Vóór Vrije Hoererij!

Opinie, gepost door: Wessel Koopmans op 02/05/2014 05:09:24

Vóór Vrije Hoererij! (Wederzijds vrijwillige) seks is een mensenrecht. Of hiervoor geld gevraagd of geboden wordt doet daar niks aan af.

Ik publiceerde dit artikel onlangs op mijn homepage. Ik publiceer het hier met een gewijzigd en uitgebreid ps.

(Wederzijds vrijwillige) seks is een mensenrecht. Of hiervoor geld gevraagd of geboden wordt doet daar niks aan af. De staat heeft niet het recht om het recht op vrije beroepskeuze en -uitoefening van hoeren, en het recht op seksuele zelfbeschikking van hoeren en hun klanten in te perken. Helaas worden deze rechten wel in steeds grotere mate ingeperkt, ondanks het feit dat hoererij in Nederland toch legaal is.

Nog afgezien van het verschrikkelijke wetsvoorstel WRP, wat alleen maar kan worden beschouwd als de eerste fase van de invoering van een totaalverbod, wordt de hoererij nu al ernstig belemmerd door de vergunningplicht en door de speciale mensenhandelwetten.

Vergunningplicht
Het is voor zelfstandige hoeren zeer moeilijk om aan een vergunning te komen (voor thuisontvangst en escort). Hierdoor zien veel hoeren zich door het overheidsbeleid gedwongen om voor een baas te werken. Ook ramenbuurten, zoals het Zandpad en de Hardebollenstraat in Utrecht, zijn gesloten door de vergunningen in te trekken. Hierdoor is er een groot tekort aan werkplekken en zien veel hoeren die zelfstandig willen blijven zich gedwongen om zonder vergunning, dus 'illegaal', te werken wat hen volledig rechteloos maakt.

Speciale mensenhandelwetten
Deze wetten (o.a. art. 273f, zie artikel Fleurtje van Schaik) verbieden het bijvoorbeeld om voor hoeren uit het buitenland de reis en het verblijf te regelen, terwijl dit voor arbeiders met elk ander beroep gewoon toegestaan is. Ook kunnen partners van hoeren veroordeeld worden tot zware straffen voor de minste betrokkenheid bij het werk van hun vriendin, bijvoorbeeld als zij hen naar hun werk rijden of een boodschap voor ze doen, regelmatig bellen etc. De mensenhandelwetten zijn nergens voor nodig want misdaden als afpersing, bedreiging en geweld waren altijd al strafbaar. Wel maken de wetten het buitenlandse hoeren zeer moeilijk om legaal hier aan de slag te komen, en voor alle hoeren om een relatie aan te gaan. (Zondares noemt de vergunningplicht de 'pooierplicht' en de speciale mensenhandelwetten het 'partnerverbod')

Mensenrechten in het geding
Het zelfbeschikkingsrecht van met name hoeren, maar ook van alle andere betrokkenen bij de hoererij wordt ernstig geschonden door de beperkende vergunningplicht en de speciale mensenhandelwetten.

Hetze in de media
Aangestuurd door de overheid die overal ramen aan het sluiten is, terwijl er in Den Haag de laatste hand gelegd wordt aan de WRP, is er een grote hetze in de media gaande waarbij de hoererij altijd in één adem genoemd wordt met mensenhandel en dwang. Een goed voorbeeld hiervan zijn de arrestaties in Utrecht op de dag (13-2) dat de opzet van de nieuwe redlightzone-uit-het-zicht bekend gemaakt werd.
(Zie een van de aanvullingen op mijn artikel: Gemeente Utrecht en Waterschap slopen Zandpad definitief.)

Misstanden?
Er wordt een zeer negatief beeld geschetst van de hele hoererij. Dat beeld is zeer onjuist. Hoeren zijn net zo gezond en gelukkig als andere vrouwen, bleek onlangs uit Deens onderzoek. Veel hoeren werken met veel plezier en hebben een grote beroepstrots.

Er zijn echter wel degelijk misstanden. Ten eerste zijn hoeren volledig rechtenloos tegenover de overheid. Ook diegenen die hun vergunning in orde gekregen hebben hebben te maken met invallen van controleurs en belastingsinspecteurs die weten dat hoeren geen klacht durven in te dienen en zeer onbeschoft optreden. Diegenen die zonder vergunning moeten werken hebben nog meer te vrezen. Verhuurders van werkruimtes zonder vergunning vragen zeer hoge huren voor hun risico. Omdat hoeren niet naar banken kunnen moeten ze voor hun investeringen naar woekeraars. Reisagenten van buitenlandse hoeren hebben soms schimmige of misleidende contracten. Er zijn afpersers actief die het op hoeren hebben voorzien. Dit is een onvolledige opsomming van misstanden die direct of indirect het gevolg zijn van de onderdrukking van de hoererij door de overheid en de rest van de maatschappij.

Dus ja er zijn inderdaad misstanden zoals de mensen die de hoererij willen verbieden of inperken niet nalaten te beweren. Maar de oplossing voor deze misstanden is juist VOLLEDIGE legalisering!

De misstanden hebben echter geen van allen te maken met de seksuele dienstverlening op zichzelf. Hoeren kiezen daarvoor, ook al kunnen veel mensen zich dat niet voorstellen. Met meer of minder enthousiasme, zoals arbeiders in elk beroep. De bewering dat veel hoeren gedwongen zouden zijn is
ongefundeerd.
De bewering dat hoererij iets te maken zou hebben met vrouwenonderdrukking of seksueel geweld is dat eveneens. De tegenstanders van de hoererij deinzen voor niets terug om een verbod of inperking te rechtvaardigen. Mensen als Renate van de Zee zeggen nooit een 'Happy Hooker' ontmoet te hebben. Maar dat zijn leugens. Van der Zee heeft Klein Hoertje bijvoorbeeld geblokt omdat ze de discussie niet aandurft. Gert Jan Seegers heeft zich in vreemde bochten gewrongen om onder een discussie met Zondares uit te komen. Hoeren moeten opletten met hun privacy, maar ze laten wel degelijk van zich horen! Alleen luisteren de overheid en de media nog steeds liever naar de verbiedertjes.

Mijn inzet
Ik ben openlijk klant geworden uit protest tegen de sluiting van Utrechts' redlightzones. Toen ik daartoe besloot was ik nog ex-klant. Ik heb heel lang en diep als klant en als ex-klant 'in de kast' gezeten. Doordat ook de klanten zich niet uit durven spreken hebben de tegenstanders van de hoererij vrij spel. Ik vind dat wij - hoeren, klanten en andere betrokkenen - ons wél uit moeten spreken (desnoods gemaskerd). Wij moeten nu NEE zeggen tegen de WRP! Zelfs al ziet het er naar uit dat deze toch wel aangenomen gaat worden is het toch uiterst belangrijk om duidelijk te maken dat dit niet deugt. Ik heb daarom onder de mail van Zondares aan de Tweede Kamer een oproep geplaatst aan gelijkgestemden om samen een aktie te organiseren. Mochten er mensen reageren dan zal dit de komende tijd mijn absolute prioriteit hebben.

----------

p.s. Dit artikel is getwit door Utrecht Spreekt en geretwit door MvdB, CvT en FA. Ondanks een voor zover ik meekrijg positieve ontvangst van mijn artikel zijn er nog geen reacties op mijn oproep. Deze oproep heb ik op Zondares geplaatst omdat daar enkele honderden hoeren en klanten (e.a. betrokkenen) meelezen. Een conclusie over de aktiebereidheid trek ik hier nog niet uit. Wellicht ben ik als relatieve buitenstaander niet de juiste persoon om dit van de grond te krijgen. In dat geval zal ik mijn steun aanbieden als er door anderen een initiatief genomen zou worden voor aktie tegen de WRP. Zelf hoop ik in ieder geval nog een mail naar kamerleden en media te sturen.

Ik schrijf dit p.s. voor Indymedia, dus in mijn ogen aan de links-radicale beweging. Deze beweging heeft het af laten weten toen de dames van het Zandpad alle steun konden gebruiken. (Dat kunnen ze overigens nog steeds.) Natuurlijk is er meer onrecht in de wereld en hebben meer mensen steun nodig, maar ik denk toch dat de linkse beweging in zijn maag zit met de hoererij, omdat deze door velen wordt gezien als "vrouwenonderdrukking". De kwestie wordt vooral doodgezwegen, maar voor zover ik artikels heb gevonden is dat wat er geschreven wordt. Volgens de Internationale Socialisten moet om deze reden het overheidsbeleid (regulering met vergunningplicht ed.) gesteund worden, maar volgens Doorbraak moet het zelfs verboden worden.

Ik daag Doorbraak, de IS en anderen die deze mening(en) zijn toegedaan om deze hier in de discussie te onderbouwen. En uit te leggen waarom het dan geen vrouwenonderdrukking zou zijn om hoeren (grotendeels vrouwen) hun beroepsuitoefening te belemmeren of onmogelijk te maken. En waarom dit standpunt is ingenomen zonder de hoeren zelf om hun mening te vragen.

Sinds ik bijna een jaar geleden hier aandacht heb gevraagd voor Utrechtse redlightzones en gewezen heb op het blog van Zondares heb ik weliswaar enige steunbetuigingen en blijken van sympathie ontvangen, maar niemand heeft het thema echt opgepakt. Weliswaar heeft Feministisch Verzet een korte steunverklaring aan sekswerkers geplaatst in de
oproep van de queer-feministische demonstratie, iets waar ik op zich zeer verheugd over ben, maar ook zij lijken geen aktie te ondernemen om dit statement concreter in te vullen.

Mijn oproep aan de linkse beweging is: bestudeer Zondares en volg de koppelingen in de rechterkolom en in artikelen en comments. Zondares begint bijval te krijgen namelijk. Er zijn de laatste tijd goede bronnen bijgekomen die haar inzichten verder helpen onderbouwen. Deze mensen, hoeren en anderszins betrokkenen, worden echter nog steeds grotendeels genegeerd door overheid, politiek en media. Het beleid beweegt in de richting van een verbod, terwijl de huidige beperkingen al zoveel ellende veroorzaken. De linkse beweging is weliswaar niet al te invloedrijk, maar toch draagt ook het verkeerde standpunt cq. het doodzwijgen van de kwestie door de linkse beweging bij aan deze ontwikkeling.

Ik zoek natuurlijk ook binnen de linkse beweging contact en samenwerking met medestanders en discussie met allen.

wessel.koopmans [at] hccnet.nl

http://home.hccnet.nl/wessel.koopmans/

Tags: prostitutie

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech