Vijfhonderd vluchtelingen... mogen we even applaus?

Hier kun je discussieren over Vijfhonderd vluchtelingen... mogen we even applaus? .
Serieus waar! Anderhalf mens per dag wordt uit een situatie van bedreiging en angst gehaald bij gratie van de loterij van onze Man in Charge Fred Teeven en zijn IND Chief of Staff Rob van Lint. Mogen we even applaus?

Maar wacht even. Het is wel zo eerlijk om daar tegenover te zetten hoeveel mensen ertoe worden verplicht om 'goedschiks of kwaadschiks' terug te gaan naar diezelfde misère, waaruit deze anderhalve mens per dag zojuist is gered. Daartoe kun je niet anders dan alweer te kijken naar de cijfertjes van de BV Neederland waar zo prat op wordt gegaan, ditmaal die van de Dienst Terreur en Verrek (DT&V) van Chief of Staff Rhodia Maas. Hierin wordt overigens, voor de duidelijkheid, nimmer gesproken van deportatie, of zelfs maar van uitzetting, maar steeds van vrijwillig (men bedoelt dat het leven in dit land zo onmogelijk is gemaakt dat mensen er maar voor 'kiezen' om weg te gaan) of gedwongen vertrek, al dan niet aantoonbaar, wat dat ook moge zijn.

Ik zal de lezer niet vermoeien met de eindeloze reeks cijfers en het zo mogelijk nog weerzinwekkender taalgebruik en de statige en afstandelijke terminologie in de 'rapportage vreemdelingenketen januari – december 2012' van de Dienst! Wel zal ik trachten een berekening te maken. Dat is best lastig, want staafstaatjes en grafieken, categoriën en kerncijfers: het wordt je als altijd niet gemakkelijk gemaakt om de totale som te achterhalen. Dit soort gecijfer wordt nu juist heel diffuus gehouden, zodat niemand het in zijn hoofd haalt om de berekeningen van de schrijftafelmoordenaars te controleren!

Nu goed, hier komt ie: 20.750. Twintig Duizend Zeven Honderd en Vijftig. Dat zijn de mensen die het land uit zijn gegooid in het jaar 2012. Althans, volgens de Dienst Terreur en Verrek (DT&V), die we omwille van hun o zo transparante rapporten voor juist zouden moeten houden.
Per dag zijn dat er: 56.8493150685. Dus afgerond: 57 mensen krijgen per dag te horen dat ze moeten oprotten naar het land waar zij vandaan kwamen en daar geraakt de BV Neederland ook daadwerkelijk vanaf volgens alweer de DT&V. Daarvan zijn er 'slechts' 5.970 'gedwongen' , “met de sterke arm” in DT&V termen, en dat zijn er per dag: 16.3561643836.
Dus afgerond: per dag 16 en een halve mannen/vrouwen/kinderen zijn 'verwijderd' door middel van de ultieme repressiemiddelen die de BV Neederland ter beschikking staan: intimidatie, boeien, knevelen, slaan, trekken, slepen, sleuren, adem afsnijden, drogeren, ofwel: deportatie. Wat er verder met die mensen gebeurt zal de bedenkers en uitvoerders van deze gruweldaden een rotzorg zijn. “Wij monitoren niet.” zo luidt het antwoord dat namens de dienst wordt gegeven.

Mevrouw Rhodia Maas van de Dienst Terreur en Verrek doet dus goede zaken namens de BV Neederland, maar wie krijgt dit cijfer ooit te horen? Mogen we nog eens applaus?!

Welvaart is een kwestie van rekenen, en dat is in deze tijden van crisis best belangrijk. De Winst en Verliesrekening op het gebied van vluchtelingen ziet eruit alsvolgt, en voor de duidelijkheid gebruik ik even de termen van de Dienst:
Instroom per dag: 1,5
Uitstroom per dag: 57
Winst door uitstroom: 55,5

...of moet ik zeggen: Verlies? Verlies van levens. Verlies van menselijkheid.

…of moet ik zeggen: verlies door gemaakte kosten aan gevangenissen, politie-inzet?

…of moet ik juist zeggen: Winst door economisch profijt ten gevolge van uitbuiting van de derde wereld, opsluiting in eigen land, het creëren van werkgelegenheid voor al wie in de detentie- en deportatie-industrie werkt? Ja, winst. Pure winst! Zoveel winst zou niet gemaakt kunnen worden indien al die vluchtelingen, die 57 per dag die een schop onder hun kont hebben gekregen, hadden mogen blijven! Zoveel winst zouden we niet maken als we niet profiteerden van de illegalisering van zoveel meer mensen die onaantoonbaar niet zijn vertrokken en die voor een habbekrats in kassen en huizen werken, onder voortdurende druk van vervolging. Een onbestaand aantal mensen zonder gezicht is het, en zelfs al roepen ze dat ze “ook alleen maar willen werken”, ook al blijken de meesten zelfs 'alleen maar' een bijdrage te willen leveren aan dat verderfelijke kapitalistische systeem dat hen uitbuit en uitsluit: die economische Westerse welvaart die hun arbeid, hun aarde, hun grondstoffen en hun water en lucht uitbuitte 'thuis', en nu hier uitbuit door hen in een 'illegale' positie te manouvreren..., daarvan willen zij 'alleen maar' deel uitmaken!

Waarom zou je dat willen? Omdat je niet anders kán!

Maar het mag niet baten! Het kapitalisme heeft racisme nodig om te overleven. Het heeft een brede armoedige angstige onderlaag nodig, het heeft trappen naar onderen nodig als basismentaliteit om te kunnen heersen over de bevolking, álle bevolking. En zo heel af en toe heeft het wat humaniteit nodig om het protest te doen verstommen, het verzet te verzwakken. Zo heel af en toe laat het een glimlachje zien, en zegt: We hebben vijfhonderd mensen gered. Veel hè? Goed hè, van ons?

Bravo, hoera, en dan nu weer verder met bezuinigingen om de oren van de bevolking slaan en zeggen dat het wel moet om ons allen in stand te houden (bedoeld wordt de bestaande machtsorde en verdeling in stand te houden). Er wordt een koffertje naar Den Haag gedragen. De kersverse Koning komt opdraven om een speech te houden. De vergulde gepantserde koets rijdt voorbij en wij allen mogen met trots onze rood-wit-blauwe vlaggen zwaaien langs de kant van de weg en worden beschermd tegen terroristen met waxinelichthoudertjes. Niet zeuren en de schouders eronder. Koop, drijf handel, investeer! De sky is the limit. We krijgen de BV Neederland er wel weer bovenop! Wel even de voeten vegen voor u binnenkomt, de handen wassen voor u het pluche aanraakt. En mogen we nog één keer, heel even, heel luid, applaus? Voor ons allemaal? Omdat we zo braaf en zo netjes en beschaafd zijn?

Joke Kaviaar, 26 augustus 2013


Ditmaal de vinger op de zere

Ditmaal de vinger op de zere plekken gelegd Joke ! Zoals we van je gewend zijn heb je enkele pijnpunten van de ned.overheid
bloot gelegd door nadrukkelijk zwart/wit verhoudingen te benadrukken.
Hoewel ik sommige teksten van je te ultraradicaal vind ,zeg ik ditmaal proficiat !!!

Goed werk en harde

Goed werk en harde cijfers.
Fijner zou het zijn wanneer Joke en haar achterban ook nog even wat alternatieven zou aandragen om "elke" vluchteling hier goed op te vangen in een periode van economische misere en een Europese bevolking die steeds minder vluchtelingen duld.
De exponele groei van de Gouden dageraad is een teken aan de wand.

Beste Joke nogmaals, de inzet van jullie inzake een sociaal verantwoord opvang en huisvestingsbeleid van vluchtelingen is te waarderen maar een iets meer realistische kijk op deze materie is wenselijk.

Wat,wanneer we de deur openzetten voor elke vluchteling in Nederland/Europa !
Hoe gaan we het logistiek en financieel ordenen wanneer er honderden miljoenen mensen binnenstromen.
Hoe gaat de Europese burger hierop reageren.

Ik vermoed dat je met de huidige inzet steeds meer op een eiland komt te staan en een roepende in de woestijn blijft.
Moet je niet keihard gaan inzetten in de landen van herkomst om deze mensen daar een volwaardig leven te bieden ?

Je roep,je schreeuwt,je dreigt maar voeg niets toe om dit groeiende probleem op verantwoorde wijze een halt toe te roepen.

Wat doen we ondertussen wel in Europa om hier verantwoording te nemen !
We bouwen enorme complexen om steeds meer studenten uit de betreffende landen een gratis studiebeurs aan te bieden en
huisvesting te geven om ze daarna met hun expertise hun landen uit de armoede te trekken.

Het is maar 1 voorbeeld maar hiermee probeer ik aan te geven dat er wel degelijk nagedacht en gekeken word hoe we hier op een realistische manier iet kunnen doen aan dit probleem.

Kom op Joke en probeer niet langer de wereld te veranderen met een utopische gedachte dat je de werled kan gaan veranderen met je geschreeuw en andere onzin die op korte en lange termijn ook maar iets kan gaan veranderen.
De manier waarop je aandacht vraagt voor dit probleem maakt het er voor de vluchteling niet beter op.

Beste "di, 27/08/2013 - 08:59

Beste "di, 27/08/2013 - 08:59 — nn":

Allereerst is 'realistisch' te zijn het onmogelijke te eisen. Het onmogelijk wat geëist wordt is 'we dont want a piece of the cake but the whole bloody bakery!'. Waarbij er vooral niet voor minder gegaan moet worden, want elke concessie aan dat 'onmogelijke' is -tenslotte- zelf ontkenning. Dit als reactie op je opmerking

"...dat er wel degelijk nagedacht en gekeken word hoe we hier op een realistische manier iets kunnen doen aan dit probleem."

Jouw 'realistische manier' is niet 'realistisch te zijn en het onmogelijke te eisen', want al wat je als 'realistisch' poneert is hetzelfde als wat voorgespiegeld wordt zijnde de 'oplossingen' aangedragen door een tot op het bot corrupt systeem dat er -uiteraard (!)- bij gebaat is dat de ene mens tegen de ander wordt opgezet. Dit heet heel simpel 'verdeel en heers'. Om je kromme gedachtegang nader te duiden ga ik je bijdrage van boven naar beneden weerleggen. Je stelt (ik citeer:)

Fijner zou het zijn wanneer Joke en haar achterban ook nog even wat alternatieven zou aandragen om "elke" vluchteling hier goed op te vangen in een periode van economische misere en een Europese bevolking die steeds minder vluchtelingen duld.
De exponele groei van de Gouden dageraad is een teken aan de wand.

Allereerst het grote plaatje. Je stelt dat er een economische miserie aan de gang is. Dat is inderdaad wat 'ze' (het systeem zelf) 'ons mensen' door de strot trachten te pushen als 'de waarheid'. Echter, deze door jou (ook) benoemde economische miserie is niets meer en niets minder eigenlijk niks anders dan een herschikking van het kapitaal. De derde wereld is geplunderd zodat het grootschalig plunderen hier nu moet beginnen; kleinschalig was het natuurlijk al langer bezig. De globalisering komt thuis!

We zien ook, dat het aanwijzen van 'schuldigen' een tendens is, die grotere vormen aanneemt en in heel de wereld is waar te nemen. Het is dan ook geen toeval dat de bestaande politieke partijen van links tot rechts en het overheidsapparaat hier meer en meer in mee gaan. Dit leidt de aandacht af van het ware probleem, namelijk dat het 'kapitalisme' failliet is. Daarom willen politici een ‘schuldige’ aanwijzen terwijl ze weten dat zijzelf de veroorzakers van de problemen zijn.

Achterliggend doel hierbij is dat de 'kapitalistische bevolkingspolitiek' een volgende fase is ingegaan. Door enerzijds mechanisatie en anderzijds een lage loonlandenpolitiek, heeft het kapitaal zelf niet zoveel mensen (lees 'arbeidskrachten') meer nodig om hun winsten te kunnen maximaliseren.

Daarbij wil ik opmerken dat het kapitaal zelf het geen lor interesseert dat er een landje meer of minder failliet gaat, dat er -wereldwijd- een mens meer of minder een gewisse hongerdood dreigt te ondergaan door (structurele) armoede of dat er een mens meer of minder een deel van de wereld ontzegd wordt zich daar ook op te bewegen. Doelend hierbij op 'fort Europa', dat zijn (buiten)grenzen heeft gesloten en met alle beschikbare machtsmiddelen die het heeft (het heeft tenslotte het monopolie op geweld) bergen geld over de balk smijt om er maar vooral voor te zorgen dat iedereen van daarbuiten uitgesloten wordt. 'Illegaal' weliswaar, maar geen haan die er naar kraait, mensen die alsnog trachten 'fort Europa' te enteren, als zijnde het ineens piraten in plaats van medemensen op de vlucht voor honger, miserie en wat al dies meer zij, verzuipt in (vooral) de Middellandse zee. 'Moord' (zijnde 'oorlogsslachtoffer') mag dat niet genoemd worden uiteraard. Want hetzelfde Europa pretendeert zich niet in een staat van oorlog te bevinden met al wat zich niet wenst te conformeren aan Europa's tot op het bot corrupte systeem dat er vooral aan bijdraagt dat de ecologische catastrofe alsmaar desastreuzere en meer en meer onomkeerbare proporties aanneemt.

'Vrijheid van beweging' is -zou- leidend moeten zijn. De wereld is van ons allemaal! NIET van een paar -op zijn zachtst gezegde- fascistoïde klojoos, die denken zich zomaar Nederland / Europa toe te kunnen eigenen en o.a. hun gigantische geweldmachinerie op de (haast) onzichtbare en niet ter zake doende medemens in te kunnen zetten.

Te poneren dus dat er sprake zou zijn van een

"een Europese bevolking die steeds minder vluchtelingen duld"

getuigd alleen maar van een dusdanige kromme redeneertrant, dat je daarmee die 'Europese bevolking' boven de rest van de wereldbevolking plaatst. Dit kan dan ook alleen maar nationalisme genoemd worden. Geen nationalisme dat het land wil verheerlijken, maar een nationalisme dat een heel continent tracht te verheerlijken. 'Europees-nationalisme' zou dat genoemd kunnen worden.

Om dan vervolgens doodleuk maar verdomde walgelijk en krom te gaan gaan poneren

"Wat,wanneer we de deur openzetten voor elke vluchteling in Nederland/Europa !
Hoe gaan we het logistiek en financieel ordenen wanneer er honderden miljoenen mensen binnenstromen.
Hoe gaat de Europese burger hierop reageren."

Eerst die logistieke en financiële ordening. Hoe krom! Want datzelfde Nederland / Europa heeft wel een gigantische logistieke en financiële ordening opgezet om maar zo veel als mogelijk vluchtelingen zo snel als mogelijk weer buiten Nederland / Europa uit te kotsen. Waarom is daar WEL logistieke en financiële ordening voor dan?

Dan de 'honderden miljoenen mensen' aandragen, die gaan 'binnenstromen'. Goh, het is dan wel heel slecht gesteld met de wereld, als er plots 'honderden miljoenen mensen' gaan zijn die willen of moeten vluchten. Want wat je daarmee feitelijk poneert is dat een mens wil vluchten in plaats van moet vluchten. Daarbij, eigenlijk "and if the system starts to crack, we have to get ready to give it all back". Waarbij gesteld wordt dat deze mensen het 'recht' hebben zelfs terug te eisen wat van hun gejat is door de eeuwenlange plunderingen die plaats gevonden hebben in de (recente zelfs) geschiedenis. "De globalisering komt thuis!"

Vervolgens de 'Europese burger' aandragen. Waarmee je alleen maar je 'Europees-nationalisme' (zie eerder) nogmaals bekrachtigt. Daarbij, de 'Europese burger' is zowiezo al uitgerangeerd als 'mens' en gedegradeerd tot stemvee dat eens in de zoveel jaar ergens een of ander rood kruisje 'mag (soms -nog- moet zelfs, zie b.v. België dat -nog steeds- een stemplicht kent)' zetten om het 'mens zijn' zelf 'weg te kruisen'. Dat stemmen is namelijk je stem afgeven. Daarmee zeggende 'ik ben geen mens, ik ben -maar- een burger'. Uiteraard weet het fascisme daar handig op in te spelen. Zie daarvoor inderdaad die 'Gouden Dageraad' in Griekenland. Maar ook een Wilders (PVV) in Nederland en een De Wever (N-VA) in België bijvoorbeeld bedienen zich van een soortgelijke retoriek als die 'Gouden Dageraad'. Waarbij ik nog niet eens de ronduit andere fascistische, neo-fascistische en fascistoïde groeperingen en partijen die Europa een 'bestaansrecht' blijken te mogen hebben, genoemd heb. Wat mogelijk gemaakt is door diezelfde zo geheten parlementaire democratie die van racisme en fascisme een mening heeft gemaakt in plaats van het als misdaad te bezien. Het stemvee? Ach, die vind het ook wel 'prima' zo.

Maar is het werkelijk jouw keuze geweest hier geboren te zijn en doordat je hier geboren bent je je kunt beroepen op de verkregen privileges doordat je hier geboren bent? Het is dat wat je namelijk poneert, als je denkt te kunnen stellen dat de 'Europese bevolking' zich het 'recht' toe mag eigenen iemand die -toevallig- hier niet geboren is te vernederen in het diepst van zijn of haar mens zijn, door deze als een beest op te sluiten, als een beest te 'mogen' martelen met de meest geavanceerde technieken die momenteel voorhanden zijn, alsook als een beest te deporteren en wat al dies meer zij.

Met die zogenoemde 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)' in de hand zelfs, want daarin wordt het onomwonden een 'recht' genoemd dat iedereen, waar ter wereld dan ook, een nationaliteit dient te hebben. Een nationaliteit, dat al een vernedering van het mens zijn zelf is en waar de mens zelf nooit om gevraagd heeft; dit genoemde 'recht' is dus een 'plicht'. Zonder nationaliteit is men stateloos, mag men zich niet 'legaal' op deze ene aarde waarop we ons allen bevinden, begeven blijkbaar. Een stateloze mag -blijkbaar- al helemaal (met naast de UVRM ook de 'wet' in de hand) als wild opgejaagd worden. Datzelfde UVRM dat het 'recht op een eerlijk proces' als zijnde een 'mensenrecht' verkondigt. Vervolgens wordt dan met een 'eerlijk proces' een medemens tot 'illegaal' gebombardeerd met alle gevolgen van dien. Dit terwijl geen mens illegaal KAN zijn!

Sterker nog, hetzelfde systeem doet er wel alle moeite voor om de internationale goederenstroom gemakkelijker de opgeworpen en onnatuurlijk tot stand gekomen grenzen te doen laten passeren, met allerlei afgesloten vrijhandelsakkoorden wereldwijd. Dat dit tegelijkertijd ertoe bijdraagt en bijgedragen heeft dat met die vrijhandelsakkoorden de bewegingsruimte voor de mens -wereldwijd- aan banden wordt gelegd, is iets wat jij blijkbaar nog niet door hebt, vermits je de 'Europese bevolking' op een hoger plan denkt te mogen plaatsen dan een 'bevolking' van 'elders'.

Het is vandaar dan ook, dat een Joke (& ik en alle anderen die zich bezig houden met de vluchtelingen problematiek ook) niet voor niets de (jouw ontgane misschien?) slogan 'geen grenzen, geen naties, STOP deportaties' hanteren. Want daarmee wordt heel luid en duidelijk geponeerd waar het 'probleem' ligt en dus ook waar de 'oplossing' moet plaats vinden. Simpel gezegd zijn het (naast het kapitalisme, maar ook het patriarchaat, racisme, nationalisme, religieus fundamentalisme, militarisme en natuurvernietiging) de grenzen en naties die deze gigantische wereldwijde onderdrukking, uitbuiting en uitsluiting van alle mensen wereldwijd in stand houden. DAT niet willen zien (zelfs), getuigt van een naïviteit die geen weerga kent.

Vanuit deze geconstateerde naïviteit die leidend schijnt te zijn bij jou, is het dan ook logisch te noemen, dat je durft te poneren dat

"Ik vermoed dat je met de huidige inzet steeds meer op een eiland komt te staan en een roepende in de woestijn blijft."

Daar dan ook nog eens aan toe durft te voegen

"Moet je niet keihard gaan inzetten in de landen van herkomst om deze mensen daar een volwaardig leven te bieden ?"

Want zeg nou zelf, realistisch te zijn en het onmogelijke te eisen (= in dit geval 'geen grenzen, geen naties, STOP deportaties'), moet zelfs in het verdomhoekje gedumpt worden als zijnde het zich op een eiland dient te bevinden (het grondoppervlak van de gehele wereld is dan dat eiland) en dat is vervolgens roepende in de woestijn (de wereld -zelf- is dan die woestijn). Het is daarbij dus hemeltergend te moeten constateren, dat 'wij' (= die zich het lot van een medemens -de vluchteling- aantrekken)' ineens 'oplossingen' aan moeten dragen die alleen maar het systeem van 'grenzen en naties, alsook deportaties tenslotte' in stand houden en verheerlijken als zijnde dat dat de 'oplossing' is.

Vervolgens kom je dan af, waar Europa dan wel verantwoordelijkheid in schijnt te nemen. Je noemt dan de gratis studiebeurs als voorbeeld en de enorme complexen die gebouwd worden om deze studenten van elders (= van buiten Europa neem ik aan, weeral dat Europees-nationalisme dat de kop opsteekt), met als 'doel' een betreffend land waar die bollebozen dan vandaan komen, uit de armoede te trekken. 'Kennis is macht' inderdaad. Maar als je dan een beetje realiteitszin zou hebben, dan zou je ook wel weten dat die opgedane kennis tenslotte alleen maar ten goede gaat komen van een elitaire bovenklasse aldaar; hetzelfde is hier ook namelijk aan de hand. Die tenslotte ook koste wat het koste de onnatuurlijke en opgedrongen grenzen in stand wil houden. 'Landje (pik)' wil spelen om degene die zich op dat grondstuk bevinden te kunnen onderdrukken, uitbuiten en uitsluiten.

Daarbij, de vluchteling gevlucht voor deze onderdrukking, uitbuiting en uitsluiting daar, is er niet mee echt geholpen. Want er wordt met dat voorbeeld alleen geïnvesteerd in bollebozen, die al een zekere kennis hebben, wat macht is en macht gaat geven. Waar ook de 'westerse wereld -het kapitaal zelf uiteindelijk-' van gaat profiteren. Van die 'gratis gegeven kennis, opgedaan op de oh zo geroemde universiteiten en hogescholen die een expertise weten bij te brengen die zijn weerga niet kent'. Duidelijk is dat hier in deze westerse wereld zelf ook te zien uiteraard. 'We' zijn hier dusdanig geciviliseerd (& 'geleerd', door de 'scholingsmogelijkheden' hier) dat 'we' (waarbij met deze 'we' hen bedoeld worden die het systeem zelf een 'warm hart' toewensen) o.a. heel geniepig en uiteraard op een meest geciviliseerde manier uiteraard een medemens van elders, gewoon, omdat deze van elders afkomstig is, bloot te stellen aan de meest geavanceerde moderne marteltechnieken die momenteel 'wettelijk toegestaan' zijn zelfs. De totstandkoming van deze 'wettelijke toegestane moderne marteling' is toch echt ook door die oh zo geroemde universiteiten en hogescholen van 'hier' gegaan hoor. Want de geschiedenis (alsook de 'gevolgen' van die geschiedenis, wat -dus- kennis is) wordt door de overwinnaar geschreven. Wie is de overwinnaar? Juist ja, momenteel is dat het neoliberalisme, waar ook jouw discours -indirect weliswaar- van doorspekt is.

De klap op de vuurpijl moet echter nog komen in je discours. Die heb je dan ook -uiteraard- aan het eind geplaatst. Dit door te stellen:

"Kom op Joke en probeer niet langer de wereld te veranderen met een utopische gedachte dat je de werled kan gaan veranderen met je geschreeuw en andere onzin die op korte en lange termijn ook maar iets kan gaan veranderen."

Waarmee je alleen maar aan tracht te geven, je bovenstaande zin door mij geciteerd aan een 'vrije vertaling' te onderwerpen, dat het juist niet beter is te vechten en te verliezen, maar dat je beter niet kunt vechten en je bij voorbaat al hebt verloren. Met andere woorden predik je daar alleen maar een reformistisch gedachtegoed mee, in plaats van (ook) een bijdrage te leveren aan een revolutionaire bewustwording. Je collaboreert domweg met dit tot op het bot corrupte fascistoïde systeem waartoe wij allen -wereldwijd zelfs- toe gedwongen zijn in te overleven.

Je allerlaatste zin maak dat maar al te duidelijk:

"De manier waarop je aandacht vraagt voor dit probleem maakt het er voor de vluchteling niet beter op."

Want daarmee zeg je alleen maar domweg, dat een mens geen recht heeft om te vluchten, als zijn / haar leven elders door externe factoren onmogelijk gemaakt wordt. Niemand vlucht echter zonder reden! Je ontkent ook botweg dat solidariteit een wapen mag zijn. Met "de manier waarop je aandacht vraagt voor dit probleem" zeg je dat. Al wat een Joke en anderen die zich middels het 'No Border Netwerk (internationaal zelfs)' doet, is een onvoorwaardelijke solidariteit in praktijk tonen met de medemens (de vluchteling) en voor de mensheid in haar geheel, wereldwijd. Le wel mensheid, geen 'burgers' die zichzelf hebben laten denigreren in hun mens zijn zelf. Een 'burger' behoort een of andere staat toe. Zo ook iemand die zich 'Europeaan' wenst te noemen laat zijn / haar eigen leven (mens zijn) bepalen door het grondstuk waarop het geboren is. Wat -haast- een ontkenning van het eigen mens zijn is.

Droom dus maar verder met je ogenschijnlijke realistische kijk. Die er alleen maar toe bijdraagt NOG verder van 'huis' te geraken. Het 'huis' dat is deze ene wereld waarop we ons allen (maar) bevinden, die een grenzeloze ecologisch duurzame wereld zonder uitbuiting, onderdrukking en uitsluiting behoort te zijn. Willen 'we' ons mens zijn waardig en legitiem zelf bepaald leven. Zelf bepalen hoe te leven, wonen en werken, liefhebben ook tenslotte. Beseffen daarin dat 'we' ons moeten verzetten tegen de dominantie van een individu of groep van individuen door een ander. Met daarin de voorkeur geven aan een consensus op basis van vrijwillige samenwerking, wederzijdse hulp en maximalisatie van individuele vrijheid. Een vrijheid, waarin solidariteit daarin de voorwaarde is.

P.s.

Bedenk ook eens, wat iets is wat Joke in dit bovenstaande artikel niet vermeld heeft, dat de ganse vluchtelingenproblematiek een gigantische 'vluchtelingenindustrie' is. Die o.a. een gigantische totaal zinloze en onnuttige werkgelegenheid opgeleverd heeft en nog oplevert. In gans Europa en elders ter wereld waar vluchtelingen deel uitmaken van en dus gebruikt worden voor een tot het bot corrupt systeem om daar een ander 'rijker' mee te maken. Velen zijn rijk geworden en verrijken zich nog steeds over de ruggen van de -onzichtbare, veelal- vluchtelingen. Ik noem alleen maar de bewaking van Europa's buitengrenzen, de benodigde logistiek daarvoor, de vluchtelingengevangenis bouwers, de verschillende AZC's en meer van dattem die (externe) bewakingsfirma's, toeleveringsbedrijven, plantsoenendienstmedewerkers, enz. enz. die allen naast de 'gewone' werknemers ook logistieke medewerkers, boekhouders, onderdirecteuren, directeuren en meer van dat gespuis hebben die er een nog vetter salaris aan overhouden, als dat de 'gewone' werknemer in deze 'vluchtelingenindustrie' al maandelijks op zijn / haar bankrekening vind. Een KLM bijvoorbeeld zal toch echt niet gratis ende voor niks mensen deporteren. Maar over de(ze) economie moeten we zwijgen natuurlijk. Het arbeidsethos blijkt geprevaleerd te worden, in plaats van wat voor een soort arbeid er verricht dient te worden die alleen 'dankzij' die vluchtelingen tot stand heeft kunnen komen. Collaborateurs zijn allen in die de 'vluchtelingenindustrie' werken dus!

De vluchteling in een der vluchtelingengevangenissen die Nederland heeft bijvoorbeeld worden ondertussen met magnetron maaltijden uitgehongerd. Zij gaan tenslotte toch maar een gewisse dood tegemoet, als ze gedeporteerd worden naar hun 'land van herkomst'. Zij die zich de macht toegeëigend hebben in Europa (& elders) ondertussen wast de handen in onschuld, alleen maar die 'vluchtelingenindustrie' voedend.

Nog steeds geen echt antwoord

Nog steeds geen echt antwoord dus !

De problemen rondom "het systeem" en het "kapitaal" zijn me al langer duidelijk.
Je blijft alle problemen ontkennen waarbij elke vorm van realisme nog steeds niet aanwezig is.
Nogmaals,ik prijs elke actie die nodig is om de positie van vluchtelingen/asielzoekers te verbeteren maar met dit soort gelul kan ik gewoon helemaal niets.

Word het niet tijd dat je je energie in projecten gaat steken die ergens toe gaan leidden ?
Waarom niet een steunfonds/stichting oid neerzetten waarin je geld van al je medestanders laat doneren om deze mensen daadwerkelijk steun te bieden.
Ieder weldenkend mens weet dat onder de huidige economisch misere een massale instroom van vluchtelingen leid tot een immens drama.

Nogmaals A: Alternatieven neerzetten die werken.
B: Communiceren naar burgers/overheid
C: Worden de alternatieven ondanks hun eventuele "positieve werking" weggezet, dan volgt strijd.

Dus niet andersom.
Ik begrijp wel dat Joke Kaviaar het fijn vind om aandacht te krijgen, en een leidende rol wil spelen inzake het vluchtelingen probleem maar dan moet je toch over andere kwaliteiten bezitten.

Wij gaan intussen verder om daadwerkelijk oplossingen te bieden.
U zijt gegroet.

Lang geleden DJ :) Als eerste

Lang geleden DJ :)

Als eerste eisen dat er een onafhankelijke onderzoeker/rapporteur op elk moment toegang krijgt tot de zgn opvangcentra om te checken of de regels op humane wijze nageleefd worden en tevens kijken of het personeel wel aan de eisen voldoen om een dergelijke taak te vervullen.

Tevens de mogelijkheid krijgen om vrijwilligers te laten meehelpen in de centra.
Tevens inzage krijgen in de rapporten (motivatie afwijzing etc).

'Dolgedraaide wielen'

Jaja, uiteindelijk draait het wieltje weeral eens dol. Want weeral is het 'wij' - 'zij' denken geboren, misschien beter gezegd 'hergeboren'. De geboorte van dit wangedrocht is een voldoen feit. Een morning afer pil noch abortus werden overwogen. Nee, het wangedrocht moest en zou geboren worden. De laatste regel uit het voorgaande is het geboortecertificaat:

Wij gaan intussen verder om daadwerkelijk oplossingen te bieden."

De 'wij' zijn dan natuurlijk de hulpverleningstroepen, die denken dat alleen hun hulpverlening zaligmakend is. De 'zij' zijn dan de, door een zo gezegde hulpverleenster ooit genoemd, 'demogekkies'. Die tegenwoordig volgens schrijver van bovenstaande reactie waarop ik nu reageer, zelfs onder de 'bezielende leiding' schijnt te (willen(?) staan van Joke Kaviaar:

"Ik begrijp wel dat Joke Kaviaar het fijn vind om aandacht te krijgen, en een leidende rol wil spelen inzake het vluchtelingen probleem maar dan moet je toch over andere kwaliteiten bezitten."

Waarbij opgemerkt dient te worden, dat daarmee eerst en vooral het 'Joke bashen' een volgend stadium is ingegaan. Het 'fijn vinden aandacht te krijgen' (wat Joke verweten wordt) is alleen maar bedoeld om Joke persoonlijk te raken, 'Joke bashen' dus. Erger nog, het aangehaalde 'niet beschikken over zekere kwaliteiten', is een 'politiek ideologische geïnspireerde uitspraak' waarbij een ander haar (in dit geval, Joke's namelijk) ideologie in het belachelijke getrokken wordt. Daarmee alleen maar het 'eigen gelijk' meer kracht bijzettend.

Bedenk echter ('waarde schrijver wo, 28/08/2013 - 12:37 — nn') dat het belerend en egocentrisch is om te denken dat jij weet welke tactiek iemand anders moet volgen bij het nastreven van haar of zijn ideaal. Als we ons van elkaar gaan distantiëren geven we de autoriteiten een middel om ons verzet te delegetimeren, om de beweging te verdelen en uiteindelijk te vernietigen. Waar kritiek en het debat een beweging doen groeien wordt deze juist verlamd door hen die zich opwerpen als “vertegenwoordiger” ervan. We moeten niet streven naar één gelijke tactiek, maar ontdekken hoe verschillende tactieken elkaar kunnen aanvullen.

Het wangedrocht gaat zelfs begeleid met een heruitgevonden ABC:

"Nogmaals

A: Alternatieven neerzetten die werken.
B: Communiceren naar burgers/overheid
C: Worden de alternatieven ondanks hun eventuele "positieve werking" weggezet, dan volgt strijd."

Een dusdanig heruitgevonden ABC, dat de recente geschiedenis omtrent het tergende wanbeleid omtrent de vluchtelingenproblematiek dat een meer en meer rigider karakter krijgt, radicaal en resoluut naast zich neerlegt zelfs. Dat daarbij ook nog eens een onverholen reformistische 'oplossing' aan tracht te dragen. Waarbij reformisme de tegenstelling van revolutie is. De wereld is al eens op zijn kop gezet, het wangedrocht draagt daar alleen maar een volgend steentje aan bij. Ik weerleg:

A:

'Werkbare alternatieven' kunnen domweg niet neergezet worden. Want alle eventuele (legale, dat wil zeggen 'openlijk aangekondigde' en -nu nog- door de 'wet' toegestane vormen van 'zelforganisatie', als daar zijn steunfondsen, stichtingen en dergelijke) 'werkbare alternatieven', inclusief het eerder genoemde voorbeeld...

"Waarom niet een steunfonds/stichting oid neerzetten waarin je geld van al je medestanders laat doneren om deze mensen daadwerkelijk steun te bieden."

...dragen alleen maar bij om de staat, het systeem zelf, meer 'munitie' te geven om uiteindelijk de genadeslag toe te kunnen dienen aan allen die zich opwerpen en de strijd aangaan tegen het wanbeleid dat gevoerd wordt omtrent vluchtelingen. Want een art. 140 (= lid zijnde van een 'criminele vereniging') bijvoorbeeld is een van de wapens die het systeem zelf gaat hanteren, mocht het zo uitkomen -in een eventuele nabije toekomst, want de eerste balonnetjes daaromtrent zijn al opgelaten = strafbaar stellen van hen die hulp verlenen aan illegaal verklaarde medemensen. Dat vooralsnog nog niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd, het laatste woord hieromtrent is echter nog niet gezegd-.

Bij het aandragen van 'werkbare alternatieven', wordt (voor het gemak, of is het 'onwetendheid'?) deze analyse (criminalisering van de vluchtelingenstrijd) niet gemaakt. Hetzij natuurlijk getracht wordt, door de distantiëring van het 'radicale, in potentie revolutionaire' verzet die (spreekwoordelijke) handen in onschuld gewassen worden. Waarmee dan getracht wordt een soortement verlengstuk te worden van een de vele reformistische groeperingen die 'actief' zijn omtrent de vluchtelingenproblematiek (Vluchtelingenwerk Nederland, Amnestie en meer van die brol; groeperingen dus die het deportatiebeleid zelf niet afvallen bijvoorbeeld).

B:

Het communiceren naar burgers spreekt al boekdelen als het begrip 'burgers' genoemd wordt. Want 'burgers' zijn -reeds eerder gesteld in een vorige reactie- gedegenereerde mensen. Het communiceren met de 'overheid' kan simpelweg gecounterd worden met te stellen dat in plaats van enkel een smeekschrift te presenteren aan hen die ons regeren, kunnen we beter bouwen aan een beweging die de kracht heeft haar eisen zelf te realiseren! Bij het bouwen aan die beweging die de kracht heeft haar eigen eisen te stellen, gaat het niet (meer) over 'burgers', maar over mensen. Eigen eisen stellen is o.a. 'geen grenzen geen naties STOP deportaties' & 'grenzen open en verblijfsrecht voor iedereen', alsook 'bewegingsvrijheid voor iedereen'. Daarbij gaat het dan om (mede)mensen. Niet om burgers, die toevallig op een juiste stukje grond op deze wereld geboren zijn en zich daarmee een 'juiste' nationaliteit aangemeten hebben gekregen. Dusdanig dat ze o.a. stemgerechtigd zijn ('stemvee' mogen spelen) en ze ook 'volledig' kunnen 'meegenieten' van de 'rechten en plichten' die door deze nationaliteitsbepaling tot stand gekomen zijn.

Je kan 'communiceren' met een overheid tot dat je een ons weegt, die 'overheid' ligt daar echt niet wakker van. Die heeft een eigen (al dan niet verborgen) agenda. Maar natuurlijk kan het zijn, dat je niet op de hoogte bent van de recente geschiedenis van de (een andere, gelieerde) 'protest beweging'; denkend bijvoorbeeld aan de miljoenen mensen die in gans Europa de straat opkwamen tegen die 572 kruisraketten destijds, daarmee te kennen gaven dat ze 'protesteerden'. Waarbij protest betekent te zeggen dat dit en dat je niet zint (& verzet er voor zorgt dat dit en dat wat je niet zint, niet meer gebeurt). Die kruisraketten zouden ondanks het 'communiceren met de overheid' ('protesteren' is een vorm van 'communiceren met een overheid') gewoon gekomen zijn, zij het dat de politieke situatie wereldwijd veranderde na het vallen van de muur en ze daardoor -ogenschijnlijk echter- niet geplaatst zijn op 'Europees grondgebied'.

Naïef en ondoordacht dus, die voorgestelde 'communicatie met de overheid (& 'haar' burgers)'. Reformistisch zelfs ook, want daarmee wordt alleen maar bijgedragen aan de dictatuur waarin we allen vertoeven momenteel, die echter gepresenteerd wordt als 'parlementaire democratie'. Reformistisch in de zin, dat er daarmee alleen maar wordt getracht de scherpe randjes van een wanbeleid af te slijpen. Waarbij het wanbeleid zelf onaangetast blijft. Dit blijkt heel duidelijk uit 'C' van het heruitgevonden ABC:

C:

Want te stellen 'dan volgt strijd' ontkent het gegeven dat er b.v. al

- tot illegaal gebombardeerde mensen bestaan in deze tot op het bot corrupte en verzuurde maatschappij waarin we allen gedwongen zijn in te overleven. Waar al de nodige strijd tegen gevoerd is.

- Het ontkent ook dat er al vluchtelingendetentiecentra's gebouwd zijn, waar ook al de nodige strijd tegen gevoerd is en waartegen nog steeds gestreden wordt. Want het gaat er niet om dat de omstandigheden in die detentiecentra verbeterd worden. Daarmee wordt dan alleen maar onderkent dat die centra's al bestaansrecht hebben. Gesteld daarbij ook, dat in plaats van (onschuldige) mensen gevangen te nemen, ze -in afwachting van deportatie- in een of ander AZC weg te stoppen, ook alleen maar een bijdrage leveren is aan het probleem, niet aan een oplossing. Waarover een Joke al eerder geschreven heeft bijvoorbeeld, hier: "De nieuwe ketenen van Fred Teeven" https://www.indymedia.nl/node/17074 . Maar natuurlijk kun je -uiteraard- ook dat artikel afdoen als zijnde 'niet de juiste kwaliteiten' te hebben zo een analyse weg te zetten. Past (dan) ook perfect in het 'Joke bashen'.

- Het ontkent ook dat er al strijd gevoerd is tegen een KLM bijvoorbeeld, die reeds lang al verlengstuk van het deportatiebeleid speelt.

- Het ontkent ook dat er reeds in de begindagen van de huidige vluchtelingenwetgeving, die meer en meer een morbider karakter krijgt, door een RARA al middels aanslagen aan de kaak is gesteld.

- Het ontkent zelfs de strijd van de vluchtelingen zelf, die zichzelf middels in eerste instantie door verschillende tentenkampen te hebben bemenst en tegenwoordig in (eigen) bezit genomen onroerend goed hun zichtbaarheid kracht bijzetten, de strijd confronterend aangegaan zijn.

De voorgestane "positieve werking" dan, ook genoemd in je heruitgevonden ABC, bij 'C' genoemd. Denk je nu werkelijk dat je een "positieve werking" kunt bewerkstelligen, door je te gaan begeven in de mazen die de wet momenteel nog biedt? Al wat je daarmee bereikt, is dat je de overheid zelf wijst op die mazen in de huidige wetgeving, die vervolgens dichtgetimmerd gaan worden. Met dank dan, zegt diezelfde overheid, dat je ons gewezen hebt dat er nog mazen bestonden.

Blijkbaar trouwens, zijn voor jou de...

"...problemen rondom "het systeem" en het "kapitaal"..."

...just niet duidelijk. Want je reformistische gedachtegangen en collaboratie met datzelfde systeem door die (weder)geboorte van het 'wij' - 'zij' denken te propageren duiden daarop. Daarmee draag je alleen maar bij, die criminalisering van de strijd tegen het vluchtelingenbeleid mogelijk te maken.

Ook te stellen dat...

"Je blijft alle problemen ontkennen waarbij elke vorm van realisme nog steeds niet aanwezig is."

...getuigd alleen maar van een tergende 'overheidsgetrouwe' (dus reformistische) gedachtegang die je tracht de lezer door de strot te pushen. Dat je gedachtegangen tenslotte zo krom zijn als het maar kan, zeg je in de regel daarop:

"Nogmaals,ik prijs elke actie die nodig is om de positie van vluchtelingen/asielzoekers te verbeteren maar met dit soort gelul kan ik gewoon helemaal niets."

Want juist met DIE regel geef je aan, dat je er geen LOR van snapt!

Het gaat er namelijk niet om 'de positie van vluchtelingen/asielzoekers te verbeteren'. Dat is wat al die reformistische groeperingen die Nederland rijk is (Vluchtelingenwerk Nederland, Amnestie enz) al doen. Hieromtrent gaat het niet om 'vluchtelingen/asielzoekers' maar om medemensen, die zich ook op deze aarde bevinden en het 'stigma' vluchteling/asielzoeker opgeplakt hebben gekregen. Realistisch te zijn is -maar dat is al eerder gesteld- het onmogelijke te eisen. Niet voor minder gaan, want dat is dan een vorm van zelf ontkenning. Dat is dan een ontkennen dat we mensen zijn, erkennen dat we 'maar' burgers zijn.

Waar het werkelijk om gaat, is niet die verbetering van positie van vluchtelingen/asielzoekers, maar om een mensonterend wanbeleid te ontmaskeren. Een wanbeleid, dat de vluchtelingen/asielzoekers alleen maar tot eerste en gemakkelijkste slachtoffer heeft verklaard, om de haatcampagne vorm te geven. Tegelijkertijd echter zijn ook de werkelozen, gehandicapten en alle andere 'weerlozen' aan de beurt, die een zelfde haat over zich heen gestort krijgen. Dit heet, heel simpel gezegd, de verzuring van de maatschappij (met als achterliggend doel, de kapitalistische bevolkingspolitiek in een andere fase te brengen). Niet alleen de bedrijven dienen de concurrentie met elkaar aan te gaan, tegenwoordig moet ook de mens zelf de concurrentie aangaan met zijn/haar medemens. Waarmee alleen maar de solidariteit een gevoelige klap wordt gegeven.

Uiteraard kan je met dat 'soort gelul' dan ook niets. Dat weet je later in met je geklooi in de marge heel krachtig te verwoorden inderdaad, met je 'Joke gebash'! Solidariteit is dan ook geen wapen voor je.

"Word het niet tijd dat je je energie in projecten gaat steken die ergens toe gaan leidden ?"

...durf je dan vervolgens te poneren. Wat dat dan impliceert is dan ook energie te gaan steken in 'jouw' reformistisch en verderfelijk gedachtegoed, jouw 'wij' - 'zij' denken te gaan ondersteunen, in woord en daad? Jouw bijdrage aan de criminalisering van al wat zich daadwerkelijk verzet tegen dit wanbeleid te gaan ondersteunen? Ik denk het niet he...

Tot slot:

"Ieder weldenkend mens weet dat onder de huidige economisch misere een massale instroom van vluchtelingen leid tot een immens drama."

Poneer je. Maar 'wie angst zaait, zal storm oogsten'. Vergelijk deze uitspraak door jou gedaan maar eens met dit:

http://www.youtube.com/watch?v=Yh6y4AtWGdo

...(hoef ik verder niet toe te lichten, lijkt me. Of toch wel misschien: 'als een fascist ademt, liegt ie!')...

re:

>>Wij gaan intussen verder om daadwerkelijk oplossingen te bieden."<<

>De 'wij' zijn dan natuurlijk de hulpverleningstroepen, die denken dat alleen hun hulpverlening zaligmakend is.<

Nee hoor, die 'wij' dat is een trol die graag suggereert dat ie in het meervoud en behalve aan het toetsenbord ook echt iets doet.

Hij/Zij/Wij heeft wel gelijk

Hij/Zij/Wij heeft wel gelijk :)

Julie/Zij/Hij willen eerst het systeem cq de democratie omverwerpen om vervolgens iets te gaan doen .
Wat heeft dat de laatste 50 jaar goed gewerkt :).
Teveel "Alleen op de wereld gelezen" daar.
Wie zijn hier nu de trollen.

De enigste manier om een systeem te veranderen is er keihard in gaan zitten en stap voor stap op te schuiven naar een samenleving die niet meer geleid word door een stel fantasten en machtswellustelingen die elke vorm van "normale" communicatie afwijzen wanneer het niet in het straatje past.
Applaus voor wat ?

Haal RARA nu niet aan met je

Haal RARA nu niet aan met je kansloze gebral want dan heb je het niet goed gevolgd.
Inzetten in de landen van herkomst is de enigste optie.
Regimes laten merken en voelen dat we solidair zijn.
De demos en actie verplaatsten naar hun ambassades etc.

Het illegaal stellen van vluchtelingen is een misdaad tegen de mensheid.
Ze blij maken met een dode mus ook.

Wat is er mis om "het systeem"te betreden om het van binnenuit te veranderen !
Kan je publiekelijk aantonen wat er mis is zonder dat de ME je verrot slaat.
De Hr.Wilders is er uiterst succesvol mee en zal op niet al te lange termijn laten horen en voelen wat hij werkelijk voor ogen heeft.
Een strategie die eigenwijs links nog vreemd is en dat is goed te merken.
Kraakverbod etc etc.
Slapers.

Comment was hidden

Kansloze rechts gebral.

nn=trol

nn=trol, uitgebreidere reactie komt nog.

nn=trol=nn-db=verwijdering?

nn=trol=nn-db=verwijdering? Zou fijn zijn!

NN-DB, reaguurder van het

NN-DB, reaguurder van het jaar!

http://i.imgur.com/eed9eVj.jpg

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech