KLM medeplichtigheid aan uitzetting F.M. Amiri naar Afghanistan/Brief aan KLM

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 02/01/2015 01:11:26

De´´goede voornemens´´ van het Nieuwe Jaar zijn aan de KLM
voorbijgegaan. Weer wordt het oude, dodelijke spelletje gespeeld
van uitzettingen naar oorlogsgebieden, deze keer een
van de top 10 onveilige landen, Afghanistan. Deze keer is de
vluchteling F.M. Amiri Kop van Jut, maandag 5 januari. Tijd voor
een brief aan deportatie transportbedrijf, de KLM.

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN DE
HEER FEDA MOHAMMED AMIRI NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/
BRIEF AAN KLM

Geachte lezers

U allen een Gelukkig, Gezond en Voorspoedig 2015 toegewenst.

ZIE

http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-van-de-hee...

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
DRINGEND VERZOEK TOT AFZIEN VAN
UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING
VAN DE HEER FEDA MOHAMMED AMIRI
OP MAANDAG 5 JANUARI 2015 NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN

Geachte Directie
Geacht Management

De beste wensen voor 2015.
Helaas bent u het Nieuwe Jaar slecht begonnen met
uw dreigende medewerking aan de uitzetting van deheer
Feda Mohammed Amiri, vader van een gezin, bestaande uit
hem, zijn vrouw, twee zoons en een dochter, op maandag 5 januari 2015, naar Afghanistan.[1]

Gegevens:
Vertrekdatum: 5 januari 2015
Tijd: 12.55
Vluchtnummer KL 871

Dit ondanks het feit, dat u op de hoogte bent van de
onveilige tot zeer onveilige situatie in Afghanistan, zoals ik
u reeds in eerdere briefwisseling heb duidelijk gemaakt [2].
Daarbij wordt er ook een vader van zijn gezin gescheiden, wat tegen
de elementaire mensenrechtenverdragen ingaat [recht op
een gezinsleven, vastgelegd in Europese en internationale
verdragen] en tegen de regels van normaal menselijk
fatsoen.
De informatie over de gezinsscheiding had u wellicht nog niet,
vandaar bij dezen. [3]

Een dringend verzoek dus aan u, niet mee te werken aan
deze uitzetting.

TOELICHTING:

Ik schreef het al:

U bent op de hoogte van de onveilige situatie
in Afghanistan.
Deze is ontstaan als gevolg van de tussen de Westerse troepen en de
Taliban woedende oorlog, de door het
ontbreken van een sterk centraal gezag welig tierende criminaliteit,
de onderlinge strijd tussen krijgsheren van diverse pluimage en voortdurende
aanslagen, sprake is van een extreem onveilige situatie.
Ter trieste illustratie van de veiligheids en mensenrechtensituatie aldaar
verwijs ik u naar het Ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken dd 24 december 2013 blz 25 t/m 36 en blz 39 t/m 67 [4]

Ook Human Rights Watch spreekt in haar jaarrapport van 2014
haar bezorgdheid uit over de penibele mensenrechten
en veiligheidssituatie in Afghanistan [5]

En de onveiligheid gaat maar door!

Ik maak melding van een aantal ernstige geweldsincidenten
in 2013:
Een dodelijke bomaanslag
in Kabul op 11 juni [6], een militaire aanval op het vliegveld op Kabul
op 10 juni [7] en zes politiemannen, die zijn doodgeschoten
bij een checkpoint in het zuiden van het land
welk bericht dateert van 13 juni [8]

Dat de situatie in 2014 bepaald niet veiliger is geworden,
blijkt wel uit het reisadvies van de Rijksoverheid:
Letterlijk staat daar
''
Regelmatig onrust, geweld en aanslagen
Het is in heel Afghanistan onrustig en onveilig. Vrijwel dagelijks zijn er aanslagen en gewapende incidenten. Daarbij vallen gewonden en doden.'' [9]

Het zal u niet verwonderen, dat het reisadvies verder luidt
''Niet reizen
Reis niet naar Afghanistan. [10]

Het moge duidelijk zijn, dat een situatie, die zo gevaarlijk is
voor ”gewone” Nederlandse reizigers, dat zeker ook voor Afghaanse vluchtelingen is.

Toch bestaat u het om mee te werken aan de uitzetting van deze Afghaanse vluchteling.

UW VERANTWOORDELIJKHEID, DIE U NIET VAN ZICH KUNT
AFSCHUIVEN

Ondanks het feit, dat ik u al meerdere malen in verband
met uitzettingen naar Afghanistan [11] en andere gevaarlijke gebieden [12]
op uw verantwoordelijkheid gewezen heb, kiest u er nog steeds
voor, door te gaan op de foute ingeslagen weg.
Dit is onacceptabel, gezien de voor de uitgezette vluchtelingen te lopen
risico’s, die in 2010 tot een dode geleid hebben.
Het ging hier om een uitzetting naar Afghanistan. [13]
Hij is niet de enige dode, na uitzetting naar Afghanistan.
Ook een uit Belgie naar Afghanistan uitgezette vluchteling, werd
gedood, door de Taliban. [14]

In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van
een Somalische vluchteling [15] hebt u zich in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” [16]
Welnu, Geachte heer/mevrouw, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”
Met alle respect:
Klinkklare onzin.
U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
Dit heb ik u ook laten weten in een repliek op uw ontwijkende brief aan mij [17]
Sterker nog:
Als de in 2010 door de Taliban gedode Afghaanse vluchteling [18] door de KLM zijn uitgezet, is de KLM medeverantwoordelijk voor zijn dood.
Kunt u daarmee leven?

EPILOOG
Met uw medewerking aan de uitzetting van deze vluchteling en andere
Afghanen naar Afghanistan draagt u willens en wetens bij aan het gevaar
waaraan zij worden blootgesteld door oorlog/aanslagen.
U draagt bij aan uitzettingen naar een land, waar met de regelmaat van
de klok aanslagen worden gepleegd of Afghaanse burgers omkomen door
NAVO bombardementen [19]
Een dringend verzoek aan u dus, in dit Nieuwe Jaar af te zien van
deportaties naar Afghanistan en andere gevaarlijke gebieden.
Zo niet, dan hebt u bloed aan uw handen, mocht deze vluchteling en anderen
iets overkomen.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

[1]

OCCUPY ROTTERDAM
NA 18 JAAR WORDT DE VADER VAN EEN GEZIN
WAARVAN ALLEN EEN VERBLIJFSVERGUNNING
HEBBEN, KOMENDE MAANDAG UITGEZET NAAR
AFGHANISTAN

http://www.occupyrotterdam.org/2015/01/na-18-jaar-wordt-de-vader-van-een...

[2]

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN DE HEER A NAAR
ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLM

http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-van-de-hee...

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN EEN 24 JARIGE
AFGHAANSE VLUCHTELING NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/
BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-van-een-24-jarige- afghaanse-vluchteling-naar- onveilig-afghanistanbrief-aan- klm/

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAMILIE N NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN
OP MAANDAG 29 JULI/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-familie-n-naar- onveilig-afghanistan-op- maandag-29-julibrief-aan-klm/

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER M.N. NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN
OP 28 JULI/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-de-heer-m-n-naar- onveilig-afghanistan-op-28- julibrief-aan-klm/

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAWAD HUSSEINI
OP ZATERDAG 15 JUNI NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF
AAN DE KLM

http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-fawad-husseni-op- zaterdag-15-junibrief-aan-de- klm/

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING YASSIR S NAAR ONVEILIG
AFGHANISTAN/BRIEF AAN DE KLM
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-yassir-s-naar- onveilig-afghanistanbrief-aan- de-klm/

UITZETTING PARWAIS SANGARI NAAR AFGHANISTAN/BRIEF AAN DE KLM
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/2012parwais-sangari-uitgezet-ondanks-protestge...

[3]

OCCUPY ROTTERDAM
NA 18 JAAR WORDT DE VADER VAN EEN GEZIN
WAARVAN ALLEN EEN VERBLIJFSVERGUNNING
HEBBEN, KOMENDE MAANDAG UITGEZET NAAR
AFGHANISTAN

http://www.occupyrotterdam.org/2015/01/na-18-jaar-wordt-de-vader-van-een...

[4]

RIJKSOVERHEID
AMBTSBERICHT AFGHANISTAN
24 DECEMBER 2013

http://www.rijksoverheid.nl/ documenten-en-publicaties/ ambtsberichten/2013/12/24/ algemeen-ambtsbericht- afghanistan.html

[5]

AFGHANISTAN
HUMAN RIGHTS WATCH
WORLD REPORT 2014

http://www.hrw.org/world- report/2014/country-chapters/ afghanistan

[6]

NOS
DODEN BIJ BOMAANSLAG KABUL
11 JUNI 2013

http://nos.nl/artikel/516804- doden-bij-bomaanslag-kabul. html

[7]

BBC
GUN AND ROCKET ATTACK NEAR KABUL AIRPORT
10 JUNI 2013

http://www.bbc.co.uk/news/ world-asia-22837901

[8]

HUFFINGTON POST
AFGHAN POLICE KILLED: 6 OFFICERS FOUND
SHOT DEAD AT CHECKPOINT
13 JUNI 2013

http://www.huffingtonpost.com/ 2013/06/13/afghan-police- killed_n_3432947.html

[9]

RIJKSOVERHEID
REISADVIES AFGHANISTAN

http://www.rijksoverheid.nl/ onderwerpen/reisadviezen/ afghanistan

[10]

RIJKSOVERHEID
REISADVIES AFGHANISTAN

http://www.rijksoverheid.nl/ onderwerpen/reisadviezen/ afghanistan

[11]

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN DE HEER A NAAR
ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLM

http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-van-de-hee...

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN EEN 24 JARIGE
AFGHAANSE VLUCHTELING NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/
BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-van-een-24-jarige- afghaanse-vluchteling-naar- onveilig-afghanistanbrief-aan- klm/

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAMILIE N NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN
OP MAANDAG 29 JULI/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-familie-n-naar- onveilig-afghanistan-op- maandag-29-julibrief-aan-klm/

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING YASSIR S NAAR ONVEILIG
AFGHANISTAN/BRIEF AAN DE KLM
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-yassir-s-naar- onveilig-afghanistanbrief-aan- de-klm/

UITZETTING PARWAIS SANGARI NAAR AFGHANISTAN/BRIEF AAN DE KLM
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/ 2012parwais-sangari-uitgezet- ondanks- protestgewetenloosheid- belgische-staat-en-klmbrief- aan-klm/

[12]

MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING
NAAR ONVEILIG SOMALIE
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/ medeplichtigheid-klm-aan- uitzetting-somalische- vluchteling-naar-onveilig- somalie/

[13]

VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2664/Nieuws/article/detail/ 1851212/2011/02/23/Afghaan- die-in-2006-werd-uitgewezen- is-door-Taliban-vermoord.dhtml

[14]

PROGRESS LAW
20 JARIGE AFGHAAN AREF VERMOORD DOOR TALIBAN
15 OCTOBER 2013

http://www.progresslaw.net/? pg=520&id=1026

DE WERELD MORGEN
”TERUGGESTUURDE” AFGHAANSE ASIELZOEKER VERMOORD
DOOR TALIBAN
14 OCTOBER 2013

http://www.dewereldmorgen.be/ artikels/2013/10/14/ teruggestuurde-afghaanse- asielzoeker-vermoord-door- taliban

[15]

MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING SOMALISCHE
VLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOMALIE
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/ medeplichtigheid-klm-aan- uitzetting-somalische- vluchteling-naar-onveilig- somalie/

[16]

REACTIE KLM
Onze referentie:6397669001
Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESS
Mw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland
Zie
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIG
SOMALIE/REACTIE OP BRIEF KLM
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-somalische- vluchtelingreactie-op-brief- klm-2/

[17]

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIG
SOMALIE/REACTIE OP BRIEF KLM
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-somalische- vluchtelingreactie-op-brief- klm-2/

[18]

VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2664/Nieuws/article/detail/ 1851212/2011/02/23/Afghaan- die-in-2006-werd-uitgewezen- is-door-Taliban-vermoord.dhtml

[19]

HLN.BE
TIEN AFGHANEN, WAARONDER VIJF KINDEREN, GEDOOD BIJ
NAVO BOMBARDEMENT
12 FEBRUARI 2013

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1578564/2013/02/13/Tien-Afghanen—waaronder-vijf-kinderen—gedood-bij-NAVO-bombardement.dhtml


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech