Kameraad K. weer vrij maar wel schuldig bevonden.

Nieuws, gepost door: Autonomen Den Haag op 30/12/2013 12:04:03

Wanneer: 30/12/2013 - 17:18

Vandaag diende de supersnelrechtzaak tegen kameraad K. die beschuldigd werd van geweldpleging tegen een agent tijdens de demonstratie tegen politiegeweld en racisme. Vandaag kwam K. weer vrij maar werd wel schuldig bevonden terwijl er totaal geen bewijs was.


De rechter ging totaal niet in op de sterke verdediging van de advocaat van K. In de verklaringen van de agenten werd er gesproken over een zwart/rode vlag terwijl er verder op in het het dossier een foto van een zwarte vlag stond. K. had geen zwart/rode vlag. Maar volgens de Officier van Justitie maakte de kleur van de vlag niet zo veel uit terwijl zij het wel zelf aanhaalde in de zaak en het wel in het dossier werd besproken. Ook vond de advocaat de in verzekeringstelling onrechtmatig, maar ook daar ging de rechter niet in mee.

De advocaat kreeg pas enkele uren voor de zitting het dossier, omdat justitie weigerde dit eerder te overhandigen. Het was ook duidelijk te merken dat het dossier snel bij elkaar was geraapt. De advocaat verzocht om het horen van de dienstdoende agenten en de organisatoren van de demonstratie, om zo echt waarheidsbevinding te kunnen doen maar ook dat vond de rechter niet nodig.

De uitspraak luidde 80 uur taakstraf of 40 dagen vervangende hechtenis, en 150 euro schadevergoeding omdat de agent hoofdpijn zou hebben. Dit terwijl hij na de 'klap' er weer flink op los sloeg.

Dat K. terwijl hij geboeid was in de politiebus nog in elkaar is geslagen door de politie, de politie de demonstratie provoceerde en begon met het gebruiken van geweld, en dt de de demonstranten verhinderden om de aangemelde route te lopen deed verder ook niet ter zake. K. is weer terug bij zijn vrienden en maakt het goed. Hij gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.

Zo lang de politie mensen zo maar kan doodschieten, demonstraties uit elkaar kan slaan en racistisch geweld kan gebruiken blijven wij ons verzetten!

No justice, no peace!

http://autonomendenhaag.wordpress.comWie: 
Autonomen Den Haag

Artikel van Omroep West:

80 uur werkstraf voor slaan agent tijdens demonstratie Rishi
http://www.omroepwest.nl/nieuws/30-12-2013/80-uur-werkstraf-voor-slaan-a...Wie: 
nn

Politie, rechtbank, OM: drie handen op één criminele buik

Politie, Openbaar Ministerie en de Haagse rechtbank: het zijn drie handen op één criminele buik De snelrechtszaak tegen een demonstrant die ervan is beschuldigd een agent een klap te hebben gegeven, laat dat zien. De demonstrant is schuldig verklaard en tot taakstraf en schadevergoeding veroordeeld. Van serieus bewijs was geen sprake. Van serieuze mishandeling van de demonstrant door politie echter wel.

In het bericht van Omroep West lezen we iets over de lachwekkende ‘bewijsvoering’ vanuit het OM. De advocaat van demonstrant Kasper legt uit. “ ‘Mijn cliënt droeg een zwarte vlag’ zegt hij. “Maar er is met een roodzwarte vlag geslagen’ ”.(1) Als het OM nou zou kunnen laten zien dat er wél met een zwarte vlag is geslagen, dan had het OM in haar termen een zaak. Maar het OM doet iets anders. “In de hectiek kan de waarneming wat anders zijn, dus of het nu een zwarte of roodzwarte vlag was, dat vind ik niet zo belangrijk.” Dat het van dit ‘niet zo belangrijke’ afhangt of Kasper die klap nu wel of niet heeft uitgedeeld, en dat de vraag ‘schuldig’ of ‘onschuldig’ in de huridische r termen waar een OM mee werkt, ervan afhangt, vindt het OM dus “niet zo belangrijk”. Stel dat er een moord is gepleegd , er wordt een verdachte aangehouden, de verdachte heeft een revolver, maar de moord is gepleegd met een pistool. Zegt het OM dan ook dat in de hectiek wat verwarring kan zijn ontstaan, en dat dit niet zo belangrijk is? Is dat misschien de reden voor de reeks van ‘gerechtelijke dwalingen’, de Puttense moordzaak en wat al niet?

Het heeft er veel van weg dat het OM zegt: er is een klap uitgedeeld. Iemand moet daarvoor straf krijgen. Het kan ons niets schelen wie er heeft geslagen, we schuiven een arrestant de schuld gewoon in de schoenen. En de rechter gaat hier doodleuk in mee. Verachtelijk stel is het. Ik las dat Kasper en de mensen die solidariteit kwamen betuigen op de tribune, zaten te lachen. Terecht, het ís belachelijk, hoongelach is hoogst verdiend. Ik las dat Kasper na afloop zijn vuist balde. Goed om te zien. Opgewekte strijdlust ten overstaan van de zogeheten rechtbank die eerder bank van rechteloosheid mag heten, is alleszins op zijn plaats. Dat niemand denkt dat dit soort zieke repressie het verzet gaat breken. Eerder het tegendeel. Grote hulde voor kameraad K.

De uitspraak was dus schuldig, de straf een werkstraf, plus een schadevergoeding van 150 euro “omdat de agent hoofdpijn zou hebben”. Hahahaha. “Dit terwijl hij na de ‘klap’ er weer flink op los sloeg”, als dus het verslag van de rechtbankzitting op de website van de Autonomen Den Haag. Dat laatste brengt ons op de echte wandaad van zaterdagmiddag: grof politiegeweld. Dat geweld heeft ook Kasper aan den lijve ondervonden, maar daaraan ging de rechtbank voorbij. “Dat K. terwijl hij geboeid was in de politiebus nog in elkaar is geslagen door de politie (…), deed verder ook niet ter zake”.

In elkaar geslagen door agenten terwijl hij geboeid was: dat is een tweede geval van mishandeling van een arrestant door de politie. Het eerste geval is de klap op de kop van een arrestant terwijl die al aangehouden op de grond lag, het politiegeweld waarvan Joop.nl gisteren melding maakte en beeldmateriaal bracht. Of beide gevallen van mishandelingen dezelfde arrestant betroffen, is mij niet helemaal duidelijk. Maar er is dus op een arrestant ingeslagen terwijl die op de grond lag, én er is op een arrestant ingeslagen terwijl die in het politiebusje zat. Inslaan op mensen die zich niet meer kunnen verweren is laf, gemeen en ook volgens de geldige regels waar de politie zich aan heeft te houden, een zwaar strafbaar feit, een misdrijf, tweemaal gepleegd op één zaterdagmiddag.

Voor dit misdrijf sluiten OM en rechtbank hun ogen. Dat maakt ze bij voorbaat medeplichtig aan soortgelijk wangedrag van agenten in de toekomst, die immers merken dat ze van justitie geen strobreed in de weg gelegd kregen. Net zoals de politieagent die Rishi doodschoot ook geen strobreed in de weg heeft gekregen van de rechterlijke macht. Waar je ook tegenover politie staat, om welke reden dan ook je met agenten in contact komt, ben je je gezondheid en je leven niet zeker. Justitie dekt deze smerigheid, systematisch en in alle openheid. Het zijn drie handen op één criminele buik. Hoe lang nog voordat die handen eindelijk worden afgehakt, en in die buik een gapend gat wordt geslagen, zodat de troep eruit kan en er einde wordt gemaakt aan georganiseerde staatsmisdaad?

Peter Storm

(1) noot, aangebracht 30 december 19.00 uur nadat iemand me op een fout geweest: eerst stond er tweemaal roodzwarte vlag. In mijn woede te haastig getikt. Gecorrigeerd, en dank aan de scherpe meelezer!

http://www.ravotr.nl/2013/12/30/politie-rechtbank-om-drie-handen-op-een-...Wie: 
jk

Politie: slachtoffers, helden, echte boeven:

http://www.jokekaviaar.nl/Politie-slachtoffers-helden-echte-boeven.htmlWie: 
nn

Krijgen de familie Chandrikasing en al die andere politieslachtoffers dan ook schadevergoeding voor hun hoofdpijn?


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech