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Reactie op eigen comment (fail).

Comment was hidden

Was reactie op een comment die inmiddels de digital kerkers van Indymedia heeft berieikt.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. "uiteindelijk graaf je dan toch echt je eigen graf." (your words)

mijn god! wat een

mijn god! wat een aanfluiting!

Je hebt wel gelijk met

Je hebt wel gelijk met "aanfluiting" maar dan wel dat er hier zoveel ruiscommentaren worden geplaatst die niet door de beugel kunnen.
Het Open karakter van Indydiscussie maakt het voor "extremen"mogelijk hun vaak ultra rechtse , shockerende en lasterlijke
visie in een discussie te gooien.
Een fatsoenlijke discussie komt daarmee niet meer van de grond en misschien is dat juist de bedoeling wel van sommige lieden.

Misschien moet er toch nog eens worden nagedacht over een ristrictie discussie mogelijkheid.Ik ben het met velen eens dat dit
zo niet effectief discuseren is.

Kritiek is blijkbaar

Kritiek is blijkbaar shockerend voor de gelovige hier.

het open karakter van

het open karakter van indymedia? laat me niet lachen!
een handje vol wereldvreemde "linkse"halve zolen die blijkbaar een soort van wereldwijde linkse dictatuur nastreven.
het is maar goed dat de "linkse"beweging op sterven na dood is,een dergelijke beweging heeft geen bestaansrecht!
het zou deze staatspropagada site sieren om hun disclaimer aan te passen.
vrijheid van meningsuiting alleen voor extreem linkse lieden,de rest moet dood.

voor de rest ga ik de mods enkel nog veel werk bezorgen,fuck em!

de nieuwe ketenen van indy

de nieuwe ketenen van indy

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Misbruik nick.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. wazi spam.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Amazing how bored these kids must be.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Nick says nuff.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

groots

het bevorderen van de vrijheid van meningsuiting gaat nog eens groots worden op indymedia.

kaviaar

Vluchtelingenbeleid zou volgens kaviaar kenmerken hebben van t facisme.
Nee die pvk waar Joke bij zat was pas fascisties.
Met geweld je politieke mening opdringen!

de ketenen van Teeven

Beste Joke,uiteraard waardering voor je inzet voor vluchtelingen/asielzoekers ware het niet dat het je aan realiteitszin ontbreekt.
Een realiteitszin die nodig is om echt een rol van betekenis te kunnen gaan spelen voor het welzijn van deze miskende groep mensen.
Het enigste wat je tot nu toe op je conto mag schrijven is door jou manier van communiceren de politierepressie naar activisten enorm is toegenomen waarvoor dank.
Het ontbreekt je aan realiteitszin en een visie die nodig is om daadwerkelijk een rol van betekenis te kunnen spelen.

fort europa

...het is de natiestaten van fort europa om een ding alleen te doen:het behoud van de eigen inentiteit...
nee hoor,die eigen intentiteit is al reeds verkwanselt aan brussel,als brussel iets niet wil dan is het wel dat de landen in de eu hun eigen intentiteit behouden.
een europees volk,massa immigratie speelt daar een zeer belangerijke rol in,verdeel en heers.
de laatste keer dat de "tegenbeweging"vele mensen op de been wist te brengen was tijdens de eu rot op axies,heden ten dagen hoor je geen tegen geluid meer over de eu op de linkerflank,sterker nog het enige anti eu geluid wordt beschouwt als de vijand.
no borders no nations? welkom in het grote europese rijk!
als over een paar jaar turkije alsnog bij de eu komt laat het weinig te raden over welke nieuwe partijen het grootste gaan worden in de grote steden van europa.links blijft maar wegkijken en thee schenken.
het feit dat je het niet over dit soort zaken mag hebben op een vermeende "vrije" en "linkse"site maakt de intenties van "links"erg plausibel.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech