Uitspraak sluiting Zandpad, voorstel klanten straffen en meer berichten over prostitutie en de oorlog er tegen

Opinie, gepost door: Wessel Koopmans op 18/07/2014 07:10:48

Vorige week deed de rechtbank eindelijk uitspraak over de sluiting van het Zandpad en kwamen CU, SP en PvdA met de aankondiging dat zij met een wetsvoorstel zullen komen om klanten van "gedwongen" hoeren strafbaar te maken.

Uitspraak sluiting Zandpad:
Vorige week maandag 7 juli deed de rechtbank Utrecht eindelijk uitspraak in de door verhuurder Wegra aangespannen zaak tegen de sluiting van het Zandpad en de Hardebollenstraat. (Utrechts redlightzones, die al sinds 'mensenheugenis' bestonden.) Volgens de rechtbank heeft de gemeente Utrecht terecht de vergunning ingetrokken omdat Wegra "aanwijzingen van mensenhandel" had moeten zien en doorgeven aan de politie.

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Nieuw...

zie ook: nieuwbericht RTVU + video + comments:
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1200986/rechter-seksboten-zandpad-terech...

Dit concludeert de rechtbank aan de hand van een aantal strafzaken wegens mensenhandel die in de jaren 2004 tot 2011 plaats gevonden zou hebben (o.a.) op het Zandpad.

Wegra was géén verdachte in deze zaken. Toch vindt de rechtbank nu dat Wegra deze mensenhandel "gefaciliteerd" zou hebben omdat zij werkruimte heeft verhuurd aan de slachtoffers (en zelfs verméénde slachtoffers, want in één van de zaken zijn de verdachten in hoger beroep vrijgesproken) en de "signalen van mensenhandel" die zij af zouden hebben gegeven niet heeft gemeld bij de politie.

Het gaat hierbij met name om: - blauwe plekken, - tatoeages, - lange werkdagen en -weken, - gebracht en gehaald worden door derden.

Dit zijn signalen uit de signalenlijst mensenhandel, waar Zondares en Felicia Anna eerder al vernietigend over schreven:
http://zondares.blogspot.nl/2013/09/antwoord-op-waar-rook-is-is-vuur.html
http://achterhetraamopdewallen.blogspot.nl/2014/05/9-signalen-van-mensen...

Wat de genoemde 'signalen' betreft: Hoeren sporten ook of hebben om andere redenen net als iedereen wel eens een blauwe plek. Ook veel 'gewone' mensen hebben tatoeages (al dan niet met de naam van hun partner). Raamhoeren zijn zelfstandigen en mensen met een eigen bedrijf staan er om bekend dat zij vaak lang en hard werken. En ook onder 'gewone' mensen komt het vaak genoeg voor dat zij zich laten halen en brengen door hun partner of iemand anders.

Wegra hield zich volgens de rechtbank dus niet aan de voorwaarden en daarom zou Utrecht terecht de vergunning hebben ingetrokken. Wat hierbij echter niet is meegewogen is het belang van de Zandpad-dames. Het verklaarde doel van de strenge vergunningsvoorwaarden was immers om hen te beschermen. Intrekking van de vergunning betekende echter dat de concrete bescherming die zij hadden, een veilige werkplek, hen ontnomen is. (Overigens werden zij m.i. allerminst beschermd door de politie, de gemeente, de strenge voorwaarden, de registratieplicht, camera's e.d., maar wel door het werken op een openbare plaats naast collega's en met beveiliging voor de deur.)

Alles wat de rechtbank hierover zegt: "Verweerder [de gemeente] heeft rekening gehouden met de belangen van de prostituees door de boten en ramen pas na twee weken te sluiten en deze [sluiting] te laten samenvallen met de vaste betaaldag. Ook is er gezorgd voor een actieve voorlichting en extra aanwezigheid van hulpverleners op het Zandpad."

Feit is dat er een handvol bewezen (en vermeende) slachtoffers is uit de periode tot 2011. Daaruit wordt geconcludeerd dat er ten tijde van de sluiting ook wel eens slachtoffers geweest kónden zijn. Meer dan driehonderd dames is dus hun werkplek ontnomen omdat het NIET UITGESLOTEN kon worden dat enkelen van hen slachtoffer zouden zijn. Geen werkelijk of vermeend slachtoffer is hiermee echter geholpen, evenmin als de overgrote meerderheid van de dames die met mensenhandel of zelfs vermeende mensenhandel helemaal niets te maken hadden.

De politiek zegt hoeren te willen beschermen - wat ten eerste een paternalistisch uitgangspunt is, met name omdat politici nooit in discussie gaan met hoeren die kritisch zijn over het hele mensenhandel verhaal en hele andere wensen hebben zoals b.v. het aanpakken van discriminatie door banken, woningcorporaties, Jeugdzorg e.d. - maar dat doe je dus niet door hun werkplekken af te nemen maar door hen werkelijk serieus te nemen en daarmee vertrouwen op te bouwen. We hebben allemaal kunnen volgen hoe de Zandpad-dames die hun uiterste best hebben gedaan om samen te werken met de gemeente zijn bedrogen, geschoffeerd en afgepoeierd.

- Als Utrecht woord had gehouden en de werkruimtes inmiddels weer waren geopend met nieuwe verhuurders, deels onder leiding van de dames zelf,
- Als er niet het project was gestart om koopwoningen te realiseren op het ziekenhuisterrein en om de Vechtoever "op te waarderen",
- Als er niet werd gewerkt aan nieuwe wetten om de hoererij nog verder te criminaliseren,
- Als de beloofde nieuwe redlightzone geen gevangenis zou zijn met een hoog hek er om heen, als ie er al komt,
- etcetera ...

dan zou ik dit verhaal misschien serieuzer nemen. Wegra zal nog wel in hoger beroep gaan, maar het is niet te verwachten dat de Raad van State het belang van de hoeren wél zal meewegen.

--------------------

Andere berichten over de hoererij in Utrecht:
- Opstelten heeft de kamervragen van Rebel-Volp beantwoord:
4-7 http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstu...

- De gemeente lijkt ondertussen wel stappen te zetten om de beloofde nieuwe redlightzone-uit-het-zicht voor elkaar te krijgen:
9-7 Buurtbijeenkomst over toekomst Utrechtse prostitutiezone
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1202272/
16-7 Bomen weg voor nieuwe prostitutiezone Zandpad
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1203039

Maar wie gaat investeren in het bouwen er van zolang de beoogde (?) nieuwe exploitanten nog geen vergunning hebben?

- In het Handhavingsverslag van de gemeente is te lezen dat er hard gejaagd wordt op 'illegale' hoeren:
10-7 Gemeente sluit 11 illegale bordelen en 3 massagesalons
http://www.destadutrecht.nl/misdaad/nieuws/7617/gemeente-sluit-11-illega...

Zondares zegt over dit soort razzia's: "Nu en dan beroofd, verkracht, mishandeld of gestalkt worden is minder erg dan wat de politie en gemeente allemaal met je doen als ze je ontdekken. [...] Als ze je pakken ben je vaak in één keer alles kwijt. Werk, huis, tonnen geld, anonimiteit, en soms je kinderen."
http://zondares.blogspot.nl/2014/05/antwoord-op-in-de-illegale-prostitut...

Het grootste gevaar voor hoeren komt niet van mensenhandelaren maar van de overheid. Hoe meer legale werkplekken er worden opgeheven, des te meer hoeren er rechteloos worden gemaakt en worden blootgesteld aan deze vervolgingen.

--------------------

Aankondiging wetsvoorstel klanten straffen:
Ook vorige week kwamen CU, SP en PvdA met de aankondiging dat zij met een wetsvoorstel zullen komen om klanten van "gedwongen" hoeren strafbaar te maken:
12-7 http://www.nu.nl/politiek/3826207/ook-klant-schuld-gedwongen-prostitutie...

Hiermee worden klanten weggezet als verkrachters. Wat is hier verkeerd aan? 1. Er wordt gesuggereerd dat verkrachting niet strafbaar zou zijn bij hoeren. Dat is het wel.*) 2. Er wordt geïnsinueerd dat er klanten zouden zijn die "willens en wetens gebruik maken van gedwongen prostituees", maar daar is geen bewijs voor. Als dat er wel was, waarom zouden zij dan niet vervolgd zijn wegens verkrachting? 3. De werkelijke bedoeling van dit plan is niet het straffen van van 'willens en wetens' klanten van gedwongen hoeren, maar het straffen van klanten van hoeren ZONDER VERGUNNING. Dit laatste blijkt ook de toelichtingen die gegeven zijn, zoals deze van Warner ten Kate (OM): "Als een vrouw haar diensten aanbiedt in een bestelauto op een parkeerplaats, met drie zwaar gespierde Roemenen voor de deur, kun je weten dat het geen zuivere koffie is. Zo'n klant mag wat mij betreft een flinke straf krijgen: acht jaar of meer."

* : Maar te vaak wordt aangifte niet serieus genomen! Zie:
https://twitter.com/Marijke_Vonk/status/489456245422972928

Er is een hoop getwitterd over dit plan. Happy Hooker en Fleurtje van Schaik wachten nog steeds op excuses van Nine Kooijman (SP) die om van de discussie af te komen hen er van beschuldigde dezelfde persoon te zijn. Alle twittende hoeren en hun zeer deskundige sympathisanten (o.a. psycholoog, 2 ervaren hulpverleners, onderzoekers) spraken zich tegen het plan uit, maar Kooijman poeierde ze allemaal af (of negeerde hen). Wel gaf ze toe dat AL haar informatie afkomstig is van de verbiedertjes (Comensha C.S.) en natuurlijk beweerde ze in gesprek te willen gaan en loog ze voor legale prostitutie te zijn.

Als prostitutie echter alléén legaal is met een vergunning, en die vergunningen worden niet gegeven, dan is het in de praktijk illegaal. Het plan is nu dus om de klanten zwaar op te jagen en te bestraffen, maar het enige gevolg hiervan zal zijn dat de hoeren - zoals in Zweden - mét hun klanten dieper ondergronds gaan. Dat maakt hen, net als hun klanten, kwetsbaar voor chantage e.d. En dit des te meer omdat hierdoor 'illegale' hoeren per definitie (tegen hun zin) als 'slachtoffers' beschouwd worden. De zware jongens waar Ten Kate het over heeft - Roemeens of niet, hoezo discriminatie? - (die zich natuurlijk uit het zicht houden, als ze er al zijn) die staan er echter niet om de dames te dwingen, maar om hen te BESCHERMEN in geval van problemen.

Dit voorstel komt bovenop het voorstel in het wetsvoorstel WRP om de klanten van 18, 19 en 20 jarige hoeren strafbaar te stellen. Ook 18, 19 en 20 jarige en andere 'illegale' hoeren worden overigens strafbaar volgens dit wetsvoorstel, al schijnt dit punt er in nog omstreden te zijn. Men wil dus wederzijds vrijwillige seks tussen volwassenen criminaliseren. M.i. een ernstige mensenrechtenschending die mij ook persoonlijk dreigt te gaan treffen. Ik ben namelijk nog steeds van plan (weer) klant te worden bij een/de dame(s) van plezier. Ik heb een grote voorkeur voor raamdames omdat ik bij hen door oogcontact kan zien of ik welkom ben, en omdat ik dan vrij zeker ben dat ik zaken doe met een zelfstandige. Maar reizen is geen optie voor mij (ik heb het geprobeerd) en ook een club wil ik niet in, dus blijft over het internet. Dan tref ik dus een dame die (in Utrecht) waarschijnlijk geen vergunning heeft, en daardoor mogelijk onder minder goede omstandigheden werkt. Met dwang heeft dit echter niks te maken. Zou het lukken om mij af te schrikken van mijn voornemen dan is het enige resultaat dat de dame in kwestie inkomsten misloopt.

Opvallend is verder dat dit plan wordt gelanceerd door een coalitie van links en fundamentalistische christenen. De CU is openlijk vijandig tegen de hoererij die zij totaal wil verbieden. Deze samenwerking maakt de bewering van PvdA en SP dat zij voor legale prostitutie zouden zijn totaal ongeloofwaardig.

Zie ook deze artikels van FA:
13-7 http://achterhetraamopdewallen.blogspot.nl/2014/07/domme-politici.html
14-7 http://achterhetraamopdewallen.blogspot.nl/2014/07/artikel-in-de-krant.html

Zondares laat nog maar eens weten dat de meeste klanten echt heel leuk zijn:
14-7 http://zondares.blogspot.nl/2014/07/antwoord-op-klanten-zijn-triest.html

--------------------

Het OM juicht over een recordaantal vonnissen wegens mensenhandel:
16-7 http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/16/jaarverslag-om-recordaantal-vonnisse...

Het gaat om 180 veroordelingen wegens mensenhandel, niet alleen in de prostitutie overigens. Maar zelfs al zou dat zo zijn dan gaat het nog om minder dan één procent van de (naar men zegt 20.000) hoeren die hier slachtoffer van zouden zijn. En de meeste zaken gaan NIET over dwang (al probeert men dat er vaak van te maken) maar over andere zaken die strafbaar zijn volgens de mensenhandelwet, zoals de activiteiten van reisagenten.

Toevallig verscheen op dezelfde dag dit bericht: http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1202937/slachtoffer-weigert-aangifte-te-...
Zie hier een typisch voorbeeld van een zaak waarin de overheid voor een volwassen vrouw tegen haar wil bepaalt dat zij een slachtoffer zou zijn. "Volgens de officier van justitie gaat het om een makkelijk beïnvloedbaar meisje dat verliefd is geworden op de man." Nee OvJ, als zij ontoerekeningsvatbaar zou zijn dan moet dat aangetoond worden! Zo (aangezien rechters mee gaan met dit soort onzin) krijg je wel record-aantallen vonnissen...

Mensenhandel is het codewoord voor de oorlog tegen de hoererij.

Ik heb wat bronnen hierover verzameld op mijn homepage:
http://home.hccnet.nl/wessel.koopmans/mensenhandel.html#bronnen

--------------------

Nog wat internationaal nieuws:

In Frankrijk is het voorstel om klanten (ook) strafbaar te maken gestrand in de senaat:
8-7 http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/french-senates-special-co...

In Irak zijn enkele tientallen hoeren vermoord:
14-7 http://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/07/15/the-slaught...
15-7 http://www.thedailybeast.com/articles/2014/07/15/who-s-butchering-baghda...

In Bangladesh is een redlightzone gesloten:
14-7 http://www.iol.co.za/news/world/brothel-closure-puts-750-prostitutes-on-...

Er was van 2003 tot 2009 een onbedoelde decriminalisering van de prostitutie in Rhode Island. Uit onderzoek blijkt nu dat het aantal gevallen van verkrachting en SOA's in deze periode sterk is verminderd. (Verder bericht dit artikel ook over de sluiting van myredbook.com):
17-7 http://dish.andrewsullivan.com/2014/07/17/that-time-rhode-island-acciden...

--------------------

Utrecht Krijgt Spijt heeft inmiddels een zeer omvangrijke documentatie opgebouwd over de kwestie 'Zandpad':
https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/

--------------------

Mijn vorige bericht:
11-6 Wie wast zijn handen in onschuld om de Zandpad-dames?
https://www.indymedia.nl/node/23403

Mijn overzichtsartikel:
6-12-13 Gemeente Utrecht en Waterschap slopen Zandpad definitief
https://www.indymedia.nl/node/20299

2-5 Mijn manifest: Vóór vrije hoererij
https://www.indymedia.nl/node/22655

Mijn homepage:
http://home.hccnet.nl/wessel.koopmans/

wessel.koopmans [at] hccnet.nl

Tags: prostitutie

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech