Vier Weken Immigratie Waanzin

Hier kun je discussieren over Vier Weken Immigratie Waanzin.
Geschiedenis van F. sinds zaterdag 6 september, toen hij arriveerde op Schiphol, Amsterdam.

zaterdag 6 september 2014:
Mijn vriend F. landt op Schiphol, even voor 7 uur 's ochtends, en wordt om onduidelijke redenen bij de paspoortcontrole er uit gehaald en meegenomen naar het kantoor van de marechaussee en daar ondervraagd over zijn reden om naar Nederland te komen. F. is een zwarte homoseksuele man met Amerikaanse nationaliteit.Ik ben begin 2013 en begin 2014 bij F. wezen logeren in Sydney, voor telkens een periode van 3 maanden.
F. is enkele jaren geleden op de "signaleringslijst" geplaatst, met als reden "ontrekking aan toezicht". Dit betekent dat je de Shengen-landen niet in mag. Sinds mei 2012 is hij van deze lijst afgehaald. Sindsdien is hij in najaar 2012 een keer voor 89 dagen op bezoek bij mij geweest, zonder problemen.
F. kwam op 6 september 2014 met een vlucht vanuit Sydney via Abu Dhabi naar Amsterdam en ik zou hem om 7 uur 's ochtends ophalen van het vliegveld. Hij kwam om mij te bezoeken en ook om te vieren dat we elkaar 10 jaar geleden ontmoet hebben (op 20 sepember 2004). Hij heeft een retourticket. Na een tijd gewacht te hebben word ik opgeroepen mij te melden bij de informatiebalie. Ik word daar opgehaald door een marechaussee. Mij wordt gevraagd of F. een vriend van mij is, ik zeg ja. Vervolgens word gevraagd of het iets meer is dan vriendschap, waarop ik vraag waarom hij dat wil weten. Hij stelt hier de vragen, ik moet antwoorden. Ik zeg dat we inderdaad een relatie hebben. Marechaussee vraagt wat F. doet, ik zeg dat hij aan een boek schrijft en poezie. Hij vraagt wat voor werk ik doe, ik zeg dat ik vrachtwagenchauffeur ben. Hij vraagt of ik garant voor hem wil staan omdat hij niet genoeg geld bij zich heeft, ik zeg ja, maar ik blijk te weinig te verdienen daarvoor, zo'n 1400 per maand, het moet 1800 zijn volgens de marechaussee. Ook heeft F. in het verleden op de signaleringslijst gestaan en is toen wel bijna een jaar te lang gebleven, wat toch wel veel te lang is, volgens de marechaussee. Ik probeer hem uit te leggen dat dat maar een verhaal is, omdat alleen naar de stempels is gekeken en dat hij niet altijd bij vertrek uit Europa een stempel krijgt.
De marechaussee zegt dat mijn verhaal niet klopt met zijn verhaal en dat hij wel heel veel heeft gelogen en dat hij daarom met zijn chef moet overleggen of hij F. wel toe kan laten. Marechaussee gaat weg, even later komt een chef praten met de andere marechaussees en ondertussen met een scheef oog mij opnemen. Ik, nerveus en een beetje kwaad, maak waarschijnlijk een belabberde indruk. Chef gaat weg, na 5 minuten komt marechaussee terug met negatieve beslissing. F. is geweigerd in Nederland. De Marechaussee doet mij uitgeleide naar de ontvangsthal. Ik kondig aan een advocaat in de armen te nemen.
Ik heb contact met een advocaat en 's middags ook een gesprek met hem. Hij praat over een spoedprocedure tegen de staat. F. weet inmiddels dat ik contact heb met een advocaat en weigert te vertrekken als men hem zaterdagmiddag op een vlieguig terug naat Sydney wil zetten. Hij zegt de weigering te willen aanvechten.

zaterdag 6 september t/m dinsdag 9 september 2014:
F. wordt aan zijn lot overgelaten tot dinsdagmiddag 12 uur, de zogenaamde loungemaatregel. Als hij zegt dat hij eten wil, zegt men: Moet je maar geld bij je hebben. Hij krijgt gedurende ruim 3 dagen niets te eten of te drinken. Met het cashgeld dat hij bij zich heeft, zo'n 80 euro, probeert hij wat eten te kopen, maar dat kan alleen als hij zijn vliegtuigticket laat scannen. Zijn paspoort, zijn ticket en zijn Australische visa-papieren zijn hem afgenomen. Dus 3 dagen zonder eten. Wel kan hij nog via een ticket van iemand anders, die hij cash betaalt, een broodje kopen. Verder geen eten gedurende ruim 3 dagen. Wel water uit de toiletruimtes.

dinsdag 9 september 2014:
Na nog een keer wordt geprobeerd F. op het vliegtuig te zetten, dit keer wordt zijn naam afgeroepen en hem wordt gevraagd naar het vliegtuig te gaan voor vertrek. 's Middags om 12 uur wordt hij meegenomen naar het marechausseekantoor en uiteindelijk overgebracht naar het Detentiecentrum Schiphol.
Daar krijgt hij een cel voor zichzelf, een bed en eindelijk eten. Hij is behoorlijk uitgeput. Gedurende de ruim 3 dagen op Schiphol heeft hij ook weinig geslapen.

woensdag 10 september:
F. komt wat bij.

donderdag 11 september:
Ik ga bij F. op bezoek en laat wat geld voor hem achter, zodat hij beltegoed kan kopen om mij te bellen. En een trui, hij heeft het koud. Er word bekend dat er een kort geding tegen de staat is op maandag 15 september om 11.20 bij de rechtbank in Haarlem.

vrijdag 12 september:
Terwijl ik om 's ochtends 8 uur met hem aan de telefoon ben, wordt F. opgehaald voor naar buiten het detentiecentrum. Ik, ongerust, stuur een sms naar de advocaat of ze hem toch niet alsnog kunnen uitzetten. De advocaat sms-t terug dat dat niet kan, waarschijnlijk nog een gesprek met de dienst terugkeer en vertrek, standaard procedure. Om 9 uur krijg ik een telefoontje van F. dat hij weer op Schiphol zit en dat ze hem op een vlucht willen zetten. Als hij zegt dat hij maandag een rechtzitting heeft, zegt de marechaussee dat ze niets afweten van de zaak, en dat ze alleen maar bevelen opvolgen. Hij weet vervolgens de advocaat te bereiken. De vlucht had tevoren moeten zijn aangemeld bij de advocaat en het gebeurt voor kantooruren. Dit had hij nog nooit meegemaakt. Op advies van de advocaat vraagt F. meteen asiel aan (rond 9.30 uur), de vlucht wordt gecancelled en hij wordt weer terug gebracht naar het detentiecentrum, dit keer op een andere afdeling, omdat hij asiel heeft aangevraagd.

Gedurende de hele eerste week wordt met aangedragen stukken geprobeerd de IND ervan te overtuigen dat de twee redenen om hem te weigeren niet meer bestaan. Eerste reden is onduidelijkheid over zijn komst. Tweede reden is te weinig geld.
- Een aantal "liefdes-emails" van door de jaren heen.
- De beslissing van de IND uit mei 2012 hem van de signaleringslijst af te halen.
- Een foto met mijn banksaldo van die dag van ruim 3800 euro (ik heb geen internetbankieren).
- Tickets van mij uit begin 2013 en begin 2014 waaruit blijkt dat ik hem in Australie heb bezocht.
- Het retourticket van F., waaruit blijkt dat hij van plan is 85 dagen te blijven.
- De tickets van F. uit najaar 2012, waaruit blijkt dat hij toen 89 dagen is gebleven, dit was na opheffing van zijn signalering.
- Een aantal recente facturen, waaruit blijkt dat ik inkomsten heb. Een uitreksel van de KvK en VAR verklaringen van mijn bedrijf, ik ben zzp-er.
- Een aantal fotoos van ons samen door de jaren heen en een korte verklaring over de geschiedenis van onze relatie.
- Een door mij op het advocatenkantoor getekende verklaring, dat ik garant voor hem wil staan.
- Bankrekeningafschriften van F.'s bank uit Amerika, waaruit blijkt dat hij ruim 1000 dollar per maand uitkering ontvangt.
De IND ziet geen reden tot opheffing van de weigering.
- Op de zitting: mijn laatste giroafschrift van 5 september (saldo 1600 euro) + ruim 3000 euro cash + bewijs dat dat bedrag van mijn rekening komt.

maandag 15 september :
De rechtzitting, 11.20 uur bij de rechtbank in Haarlem, betreffende bewaring en toegangsweigering. De rechter (mr. N.O.P. Roché) vraagt een aantal malen aan de IND of de aangedragen bewijzen van financien niet voldoende zijn. IND volhardt. Cash is geen bewijs, kan geleend zijn. Reden voor komst naar Nederland onduidelijk, financiele situatie ontoereikend. Rechter lijkt geschokt als blijkt dat F. al eens op de signaleringslijst heeft gestaan, ook al is dat jaren geleden. IND voegt vestigingsgevaar toe als reden, vanwege het hebben van een relatie. IND beweert dat F. kennelijk niet voor kort verblijf komt, omdat hij asiel heeft aangevraagd. Dit laatste legt de rechter naast zich neer. Wel wordt gevraagd door de rechter aan mij om een officiele garantverklaring (alleen nodig voor visumplichtige buitenlanders) en inkomstenbelastingopgave van 2013, waarover ik zeg dat ik die nog niet heb ingediend. Er wordt gevraagd naar mijn financiele situatie. Ik ben zzp-er.
Op de zitting blijk dat het arrestatiebevel van 6 september nog niet is ondertekend. Aan de IND word gevraagd alsnog een getekende versie te produceren. Advocaat zegt dat het door ons aangedragene voldoende moet zijn om de weigering op te heffen.De rechter zal binnen een week uitspraak doen.

dinsdag 16 september :
Ik teken een officiele garantverklaring, en deze wordt doorgestuurd naar de IND en de rechtbank.
vrijdag 19 september :
Er word aan de advocaat een verzoek gestuurd of hij het goed vind dat F. de medische check overslaat, zodat hij naar een AZC gebracht kan worden. Advocaat weigert. 's Middags krijgt hij zijn medische check (veel te laat !) en om 3 uur eerste interview met de IND over zijn asielaanvraag. Hierin wordt o.a. de identiteit van de aanvrager vastgesteld en de route waarlangs hij naar nederland is gekomen.

zaterdag 20 september :
Advocaat komt langs bij F.en stelt voor om de IND te laten weten dat we er over denken het asielverzoek in te trekken. F.weigert het asielverzoek in te trekken, omdat ze hem dan weer meteen uit kunnen zetten. Ik bezoek hem in het detentiecentrum om te vieren dat we elkaar 10 jaar kennen. Zondag zal een 2e gesprek met de IND plaatsvinden over zijn asielverzoek.

zondag 21 september :
Tweede gesprek met de IND over de asielaanvraag. Hierbij worden de redenen van zijn asielaanvraag bekeken. F. verklaart eerlijk dat hij alleen bij zijn vriend op bezoek wil komen en dat dat zijn asielverzoek, na overleg met zijn advocaat, de enige mogelijkheid was om te voorkomen dat hij op vrijdag 12 september zou worden uitgezet.

maandag 22 september :
Negatieve uitspraak van de rechtbank. Redenen: Nog steeds onduidelijkheid over de reden van Barry's komst en niet genoeg bewijzen van dat er genoeg geld is, dat terwijl F. een amerikaanse uitkering heeft van ruim 1000 dollar per maand en ik voor het overige benodigde geld verantwoordelijk wil zijn. De advocaat snapt niet dat de rechter de geldnorm als harde eis stelt, terwijl dat voor de wet helemaal niet moet. Reden van zijn komst moge ook duidelijk zijn. We gaan in hoger beroep.

dinsdag 23 september :
Advocaat adviseert om het asielverzoek nu in te trekken. Er zou sprake kunnen zijn van een deal met de KMar als hij dit doet. F. weigert, omdat hij anders weer vogelvrij is. Het asielverzoek is nog steeds de enige garantie dat hij niet meteen op een vliegtuig word gezet. Vertrouwen in immigratie is niet meer zo hoog, zeker niet na wat er op vrijdag 12 september is gebeurt.

woensdag 24 september :
Advocaat zegt dat bij negatieve uitslag op het asielverzoek, de mogelijkheid bestaat dat F. voor 28 dagen in Nederland bij mij mag verblijven, de periode om in hoger beroep te gaan tegen een negatieve uitspraak en om aanvullende documenten te verzamelen. 's Avonds komt de voorlopige negatieve uitspraak (het voornemen). Dat het besluit op het asielverzoek negatief is, was te verwachten, immers ook was de asielaanvraag een noodgreep om illegale uitzetting voor de rechtziting te voorkomen. Bij het negatieve voornemen wordt gesteld dat F. onmiddelijk het land dient te verlaten en een inreisverbod voor Nederland (in de praktijk alle Shengen landen) krijgt opgelegd voor twee jaar. Dit omdat nog steeds de reden van zijn komst onduidelijk schijnt te zijn en er sprake zou zijn van vestigingsgevaar. Ook zou F. geen financiele middelen hebben en geen vaste woon- of verblijfplaats. (Dit alles is niet waar). F. zou ook misbruik hebben gemaakt van de asielprocedure.

donderdag 25 september :
De advocaat schrijft een zienswijze (een reactie op het voorlopige besluit over de asielaanvraag). F. trekt zijn asielverzoek in. Geprobeerd wordt of F. die avond nog op een vliegtuig terug kan naar Australie. Hij heeft het helemaal gehad en wil weg. Als de advocaat vraagt of de IND hem wil laten gaan weigeren ze. De advocaat zegt dat dit tegen het internationale recht is, maar daar trekt de IND zich niks van aan.
Er wordt geprobeerd het originele retourticket (de terugreis) om te zetten naar een vlucht voor vrijdagmorgen 11.20 uur. Dan blijkt dat de IND al de persoonlijke inlogcode een keer heeft gebruikt om het retourticket om te zetten naar een vlucht van vrijdag 12 september, de datum waarop geprobeerd was F. illegaal het land uit te zetten. Om de IND te overtuigen dat F. niet langer dan 3 maanden zou blijven (zijn ticket was voor 85 dagen) was in de eerste week de informatie omtrent het ticket doorgestuurd naar de IND, inclusief de persoonlijke inlogcode. De vlucht van 12 september was gecancelled vanwege het asielverzoek. Het lukt evengoed nog om een reservering te maken voor F. met het bestaande ticket op een vlucht voor vrijdagochtend 26 september. 's Avonds wordt nog gevraagd aan de DT&V (Dienst Terugkeer en Vertrek) of het ze gaat lukken om F. op die vlucht te zetten. Het antwoord is negatief en de reservering wordt gecancelled. F. krijgt te horen dat hij waarschijnlijk zaterdag terug naar Sydney wordt gestuurd. 's Avonds blijkt ook dat de IND bij het inreisverbod blijft en een onmiddelijk vertrek eist. De advocaat denkt dat ze de zienswijze niet eens hebben ingezien. De advocaat zegt dat we deze beslissing nog zullen aan vechten.

vrijdag 26 september :
DT&V (de dienst Terugkeer en Vertrek) vertelt dat de vlucht van zaterdag niet gaat lukken en dat het waarschijnlijk pas dinsdag 30 september zal worden voordat F. op een vliegtuig naar Sydney zal worden gezet.


Drie dagen zonder eten. Hij

Drie dagen zonder eten. Hij had voldoende geld. Nu word de indruk gewekt dat niemand hem wilde helpen eten te kopen
op een persoon na. Ik kan me ook niet herinneren dat ik mijn vliegticket moest laten scannen na de douane toen ik wat te eten wilde kopen. Laatste keer met vliegtuig int. in 2005. Is dat wat nieuws dat scannen ?

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Desinfo.

ENGLISH TRANSLATION

[... means when I changed the text slightly for better understanding]
{{ two personal notes that i put in at the end}}

FOUR WEEKS IN IMMGIRATION MADNESS

Saturday Sept 6, 2014
My friend F is landing at Schiphol airport, a bit before 7am in the morning and is taken out of the cue of waiting people by police to the office of the Marechaussee (Dutch Military police) where he is interrogated about his reasons to come to the Netherlands.
F. is a black gay man with a U.S. Nationality. I've met him 2013 and the beginning of 2014 when I stayed with him in Sidney for a period of 3 months each time.
F. had been on the “signalling list” with the indication “defying surveillance”. This meant that he was not allowed to visit the Schengen countries. Since May 2012 he was off that list again, and had visited me once for 89 days without further problems.

F came on Sept 2014 with a flight from Sidney to Abu Dhabi to Amsterdam, and I was to pick him up at 7am from the airport. He came to visit me and to celebrate that we'd met 10 years ago. He has a return-ticket. After having waited for him for a while, I am called to the information desk from where I am brought to the Marechaussee. I am asked if F. is a friend of mine. I say yes. Then it is asked if this was more than 'just friends' to which I reply why he wants to know that. He is the one asking the questions here, I have to answer. I say that we are indeed in a relationship. [The official of the] Marechaussee asks what F. is doing, and I say he is writing a book of poetry. He [the officer] asks what I do and I say that I am a truckdriver. He is asking whether I wish to be F.'s “Guaranteer” since F. has not enough money with him, I say yes, but it turns out that I don't earn enough for this, ca. 1400 euro per month, [they say] it has to be 1800 euro. And F. had been on the 'signalling-list' and had overstayed his visa by almost a year, which was really way too long, says the Marechaussee. I try to explain to him that this is just another story, based on stamps in the passport, but that those stamps are not always given when leaving Europe.

The Marechaussee says that my story is not the same with what he [F.] said and that he has lied too much, and that therefore he [the officer] has to have a talk with his boss, if he gets permission to allow F. into the country. Marechaussee is leaving, a bit later a boss comes to talk with another Marechaussee, giving me a bad eye while they are discussing. I'm nervous, a bit angry, am probably giving a rather bad impression. Boss leaves, after 5 minutes the Marechaussee [officer] comes back with a negative decision, F. is denied entry into the Netherlands. The Marechaussee [officer] brings me into the reception hall. I declare that I will consult a lawyer.

I am in contact with a lawyer and at noon have a talk with him. He talks about a rapid-procedure against the Dutch government. F. knows by now that I am in contact with a lawyer and refuses to leave Saturday noon time back to Sidney. He says he wants to proceed against the denial of entry.

Saturday 6 to Tuesday 9 September 2014:
F. is left on his own until Tuesday 12.00noon, the so-called Lounge-procedure. When he says he wants to eat the response he gets is: Well, then you should have money on you yourself. For these three days he gets no food and nothing to drink. With the cash that he does hvae, ca. 80 euro, he tries to get som food but this only works when he has his flight-ticket scanned. His passport, his Australian visa-papers have been taken away from him. So 3 days without food. He can, after all, manage to get himself a sandwich via the ticket of someone else, who he pays in cash. And water from the toilets.

Tuesday September 9, 2014:
After one more attempt to deport F. by airplane, this time his name is called out and he is asked to the airplane before leving. At 12.00 noon he is taken to the office of the Marechaussee and finally brought over to Detention Center Schiphol.
There he gets a cell of his own, a bed, and, finally, some food. He is fairly exhausted. During the 3 days in Schiphol he has slept very little.

Wednesday September 10, 2014
F. gets by a bit.

Thursdy September 11, 2014
I am visiting F. [notice that physical contact is forbidden by the guidelines of the Detention Center, except during greeting and leaving] I leave him some money, so that he can buy telephone credits to call me. And a pullover, he's freezing. It turns out that he gets a summary proceeding against the State, Monday September 15th, 2014 at the court in Haarlem.

Friday September 12, 2014
While I am on the phone with him at 8.00am in the morning F is taken outside the Detention Center. I am concerned, send an sms / text message to the lawyer that they couldn't deport F. already. The lawyer answers back that this could not be, probably one more interview with the Office of Return and Leaving, standard procedure. At 9.00am I get a call from F. that he is again at Schiphol and that they want to put him on an airplane. When he says that there will be a court sitting on Monday, the Marechaussee says they know of nothing of the case and that they are just following orders. He knows how to reach the lawyer. The flight had to be announced with the lawyer in advance, and this what is happening now is outside the regular office hours. This is something the lawyer has never experienced before. At the advice of the lawyer F. is asking for asylum (around 9.30am) , and the flight is cancelled and he is taken back to the detention center, this time a different section, because he has asked for asylum.
During the entire first week it is tried to convince the IND [Dutch Immigration and Naturalization Service] that the two reasons for denying F. entry to the Netherlands are no longer valid. The first reason given is unclarity about why he comes. The second reason is not enough money.

- A number of “Love emails” through the years
- The decidions of the IND from May 2012 to take F. off the 'signalling list'
- A photo of my bank account balance of that day, around 3800 euro (I don't have internet banking)
tickets of mine from the beginning of 2013 and the beginning of 2014 which prove that I have visited Australia.
- The return ticket of F. from the fall of 2012 which indicates that he stayed 89 days, after having been taken of the 'signalling list'
- A number of recent invoices to me, which prove that I have an income.
- A written excerpt form the Dutch Chamber of Commerce and declarations that I am a lawfully operating One-Man business
- A couple of photos of us together through the years, and a short declaration about the history of our relationship
- A declaration signed by the Lawyer's office and myself, that I am willing to guarantee for F.
Bank statements of F.'s account in the U.S. showing that he receives an annuity of ca. 1000 US$ per month.

The IND sees no reason to change the decision of denying entrance.
During the meeting: my most recent bank statement of Sept 5, 2014 (balance ca 1600 euro) and 3800 euro cash and proof that they come from my bank account.

Monday September 15, 2014
The court procedure starts 11.20am in Haarlem, about detention and denial of entry.
The judge (Mr. N.O.P. Roché) asks the IND a couple of times if the given evidence of financial means are really insufficient. IND insists they are. Cash is no proof, could have been borrowed. The reason for coming to the Netherlands is not clear, the financial situation is insuffiecient, simply not enough. The judge seems shocked to learn that F. had been on the signalling list, even though this has been years ago by now. IND adds the possible danger of F. settling in the NL.due to having a relation / partnership here. {{ NOTE: confirmed by other sources: according to E.U. Laws F. would have the right to settle anywhere within the E.U. based on the E.U. nationality of his partner }}
IND claims that F. seemingly does not come for a short stay, because he has asked for asylum.
This is brushed aside by the judge.
However the judge asks me to give an official declaration of Guarantee (normally only necessary for foreigners that need a visa) and a declaration of my taxes of 2013, whereupon I say that I don't have those yet. {{ NOTE: as a US citizen F does not need a visa to come here for a short term stay as a tourist }}
I am asked about my financial status: I am a self-employed person, without personnel.
It turns out during the hearing that the order for arrest on Sept 6 has not been signed yet.
The IND is asked to as yet bring up a signed version. The lawyer says that the material that we have brought together must be enough to suspend the denial of entry. The Judge will make a final decision in a week from now.

Tuesday September 16, 2014
I am signing an official Declaration that I am willing to Guarantee for F. and this is sent to the IND and the court.

Friday September 19, 2014
A request is sent to the lawyer if he agrees that F. will not get a medical check-up, so that he can be brought to an Asylum Seekers Center. The lawyer does not give this permission. At noon, F. gets his medical check (much too late!) and at 3pm a first interview with the IND about his request for Asylum. In this interview, the identity of the person asking for asylum is established, and the way how he got to the Netherlands.

Saturday 20 September 2014
The lawyer visits F. and suggests to inform the IND that we are thinking to retract the request for asylum. F refuses to do so, because then they can deport him again immediately. I am visiting him in the AZC to celebrate that we've known each other now for 10 years. Sunday there will be the second interview with the IND about his request for asylum.

Sunday 21 september, 2014
Second interview with the IND about the request for asylum. This one is for examining the reasons for his request. F. declares that he only wanted to visit his friend, and that, after confirming with the Lawyer, this was the only way to prevent him being deported on September 12,.

Monday 22 September 2014
Negative decision by the Court. Still unclarity about the reason for F.'s coming, and not enough evidence that there would be enough money, all; of this while F. has an American allowance of ca. 1000 US$ and I am willing to be held accountable for the remaining amount of money.
We are going into appeal against this decision.

Tuesday, 23 September, 2014
The lawyer advises to now withdraw the request for asylum. There could be a deal with KLM if F. does this now. F. refuses because otherwise he would be up for deportation again. The request for asylum is still his only guarantee that he will not be put on a plane. His trust in Immgiration is not so high anymore, after what happened Friday September 12,

Wednesday, 24 September , 2014
The lawyer says that in case of a negative result for the asylum there is the chance that F. may stay in the NL and with me for 28 days, the period for going into appeal of the decision and to collect extra evidence and documents.
In the evening comes the negative decision (for now) (the intention for it)
It was expected that an request for asylum would be answered in the negative, since it was an emergency move to prevent illegal deportation before the court hearing.
The negative decision claims that F. has to leave the [Netherlands] immediately and is forbidden to enter the country (and in consequence all Schengen countries) for two years. The reason given is that his reason for coming still seems to be unclear, and there could be the danger of him settling here. Also, it is claimed that F. had no financial means and no settled place to stay and be registered. (All of this is not true) F. had abused the asylum procedure.

Thursday, 25 September
The lawyer is writing a Declaration of Perspective (a reaction to the preliminary decision about the request for asylum)
F. withdraws his request for asylum.
It is tried if F. could be put on a plane heading back to Australia the same night. He's totally had it by now, and just wants to leave. When the lawyer asks if IND are willing to let him go, they refuse. The lawyer states that this is against international law, but the IND doesn't care.
It is tried to change the original return-ticket into a flight for Friday morning, 11.20am. Then it turns out that the IND already used F.'s personal log-in code one time, to change the return-ticket for Friday 12 September, the day it was tried illegally to put F. out of the country. In order to convince te IND that F. would not stay longer than 3 months (his ticket was for 85 days) this information had at first been sent to IND. The flight of 12 September had been cancelled, because of the request for asylum. Still, it is possible to change the ticket with F.'s personal log-in code for Friday morning 26 September. In the evening DT&V [The Dutch Service for Returning and Departure] if it will be possible to put F. on that flight. The answer is negative, and the reservation is cancelled. F. gets to hear that he probably will be sent back to Sidney by Saturday.
In the evening it turns out that the IND insists on denying entry of the country and demands an immediate leaving. The lawyer things they have not even read his Declaration of Perspective. The lawyer says that we will still appeal against this decision.

Friday 26 September,
DT&V tells that the flight for Saturday will not be possible, and that it will most probably be Tuesday 30 September before F. will be put on a flight to Sidney.

.

.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech