Maandag Kraak KG tegen staat (Amsterdam)

Nieuws, gepost door: Generaal Vetterstraat op 05/04/2014 04:01:37

Wanneer: 05/04/2014 - 14:10

Aanstaande Maandag is er een kort geding aangespannen tegen spoedontruimingen.

In Amsterdam zijn afgelopen week drie panden gekraakt in de Generaal Vetterstraat, met positieve reacties van de vriendelijke buren tot gevolg.

Gezien het OM de laatste tijd de spoedontruimingen weer uit de kast heeft getrokken en daarmee onrechtmatig vers gekraakte panden ontruimd hebben wij in samenspraak met onze advocaten besloten de staat te dagvaarden in een poging hier een juridisch stokje voor te steken en meer inzichten te krijgen in de werkwijze, argumentatie en afwegingen van het OM en de driehoek.

Geinteresseerden zijn van harte welkom om de zitting bij te wonen, deze zal aanstaande maandag 7 april om 11.00h dienen te pernassusweg.

Later zal er een verslag volgen over deze rechtszaak, nadat we dit met onze advocaten hebben besproken. We zullen pogen een zo duidelijk mogelijk verhaal van te brijen gezien dit ook van invloed of betekenis kan zijn voor andere panden, maar heb even geduld aub.
We gaan op Indy echter geen discussie voeren over het waarom van de zaak en zullen ons enkel op de inhoud richten, voor het waarom kunnen de ksu's je naar ons doorverwijzen voor een gesprek in real life.

Tags: kraken amsterdam spoedontruiming


Wie: 
Fat Generals

Translation:

Last week there have been three squatting actions in the Generaal Vetterstraat in Amsterdam.

Because the Justice Department is evicting a lot of newsquats with the so called speed-evictions, our lawyers came up with a strategie to try and prefent this and to gain more knowledge about the desicion making proces of the Justice Department, police and the city.

If you're interested you're welcome to be present during the courtcase, monday the 7th of april, 11.00h, courthouse at pernassusweg Amsterdam.

We will publish a report afterwards, after we discussed it with our lawyers, so please be patient.
We will not engage in a discussion about why on indymedia, we will only focus on the contents of the case. If you want to know more about why, the assistance hours can get you into contact with us for a face to face.Wie: 
nn

Stage 1 !

Foto: 


Wie: 
nn

Officier van justitie en politiecommissaris spelen bedenkelijke rol bij kraken in Amsterdam

Hoe betrouwbaar zijn overheidsdienaren met betrekking tot de van hen verlangde objectieve houding ten opzichte van burgers, zoals krakers? Na de geruchtmakende rechtszaak rond OM baas Joris Demmink wordt het tijd om breder te kijken naar hogere overheidsdienaren die zich denken te kunnen veroorloven om alle wetten, regels en fatsoen aan hun laars te lappen. Naar aanleiding van de onrechtmatige "spoedontruimingen" zoals die de afgelopen tijden steeds meer plaatsvinden ben ik tot het volgende gekomen:

In 1976 werd er door de 2e kamer een antikraakwet aangenomen. Door heftig verzet van zowel de kraakbeweging als de 1e kamer is de wet uiteindelijk nooit afgekondigd en in 1981 is het wetsvoorstel ingetrokken.
Sommige overheidsdienaren kennen de geschiedenis en leren daarvan.
Zoals altijd in de kraakgeschiedenis nam Amsterdam het voortouw. Een hele opvallende rol is hier weggelegd voor 2 fanatieke overheidsdienaren te weten de officier van justite Otto van der Bijl en de commissaris van politie Leen Schaap.
Het is (nog) nooit duidelijk geworden waarom zij zo betrokken zijn bij het onderwerp kraken. Hun fanatisme en met voeten treden van wetten en regels van fatsoen is al jaren ongehoord..
De feiten:
Na jarenlang gezamenlijk te zijn opgetrokken in hun kruistocht tegen het kraken en daarbij zonder enige emotie honderden mensen dakloos te hebben gemaakt vond commissaris Leen Schaap het nodig om de weg naar een nieuwe antikraakwet persoonlijk te versnellen. Hij verscheen overal in beeld met een tranentrekkend en volledig gelogen verhaal over boobytraps in kraakpanden. Hoe hij werd beschoten door krakers met katapulten met grote moeren en deed een emotioneel beroep op het zelfreinigend vermogen van de kraakbeweging. Een knappe strategie: valselijk vernietigend veroordelen van een groep mensen om vervolgens in het openbaar de onderbuiken van mensen te bespelen door te spelen op gevoel. En dan als toetje: toen Leen Schaap zijn mensen door krakers op goede gronden de toegang tot hun woningen werd geweigerd vond er opeens midden in de nacht een ontruiming plaats van 5 panden in de 1e Oosterparkstraat. Alle "wapens' die hierbij werden gevonden (neergelegd?) werden uitgebreid getoond in de media. Laat zich raden wie hier achter zat.
Media en kamerleden trapten er met open ogen in. Het in de maak zijnde antikraak wetsvoorstel werd opeens nieuws en er werd aangedrongen op snel en krachtig optreden tegen het krakerstuig.
En wie mochten verschillende malen naar Den Haag afreizen om als deskundigen bij te dragen aan de totstandkoming van de wet? Juist: Otto van der Bijl en Leen Schaap.
Dan is er het moment dat de rechter bepaalde dat artikel 429sex wetboek van strafrecht geen grond bood voor een ontruiming van de woning. Heel Nederland hield zich daar uiteraard aan. Wie niet? Otto van der Bijl zag voldoende juridische mogelijkheden om de ontruimingen toch voort te zetten, illegaal en onrechtmatig dus, Uitvoerder: Leen Schaap. Samen maakten zij zich willens en wetens schuldig aan vele onrechtmatige ontruimingen. Pas een vonnis van de hoge raad kon hen stoppen.
Maar inmiddels lag er toen al de nieuwe antikraakwet. Gelukkig bepaalde de rechter al heel snel dat het grondrecht Wonen niet zonder een rechterlijke toets geschonden mocht worden. Uiteraard was dat in de tussenliggende tijd door het duo van der Bijl/Schaap al vele malen gedaan. Opnieuw onrechtmatig.
Stoppen met ontruimen of wachten op een aanpassing van de wet, zoals te doen gebruikelijk? Niets van dat alles. Er werd een brief in elkaar geflanst met daarin wat juridische spitsvondigheden , getekend door Otto van der Bijl en daarna kon Leen Schaap weer gewoon aan de slag.
Maar zelfs die vereiste rechterlijke toets bleek te veel gevraagd voor hen. De spoedontruiming werd bedacht en ruim uitgelegd. Inmiddels zijn er dan ook meer zogenaamde spoedontruimingen dan door de rechter getoetste ontruimingen. Daarbij maakt Leen Schaap gebruik van een nieuwe methode: snel als een echte dief in de nacht mensen uit hun huizen gooien en nog sneller vertrekken. Het valt op dat er al lange tijd geen ontruimingsrondes meer zijn geweest., waardoor het kraken niet meer de media aandacht krijgt die het verdient. Geniaal want het lijkt te werken.
Wat is het bewijs dat de methode van de spoedontruiming niet deugt? De door onze advocaten gevraagde voorlopige voorziening over de Ellermanstraat werd op het laatste moment door de overheid ingetrokken. Geen rechtszaak, geen toetsing, maar opeens ook geen spoedontruiming meer. Wie zal het bedacht hebben?
Hoe vaak kunnen dit soort hooggeplaatsten de wet overtreden zonder dat er iemand opstaat? Ik zoek medestanders voor een collectieve aanklacht. Wie heeft er nog meer feiten? Want er is nog iets aan de hand: sinds de zogenaamde bedreigingen aan hun adres hebben beide heren zich zogenaamd teruggetrokken uit het kraakdossier. Ze zijn niet meer zichtbaar. Dat maakt dit soort mannen pas echt gevaarlijk. Maar ik weet uit een zeer betrouwbare bron bij de gemeente dat in ieder geval Leen Schaap zich nog steeds intensief inspant om zo veel als mogelijk te ontruimen en zich met iedere ontruiming bemoeit. En dat verklaart gelijk waarom elke wet, elke rechterlijke uitspraak, elke fatsoensnorm overtreden of omzeilt wordt: beleid van jaren wordt voortgezet, alleen anoniemer.
Tot slot: laten we goed opletten. De truc met de spoedontruiming heeft te lang bestaan en veel onnodige slachtoffers gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat de volgende truc om wet en regels te omzeilen of te negeren alweer is bedacht. Wees alert en blijf elkaar op de hoogte houden van het stelselmatig onrechtmatig handelen van overheidsdienaren als van der Bijl en Schaap.
Collectief juridisch ten strijde tegen dit soort mannen die geen respect tonen voor de wetten die zij moeten handhaven. Vul aan wat je weet en hebt gezien!Wie: 
generaal vetterstraat

uitspraak woensdag 9-4-2014, verslag volgt

Verdict wednesday 9-4-2014, report will comeWie: 
generaal vetterstraat

Helaas een negatieve uitspraak. Vonnis zal deels gepubliceerd worden. Verdere stappen wordt over nagedacht.

Sadly, a negative sentencing. We will publish the sentence. We're thinking about our next move.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech