Vóór Vrije Hoererij!

Hier kun je discussieren over Vóór Vrije Hoererij!.
Ik publiceerde dit artikel onlangs op mijn homepage. Ik publiceer het hier met een gewijzigd en uitgebreid ps.

(Wederzijds vrijwillige) seks is een mensenrecht. Of hiervoor geld gevraagd of geboden wordt doet daar niks aan af. De staat heeft niet het recht om het recht op vrije beroepskeuze en -uitoefening van hoeren, en het recht op seksuele zelfbeschikking van hoeren en hun klanten in te perken. Helaas worden deze rechten wel in steeds grotere mate ingeperkt, ondanks het feit dat hoererij in Nederland toch legaal is.

Nog afgezien van het verschrikkelijke wetsvoorstel WRP, wat alleen maar kan worden beschouwd als de eerste fase van de invoering van een totaalverbod, wordt de hoererij nu al ernstig belemmerd door de vergunningplicht en door de speciale mensenhandelwetten.

Vergunningplicht
Het is voor zelfstandige hoeren zeer moeilijk om aan een vergunning te komen (voor thuisontvangst en escort). Hierdoor zien veel hoeren zich door het overheidsbeleid gedwongen om voor een baas te werken. Ook ramenbuurten, zoals het Zandpad en de Hardebollenstraat in Utrecht, zijn gesloten door de vergunningen in te trekken. Hierdoor is er een groot tekort aan werkplekken en zien veel hoeren die zelfstandig willen blijven zich gedwongen om zonder vergunning, dus 'illegaal', te werken wat hen volledig rechteloos maakt.

Speciale mensenhandelwetten
Deze wetten (o.a. art. 273f, zie artikel Fleurtje van Schaik) verbieden het bijvoorbeeld om voor hoeren uit het buitenland de reis en het verblijf te regelen, terwijl dit voor arbeiders met elk ander beroep gewoon toegestaan is. Ook kunnen partners van hoeren veroordeeld worden tot zware straffen voor de minste betrokkenheid bij het werk van hun vriendin, bijvoorbeeld als zij hen naar hun werk rijden of een boodschap voor ze doen, regelmatig bellen etc. De mensenhandelwetten zijn nergens voor nodig want misdaden als afpersing, bedreiging en geweld waren altijd al strafbaar. Wel maken de wetten het buitenlandse hoeren zeer moeilijk om legaal hier aan de slag te komen, en voor alle hoeren om een relatie aan te gaan. (Zondares noemt de vergunningplicht de 'pooierplicht' en de speciale mensenhandelwetten het 'partnerverbod')

Mensenrechten in het geding
Het zelfbeschikkingsrecht van met name hoeren, maar ook van alle andere betrokkenen bij de hoererij wordt ernstig geschonden door de beperkende vergunningplicht en de speciale mensenhandelwetten.

Hetze in de media
Aangestuurd door de overheid die overal ramen aan het sluiten is, terwijl er in Den Haag de laatste hand gelegd wordt aan de WRP, is er een grote hetze in de media gaande waarbij de hoererij altijd in één adem genoemd wordt met mensenhandel en dwang. Een goed voorbeeld hiervan zijn de arrestaties in Utrecht op de dag (13-2) dat de opzet van de nieuwe redlightzone-uit-het-zicht bekend gemaakt werd.
(Zie een van de aanvullingen op mijn artikel: Gemeente Utrecht en Waterschap slopen Zandpad definitief.)

Misstanden?
Er wordt een zeer negatief beeld geschetst van de hele hoererij. Dat beeld is zeer onjuist. Hoeren zijn net zo gezond en gelukkig als andere vrouwen, bleek onlangs uit Deens onderzoek. Veel hoeren werken met veel plezier en hebben een grote beroepstrots.

Er zijn echter wel degelijk misstanden. Ten eerste zijn hoeren volledig rechtenloos tegenover de overheid. Ook diegenen die hun vergunning in orde gekregen hebben hebben te maken met invallen van controleurs en belastingsinspecteurs die weten dat hoeren geen klacht durven in te dienen en zeer onbeschoft optreden. Diegenen die zonder vergunning moeten werken hebben nog meer te vrezen. Verhuurders van werkruimtes zonder vergunning vragen zeer hoge huren voor hun risico. Omdat hoeren niet naar banken kunnen moeten ze voor hun investeringen naar woekeraars. Reisagenten van buitenlandse hoeren hebben soms schimmige of misleidende contracten. Er zijn afpersers actief die het op hoeren hebben voorzien. Dit is een onvolledige opsomming van misstanden die direct of indirect het gevolg zijn van de onderdrukking van de hoererij door de overheid en de rest van de maatschappij.

Dus ja er zijn inderdaad misstanden zoals de mensen die de hoererij willen verbieden of inperken niet nalaten te beweren. Maar de oplossing voor deze misstanden is juist VOLLEDIGE legalisering!

De misstanden hebben echter geen van allen te maken met de seksuele dienstverlening op zichzelf. Hoeren kiezen daarvoor, ook al kunnen veel mensen zich dat niet voorstellen. Met meer of minder enthousiasme, zoals arbeiders in elk beroep. De bewering dat veel hoeren gedwongen zouden zijn is
ongefundeerd.
De bewering dat hoererij iets te maken zou hebben met vrouwenonderdrukking of seksueel geweld is dat eveneens. De tegenstanders van de hoererij deinzen voor niets terug om een verbod of inperking te rechtvaardigen. Mensen als Renate van de Zee zeggen nooit een 'Happy Hooker' ontmoet te hebben. Maar dat zijn leugens. Van der Zee heeft Klein Hoertje bijvoorbeeld geblokt omdat ze de discussie niet aandurft. Gert Jan Seegers heeft zich in vreemde bochten gewrongen om onder een discussie met Zondares uit te komen. Hoeren moeten opletten met hun privacy, maar ze laten wel degelijk van zich horen! Alleen luisteren de overheid en de media nog steeds liever naar de verbiedertjes.

Mijn inzet
Ik ben openlijk klant geworden uit protest tegen de sluiting van Utrechts' redlightzones. Toen ik daartoe besloot was ik nog ex-klant. Ik heb heel lang en diep als klant en als ex-klant 'in de kast' gezeten. Doordat ook de klanten zich niet uit durven spreken hebben de tegenstanders van de hoererij vrij spel. Ik vind dat wij - hoeren, klanten en andere betrokkenen - ons wél uit moeten spreken (desnoods gemaskerd). Wij moeten nu NEE zeggen tegen de WRP! Zelfs al ziet het er naar uit dat deze toch wel aangenomen gaat worden is het toch uiterst belangrijk om duidelijk te maken dat dit niet deugt. Ik heb daarom onder de mail van Zondares aan de Tweede Kamer een oproep geplaatst aan gelijkgestemden om samen een aktie te organiseren. Mochten er mensen reageren dan zal dit de komende tijd mijn absolute prioriteit hebben.

----------

p.s. Dit artikel is getwit door Utrecht Spreekt en geretwit door MvdB, CvT en FA. Ondanks een voor zover ik meekrijg positieve ontvangst van mijn artikel zijn er nog geen reacties op mijn oproep. Deze oproep heb ik op Zondares geplaatst omdat daar enkele honderden hoeren en klanten (e.a. betrokkenen) meelezen. Een conclusie over de aktiebereidheid trek ik hier nog niet uit. Wellicht ben ik als relatieve buitenstaander niet de juiste persoon om dit van de grond te krijgen. In dat geval zal ik mijn steun aanbieden als er door anderen een initiatief genomen zou worden voor aktie tegen de WRP. Zelf hoop ik in ieder geval nog een mail naar kamerleden en media te sturen.

Ik schrijf dit p.s. voor Indymedia, dus in mijn ogen aan de links-radicale beweging. Deze beweging heeft het af laten weten toen de dames van het Zandpad alle steun konden gebruiken. (Dat kunnen ze overigens nog steeds.) Natuurlijk is er meer onrecht in de wereld en hebben meer mensen steun nodig, maar ik denk toch dat de linkse beweging in zijn maag zit met de hoererij, omdat deze door velen wordt gezien als "vrouwenonderdrukking". De kwestie wordt vooral doodgezwegen, maar voor zover ik artikels heb gevonden is dat wat er geschreven wordt. Volgens de Internationale Socialisten moet om deze reden het overheidsbeleid (regulering met vergunningplicht ed.) gesteund worden, maar volgens Doorbraak moet het zelfs verboden worden.

Ik daag Doorbraak, de IS en anderen die deze mening(en) zijn toegedaan om deze hier in de discussie te onderbouwen. En uit te leggen waarom het dan geen vrouwenonderdrukking zou zijn om hoeren (grotendeels vrouwen) hun beroepsuitoefening te belemmeren of onmogelijk te maken. En waarom dit standpunt is ingenomen zonder de hoeren zelf om hun mening te vragen.

Sinds ik bijna een jaar geleden hier aandacht heb gevraagd voor Utrechtse redlightzones en gewezen heb op het blog van Zondares heb ik weliswaar enige steunbetuigingen en blijken van sympathie ontvangen, maar niemand heeft het thema echt opgepakt. Weliswaar heeft Feministisch Verzet een korte steunverklaring aan sekswerkers geplaatst in de
oproep van de queer-feministische demonstratie, iets waar ik op zich zeer verheugd over ben, maar ook zij lijken geen aktie te ondernemen om dit statement concreter in te vullen.

Mijn oproep aan de linkse beweging is: bestudeer Zondares en volg de koppelingen in de rechterkolom en in artikelen en comments. Zondares begint bijval te krijgen namelijk. Er zijn de laatste tijd goede bronnen bijgekomen die haar inzichten verder helpen onderbouwen. Deze mensen, hoeren en anderszins betrokkenen, worden echter nog steeds grotendeels genegeerd door overheid, politiek en media. Het beleid beweegt in de richting van een verbod, terwijl de huidige beperkingen al zoveel ellende veroorzaken. De linkse beweging is weliswaar niet al te invloedrijk, maar toch draagt ook het verkeerde standpunt cq. het doodzwijgen van de kwestie door de linkse beweging bij aan deze ontwikkeling.

Ik zoek natuurlijk ook binnen de linkse beweging contact en samenwerking met medestanders en discussie met allen.

wessel.koopmans [at] hccnet.nl

http://home.hccnet.nl/wessel.koopmans/


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Hoerenlopers aller landen

Hoerenlopers aller landen verenigt U!

Inderdaad! Maar belang hoeren staat op de eerste plaats.

Inderdaad! Al zou ik zeggen: om te beginnen in Nederland. Wij zijn een legioen van 1 tot 3 miljoen zielen (mijn natte vinger berekening hiervan zal ik later nog publiceren). Zou ook maar 1 op de 1000 van ons zich uitspreken dan hebben we al een lobbykracht die groter is dan die van de verbiedertjes. Vergelijkbaar grote belangengroepen als automobilisten hebben organisaties met grote kantoren en een geduchte politieke invloed. Dus komt u maar! Iemand moet het begin immers maken. In het begin heb ik de fout gemaakt dit enkel als een consumentenbelang te zien. Inmiddels weet ik echter dat het ook een zaak is van de seksuele bevrijding van een zeer grote groep die hun seksuele gedrag en gedachten geheim moet houden uit reële angst voor ernstige sociale en maatschappelijke uitsluiting. Dus ja. Hoerenlopers verenigt u!

Ik wil wél duidelijk stellen dat voor mij het belang van de hoeren absoluut op de eerste plaats komt. 1) In mijn oproep op Zondares stelde ik het zo dat ik als socialist zijnde het belang van de arbeiders op de eerste plaats stel. 2) Ik vind dat hoeren de leiding moeten hebben in deze strijd en dat het de verantwoordelijkheid (!) van klanten is om de door hen gekozen lijn te steunen waar ze kunnen. Omdat de tijd echter begint te dringen wat de WRP betreft heb ik echter toch gemeend om als buitenstaander (geen hoer) een initiatief voor gemengd organiseren te moeten nemen. Dat lijkt niet van de grond te komen zoals ik hoopte, maar het kan denk ik geen kwaad dat ik van de daken geschreeuwd heb wat er volgens mij moet gebeuren.

Het ligt erg gevoelig om mijn neus in de zaken van sekswerkers te steken. (Als ik kon was ik zelf hoer geworden, maar dan nog zou ik als man zijnde er toch anders in staan dan de meerderheid van vrouwelijke hoeren en evengoed op mijn tellen moeten passen.) Ik heb er wel degelijk een mening over wat zij zouden moeten doen, maar de beste stuurlui staan aan wal. Ik ben hiermee ook al eens hard op mijn bek gegaan, maar de fout die ik toen maakte is mij geloof ik inmiddels vergeven. 3)

Dat sekswerkers zich beter zouden moeten organiseren, dat is wel iets wat ik nog wel durf te stellen. Over de problemen daarmee durf ik ook wel wat te zeggen: Het grootste probleem is natuurlijk dat de meeste sekswerkers hun beroep geheim moeten houden. Daarnaast werken velen parttime of alleen voor een kortere periode, zijn de meesten zelfstandigen en daarom ook minder geneigd zich te organiseren, zijn de meesten uit het buitenland afkomstig, en hebben zij ook onderling flinke belangentegenstellingen en aversies. 4)

Hierbij de aanzetten tot organisatie van hoeren waar ik van op de hoogte ben:

http://zondares.blogspot.nl/
Hoewel Zondares uitdrukkelijk alleen namens zichzelf spreekt en géén deel van een organisatie wil zijn heeft zij toch m.i. het grootste netwerk met haar collega's, die ook in de comments haar lijn doorgaans ondersteunen.

http://vakbondvakwerk.nl/
Metje Blaak houdt stug vol met haar vakbond. Toch biedt de website niet de informatie die ik verwacht van een echte vakbond. Mijn indruk is dat ze, hoewel ze ongetwijfeld ook een groot netwerk heeft, er toch grotendeels alleen voor staat. Ze heeft zitting in de raad van toezicht van Freya en ondersteunt Felicia Anna.

http://www.freyazandpad.nl/
Initiatief van Caja van Tolie en Nadejda Todorova die de Utrechtse redlightzones willen heropenen voor en door hoeren, of, zoals ze zelf liever zeggen, prostituees. 5)
Zij gaven burgemeester van Zanen onlangs een gele kaart.
http://www.duic.nl/nieuws/66181/raamprostitutie-exploitant-geeft-burgeme...

http://behindtheredlightdistrict.blogspot.nl/
Blog van Felicia Anna, een Roemeense prostituee op de Wallen die weliswaar op persoonlijke titel schrijft, maar soms ook uitdrukkelijk laat weten te spreken namens veel van haar collega's.

http://www.pic-amsterdam.com/
Prostitutie Informatie Centrum van Mariska Majoor op de Wallen. Voerde o.a. aktie tegen de stigmatiserende Loesje posters, http://sekswerkerfgoed.nl/actie-poesje-versus-loesje/
was betrokken bij de organisatie van de Flashmob voor de rechten van sekswerkers https://www.indymedia.nl/node/21743 en ondersteunt eveneens Felicia Anna.

Hoeren die van zich laten horen op twitter. Ik heb er tien ontdekt waaronder Klein Hoertje die vrijwel dagelijks twit.
https://twitter.com/KanStaandPijpen

Voor klanten weet ik alleen het hookers-forum (misschien moet ik me daar maar eens gaan melden) http://www.hookers.nl/

Ook het blog Utrecht Krijgt Spijt is denk ik een initiatief van klanten, maar dat staat niet vermeld dus dit is alleen een vermoeden van mij. Het zijn in ieder geval inwoners van Utrecht die een gefundeerde mening hebben over de sluiting van de redlightzones.
https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/
Zij hebben mijn artikels via twitter gepromoot.

Ook op het Zondares blog laten klanten, waaronder ik, van zich horen.

In mijn ogen is er GEEN ENKELE belangentegenstelling tussen hoeren en klanten. Ik wil klant zijn bij dames die hun zaken goed voor elkaar hebben, goed in het leven staan, plezier hebben in hun werk en die ook uiteraard zélf een zo groot mogelijk deel van de opbrengst in handen krijgen. Dat hoeren over het algemeen de touwtjes van het contact goed in de hand hebben zou ik ook niet anders willen zien. Zij zijn immers de vakmensen, niet ik.
Op advertentiesites zie ik echter wel enige verontrustende zaken, namelijk aanbod van pijpen zonder condoom (pzc) en 24-7 beschikbaarheid (afbraakprijzen gelukkig niet), die kennelijk te wijten zijn aan de vraag hiernaar onder de klanten. Maar ik vind toch dat dit NIET in het belang van klanten is. Verder is er ook nog een klein deel van de klanten die de regels en grenzen van de dames niet kunnen respecteren. De ergsten zijn gewoon criminelen - verkrachters, berovers of afpersers - die zich alleen maar hebben vóórgedaan als klant. Die zouden moeten worden aangepakt door de politie, die echter helaas aangiftes van hoeren te vaak niet serieus neemt. Maar er zijn ook èchte klanten met een kuthouding. Overigens (volgens Serena van het Zondares blog) hebben hoeren hier minder last van dan buschauffeurs, ambulancepersoneel en cassieres. Maar als de situatie zich voordoet zijn hoeren wel alleen in een kamer met de klant die hun grenzen overschrijdt. Uiteraard is dit gedrag niet in het belang van alle andere klanten, want wij willen niet dat een dame van plezier op haar hoede voor ons is. Maar het is m.i. te simpel gesteld dat er maar een páár rotte appels zijn die het voor alle anderen verpesten. Ook klanten zitten zo vol met de negatieve beelden uit de media e.d. over de hoererij en hoeren dat ze ondanks het contact met echte (vrije) hoeren hun veronderstellingen niet geheel kunnen bijstellen. Sommigen hebben bijvoorbeeld door alle dwangverhalen een obsessie met vermeend gedwongen dames ontwikkeld. Ze vragen altijd aan een hoer of ze gedwongen is maar als ze dan zegt van niet geloven ze haar toch niet. Aan de ene kant komen er dan slavinnetjes-fantasieën (IEDEREEN heeft die, volgens Zondares) mee het contact in, aan de andere kant kunnen er fantasieën zijn om het veronderstelde slachtoffer te helpen ontsnappen e.d. Het gaat dus om een combinatie van een fascinatie voor misbruik met misplaatst medelijden en de bijbehorende bemoeizucht. 6) Er is (volgens Serena) een direct verband tussen de mensenhandelhetze in de media en onbeschoft gedrag van klanten. (Ze constateert dat dit laatste toeneemt als er weer eens een 'documentaire' o.i.d. op tv is geweest over hoe verschrikkelijk de prostitutie wel niet zou zijn.) Uiteraard is het bij al deze dingen ook in het gezamenlijke belang van hoeren en klanten dat het algemene beeld wordt bijgesteld, en daarmee ook het beeld wat klanten hebben. (Daarvoor is het nodig om openlijk hierover te kunnen praten.)

Los hiervan zijn hoeren het onderling oneens over hoeveel moeite ze moeten of willen doen voor hun klanten. Dit bleek laatst op het Zondares blog toen een gastschrijfster Zondares beschuldigde er de schuld van te zijn dat haar klanten "gekke verwachtingen" zouden hebben gekregen: http://zondares.blogspot.nl/2014/04/ingezonden-stuk-geen-roeping.html
'Sletten' versus 'broodsnollen' zijn de aanduidingen die hierbij gebruikt zijn, maar deze woorden wil ik verder niet gebruiken, noch geloof ik in deze categorieën. Uiteraard is het in het belang van klanten dat hoeren moeite voor hen willen doen, maar als alleen diegenen hoer zouden worden die héél veel moeite willen doen dan zouden ze ook heel duur worden. Dit is dus alleen een prijs/kwaliteit kwestie die de markt wel oplost. (Hoewel er volgens Serena - met grote beroepstrots - die zowel 'high class' als regulier werkt er geen groot verschil is in de geboden kwaliteit tussen deze deelsectoren.)

Ik denk dat ik afgedwaald ben. Mijn punt is dat hoeren het eerste en laatste - maar niet het enige - woord zouden moeten hebben over het prostitutiebeleid en over de strijd om dit te verbeteren. Klanten moeten ook een woord hebben, net zoals partners, exploitanten, werknemers (chauffeurs, beveiligers, schoonmakers), en pooiers. 7)
Al deze mensen samen (en wellicht vergeet ik nog groepen) zijn volgens mijn definitie de 'hoererij'. De hoererij heeft altijd bestaan in conflict met de gevestigde orde, dus zowel met de overheid als met de hoofdstroom in de maatschappij. De meeste klanten maken zelf echter wel, in hun andere leven, deel uit van de hoofdstroom in de maatschappij. Dit is een fascinerend gegeven wat momenteel wetenschappelijk onderzocht wordt: http://zondares.blogspot.nl/2014/03/oproepje.html
Er is nauwelijks wetenschappelijke kennis over de hoererij, voornamelijk omdat de gevestigde orde niet wil weten hoe het echt zit, enkele uitzonderingen daargelaten zoals Laurens Buys. http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/b/u/l.j.bu... De universiteit wordt zwaar onder druk gezet door de gemeente om hem een toontje lager te doen zingen want hij toont het failliet aan van project 1012, het beleid om het aantal ramen op de Wallen te verminderen.

Ook onderzoekers en adviseurs en (zeldzame) hulpverleners met kennis van zaken die zich er niet voor laten lenen om de overheid naar de mond te praten moeten een stem krijgen bij het beleid en zouden ook meer gehoor moeten krijgen in de media. Dus journalisten en politici praat eerst met de mensen om wie het gaat en ook met de weinigen die er verder verstand van hebben, voordat jullie weer met nieuwe wetten of maatregelen komen. En met politici bedoel ik ook de buitenparlementaire politici uit bijvoorbeeld de links radikale beweging, die wel standpunten durven innemen tegen prostitutie, maar blijkbaar niet mijn uitdaging willen aannemen om over die standpunten in discussie te gaan. Ik kan me voorstellen dat Doorbraak en de Internationale Socialisten die ik met name heb uitgedaagd wat meer tijd nodig hebben voor hun reactie, maar dat ik nog geen antwoord op mijn mail ontvangen heb vind ik wel bedroevend.

[Ik schreef dit gisteren. Inmiddels ontving ik van Doorbraak wel een vriendelijke afmelding wegens drukte.]

Dit zijn in mijn ogen (afgezien van hun standpunten over prostitutie en enkele andere standpunten waar ik het niet mee eens ben) de BESTE ORGANISATIES van de linkse beweging, maar net als de gevestigde politiek vinden ze het blijkbaar alleen maar lastig om een betrokkene te woord te staan. Zowizo ben ik gloeiend boos op ze omdat ze de hoeren in de steek laten terwijl ze zeggen voor de zaak van de arbeiders op te willen komen. Ik kan niet namens de hoeren spreken want ze hebben me niet gemachtigd, maar ik spreek wel vóór hen en ik kan ze citeren dat ze het beleid wat Doorbraak en de IS voorstaan (i.c. het Zweedse- en het Nederlandse model) verafschuwen. Ik ben hier dus gewoon een arbeider die signaleert dat een andere groep arbeiders in de knel zit en daarvoor aandacht vraagt. En ik vind het waardeloos dat ik nog geen antwoord heb gekregen.

Maar met name aan het standpunt van Doorbraak zit ook nog een persoonlijk aspect, want ze willen de hoererij verbieden en mij daarvoor als hoerenloper zijnde strafbaar maken. Mag ik dan niet minstens horen wat volgens hen zo fout zou zijn aan mijn gedrag dat ik in de gevangenis thuis zou horen?

En achter de visie van de IS steekt in feite ook dezelfde afkeuring voor klanten. Want met "vrouwenonderdrukking" bedoelen zij ook niet alléén dat hoeren worden uitgebuit door werkgevers en/of pooiers, maar wel degelijk ook het feit dat zij dit werk doén. (Voor hun klanten dus.) Alleen zijn de IS realistisch genoeg om te snappen dat een verbod alleen maar "meer ellende" veroorzaakt. Maar EIGENLIJK vinden zij dat het niet zo zou moeten zijn dat mannen seks kopen van vrouwen. (Weliswaar kopen ook vrouwen seks en verkopen ook mannen het, maar veruit de grootste deelsector is inderdaad de genoemde).
Nou ken ik ook de voorspelling in het Communistisch Manifest dat dit ooit na het verdwijnen van het kapitaal niet meer zo zal zijn, en ik deel ook het uiteindelijke ideaal dat iedereen echt alleen maar zal doen waar hij zin in heeft, en krijgt wat hij nodig heeft zonder er iets voor te hoeven doen. Maar hoor eens: dat Utopia bestaat niet. Seks is een economisch goed 8) waar ik behoefte aan heb, en er zijn vrouwen die het me graag willen verkopen. Het enige probleem hiermee is dat ANDERE mensen er moeite mee hebben. Het is een zaak die die andere mensen echter niet aangaat. Dit is iets tussen mij en de dames waar ik klant ben. Niemand anders heeft daar iets mee te maken. Maar ik moet het nu wel tot ieders zaak maken omdat mijn mensenrechten, maar VOORAL die van mijn 'vriendinnetjes', 2) worden geschonden.

Ik weet niet of het commentaar waar ik op reageer grappig of kritisch bedoeld is of gewoon een trollerijtje is maar dat maakt niet uit want het is een mooi kapstokje voor dit schrijven, waarmee ik hopelijk een aantal belangrijke kwesties heb verduidelijkt.

Maar verder vind ik het oorverdovend stil. Dat is onterecht.

Want OF ik heb gelijk en er is een mensenrechtenschending aan de orde. 9) Dan past erkenning hiervan en de vraag: wat kunnen we doen om de schending op te heffen?

OF ik heb géén gelijk. In dat geval past tegenspraak want mensenrechten mogen niet te pas en te onpas aangeroepen worden.

Dit is een serieuze zaak!

noten:

1. De volgorde van belangrijkheid in mijn oproep is dus:
- Steun de hoeren, die de mogelijkheid om legaal te werken en een einde aan de politierepressie eisen en zeker de WRP niet ingevoerd willen zien.
- Erken de seksuele rechten van klanten, zowel als een consequentie van het recht op beroepsuitoefening (en de seksuele rechten) van hoeren, als vanwege de zaak op zichzelf.
- Hoerenlopers laat van je horen, desnoods anoniem. Accepteer geen debat over ons zonder ons.

2. Daarnaast is er mijn persoonlijke gevoel, wat op zich niet relevant is als argument voor of tegen mijn stellingname, dat ik mijn 'vriendinnetjes' die aangevallen worden probeer te beschermen. Ik zet het woord vriendinnetjes tussen ironietekens want ik denk dat de dames in kwestie niet akkoord gaan met deze omschrijving van ons (zakelijke) contact. Nochtans voel ik het zo.

3. Deze discussie is hier in de comments na te lezen: http://zondares.blogspot.nl/2013/10/je-vent-uit-de-lik-houden-22.html
http://zondares.blogspot.nl/2013/10/reacties-op-de-laatste-stukjes.html
(ik ben 'fanmail')

4. Zie bv.:
http://zondares.blogspot.nl/2013/03/ingezonden-stukje-de-prostitutie.html
of het al in de tekst genoemde artikel:
http://zondares.blogspot.nl/2014/04/ingezonden-stuk-geen-roeping.html

5. Ik gebruik zelf liever het woord hoeren. Beide woorden zowel prostituee als hoer hebben een negatieve lading. Sekswerkers vind ik niet specifiek genoeg en ook te akelig 'politiek correct'. Dames van plezier vind ik de positiefste aanduiding, maar dat zijn drie woorden, en de afkorting dvp kan niet iedereen plaatsen. Ik gebruik (in navolging van Zondares) het in het informele gesprek meest gebruikte woord hoer en bedoel dat uiteraard uitdrukkelijk niet als een scheldwoord.
http://sekswerkerfgoed.nl/sekswerkers-prostituees-hoeren-publieke-vrouwe...
Ik duid mezelf het liefst aan als een 'klant van de hoeren', maar mits niet als scheldwoord bedoeld val ik ook niet over het woord hoerenloper.

6. Klanten of anderen die hoeren benaderen vanuit een houding van misplaatst medelijden worden door hen 'reddertjes' genoemd en zijn zeer gehaat. Misschien ben ik te kritisch op mezelf maar ik heb toegegeven dat ik zelf waarschijnlijk een reddertje was toen ik bijna een jaar geleden hieraan begon en dat ik het mogelijk nog ben. Om mijn houding te corrigeren probeer ik nu dus meer uit te gaan van mijn eigen positie en belang. Toch blijf ik er bij dat het belang van de hoeren het zwaarste weegt en daarom op de eerste plaats komt. (Echte solidariteit is NIET neerbuigend.)

7. Ik kan nu niet op de kwestie van pooiers ingaan want dat zou een minstens zo lang artikel (als dit) moeten zijn, maar dat zou ik dan toch alleen maar overschrijven van Zondares en Fleurtje van Schaik. Ik verwijs daarom liever naar hen:
http://zondares.blogspot.nl/search/label/Pooiers
http://www.fleurvanschaik.nl/category/informatief/
Ook Felicia Anna heeft een goed artikel:
http://behindtheredlightdistrict.blogspot.nl/2014/04/pimps_16.html
Dat ik vind dat pooiers ook een stem moeten hebben betekent natuurlijk niet dat ik vind dat eventueel door pooiers gepleegde (echte) misdaden onbestraft moeten blijven. Ik ken zelf bij mijn weten geen pooiers maar op grond van bovengenoemde bronnen ben ik er wel van overtuigd dat veruit de meeste pooiers géén misdaden plegen, afgezien van zaken die m.i. ten onrechte strafbaar zijn onder artikel 273f (mensenhandel).
http://www.fleurvanschaik.nl/wat-is-gedwongen-prostitutie-volgens-artike...

8. Ik geloof niet in gratis seks. Het best haalbare is seks RUILEN voor seks. Maar doorgaans of in ieder geval vaak willen vrouwen er méér voor dan alleen dat. Zo maken veel of de meeste vrouwen een voorselectie van hun potentiële vrijers, waarbij zij al diegenen af laten vallen die een lagere opleiding of maatschappelijke positie hebben dan zij zelf. Ik ben zelf eens verlaten door een vriendin toen we dakloos waren, ten gunste van iemand die haar woonruimte kon bieden. Ik geloof dus dat niet alleen hoeren hoeren zijn, maar dat de meeste (of in ieder geval véél) vrouwen dat zijn. (Er zijn ook mannen die het zijn.) Maar ik bedoel dat absoluut niet negatief want ik zie het als een biologisch gegeven wat gebaseerd is op het feit dat vrouwen van seks zwanger kunnen raken, en er daarom voor moeten zorgen dat zij over de middelen beschikken om hun kinderen te voeden. (In het Communistisch manifest worden de prostitutie en het huwelijk ook geheel gelijk gesteld.)

9. Ook Amnesty International begint dat in te zien en overweegt voor volledige decriminalisatie te gaan pleiten:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2545003/Amnesty-calls-legal-pros...
http://zondares.blogspot.nl/2014/01/van-amnesty-naar-denemarken.html
https://twitter.com/search?q=%23yesamnestydecrim

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech