[A'dam] Vluchtelingen van Wij Zien Hier vinden noodopvang in bezet pand

Hier kun je discussieren over [A'dam] Vluchtelingen van Wij Zien Hier vinden noodopvang in bezet pand.
Wij hebben dit gedaan omdat er geen oplossing voor deze mensen komt, niet van de gemeente, niet van de landelijke overheid.

Wij zien Weteringschans 109 niet als oplossing: deze actie moet vooral gezien worden als een broodnodig dak boven een moedige protestactie en niet als alternatief voor dit beleid.

Alhoewel zowel landelijke politici als lokale politiek het erover eens zijn dat deze groep een fundamenteel probleem in de omgang met vluchtelingen aankaart, zien wij de situatie van deze moedige groep alleen maar verslechteren.

Wij kunnen alleen maar een klein gedeelte van de leegstaande ruimte van Amsterdam aanbieden. Maar een dak is niet voldoende. Om hun actie voort te kunnen zetten is alle hulp welkom. Van eten tot financiele donaties, van advies tot simpelweg medemenselijkheid.

We hopen dat het nieuwe onderkomen gezien wordt als een uitnodiging aan iedereen die zich niet medeplichtig wil laten maken aan dit vreemdelingenbeleid.

Voor verdere inlichtingen verwijzen wij jullie graag naar:

www.wijzijnhier.org


Het komt er denk ik op neer

Het komt er denk ik op neer dat er geen vluchtelingen meer zijn maar alleen nog gewenste en ongewenste immigranten wbt. overheden waar onder de Nederlandse. Wat betreft de publike opinie volgens de meerderheid in veel zo niet alle Europese landen zijn alle immigranten ongewenst. Hoe kom ik daar bij dat de meerderheid van de bewoners inclusief mensen die al eerder naar Europa zijn verhuist in Europese landen tegen immigratie zijn ? Kijk naar het stem gedrag bij verkiezingen bijv. Maar heeft die meerderheid gelijk ? Ik kan me voorstellen dat mensen die in armoede leven in Europa of solidair zijn met de nieuwkomers of absoluut tegen en geen midden weg. De rest ziet ze als een bedreiging voor hun welvaart. Hoeveel soldariteit kan er worden opgebracht vraag ik me af het is niet grenzenloos die solidariteit.
Als het werkelijk nog meer dringen word voor eerste levens behoeften aan de onderkant van de maatschappij ook in Nederland dan zou dat letterlijk het einde kunnen betekenen voor immigranten uit Afrika Oost Azie enzovoorts. Zelfs Oost Europeanen hoe wel minder herkenbaar zullen dan met gevaarlijke discriminatie te maken krijgen. Ik wil geen woeste achtervolgingen in de straten. In o.a. Italie en Griekenland al lang realiteit. Ook in Afrika zijn in het verleden herhaald immigranten weggejaagd lang geleden bijvoorbeeld uit het Oeganda van Idi Amin Indiers met name.
Maar ook blanken uit Oost en Zuid Oost Afrika. Het probleem ligt ook in de landen van herkomst in het zuiden de regeringen daar de machtsgroepen . Een muur optrekken met bewakers rond Europa is een oplossing maar dat willen zakenlui niet want dat zou belemmerend voor de handel zijn. Een muur die helemaal niemand meer door laat dus ook geen toeristen. De armoede in landen van herkomst is onoplosbaar hoe wel er in een aantal gevallen rijke landbouw gronden zijn en veel andere natuurlijke rijkdommen die al lang in meerdere mate worden geexploiteerd door bepaalde groepen in Europa VS maar ook inmiddels China. Ook dat zie ik niet veranderen door een handvol activisten in het westen. De toekomst is onzeker er is een zekerheid dat de zee spiegel zal blijven stijgen met alle gevolgen. Ook drink water word in delen van de wereld schaars enzovoorts. Worden we hier op den duur zelf vluchtlingen ? Ik denk het niet alleen al door superieure
bewapening niet. Mijn idee is de landen van herkomst in Afrika niet nog meer geld geven voor grens bewaking maar de regeringen al daar onder druk zetten om verdere grootscheepse immigratie te voorkomen. Lukt het ze niet om dat probleem en andere problemen op te lossen bijv. door verschijnsel " failed state " dan moet er
worden ingegrepen. Daar zullen weinigen voor zijn want die zien de body bags al thuiskomen. Maar er is ook nog zo iets als andere sankties. Bovendien als je kijkt naar het vroegere " Ijzeren gordijn " en het " Bamboe gordijn "die waren zeer doeltreffend en ja aan bijv. de Oost Duirse grens zijn mensen die het in de DDR niet fijn vonden gedood.
Zie het maar onder ogen : wil jij je welvaart behouden ten koste van vele doden aan de buiten grenzen van Europa en in Afrika enzovoorts of zeg je geen grenzen laar iedereen maar komen ? De meerderheid in Europa kiest al voor het laten doden van ongewenste immigranten. De welvaart hier dat is wel duidelijk berust op on eerlijke verdeling vrijwel iedereen weet dat in Europa. Het is een harde keuze maar leuker zal het niet worden. Ik stel voor dat de noborder activisten maar naar Afrika verhuizen om daar hun " goede werken " voor te zetten. Er zal weinig animo voor zijn onder die luitjes.

Niemand er meer in ook geen

Niemand er meer in ook geen toeristen ? En " er uit "alleen regerings delegaties ? Heftig. De deur op slot.

Hoezo is die weteringsschans

Hoezo is die weteringsschans geen 'oplossing'.... ? Goed uitgekozen jongens... Bouw maar om tot opvangwoningen ofzo. 'het woningen voor kantoren'-beleid moet ergens beginnen... lol

Kraak de leegstand!

Ps: ddr schoot inderdaad mensen dood die probeerden te vluchten... Op veel grotere schaal echter laat de EU willens en wetens mensen verzuipen in de middellandse zee. In dat perspectief gezien zijn die ddr doden -peanuts- . Ik wil daarmee niets goedpraten, maar deze nuance vind ik toch wel even op zijn plek.

Vorwärts immer, rückwärts nimmer!

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech