''Nederlandse Jihadisten zijn verraders''/Gevaarlijk vijanddenken/Gedachtenpolitie

Hier kun je discussieren over ''Nederlandse Jihadisten zijn verraders''/Gevaarlijk vijanddenken/Gedachtenpolitie.
NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS/GEVAARLIJK
VIJANDDENKEN, GEDACHTENPOLITIE EN METEN MET TWEE MATEN

Niet het Jihadisme is een sluipend gevaar, maar het net, dat zich
sluit om vrijheid van meningsuiting ende ontkenning van de terechte strijd tegen een bloedige dictatuur.

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/nederlandse-jihadisten-zijn-verradersgevaarlij...

Als het niet zo ernstig was, zou het in het Theater van de Lach
of stupiditeit passen, die toenemende politieke en maatschappelijke
hysterie rond echt of vermeend ''Jihadisme'', een tot verzamelwoord
verworden term, die op alle mogelijke conflicten en strijdsituaties wordt
losgelaten.
In alle ernst wordt gesproken over ''Jihadgezinnen'', ''Jihadpredikers'',
''Jihadhuizen'',''Jihadjongeren'', gekker moet het niet worden. [1]
Het ontbreekt nog aan websites met als titel
''Hoe herken ik de Jihadist?'' ''Aan zijn grote oren?''
Je zou denken, dat het om een ernstige bedreiging van de Nationale
Veiligheid gaat [althans zo wordt het gepresenteerd], maar niets
is minder waar. [2]
Nadere analyse onthult een handjevol jongeren, die uit al dan
niet religieus geinspireerd idealisme, naar Syrie afreizen om te
strijden tegen de nog steeds bestaande bloedige dictatuur van dictator
Assad.
Het zijn er een stuk of 100 [3] en volgens Elsevier, dat zich beroept
op een brief van minister van Binnenlandse Zaken Plaskerk aan de
Tweede Kamer [4 maart 2014] zouden een niet nader genoemd aantal
actief zijn in
Egypte, Jemen, Somalie en het Afghaans-Pakistaanse grensgebied. [4]
Daarover later.

Nu het opiniestuk ''Djhadisten terecht hard aangepakt'', geschreven
in Trouw door de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb en Joost Eerdmans,
wethouder van Veiligheid en Handhaving. [5]

Het stuk hangt aan elkaar van bangmakerij, hetzevorming, populistische
''harde lijn'' retoriek, gebrek aan zinnige argumentatie
en het meten met twee maten.
Bovendien heeft burgemeester Aboutaleb in Eerdmans wel een
zeer merkwaardige co auteur gekozen, waarmee het stuk, nog
voor het is gelezen, al een kwalijke geur krijgt.
Namelijk Eerdmans, vertegenwoordiger van het rechts populistische Leefbaar
Rotterdam [6], die een beduimelde reputatie heeft
als moslimbasher.
Zo probeert Eerdmans in een onsmakelijk opiniestuk de lezer wijs
te maken, dat de Islam debet zou zijn aan de problematiek
rond de Ibn Ghaldounschool. [7]
Het grappige is dat hij in het mert Aboutaleb geschreven opiniestuk over ''Jihadisme'' spreekt over haatzaaierij, terwijl hij het zelf doet.[8]

HET STUK, NADER BESCHOUWD
VIJANDDENKEN

Een van de gevaarlijkste dingen in een samenleving is
het zwaaien met woorden als ''verraad'' als het om bepaalde
groepen gaat.
Iedere nuance of poging tot begrijpen valt dan weg en een groep
is ineens ''vijand'', met alle nare gevolgen van dien.
Behalve giftig is het ook nog eens onzin, want het zogenaamde
''verraad'' zou zijn aan ''(groot)ouders, die juist naar het vrije en tolerante
Nederland gekomen of gevlucht zijn om hun kinderen een goede
toekomst te geven.'' [9]
Sinds wanneer ben je als jongere verplicht het gedachtegoed
of beweegredenen van je (groot) ouders te volgen?
Wordt juist in een democratie vrijheid van denken niet benadrukt?
De vrijheid om je een eigen mening te vormen over politieke,
maatschappelijke en religieuze verschijnselen?

HET STUK, NADER BESCHOUWD
REPRESSIEVE MAATREGELEN

Een van de belangrijke kernwaarden van de democratie,
waarmee Abolutaleb en Eerdmans schermen, is de Grondwet.
En artikel 90, Grondwet zegt:
Handhaving van de Internationale Rechtsorde. [10]
Daarbij horen mensenrechtenverdragen.
En een pleidooi houden voor het afpakken van paspoorten
van mensen, die misschien willen afreizen naar Syrie,het intrekken
van het Nederlanderschap, [11] het
opzetten van een kliklijn voor echte/vermeende Jihadgangers,
het lastigvallen van jongeren door scholen, welzijnswerkers
en wat dies meer zij, in hun denkproces, hoort niet thuis
in een werkelijk democratische samenleving.
Want vrijheid van meningsuiting is een recht.
Daarbij hoort ook het aanhangen van stromingen,
die de Overheid niet bevallen.

HET STUK NADER BESCHOUWD
METEN MET TWEE MATEN

Zoals wel vaker het geval is wanneer het echt/vermeend moslimradicalisme
betreft, wordt er met twee maten gemeten.
Want Aboutaleb en Eerdmans gaan tekeer over moslim jongeren, ''die
afreizen naar oorlogsgebieden om de wapens op te pakken'' [12]
maar ze reppen met geen woord over de honderden jongeren, die
zich bij het Israelische leger hebben aangesloten. [13]
Dat is meten met twee maten.
Natuurlijk is IS een misdadige groepering, wat methodiek
betreft [14] [ik laat het religieuze ideaal er buiten], maar what about
het Israelische bezettingsleger, dat sinds jaar dood en verderf zaait
in de bezette Palestijnse gebieden [15] en recentelijk nog in Gaza. [16]
Daarover hoor ik deze heren niet.

HET STUK NADER BESCHOUWD
STRIJD TEGEN DICTATOR ASSAD

Het is best mogelijk, dat moslimjongeren ook naar
andere gebieden afreizen, zoals minister Plaskerk
in een brief aan de Tweede Kamer beweert [17], maar
het zwaartepunt ligt bij de strijd tegen Syrie.
Wat Aboutaleb, Eerdmans en de Nederlandse politiek
doet, is de aandacht afleiden van deze gerechtvaardigde strijd tegen
dictator Assad, door te hameren op ''radicalisme'' en ''Jihadisme''
Ook dat is een hypocriete opstelling, want toen de strijd tegen Assad nog
werd gedomineerd door pro Westerse groeperingen, was er geen
vuiltje aan de lucht.
Pas toen Islamistische groeperingen invloedrijker werden, werd de
''radicalisme'' kaart uitgespeeld. [18]
En zo worden jongeren, die vanuit een idealistische intentie een
dictatuur willen bestrijden, in een negatief daglicht gesteld.
Dat jongeren al dan niet met IS vechten, is niet de hoofdmoot en
leidt bewust de aandacht af van de strijd tegen Assad. [19]

HET STUK NADER BESCHOUWD
HAATPREDIKERS EN DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING
Over de zogenaamde ''haatpredikers'' of ''haatimams''
schrijven Aboutaleb en Eerdmans het volgende:

''Haatpredikers zijn niet welkom, we zullen er alles aan doen om hun
komst tegen te houden. Zij komen vooral uit de VS en Groot-Brittannie
en hebben geen visum nodig. Helaas ontbreekt het ons aan juridische
middelen. We gaan wel te rade bij de uitnodigende partij. Waarom
nodig je iemand uit, die haat zaait? Wat ons betreft kom je niet
weg met het argument vrijheid van meningsuiting.'' [20]

Daarmee sluiten ze naadloos aan bij de kabinetsplannen om
''haatimams'' te weren en reeds in Nederland wonende ''haatimams''
met repressie te dreigen.
Ik citeer
''Imams met boze bedoelingen worden aangepakt. Moslimpredikers uit het buitenland die in Nederlandse moskeeën de terreurdaden van ISIS verheerlijken, worden tegengehouden of weggestuurd'' [21]

Nogal vergaand, wat Aboutaleb en Eerdmans hier schrijven.
Omdat ze juridisch nog weinig kunnen, vallen ze de uitnodigende
organisaties lastig en schenden ze zo de vrijheid van meningsuiting.
Want hoe hard zij en minister Asscher ook schreeuwen, wat voor maatregelen
het kabinet ook neemt, het is gewoon schending van de vrijheid van
meningsuiting.
Het verheerlijken van misdadige organisaties als IS is vanuit
mijn standpunt verwerpelijk, maar het staan achter IS is een
recht.
Enig criterium is, of je zelf strafbare feiten pleegt of anderen daartoe
aanzet en daarmee bedoel ik NIET, evt vechten voor IS, maar een daadwerkelijk
gepleegde oorlogsmisdaad of misdaad tegen de menselijkheid.
Dan wordt het een ander verhaal.
Maar daarvan is hier geen sprake, dus ja, er mag gezegd worden,
dat je achter IS staat.
Dat dat Aboutaleb, Eerdmans en het kabinet niet bevalt, is punt twee.
Het bevalt mij ook niet, dat Cidi de misdadige Israelische bezettingsstaat
steunt [22], maar het blijft vrijheid van meningsuiting.

WAT IS RADICAAL/WAT IS HAATZAAIEN?

Maar er is meer aan de hand.
Wat vaak ''haat''prediken wordt genoemd, dekt niet
altijd de lading.
Zo noemt minister Asscher het voorbeeld van een Syrische geestelijke,
die in Nederland wil komen preken en ''daar geen vredelievende
bedoelingen mee heeft'' [23]
Wat bedoeld hij daar precies mee.
Komt de man echt ''haatzaaien'' of neemt hij in zijn preek
het onrecht van de Syrische dictatuur of de Israelische
bezetting mee?
Er wordt verwezen naar prediker Khalid Yassin, die
lijf en doodstraffen zou hebben bepleit. [24]
Niet fraai, maar zaait hij daarmee haat?

En dan de politieke drukte [25] , die werd gemaakt van de aanwezigheid
van een voormalige Taliban minister voor school en Onderwijs
en Said Khobaib Sadat bij de opening van een Moskee in Amsterdam, volgens de media een ''radicale'' predikant, die in Duitsland terecht stond vanwege ''radicalisering''
van jongeren, wat al een heel vage term is. [26]
Terecht merkte de Moskee op, dat de mannen nergens voor waren veroordeeld
en dus van harte welkom waren. ¨(27)
In geval van de Taliban minister nog ridiculer.
De voormalige VS president Bush, schuldig aan oorlogsmisdaden en
folterpraktijken [28 ] wordt toch ook in Nederland ontvangen.
Waarom degene, wiens landdoor de VS is aangevallen en bezet, dan niet?

LET WEL, al die heisa rond deze zogenaamde ´´haatpredikers´´
was in 2011.
Lang voordat IS van zich liet horen.

´´ISIS´´ HYSTERIE
DE ´´ISIS´´ AMBTENAAR

Ter illustratie, hoever de ´´IS´´ waanzin bij
Overheden al heeft toegeslagen.
Een ambtenaar van het Ministerie van Justitie (projectleider van
de sciencefiction-klinkende organisatie ´´Cyber Security Centrum) twitterde,
dat IS niets met de Islam te maken was, maar een zionistisch project
om de Islam in diskrediet te brengen. (29)
Onzin natuurlijk. De zoveelste complottheorie,
maar vrijheid van meningsuiting.
Mis Poes.
Er werd een hoop drukte over gemaakt, de vrouw werd geschorst (30),
ten onrechte werd de ´´antisemitisme´´ kaart uitgespeeld (31)
en uiteindelijk volgde ontslag. (32)
Een belachelijk operette staaltje van gebrek aan vrijheid van meningsuiting.
Zover heeft de hysterie al toegeslagen.

HET STUK NADER BESCHOUWD
GEDACHTENPOLITIE
MOSLIMGEMEENSCHAP EN IS

Het belachelijkste van het betoog van Aboutaleb en Eerdmans is wel
de oproep aan de moslimgemeenschap, om publiekelijk afstand
te nemen van IS. ¨(33)
In de eerste plaats doen ze dat al. Moslims hebben al zo
vaak afstand genomen van extremisme, dat je er een boek over
kan schrijven. (34)
Maar vooral
Waarom moet uberhaupt een groep ter verantwoording geroepen
worden voor de wandaden van ontspoorde organisaties en/of
individuen.
Worden trouwens de christenen ter verantwoording geroepen
voor de misdaden van massamoordenaar Breivik (35) en de Joden
voor de misdaden van massamoordenaar Baruch Goldstein. (36)
Neen dus, en terecht.
Waarom de moslims dan wel.

MOSLIMS HEBBEN HET RECHT, ACHTER IS TE STAAN
Want dat is hun recht op vrijheid van meningsuiting.

Dat ik vind (en dat deel ik met Aboutaleb en Eerdmans)
, dat IS een misdadige club is, doet niets af aan het feit, dat
anderen het recht hebben, daarover anders te denken.
De pogingen van Aboutaleb en Eerdmans, om op
gemeentelijk niveau ´´radicalisering´´ onder jongeren
te ontmoedigen, komt gevaarlijk in de buurt van een
gedachtenpolitie en het hinderlijk lastigvallen
van jongeren (of ouderen), die een ander wereldbeeld
hebben dan Aboutaleb, Eerdmans en co.

En dat is hun recht.
Zolang ze zich niet aan daadwerkelijk strafbare
feiten, dus HANDELINGEN, schuldig maken.

EPILOOG

De Open Brief van Aboutaleb en Eerdmans is gevaarlijk.
Want het tot ´´verraders´´ bestempelen van jongeren, die
uit idealistische motieven gaan vechten tegen dictator Assad,
of willen kiezen voor IS, is haatzaaiend en tendentieus.
Evenals het ter verantwoording roepen van de hele
moslimgemeenschap.

De kabinetsmaatregelen, die paspoorten willen
afpakken, Nederlanderschap willen ontnemen, verklikkers
lijnen stimuleren, visa weigeren aan anti Westerse imams,
zonder dat er ook maar een
enkel strafbaar feit gepleegd is, zijn fout en
staan op gespannen voet met de rechtsstaat.
Bovendien negeren ze het recht op vrije meningsuiting.

Het kabinet, Aboutaleb en Eerdmans zullen moeten accepteren,
dat er mensen zijn, die achter IS staan.
Dat is vrijheid van meningsuiting.
Ze kunnen pas door strafmaatregelen worden getroffen
als er ook daadwerkelijk strafbare feiten gepleegd zijn.

Vrijheid van meningsuiting en het recht, voor onschuldig
te worden gehouden, tot schuld bewezen.
Dat zijn de kernwaarden van de democratie.

Astrid Essed

OPEN BRIEF VAN AHMED. ABOUTALEB, BUJRGEMEESTER
VAN ROTTERDAM EN JOOST EERDMANS, WETHOUDER
VAN VEILIGHEID, HANDHAVING EN BUITENRUIMTE

TROUW
DJIHADISTEN TERECHT HARD AANGEPAKT
AHMED ABOUTALEB
EN JOOST EERDMANS
6 SEPTEMBER 2014
Burgemeester en wethouder van de Gemeente Rotterdam

Om het sluipende gevaar van dijhadstrijders in Nederland te
beteugelen, presenteerde het kabinet onlangs de ''Integrale
Aanpak Djihadisme''. De repressieve maatregelen klinken
afschrikwekkend, en terecht.
Mensen, die oproepen tot een gewelddadige strijd of het afreizen
naar oorlogsgebieden om de wapens op te pakken, plegen
verraad. Niet alleen aan de kernwaarden van onze democratie, maar
ook aan hun (groot)ouders, die juist naar het vrije en tolerante
Nederland gekomen of gevlucht zijn om hun kinderen een goede
toekomst te geven. Als je er bewust voor kiest om een gevaar te
vormen voor de vrede in de wereld, verdien je het om maximaal
geisoleerd te worden.

Naast een landelijke aanpak heeft ook de lokale overheid een
cruciale rol, zeker om radicalisering tijdig te signaleren en te
voorkomen. In Rotterdam gebeurt dit via een fijnmazig netwerk
van religieuze instellingen, scholen, buurtagenten en zorgverleners.
Bewoners kunnen met hun vragen en zorgen terecht bij vertrouwens
personen in de wijk.
Zo dring je door tot de haarvaten van de samenleving. Door de juiste
interventies zetten we radicaliserende jongeren weer op het goede spoor:
of isoleren hen zodat zij anderen niet beinvloeden.

Haatpredikers zijn niet welkom, we zullen er alles aan doen om hun
komst tegen te houden. Zij komen vooral uit de VS en Groot-Brittannie
en hebben geen visum nodig. Helaas ontbreekt het ons aan juridische
middelen. We gaan wel te rade bij de uitnodigende partij. Waarom
nodig je iemand uit, die haat zaait? Wat ons betreft kom je niet
weg met het argument vrijheid van meningsuiting.

Verreweg de meeste moslims staan niet achter het radicale gedachtegoed
van IS en het voeren van een gewapende religieuze strijd. Juist deze
meerderheid binnen de moslimgemeenschap mag zich vaker laten
horen. Juist zij zouden een megafoon in de hand moeten nemen.

In Rotterdam brengen we de dialoog op gang. Op straat, in de klas,
in de moskee en in het buurthuis: we zijn samen verantwoordelijk
voor een veilige, vreedzame samenleving. De eerste stap is gezet.
Rotterdam organiseert eind september een conferentie over de invloed
van internationale conflicten op onze samenleving.
Daar mag het verbaal best stevig aan toe gaan.
Zonder wrijving, geen glans.

MOSLIMS, PAK DE MEGAFOON:
LAAT WETEN, DAT JE HET ONEENS BENT MET IS

ZIE OOK LINK

http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/djihadisten_terech...

NOTEN

[1]

DEN HAAG FM
BEWONER ''JIHADHUIS'' ONTKENT TERRORISME
8 AUGUSTUS 2014

http://denhaagfm.nl/2014/08/08/bewoner-jihadhuis-ontkent-terrorisme/

NOS
LOT ''JIHADGEZINNEN'' HUIZEN ONZEKER
4 SEPTEMBER 2014

http://nos.nl/artikel/694811-lot-jihadgezinnen-huizen-onzeker.html

DICHTBIJ.NL
ANGST VOOR ''JIHADPREDIKERS'' IN ACTIVITEITENCENTRUM
BERGPOLDER
11 FEBRUARI 2014

http://www.dichtbij.nl/rotterdam-centrum-noord/regio/artikel/3375020/ang...

HET PAROOL
AMSTERDAM AANGEWEZEN ALS JIHADSTAD
3 APRIL 2014

http://www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/article/detail/3627680/2014/04...

VOLKSKRANT
WIE ZIJN DIE NEDERLANDSE JIHADJONGEREN PRECIES?
13 MAART 2013

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3408617/20...

[2]

AMSTERDAM AANGEWEZEN ALS ''JIHADSTAD''/OVER TERREURHYSTERIE
EN HETZEVORMING
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/amsterdam-aangewezen-als-jihadstadover-terreur...

NATIONAAL COORDINATOR TERRORISMEBESTRIJDING
EN VEILIGHEID
NOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISME
25 FEBRUARI 2014

http://www.nctv.nl/actueel/nieuws/notitie-lokale-aanpak-jihadisme.aspx?c...

UITGESCHREVEN TEKST
SYRIE/NATIONAAL COORDINATOR TERRORISMEBESTRIJDING
EN VEILIGHEID
NOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISME

http://www.astridessed.nl/nationaal-coordinator-terrorismebestrijding-en...

[3]

ELSEVIER
NEDERLANDSE JONGEREN STRIJDEN OOK BUITEN
SYRIE VOOR JIHAD
5 MAART 2014

http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2014/3/-1475112W/

[4]

ELSEVIER
NEDERLANDSE JONGEREN STRIJDEN OOK BUITEN
SYRIE VOOR JIHAD
5 MAART 2014

http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2014/3/-1475112W/

[5]

Zie voor transcriptie opiniestuk uit Trouw
Geheel onderin

Zie ook link op Leefbaar Rotterdam

http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/djihadisten_terech...

NU.NL
NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS
6 SEPTEMBER 2014

http://www.nu.nl/politiek/3870853/nederlandse-jihadisten-verraders.html

BINNENLANDS BESTUUR
NEDERLANDSE JIHADISTEN PLEGEN VERRAAD
6 SEPTEMBER 2014

http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/nederland...

TELEGRAAF
NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS
6 SEPTEMBER 2014

http://www.telegraaf.nl/binnenland/23050535/___Jihadisten_zijn_verraders...

NOS
ABOUTALEB: JIHADISTEN PLEGEN VERRAAD
6 SEPTEMBER 2014

http://nos.nl/artikel/695275-aboutalebjihadisten-plegen-verraad.html

[6]

LEEFBAAR ROTTERDAM

http://www.leefbaarrotterdam.nl/

WIKIPEDIA
LEEFBAAR ROTTERDAM

http://nl.wikipedia.org/wiki/Leefbaar_Rotterdam

[7]

NATUURLIJK IS DE ISLAM DEBET AAN
HET FALEN VAN IBN GHALDOUN
JOOST EERDMANS EN RONALD BUIJT
30 JANUARI 2014

http://www.joost-eerdmans.nl/asp/invado.asp?t=show&id=1667

[8]

NATUURLIJK IS DE ISLAM DEBET AAN
HET FALEN VAN IBN GHALDOUN
JOOST EERDMANS EN RONALD BUIJT
30 JANUARI 2014

http://www.joost-eerdmans.nl/asp/invado.asp?t=show&id=1667

[9]

LEEFBAAR ROTTERDAM
NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS
''DJIHADISTEN TERECHT HARD AANGEPAKT''
OPINIEARTIKEL ABOUTALEB EN EERDMANS
6 SEPTEMBER 2014

http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/djihadisten_terech...

[10]

Artikel 90

De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/geldigheidsdatum_07-09-2014#Hoofds...

[11]

RIJKSOVERHEID

KABINET VERSTERKT INTEGRALE AANPAK JIHADISME

EN RADICALISERING

29 AUGUSTUS 2014

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/08/29/kabinet-versterkt-integral...

[12]

LEEFBAAR ROTTERDAM
NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS
''DJIHADISTEN TERECHT HARD AANGEPAKT''
OPINIEARTIKEL ABOUTALEB EN EERDMANS
6 SEPTEMBER 2014

http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/djihadisten_terech...

[13]

JOOP.NL
TREK NEDERLANDSE JONGEREN TERUG UIT ISRAELISCHE LEGER
23 JULI 2014

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/27893_trek_nederlandse_jonger...

WIJ BLIJVEN HIER
JIHAD IN DE NAAM VAN ISRAEL

http://wijblijvenhier.nl/25342/jihad-naam-israel/

[14]

AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT- IRAQ: ETHNIC CLEANSING ON HISTORIC
SCALE: THE ISLAMIC STATE'S SYSTEMATIC TARGETING
OF MINORITIES IN NORTHERN IRAQ
2 SEPTEMBER 2014

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/011/2014/en/63f30ccd-eedb-...

[15]

AMNESTY INTERNATIONAL
”TRIGGER HAPPY, ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK”
FEBRUARY 2014

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-...

CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[16]

ALAKHBAR/ENGLISH
THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT

http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-kill...

[17]

ELSEVIER
NEDERLANDSE JONGEREN STRIJDEN OOK BUITEN
SYRIE VOOR JIHAD
5 MAART 2014

http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2014/3/-1475112W/

[18]

UITPERS.BE
AMSTERDAM WORDT AANGEWEZEN ALS ''JIHADSTAD''
ASTRID ESSED
17 APRIL 2014

http://www.uitpers.be/index.php/europa/510-amsterdam-wordt-aangewezen-al...

AMSTERDAM AANGEWEZEN ALS ''JIHADSTAD''/OVER TERREURHYSTERIE
EN HETZEVORMING
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/amsterdam-aangewezen-als-jihadstadover-terreur...

[19]

VOLKSKRANT
EX-COMMANDANT VAN UHM: RESPECT VOOR SYRIEGANGERS
5 MEI 2014

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/13828/Burgeroorlog-in-Syrie/article/detai...

[20]

LEEFBAAR ROTTERDAM
NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS
Burgemeester Ahmed Aboutaleb en wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte), gemeente Rotterdam.
Zaterdag 6 september 2014

http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/djihadisten_terech...

[21]

TELEGRAAF
HAATIMAM IN DE BAN
25 AUGUSTUS 2014

http://www.telegraaf.nl/binnenland/23001868/__Haatimam_in_de_ban__.html

NOS
HARDE AANPAK HAATIMAMS
25 AUGUSTUS 2014

http://nos.nl/artikel/690627-harde-aanpak-haatimams.html

[22]

''ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN''/VIJF LEUGENS
VAN HET CIDI ONTMASKERD
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/israel-kan-in-deze-oorlog-nooit-winnenvijf-leu...

''DE TIJD, DAT JODEN ZICH DOMWEG LIETEN AFVOEREN, IS
VOORBIJ''/CIDI'S BLIKSEMAFLEIDER VAN DE ISRAELISCHE
BEZETTINGSTERREUR
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/de-tijd-dat-joden-zich-domweg-lieten-afvoeren-...

[23]

''Op welke gronden Asscher de imams wil weigeren is nog onduidelijk. Als voorbeeld noemt hij een Syrische geestelijke die hier wil komen preken en 'daar geen vredelievende bedoelingen mee heeft'. Bezoeken van buitenlandse radicale imams leiden vrijwel altijd tot controverse.''\

TROUW
HAATPREDIKERS ZIJN NIET MEER WELKOM
25 AUGUSTUS 2014

http://www.trouw.nl/tr/nl/4728/Islam/article/detail/3724484/2014/08/25/H...

[24]

''Yasin raakte in opspraak toen hij lijf- en doodstraffen leek te bepleiten.''

TROUW
HAATPREDIKERS ZIJN NIET MEER WELKOM
25 AUGUSTUS 2014

http://www.trouw.nl/tr/nl/4728/Islam/article/detail/3724484/2014/08/25/H...

(25)

AT5
KAMERVRAGEN OVER OPENING MOSKEE
31 OCTOBER 2011

http://www.at5.nl/artikelen/70645/kamervragen-over-opening-moskee

AANHANGSEL VAN DE HANDELINGEN TWEEDE KAMER
VAN DE STATEN GENERAAL
ANTWOORD OP VRAGEN VAN DE LEDEN VAN KLAVEREN
EN WILDERS (PVV) OVER DE AANWEZIGHEID VAN HAATPREDIKERS
BIJ DE OPENING VAN EEN AMSTERDAMSE MOSKEE

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-861.html?zoekcrit...

[26]

TELEGRAAF
OMSTREDEN SPREKERS IN MOSKEE AMSTERDAM
29 OCTOBER 2011

http://www.telegraaf.nl/binnenland/20835368/__Omstreden_sprekers_moskee_...

AT5
HAATPREDIKERS IN AMSTERDAM
29 OCTOBER 2011

http://www.at5.nl/artikelen/70558/ex-taliban-spreekt-in-amsterdam

(27)

´´De moskee liet in een reactie weten dat beide heren 'zolang ze niet veroordeeld zijn van hart welkom zijn.'

AT5
KAMERVRAGEN OVER OPENING MOSKEE
31 OCTOBER 2011

http://www.at5.nl/artikelen/70645/kamervragen-over-opening-moskee

(28)

AMNESTY INTERNATIONAL
CANADA URGED TO ARREST AND PROSECUTE
GEORGE W. BUSH
12 OCTOBER 2011

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/canada-urged-arrest-an...

(29)

JUSTITIE-AMBTENAAR/ISIS IS PROJECT
VAN ZIONISTEN
13 AUGUSTUS 2014

http://politiek.thepostonline.nl/2014/08/13/justitie-ambtenaar-isis-is-p...

(30)

OMROEP WEST
MINISTERIE SCHORST AMBTENAAR YASMINA HAIFI
OM IS TWEET
13 AUGUSTUS 2014

http://www.omroepwest.nl/nieuws/13-08-2014/ministerie-schorst-ambtenaar-...

´ISIS-AMBTENAAR´´ HAIFI MAG JUSTITIEGEBOUWEN
NIET MEER BINNEN
2 SEPTEMBER 2014

http://politiek.thepostonline.nl/2014/09/02/isis-ambtenaar-haifi-mag-jus...

HAIFI IN BEDELBRIEF/ZIONISME GING OVER
ISRAELISCHE EXPANSIEPOLITIEK
26 AUGUSTUS 2014

http://politiek.thepostonline.nl/2014/08/26/haifi-in-bedelbrief-zionisme...

´´ISIS-AMBTENAAR´´ HAIFI MAG JUSTITIEGEBOUWEN
NIET MEER BINNEN
2 SEPTEMBER 2014

http://politiek.thepostonline.nl/2014/09/02/isis-ambtenaar-haifi-mag-jus...

OMROEP WEST
MINISTERIE SCHORST AMBTENAAR YASMINA HAIFI
OM IS TWEET
13 AUGUSTUS 2014

http://www.omroepwest.nl/nieuws/13-08-2014/ministerie-schorst-ambtenaar-...

(31)

´´„Mijn maag draaide zich om toen ik er over hoorde”, zei Asscher (PvdA) vrijdag na afloop van de ministerraad over de „afgrijselijke” tweet. Yasmina Haifi, een partijgenote van Asscher, verwees afgelopen week naar artikelen op internet die haar punt zouden ondersteunen. Asscher noemde de complottheorie een klassieke vorm van antisemitisme en „buitengewoon schokkend”.

TELEGRAAF
ASSCHER/MAAG DRAAIDE ZICH OM NA TWEET
15 AUGUSTUS 2014

http://www.telegraaf.nl/binnenland/22970163/__Maag_draaide_zich_om_na_tw...

ANTISEMITISME GEEN ANTIZIONISME

De opmerking van Asscher is onzinnig en dat weet hij ook.
Antisemitisme is de haat/afkeer van Joden als religieus-etnische
groep.
Anti zionisme is de kritiek op het politieke zionisme,
de beweging (opgericht eind 19 e eeuw) die het stichten van
een Joodse Staat bepleitte in Palestina, dat sinds jaar en dag
door de Palestijnen werd bewoond, wier zelfbeschikkingsrecht
hiermee werd geschonden.
Bovendien zijn er vele antizionistische Joden,
die het daarmee niet eens zijn.

ZIE

AN INTERVIEW WITH HOLOCAUST SURVIVOR
DR. HAJO MEIJER
´´ZIONISM HAS NOTHING TO DO WITH JUDAISM´´

http://www.infiniteunknown.net/2011/03/14/an-interview-with-holocaust-su...

(32)

´´PVDA AMBTENAAR´´ DEFINITIEF FUNCTIE KWIJT
NA IS TWEET
15 AUGUSTUS 2014

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/28184_pvda_ambtenaar_definiti...

(33)

LEEFBAAR ROTTERDAM
NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS
''DJIHADISTEN TERECHT HARD AANGEPAKT''
OPINIEARTIKEL ABOUTALEB EN EERDMANS
6 SEPTEMBER 2014

http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/djihadisten_terech...

(34)

REPUBLIEK ALLOCHTONIE
EUH.....NEDERLANDSE MOSLIMS NEMEN GEEN
AFSTAND. KIJKT U EVEN MEE.
21 AUGUSTUS 2014

http://www.republiekallochtonie.nl/euh-nederlandse-moslims-nemen-geen-af...

(35)

WIKIPEDIA
ANDERS BEHRING BREIVIK

http://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Behring_Breivik

TROUW
KERK MOET PRATEN MET EXTREMISTEN
29 JULI 2011

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2822065/20...

NU.NL
BREIVIK VOELT ZICH CONSERVATIEF CHRISTEN
12 APRIL 2012
http://www.nu.nl/noorwegen/2785381/breivik-voelt-zich-conservatief-chris...

(36)

WIKIPEDIA
BARUCH GOLDSTEIN

http://en.wikipedia.org/wiki/Baruch_Goldstein


Het is genoeg geweest

Het is genoeg geweest Essed.
Het niet durven benoemen van de zwakzinnigheid die in de moslimgemeenschap aanwezig is om hier nog gezellig samen te werken en te leven heeft er nu toe geleid dat deze met argusogen en de nodige waakzaamheid bekeken word.
De stelselmatige roofbouw op onze gemeenschap heeft extreem rechts de instrumenten in handen gegeven om hun gelijk te halen.
Een gelijk wat nog eens bevestigd word door ene Essed die haar bijeengesprokkelde idioterie op een voorheen serieus podium kan plaatsen waardoor ze deze vermaakt tot iets waar de meesten onder ons grote vraagtekens zijn gaan plaatsen.

Spijtig voor al die moslims die wel staan voor samenwerkingsverbanden waarin we onze culturen weten samen te smeden tot iets waar onze kinderen ook nog wat aan hebben.

Weet wat je verdedigt.

De Protocollen van de wijzen van Sion

De Protocollen van de wijzen van Sion is natuurlijk ook gewoon een antizionistisch geschrift.

NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN GEVAARLIJK

Dat hebben we 10 jaar geleden kunnen zien toen Theo van Gogh afgeslacht werd.

Het is aan de critici van

Het is aan de critici van Israel om te bewijzen dat anti-zionisme niet gelijk is aan antisemitisme, door hun kritiek vrij te houden van antisemitische stereotypen. Jammer dat dit de Israel-critici keer op keer niet lukt! Nu lees ik hier dat de ophef rond de ambtenaar Haifi berust op een gebrek aan vrijheid van meningsuiting - voor mij is dit duidelijk een als antizionisme vermomd antisemitisme, maar dat is voor mevrouw Essed slechts een mening! Is racisme een mening? Is het poneren van onjuiste feiten, hetzelfde als het geven van een mening?
Jammer, bij al dit vertoon van belezenheid blijkt, dat de schrijfster zich niet wezenlijk verdiept heeft in de vraag, wat antisemitisme nu precies is, hoe het werkt, wat de karakteristieken zijn, wat de stereotypen. Het zou de discussie zoveel meer recht doen, wanneer mensen zich beter op de hoogte stelden!

Kleine tip aan de

Kleine tip aan de dienstdoende moderator : als je niet ziet dat de kop van de bovenstaande bijdrage ("nog zo'n jood") alleen maar getuigt van onversneden antisemitisme, zou je misschien kunnen overwegen om je wat beter op de hoogte te stellen... Of wat anders gaan doen dan het modereren van indymedia.

Dan zou de moderator voortaan

Dan zou de moderator voortaan ook de antisemitische verhaaltjes van Astrid E. moeten verwijderen.

dan...

Als Astrid Essed antisemitische stukjes zou schrijven zou ik ze zeker verwijderen. Daarentegen laat ik tot verveling to allerlei zure opmerkingen staan van nietsnutters die hun teveel aan rechtse internet-trollerij graag op Indymedia tentoonspreiden, en dan wel bijna altijd bij de comments onder de stukjes van Astrid Essed. Het is vaak vermakelijk om te lezen hoe ignorant, dom, en slecht geïnformeerd deze anonieme 'commentatoren' zijn.

Change!

Verander het dan... nn=trol... jij weet het, ik weet het
...en creeer voor jezelf dan gelijk ook een 'fatsoenlijke' naam want de naam 'modist' is nogal 'trolgevoelig', imho.

Verder ben ik 't helemaal met je eens.

nee

Kleine tip aan nn: wo, 10/09/2014 -18:26:

Ik zie wel dat je heeeel graaaag wil trollen. Met zo'n vage bericht als die van 'Molotof' is het wel erg makkelijk schieten, maar nee, een enigszins ironische verwijzing naar Madeleine Albright's welbekende joodse roots en haar desalniettemin discutabele positie inzake het midden-oosten is geen antisemitisme.

Ah, we noemen het geen

Ah, we noemen het geen antisemitisme, maar "een enigszins ironische verwijzing". Mag ik even weten wat het verband is tussen Madeleine Albrights Joodse wortels en haar veronderstelde discutabele positie inzake het midden-oosten? Want ik geloof dat de indymedia-modist DESALNIETTEMIN geen flauw idee heeft waar hij/zij over lult!

nog zo'n stel

Ah, een nazijager. Ik mag niet zeggen dat er slechte joden zijn? Je hoort liever iets over slechte moslims?
Ik ga echt niemand overslaan hoor, kun je wel vergeten.
Deze nog maar een keer dan https://www.youtube.com/watch?v=4fvJ8nFa5Qk/. Past goed bij vandaag. Nee, ik zie niet overal joodse complotten.
Waarom moet ik dit aan je uitleggen collega. Niet meteen zo lelijk doen.

Leg jij eerst maar eens uit

Leg jij eerst maar eens uit waarom je naar Albrights Joodse afkomst verwijst in verband met vermeende oorlogsmisdaden, genocide of wat je er ook maar van wilt bakken.

nog een filmpje

Nou nou wat een discussie...... die likoed reaguurders hebben allemaal wel steeds de zelfde verhaaltjes. Mijn moeder is een jood, zelf ben ik dus ook ZO'N JOOD, desalniettemin voel ik dit niet als negatief waarom jij wel?. Trouwens nog ff iets anders, zijn die zionisten ook niet toevallig joods???

Heb je nog een leuk filmpje molotof? die andere 2 waren heel leerzaam...........

Ik ben niet van Likoed en ik

Ik ben niet van Likoed en ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag.

zo werkt zelfs trollen niet

@ nn do, 11/09/2014 - 22:33
wie ben je en wat was je vraag? Zo werkt het toch echt niet. Ik denk dat ik deze non-discussie ga sluiten.

the devil is in the details

Jij lijkt me nou juist iemand die zich goed opstelt.
Ik heb m'n spullen nu niet bij me. Als je klikt op freeseattle kun je luisteren naar Susan Lindauer, part 1&2. Doe voor goed spul op youtube "ae911truth nederlands". Da's ook wel eens leuk voor wie het Engels niet onder de knie heeft. Kijk bijvoorbeeld Explosive Evidence - Experts Speak Out, da's dan de 1 uur versie.
Er staat op youtube helaas ook nogal wat pulp, als je dat steeds tegenkomt ga je vanzelf denken dat die truthers niet goed snik zijn.
Ik zal de filmpjes, websites en artikelen eens bij elkaar vegen en posten, maar eerst nog even researchen.

*

Indy een vergaarbak van antisemieten en aluhoedjes.

en jij

@ nn za, 13/09/2014 - 18:47: en van betweterige keyboard helden zoals jij die het niet kunnen laten om telkens te kijken en te reageren. Welcome home.

Altijd maar weer dat 911 en

Altijd maar weer dat 911 en nooit eens een interessant stuk over graancirkels ofzo...
Het gaat wel vooruit he, die site van jullie? 911-truthers, Ukraine-truthers aan het handje van de FSB en verder nog wat antisemieten. Proost, jongen!

-

Waar het om gaat is, wil je als sukkel door het leven gaan of niet. Accepteer je iets wat je niet eens pseudowetenschap kunt noemen of sta je open voor mensen die hun vak wel serieus nemen. Dat iemand met loeiende sirene uitrukt bij het woord jood vind ik prima. Als het om een half miljoen kleine joodjes zou gaan zou ze dat natuurlijk nooit gezegd hebben.

https://www.youtube.com/watch?v=O6fuFzF-viU Blueprint for Truth 1 uur versie
https://www.youtube.com/watch?v=OQgVCj7q49o full
https://www.youtube.com/watch?v=MVkBR26TfnM Explosive Evidence 1 uur versie
https://www.youtube.com/watch?v=sDKusb5v7hg full

"wil je als sukkel door het

"wil je als sukkel door het leven gaan of niet"

Fijn om te zien dat jij een keuze hebt gemaakt. Veel succes verder!

@nn do, 11/09/2014 -

@nn do, 11/09/2014 - 11:40

Ah, het is iets wat je gelooft... Nou het valt wel mee dan.
Je zou ook ervoor kunnen kiezen om jezelf minder belachelijk te maken en een poging doen om het vermeende antisemtisme wat je pretendeert aan te kaarten eens goed uit te leggen. Kom maar op, wij zijn benieuwd.

Indoctrinatie terroriseren

Indoctrinatie terroriseren van kinderen met de wanen van volwassenen met name door de ouders van die kinderen is dat reden tot nu toe in NL om die kinderen " uit huis " te plaatsen ? Niet als die wanen godsdienst heten. Het ontbreekt aan een werkbaar antwoord op die godsdienstigen in NL. Ontzuiling ontkerkelijking godsdienst blijft helaas hardnekkig aanwezig. Ook in de politiek CDA CU SGP met name. Er is wel gesteld dat de moslims in NL een soorgelijk proces zullen doormaken als protestanten en katholieken in NL namelijk van hun geloof vallen en dat binnen enkele generaties de moskee op de hoek een fietsenstalling of supermarkt zal zijn geworden. Dat gebeurd niet of te langzaam als iedereen achter over leunt zich verbazend over " de wanen " " domheid " en achterlijkheid van godsdienstigen. Ik roep op tot in discussie gaan waar en wanneer dat maar kan ook in tv programma ' s en die godsdienst ter discussie stellen. Dat hoeft niet per se aanvallend bijv. een moslima die niet wil praten met je toe roepen dat die god van haar niet bestaat. Zou ik zo niet doen. De vraag is ook of je zo iemand kan en wl overtuigen ik zag vorige week een Jehova getuige die een nazi concentratie kamp in wo 2 had overleeft en dat beargumenteerde met " omdat we de steun van god hebben ".
Kan je zo iemand van haar waan ideeen af brengen ? Dat neemt niet weg dat er veel tegemakkelijk allerlei priesters op tv verschijnen zonder dat er iemand bij is om de ideeen van zo iemand te relativeren. Ik zie graag een symbool in een hoek van het scherm als er weer zo 'n priester in beeld is om te waarschuwen of voor afgaand aan uitzending. Er zijn nu symbolen die waarschuwen tegen geweld grove taal neagtieve discriminatie. Er zou ook een symbool moeten komen dat waarschuwd tegen godsdienst waanzin.
http://www.npo.nl/2doc-tussen-hemel-en-hel/05-09-2014/KN_1663156 zie 40:41 Jehova getuige.
Het kan gevaarlijk zijn in NL met name een moslim met zijn gekte te confronteren ? Hoe bang bij jij vraag ik dan. Immers die miljoen gekke moslims zijn toch ongevaarlijk ? Zou Esses een discussie over de waanzin van godsdienst met een jihadist aan durven ?
Essed probeert altijd aan te tonen dat er in NL met twee maten wordt gemeten met name door de " lelijke " blanke / witte Nederlander.
Bij deze alle godsdienst deugd niet .

Goed stuk, Astrid. Dankjewel.

Goed stuk, Astrid. Dankjewel.

Wanneer je je beweegt tussen

Wanneer je je beweegt tussen Suri-Islam facsisten en dan met dit soort propaganda een dergelijk medium vervuilt lijkt het me dat er aanleiding is tot een stevige discussie.

Salafistische slettebak naar IS

Een 19-jarig Nederlands meisje is gevallen voor de charmes van de islamitische terreurbeweging IS. Op eigen houtje vertrok de Soesterbergse Angela naar Syrië, om zo mee te kunnen doen aan de jihad.
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2014/09/salafistische_slettenbak_...

idealistische jongeren

Astrid heeft op haar eigen blog bij dit artikel een foto geplaatst van de psychopate koppensneller Khalid K. uit Almere die regelmatig op twitter poseert met afgehakte hoofden.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech