De tijd voor Assad is gekomen.

Hier kun je discussieren over De tijd voor Assad is gekomen..
Volgens minister Uri Rosenthal is ‘de tijd voor Assad gekomen’ (NOS-journaal 7 februari). Maar dat geldt dan ook voor de VN-Veiligheidsraad, die niet bij machte bleek een resolutie over Syrië aan te nemen. De machteloosheid die duidelijk maakt dat ‘hét’ orgaan voor het behoud van vrede en veiligheid in de wereld, niet tegen zijn taak is opgewassen. Begrijpelijk, omdat het dictatoriale recht van veto, waar de vijf permanente leden over beschikken, het adequaat uitvoeren van die taak blokkeert. De totstandbrenging van mondiale vrede en veiligheid is nu eenmaal alleen mogelijk op basis van consensus.
Om de Syrische president Assad tot andere gedachten te brengen zal dan ook eerst de onbruikbaarheid van het vetorecht en daarmee het bestaansrecht van de Veiligheidsraad aan de orde gesteld moeten worden in de VN. Bij monde van onze minister van buitenlandse zaken Uri Rosenthal, zou Nederland daar het initiatief toe kunnen nemen. Op termijn maakt dat de weg vrij voor een fundamentele reorganisatie van de VN van een ongeloofwaardige organisatie van regeringen tot een gezaghebbend mondiaal beleidsorgaan met bovennationale bevoegdheden. Artikel 109 van het Handvest biedt daar uitdrukkelijk de mogelijkheid toe. De broodnodige reorganisatie die de uitspraak van Rosenthal dat ‘de tijd voor Assad is gekomen’ op zeker moment waar zal maken, zonder te dreigen met sancties of geweld. Dreigementen die geen enkele oplossing bieden, maar slechts het onschuldige Syrische volk treffen.


heb je hem ook weer, politiek

heb je hem ook weer, politiek politiek politiek,

hippies hebben geen seks nodig, alleen politiek

beschadigd persoon

och arme,

ik begin mezelf toch af te vragen wat jou zo beschadigd heeft om zo een kruistocht op indymedia te ondernemen?
denk je niet dat het eens tijd wordt om hulp te zoeken? En als je geen goede vrienden of failie hebt waar je je toe kan keren, misschien toch maar eens proffesionele hulp te zoeken?

Mijn NL is in elk geval

Mijn NL is in elk geval beter,tis niet proffesioneel maar professioneel. en verder is het tijd dat er meer mensen opstaan tegen de hippie dictatuur, heeft niks met beschadigd te maken.

o t is hier een

o t is hier een dictatuur?
dus er zijn hippies die jou dwingen om hier rond te hangen, goh.

yep dictatuur, yep hippies

yep dictatuur, yep hippies die me dwingen om hier NIET rond te hangen

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech