Cyberactie: WOB scheurtjesonderzoek Borssele: Verhoog druk op minister

Nieuws, gepost door: Stichting Laka op 06/12/2013 12:02:51

Wanneer: 06/12/2013 - 15:58

Ondanks een dwangsom heeft het Ministerie van Economische Zaken niet gereageerd op het verzoek van GroenLinks Zeeland om het plan van aanpak voor het scheurtjesonderzoek van kerncentrale Borssele openbaar te maken. Laka roept nu op om de druk op het ministerie op te voeren door ook een WOB-verzoek in te dienen. Als het ministerie alle WOB verzoeken weer naast zich neerlegt wordt dat deze keer een echt dure grap. En als Laka-cyberactivist houdt u hier zelf wellicht €1260 aan over.

Eindelijk geld verdienen met kernenergie?

Naar aanleiding van uitspraken van Minister Kamp van EZ, dat EPZ de minister uitvoerig heeft geïnformeerd over het plan van aanpak voor het onderzoek naar scheurtjes in de kernreactor van kerncentrale Borssele, heeft Leen Harpe, fractievoorzitter van de provinciale fractie van GroenLinks Zeeland, op 17 september een WOB verzoek ingediend om dit plan van aanpak openbaar te maken.
Omdat dit milieu-informatie betreft moest het ministerie volgens de WOB binnen twee weken op Harpes' verzoek beslissen.

Harpe kreeg niet, zoals is voorgeschreven in de wet, een bericht van ontvangst en ook na een herinnering ontving hij geen antwoord van het ministerie. Na een maand stilzwijgen heeft Harpe daarom een dwangsom geëist om een beslissing op zijn WOB verzoek af te dwingen. Op 25 oktober kreeg hij uiteindelijk een eerste levensteken van het ministerie. "Met excuses voor de opgelopen vertraging (...) binnen afzienbare tijd streven wij ernaar te besluiten (...)" En weer werd het stil, terwijl toch echt binnen twee weken een beslissing had moeten worden genomen.

Voor maximaal 42 dagen na elke dag dat de WOB beslistermijn is overschreden kan bij een bestuursorgaan een dwangsom worden geëist. GroenLinks Zeeland had dan ook op 24 november de maximum dwangsom van € 1260,- binnen. Nog steeds is echter het plan van aanpak van EPZ voor het onderzoek naar de scheurtjes niet openbaar.

Stichting Laka vindt het niet OK dat het Ministerie van EZ relatief straffeloos het verzoek om openbaarmaking van het scheurtjesonderzoek naast zich neer kan leggen. We kunnen alleen maar vermoeden wat hier de precieze redenen voor zijn, maar kennelijk is € 1260,- onvoldoende om het ministerie te dwingen zich aan de wet te houden.

Daarom roepen we iedereen nu op, om in navolging van Leen Harpe, zelf ook een verzoek om openbaarmaking van het scheurtjesonderzoek in te dienen. Iedereen heeft namelijk op grond van de WOB het recht om zo'n verzoek in te dienen. Het ministerie moet hier binnen twee weken op reageren.

Als het ministerie dan weer verzuimd om het plan van aanpak voor het onderzoek naar de scheurtjes in kerncentrale Borssele openbaar te maken, kan iedereen die een WOB verzoek indient, ook de dwangsom voor niet-beslissen eisen.

Als genoeg mensen een WOB verzoek indienen zal het ministerie vast wel eieren voor haar geld kiezen en het plan van aanpak openbaar maken. Anders zijn ze na twee weken + 42 dagen wellicht vele tonnen kwijt aan de dwangsom.

Meer informatie en een WOB-verzoek indienen via: http://www.laka.org/nieuws/wob-scheurtjesonderzoek-borssele/

Tags: kernenergie


Wie: 
nn

misschien handig om een standaard wob verzoek neer te zetten, maakt de drempel wat lager.Wie: 
nn

Geachte mevrouw,meneer,

Met een beroep op de Wet Openbaar Bestuur verzoek ik u om de volgende stukken aan mij te geven ... ..

Uiteraard gaat dit om geanonimiseerde stukken.

Met vriendelijke groet,

...
..
..Wie: 
nn

Van http://www.laka.org/nieuws/wob-scheurtjesonderzoek-borssele/#verzoek (je kan het daar online invullen!)

Ministerie van Economische Zaken
t.a.v. minister H.G.J. Kamp
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Onderwerp: Plan van aanpak controle reactorvat Borssele

Geachte heer Kamp,

In uw brief d.d. 26 juni 2013 kenmerk DGETM-PDNIV / 13108065, gericht aan Provinciale Staten van Zeeland deelt u o.a. het volgende mede. "Tijdens dit bezoek heb ik mij uitvoerig laten informeren over het plan van aanpak van de toen nog uit te voeren metingen aan het reactorvat." Naar aanleiding van uw brief heeft L. Harpe, lid PS GroenLinks Zeeland, het plan van aanpak opgevraagd bij EPZ. Hij ging er immers van uit dat er geen enkel beletsel kon zijn, temeer daar u het plan met uw brief ruimschoots onder de aandacht heeft gebracht.

EPZ antwoordde Harpe echter dat het plan (nog) niet verstrekt kan worden gelet op een lopende procedure tegen Kerncentrale Borssele / de KFD. Deze laatste dienst zou desgevraagd geweigerd hebben het rapport openbaar te maken. Harpe verwonderde zich hier over omdat u zonder enige terughoudendheid meedeelt dat u op basis van dit rapport geheel gerust gesteld bent over de scheurtjesproblematiek. Waarom zou de KFD en/of de minister die geruststelling niet willen delen?

Bij verzoek ik u dan ook om mij het plan van aanpak alsnog per omgaande te verstrekken. U mag deze brief beschouwen als een WOB-verzoek. Ik verzoek u op dit verzoek positief te beslissen zonder gebruik te maken van de mogelijkheid tot verdaging.

Graag uw gemotiveerd besluit.

Met vriendelijke groet,
In afwachting van uw reactie,


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech