PVV, WILDERS EN HET GIF VAN RACISME

Opinie, gepost door: AFA Fryslân op 28/02/2014 02:11:23

Op woensdag 19 Maart a.s. zijn er weer Gemeenteraadsverkiezingen. En de PVV doen daarbij alleen mee in de gemeentes Den Haag en Almere.
Antifascisten voeren actie tegen de PVV van Geert Wilders, omdat deze partij een discriminerend en racistisch beleid voor staat.

Schrijfster Astrid Essed omschrijft de PVV zeer treffend in een goed onderbouwd opinie artikel:
" Roep iets uit tot verschrikkelijke interne en externe vijand'' Naomi Wolf; Ten steps to close down an open society !

http://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf/ten-steps-to-close-down-a_b_466...


INLEIDING

In haar boek ''The End of America, Letter of Warning to a Young Patriot'' [1] beschrijft de Amerikaanse schrijfster en activiste Naomi Wolf ''Ten steps to close an open society'', de tien mechanismen, die leiden tot de totstandkoming van een politiestaat.
Naast het opschorten van de vrijheden in de democratische rechtsstaat is dat het zondebokmodel, dat de aandacht moet afleiden van de maatschappelijke en economische problemen, en de ware bedoelingen van de autoritaire politici, die hetzij via een coup, hetzij via zogenaamde
democratische verkiezingen, aan de macht komen.
Door de geschiedenis van de mensheid heen is dat zondebokmechanisme, dat solidariteit breekt en ontelbare onschuldige slachtoffers geeist heeft, op een onheilspellende wijze actief geweest. Een van de beruchtste voorbeelden is het antisemitisme in Nazi Duitsland, dat tot een van de ergste
misdaden tegen de menselijkheid heeft geleid, de industriële moord op miljoenen mensen ,Joden, maar ook zigeuners, homosexuelen,
geestelijk gehandicapten, ''asocialen'' [volgens de nazi ideologie], Jehova's Getuigen [die weigerden in Duitse militaire dienst te gaan], politieke tegenstanders en vele anderen.
Joden en zigeuners waren ''Untermenschen'' en vooral Joden werden als een ''bedreiging'' van de ''Duitse cultuur'' gezien en kregen zowat van alles de schuld. Van kapitalistische roofzucht, bolsjewisme, de economische malaise in Duitsland en noem maar op. Het leidde tot Auschwitz.
Na de Tweede wereldoorlog ontstond er een stemming van ''Never again'', die tot uitdrukking kwam in de totstandkoming van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarvan de eerste zin van preambule luidt ''Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid van de gelijke en onvervreemdbare rechten van de mensengemeenschap de grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld'' [2]
Maar het zondebokmodel, racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat, en antisemitisme, dat ook in een niet-politiestaat welig kan tieren, verdween natuurlijk niet vanzelf.
Vooral steekt het de kop op in onzekere tijden zoals een economische crisis of oorlogsdreiging.
In Nederland was dat in de 70 en 80 er jaren [tijdens de economische crisis] in de vorm van fascistische clubs als de Nederlandse Volksunie (Glimmerveen) en de Centrumpartij van Janmaat.
Na de 11 september aanslagen van 2001 kreeg xenofobie een nieuwe, gevaarlijke vorm in de anti-Islam hetze, die gelijke tred hield met racisme tegen alle ''niet-westerse'' allochtonen en vluchtelingen. De xenofobe anti-Islam politicus P. Fortuyn [3] deed de aftrap en vanaf 2006 werd G Wilders [4], na zijn afscheiding van de VVD, de belangrijkste aanjager van xenofobie, haatzaaierij en racisme.

PVV/STANDPUNTEN

De PVV/Wilders is racistisch en discriminerend, vanwege haar discriminerende en beledigende hetze tegen de Islam, stigmatisering van moslims in het bijzonder en racistische criminalisering van ''niet westerse'' allochtonen en vluchtelingen, waarbij Wilders zover gaat, allochtonen met dieren te vergelijken. Zo maakte hij de opmerking over Surinaamse verdachten van een steekpartij in Almere als ''drie beesten van Surinaamse afkomst'' [5]
Ook lamenteert hij er regelmatig over, dat een steeds groter deel van de bevolkingssamenstelling in de grote steden bestaat uit ''niet-westerse allochtonen'' (demografisch racisme) Het rechts-extremisme schuilt zich in zijn racisme en haatzaaierij, maar ook in zijn voorliefde voor repressieve maatregelen. Wilders toonde zich voorstander van administratieve detentie voor terreurverdachten [6], de PVV was er als de kippen erbij, het kraakverbod te steunen en is voorstander van preventieve fouillering door het hele land.
Haar voorstel voor tuigdorpen voor veelplegers is ook een gevaarlijk teken aan de wand. [7]

POLITIEKE ACCEPTATIE

En deze ostentatieve PVV haatzaaierij zou nog binnen de perken kunnen blijven, als de reguliere politiek een duidelijk NEE tegen de PVV had uitgesproken, een cordon sanitaire gelegd had en en onverbloemd de PVV had neergezet voor wat zij is: Een racistische partij [8]
Helaas gebeurt dat niet ! Uit angst voor stemverlies en andere opportunistische redenen draait men om de hete brij heen en wordt
de PVV en voorman Wilders hooguit afgerekend om de ''toon in het debat''
We zien Wilders terugkomen als volwaardig gesprekspartner bij lijsttrekkersdebatten [9] en de reguliere politiek neemt tot overmaat van ramp ook bepaalde van racistische en xenofobe PVV standpunten over. En laten we niet vergeten, dat de PVV als gedoogpartij reeds het kabinetsbeleid heeft bepaald, waardoor racisme steeds alledaagser wordt [10]
De vrijspraak in het Wilders proces heeft groot zelfvertrouwen gegeven aan de PVV
en genoten en mede daardoor is racisme maatschappelijk gezien steeds Salonfähiger geworden.

WILDERS EN DE VOLKSGUNST/WILDERS MAAKT NIEUWE POLITIEKE VRIENDEN

Een groot gevaar dus, die politiek-maatschappelijke acceptatie van racisme, maar niet het enige.
Een ander punt van zorg is de PVV omhelzing van gevoelens van onvrede onder de bevolking, zoals de toenemende EU regelzucht [11] en de wurgende bezuinigingen. Dit om aanhang te vergaren onder mensen, die niet in eerste instantie meegaan met de xenofobe en anti-islamstandpunten. De PVV presenteert zich als Eurosceptische partij en wendt voor, Sint Joris te zijn, die EU de draak wel even zal bestrijden, op chauvinistische gronden als ''eigen identiteit'' [12]
Ook breekt zij een [onoprechte] lans in de strijd tegen de door het kabinetsbeleid opgelegde bezuinigingen. Op 21 september 2013 kreeg deze anti-bezuinigingsmissie gestalte in de demonstratie ''Genoeg is Genoeg'' [13] waarbij natuurlijk ook direct en indirect een podium was voor de werkelijke PVV agenda: Racisme en Xenofobie

En de aantrekkingskracht was onmiskenbaar.
Extreem-rechts, dat zijn kans rook, hun activiteiten en standpunten te koppelen aan een parlementaire politieke partij, was duidelijk herkenbaar op deze demonstratie aanwezig, compleet met fascistische symbolen als de NSB Prinsenvlaggen [14]

Griezelig, dat verbond tussen de PVV en extreem-rechtse organisaties, dat nieuw leven werd ingeblazen door een uiterst gevaarlijke politieke move, Wilders openlijke samenwerking met Marine Le Pen van het antisemitische en xenofobe Front National [15] hetgeen bezegeld werd door haar bezoek aan de Tweede Kamer.Dit staat niet op zichzelf:
Wilders heeft ook toenadering gezocht met andere Europese extreem-rechtse partijen zoals Vlaams Belang en Lega Nord.
Zijn gezelschap wordt steeds fraaier. De maskers worden steeds openlijker afgelegd.

EPILOOG

De teerling is geworpen.
De posities ingenomen.
De xenofobe PVV, met haar duistere bondgenoten van extreem-rechts, in Nederland en Europa
heeft definitief haar maskers laten vallen en zich getoond als de levensgevaarlijke partij, die zij is.
Zij heeft wind mee door factoren als de crisis, de sinds 11 september aanslagen georchestreerde anti-Islamhetze
en de opmars van extreem-rechts door Europa.

Aan antiracisten de taak, om door demonstraties en andere acties onverbloemd en oncompromisloos een krachtig tegengeluid te blijven laten horen en de vijanden van de menselijkheid te ontmaskeren.

Om de voorkomen, dat de 10 stappen, die leiden naar een politiestaat, werkelijkheid worden.

Voor het behoud van de menselijke waardigheid zelf.

Want racisme kent geen winnaars.
Slechts verliezers !!!

DOOR, ASTRID ESSED

Voor meer informatie, Zie ook:

WIKIPEDIA, NAOMI WOLF
"THE END OF AMERICA"
http://en.wikipedia.org/wiki/Naomi_Wolf#The_End_of_America

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

GEBLADERTE, GEEN TRANEN OM DOOD FORTUYN
ERIC KREBBERS
ZOMER 2002
http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10839f52.htm

WIKIPEDIA; GEERT WILDERS
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Wilders

UITSPRAKEN WILDERS OVER SURINAMERS 29 JULI 2007
http://www.waterkant.net/suriname/2007/07/29/aanklacht-na-uitspraken-wil...

PVV, GUANTANAMO BAY
30 OCTOBER 2007
http://www.pvv.nl/index.php/in-de-media/opinie/328-guantanamo-bay-column...

WILDERS WIL VEELPLEGERS VERBANNEN NAAR ''TUIGDORPEN''
10 FEBRUARI 2011
http://www.nu.nl/politiek/2443384/wilders-wil-veelplegers-verbannen-tuig...

NRC
DURF WILDERS EEN RACIST TE NOEMEN
RENE DANEN
11 JUNI 2009
http://vorige.nrc.nl/opinie/article2267841.ece

PVV ALS POLITIEKE GESPREKSPARTNER/ONDRAAGLIJKE VANZELFSPREKENDHEID VAN RACISME
ASTRID ESSED
http://www.ekudos.nl/artikel/363396/verkiezingen_2012 PVV_als_politieke_gesprekspartnerondraaglijke_vanzelfsprekendheid_van_racisme

NIEUWSUUR: PVV WIL DE GULDEN TERUG
5 MAART 2012
http://nieuwsuur.nl/onderwerp/348217-pvv-wil-de-gulden-terug.html

NOS: EENDERDE VAN DE NEDERLANDERS WIL GULDEN TERUG
13 NOVEMBER 2011
http://nos.nl/op3/artikel/312617-eenderde-van-de-Nederlanders-wil-gulden...

NRC
PVV ONDERZOEK: VERLATEN EU BRENGT WELVAART
6 FEBRUARI 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/02/06/pvv-onderzoek-verlaten-eu-brengt-wel...

STANDPUNTEN PVV/EUROPA
http://www.pvv-europa.nl/index.php/visie/standpunten.html

POSTONLINE
PVV DEMONSTRATIE TEGEN BEZUINIGINGEN
http://politiek.thepostonline.nl/2013/09/21/beeld-PVV-demonstratie-tegen...

KAFKA
WILDERS MAAKT NIEUWE VRIENDEN
22 SEPTEMBER 2013
http://kafka.antenna.nl/?p=4817

WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR TWEEDE KAMER/WINDEN DES ONHEILS WAAIEN OM DE EUROPESE ROTSEN
BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTEN
ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/wilders-haalt-marine-le-pen-naar-tweede-kamerw...

Politieke analyse: Anti-Islamhetze helpt stuurloze VVD niet in strijd om de kiezer.
VVD / Wilders is een last voor alle partijen
Marcel ten Hooven
http://www.maroc.nl/forums/nieuws-de-dag/122629-politieke-analyse-anti-i...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech