Laat de dominostenen van racisme vallen!

Hier kun je discussieren over Laat de dominostenen van racisme vallen!.
Musscher is persoonlijk verantwoordelijk voor al het racistische geweld en dus ook voor de moord op Rishi Chandrikasing. Als je beleid voert om stelselmatig een bevolkingsgroep verdacht te maken, dan ben je, wanneer daardoor doden vallen, weinig anders dan een schrijftafelmoordenaar. Paul van Musscher had net zo goed zelf de trekker kunnen overhalen.

Maar.... Musscher staat niet op zichzelf. Hij is niet het enige probleem. Laten we de campagne voor het ontslag van Paul van Musscher zien als het begin van een reeks omvallende dominostenen. Dominostenen die getuigen van institutioneel racisme, etnisch profileren en traditioneel algemeen geaccepteerde apartheidspolitiek. Dominostenen van het toespelen van zwarte pieten niet alleen aan Marokkanen, maar aan alle migranten, vluchtelingen, mensen zonder papieren, zwarte mensen, al die zogenaamde 'allochtonen' en zogenaamde 'illegalen', mensen die dagelijks de consequenties van witte superioriteitspolitiek aan den lijve ondervinden. Een witte overheersing die wel eens even zal bepalen wat racisme is en steeds weer zegt dat het allemaal best wel meevalt.

Ik ben ook zo'n witte mens en het is om je rot voor te schamen. We mogen onze kop niet in het zand steken en moeten ons bewust zijn van het sluipend gif van racisme in onze samenleving en dit bestrijden, zowel in gedachtengoed als in de praktijk: het uitgaansleven, de straat, in winkels, bedrijven en vooral ook: in wetten waarin het is ingebed. Racistische wetten zoals de wet op de identificatieplicht en de vreemdelingenwet. Wetten die bevel-is-bevel worden uitgevoerd door ambtenaren die vinden dat ze alleen maar hun werk doen.

Het racisme dat Paul van Musscher vertegenwoordigt, komt niet alleen uit zijn persoonlijke koker. Het is voorgekookt in de politiek en niet alleen door Geert Wilders met zijn 'minder Marokkanen'. Het zijn politici in vrijwel alle politieke partijen die zich bezondigen aan criminalisering, aan negatieve beeldvorming. En voorzover zij dat niet actief zelf doen, kijken zij toe en zeggen er niets van en dan ben je net zo verantwoordelijk als de rest. Zwijgen is toestemmen. Daarom zeg ik: Paul van Musscher, marionet van de gemeentelijke én de landelijke politiek, is nog maar de eerste dominosteen.

Ik zeg dit in een tijd dat ook het racisme van Zwarte Piet aan de kaak wordt gesteld met een stortvloed aan racistische bedreigingen als gevolg.
Ik zeg dit in een tijd dat vluchtelingen 's morgens vroeg van hun bed worden gelicht om hen op te sluiten en te deporteren zonder dat daar ook maar een huiszoekingsbevel of rechter aan te pas komt.
Ik zeg dit in een tijd dat kinderen en jongeren uit migrantengezinnen minder onderwijskansen krijgen.
Ik zeg dit in een tijd dat nog altijd mensen gediscrimineerd worden bij het zoeken naar werk.
Ik zeg dit in een tijd dat migranten niet alleen mikpunt zijn van politie, maar ook van justitie en dus meer en hogere straffen opgelegd krijgen, zodat aan de statistieken kan worden voldaan en kan worden gezegd: “Zie je wel?”
Racisme is een vicieuze cirkel die doelbewust in stand wordt gehouden.

En ik zeg dit ook in een tijd dat er grof geld wordt verdient door multinationals terwijl er keihard wordt bezuinigd en de mensen met de laagste inkomens er nog meer op achteruit gaan, mensen met een uitkering tot dwangarbeid worden gechanteerd, zieken, zwakkeren en ouderen steeds minder en slechtere zorg krijgen, vluchtelingen op straat moeten zien te overleven.

Als schuldigen voor de zogenaamde crisis waarin wèl geld is voor het financieren van bijvoorbeeld wapenhandel en gevangenissen en het omhooghouden van failliete banken, worden als vanouds diegenen aangewezen als veroorzakers van alle ellende die anders zijn dan de grote gemene deler van Hollandse kaaskoppen. De zondebok. Het is dit racisme dat mensen ervan moet weerhouden gezamenlijk in verzet te komen ongeacht afkomst, religie, huidskleur of welk ander verdeel- en heersmechanisme dan ook. Maar daar trappen wij niet in!

Paul van Musscher, ik beschouw deze geüniformeerde en legale racist van de Neederlandse staat als een eerste dominosteen van een hele rij die om zal moeten vallen. Om dat te bereiken zit er maar één ding op en dat is van alle kanten samen heel hard blijven duwen. Pickets, demonstraties, directe actie. Totdat ze allemaal zijn omgegaan.

Ze zullen zich aan elkaar vasthouden, ze zullen elkaar dekken, de politici, de hoge ambtenaren, de dienders op straat. Ze zullen zeggen dat we ons beter ergens anders mee bezig kunnen houden, ze zullen ons proberen af te leiden van waar het om gaat, ze zullen mensen voor extremist of terrorist uitmaken. Ze zullen meer mensen mishandelen in cellen en op straat, meer mensen doodschieten en smerissen vrijuit laten gaan. Meer intimidatie en controles op straat uitvoeren, camera's plaatsen, door je straat patrouilleren, ID bewijzen vorderen. Ze zullen alles uit de kast trekken om ons allen te intimideren, te verdelen, en zoet te houden.

Ik zeg: NO PASERAN. De uniformdragers die ook nu weer waken over wat wij hier zeggen en doen zullen nu misschien doen alsof ze zo vriendelijk zijn dit protest toe te staan. Maar wat gebeurt er later vanavond als mensen naar huis gaan? Wat gebeurt er als je je mobiele telefoon uit je zak haalt? Wat gebeurt er als je niet voldoet aan een willekeurig gegeven bevel om te blijven staan? Wat gebeurt er als je een klap krijgt en het waagt te roepen “Klootzak! Racist!”?

Het recht op zelfverdediging is slechts de dienders gegeven, met hun pistolen, knuppels en pepperspray. Waag het eens voor jezelf op te komen. Dan wordt hun recht op zelfverdediging misbruikt om je zonder omzien om te leggen. Want je bent zwart of Marokkaan. Vrijspraak volgt zoals bij Rishi en Mike Brown in Ferguson. Aan het werk maar weer, moordenaars met een badge.
Waakzaam en dienstbaar? We zijn beter af zonder Paul van Musscher en de zijnen. Opzouten wegwezen omvallen! Dominosteen voor dominosteen op weg naar een samenleving van gelijkwaardigheid en gelijke kansen, een eerlijke verdeling van welvaart in vrijheid en solidariteit. Het begin is hier en nu en geen moment te vroeg en overal en altijd op zijn plaats.

Verzet je tegen de gevestigde orde van gevestigde vreemdelingenhaat! NO PASERAN!

Joke Kaviaar 27-11-14


Op zich ben ik het wel met je

Op zich ben ik het wel met je eens mevrouw Kaviaar nav. deze bijdrage maar ik zie een probleem als ik een beroep moet doen op die politie als witte overigens . Wat regelmatig het geval is geweest door allerlei geweld tegen me als armoezaaier zit ik op de plek waar de klappen vallen letterlijk en figuurlijk. Ik ben niet zo 'n type die in stilte gaat lijden ik heb mijn grenzen. Helaas keerde politie en justitie zich altijd tegen me. Hebben totaal geen boodschap aan en lastig en armoezaaier. Behalve dan om me een strafblad te bezorgen. Ik probeer dan maar de schade voor me te beperken door advocaten. Als armoe zaaier krijgen die advocaten van me tot nu toe een toevoeging. Erg veel ben ik niet opgeschoten met die advocaten. Ik ben trouwens tegen eigen richting. Wat is wijsheid als er een psycho tegen over je staat met z ' n hand om je keel ? Probeer maar eens geweldloos te blijven aan de " onderkant ".

zelfverdediging

Ik snap je volkomen hoor. Heb ook veel shit van politie en justitie te verduren. Tegen eigenrichting? Dat heet in zo een geval als je noemt: zelfverdediging. Ook als die psycho een smeris is. Knal voor z'n kop, trap in z'n kruis etc dus. Heel simpel.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech