Presentatie: brochure ‘Krachtbronnen van de anarchie’ van Peter Storm

Hier kun je discussieren over Presentatie: brochure ‘Krachtbronnen van de anarchie’ van Peter Storm.
Tijdens de presentatie zal Peter Storm een korte samenvatting geven van de inhoud van de brochure en uitleggen waarom hij deze brochure geschreven heeft. Na de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen en zal er ruimte zijn voor discussie. Voor de presentatie is er een veganistische maaltijd.

Krachtbronnen van de Anarchie
‘De wereld van onvrijheid en het systeem van uitbuiting, onderdrukking en vervreemding waarin wij leven zal niet vallen door de kleinschalige opbouw van vrije zones en evenmin door individuele desertie uit de maatschappij. Het systeem van overheersing met alles erop en eraan zal sterven door een opstandigheid die net zo wijdverbreid en alomvattend dient te zijn als dat systeem zelf. Aan anarchisten de taak om dit proces – dat hoe dan ook plaatsvindt, maar niet automatisch succesvol blijft – maximaal facilitair en inhoudelijk te ondersteunen.’ In Krachtbronnen van de anarchie betoogt Peter Storm dat vrijwel iedereen iets zou kunnen hebben aan anarchistische ideeën en praktijken, maar dat vrijwel niemand zich daarvan bewust of daar naar handelt. Deze schijnbare paradox valt eenvoudig op te lossen door de verschillende krachtbronnen van het anarchisme – het anarchistische gedachtegoed, de praktijk van de anarchistische beweging in Nederland en de rest van de wereld, en het potentieel van de revolte – bij elkaar te brengen. Anarchie is eigenlijk heel simpel.’

Eten: 19:00
Start presentatie: 20:30
Adres: Willem van Outhoornstraat 17, Den Haag

http://acdenhaag.wordpress.com


De zwakte en krachtbronnen

https://www.indymedia.nl/node/19093

Beste Peter en alle belangstellenden voor jouw pamflet ‘Krachtbronnen van de anarchie’. Hierboven heb ik alvast de link geplaatst naar mijn eerdere spontane reacties online en opnieuw wek je mijn nieuwsgierigheid. Als je daadwerkelijk zo denkt zoals je alles opschrijft dan ben je een ethische idealist. Niks mis mee: 'Binnen de werkelijkheid en buiten de perken', zeggen ze wel. Voor mij is er geen revolutionaire werkelijkheid als het slechts een ideaal is.

Het zal de reformistische anarchistische beweging in nederland kunnen typeren maar dan vergeten we het verleden waarin bijvoorbeeld o.a. de zelforganisaties van de internationale brigades tegen het Franco regime hebben gevochten. Ik kan je helaas niets vertellen over de practische ervaringen die ze daar hebben opgedaan. Toch blijven er historische vragen en opvattingen waarover gepraat en gediscusieerd kan worden. De veronderstelde grote sprong voorwaarts in 'Krachtstromen voor de anarchie' om opnieuw durven te beleven dat iedereen slechts in volle vrijheid en op basis van wederkerigheid zou kunnen leven is idealistisch. Hoe ga je samenwerken zodra je objectief niets kunt vastleggen welke keuzes in de theorie en praktijk belangrijk zijn? Ik kan me helemaal inleven dat mensen geen middelen zijn voor opgedrongen ideeen maar in de praktijk ervaar ik niets anders dan dat. Vaak verdwijnt er een horizon in het idealisme zodra er directie actie plaatvindt. Doe je best en dan verdwijnt het al gauw de horizon weer voor de zon. Je schrijft nergens nadrukkelijk over de dynamiek tussen gezamenlijk coordineren en individueel spontaan leven en viceversa.

Als ethische anarchist is er innerlijk nog steeds de 'clash' waarvoor ik je probeer te waarschuwen. Ik heb deels de theorie van biopolitiek kunnen en durven ontdekken en het is voor mij de praktijk en theorie hoe dagelijks machtspolitiek in mijn leven en anderen uitwerkt. Naast de praktijk hebben we de toegankelijkheid van kenners, dus een historisch wetenschappelijke benadering nodig, en iedereen die werkt in de praktijk zodat we dagelijks leren ondervinden welke dynamische keuzes we maken.

Ik heb alle begrip dat mensen geen middelen zijn voor opgedrongen ideeen maar in de praktijk ervaren we niets anders tenzij we de materiele omstandigheden ook aanpakken en blijven veranderen. Het idealisme is de eerste aanpak dat de horizon nog veel breder wordt als je het blijft onderzoeken. 'Anarchie' is voor jullie het idealisme. Voor mij zijn en blijven er kritische noties over de wisselende en verschillende omstandigheden waarin de
lezers hun realiteit kunnen ervaren.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech