Ik ben Charlie niet. Ik ben bang.

Hier kun je discussieren over Ik ben Charlie niet. Ik ben bang..
Non, je ne suis pas Charlie. Ik ben Charlie niet. Ik ben bang. Niet bang voor twee of drie mannen met machinegeweren die een redactielokaal binnenlopen en journalisten en cartoonisten neermaaien. Dat is een misdaad zonder rechtvaardiging, en daarmee klaar. Tevreden met deze veroordeling? Meer krijg je hier niet. Voor superlatieven over hoe erg de aanslag is, kun je elders terecht. Nee ik ben dus niet bang voor een regen van kogels. Ik ben bang voor de regen van reacties.

Ik ben bang voor die regen van meningen, allemaal verenigd tot één monotoon, door media, burgemeesters en ministers effectief bespeeld en gestroomlijnd geluid. Ik heb niet geteld, maar ik heb nog nooit zoveel burgemeesters in Nederland op één dag zien demonstreren, allemaal lui van wie ik eerder verwacht en soms meemaak dat ze demonstranten uitéén laten jagen door agenten. Gouda bijvoorbeeld, het op burgemeestersgezag met arrestaties gesmoorde vreedzame protest tegen Zwarte Piet op 15 november, iemand interesse? De gemiddelde burgemeester is een gevaar voor de vrije meningsuiting, geen behoeder van dat recht.

Maar nu leiden burgemeesters zo ongeveer de rituele duiveluitdrijving om de Vrije Meningsuiting te redden, in het bijzijn van duizenden demonstranten. Vrijwel allemaal zeggen die hetzelfde. Vrijwel allemaal laten ze dezelfde drie woorden zien: “Je Suis Charlie” , als een soort heilig sacrament. Allemaal één in dat Wereldwijde Gevecht tegen twee mannen met machinegeweren die blij mogen zijn als ze levend worden aangehouden. Of misschien wel niet zo blij, want een langzame dood sterven in een cel is ook geen vreugdevol vooruitzicht.

Ik voel verdriet vanwege de neergemaaide mensen en hun nabestaanden. Niets rechtvaardigt hun moorddadige dood. Maar ik voel geen solidariteit met deze kunstmatige verontwaardigde eenheid achter “Je suis Charlie”. Ik voel beklemming, beangstigend conformisme, angstaanjagende geforceerde eenvormigheid. Ik leefde in de illusie dat de vrijheid van meningsuiting er ooit voor was bedoeld om verschillende meningen te uiten, soms zelf botsende. Maar ik hoor nog maar de Ene Mening van die Drie Woorden: Je suis Charlie. En ik voel angst als ik de volgende woorden intik: Ik ben Charlie niet. Non, je ne suis pas Charlie. Ik voel angst om van die ene mening af te wijken, van die ene mening die ons wordt opgedrongen ter verdediging van… de vrijheid van meningsuiting.

Waarom ik Charlie niet ben? Twee redenen. Ik heb die kogels niet horen fluiten, en het voelt aanmatigend om me zo te vereenzelvigen met degenen die wel die kogels hebben gehoord, of erger. Ik loop geen gevaar, ik neem geen enjkel risico met het omhooghouden van een papier met die drie woorden. En niemand die afgelopen dag die drie woorden in de lucht hield, liep in enige zinnige betekenis van het woord ook maar enig gevaar om slachtoffer van een aanslag te worden. Of dachten mensen misschien dat de twee voortvluchtige schutters op tijd bij de Dam zouden arriveren om daar het Vrije Woord wederom te beschieten? Wat een groteske vereenzelviging, Je suis Charlie op de Dam, hoezeer ik het van journalisten en redacteuren als mensen die het beroepshalve sterk raakt ook wel kan plaatsen, en hoe goed bedoeld ook in veel gevallen het gebaar ook mag zijn. Dat is reden nummer één. Dan vind ik het omhoog houden van een potlood als symbool van het vrije woord honderd keer sympathieker.

En nee, ik ben niet dat blad Charlie Hebdo. Ik weet amper wat er in staat, net als hoogstwaarschijnlijk veel mensen die afgelopen avond met die drie woorden zijn gaan demonstreren. Ik lees dat het blad satirisch is, en dat de satire zich tegen de islam richt, tegen fundamentalisme, maar ook tegen extreem rechts, tegen het Front National bijvoorbeeld. Ik lees dat het blad erg links is, hetgeen me de afgelopen jaren niet heel erg is opgevallen. Ik lees zelfs dat de slachtoffers van de aanslag omschreven worden als “tien compromisloze linkse journalisten/ satirici” , ja als “gevallen kameraden”. Maar je kunt helaas overwegend links zijn en je tegelijk toch aan stevig racisme schuldig maken. En links in Frankrijk heeft op het gebied van weerstand bieden aan moslim-bashen een tamelijk beroerde staat van dienst.

Ik lees ergens anders dat het blad racistisch is, hetgeen me aardig dichtbij bij de realiteit lijkt, gezien onder meer het feit dat ze eerder een reeks deels wel degelijk racistische Mohammed-cartoons hebben geplaatst. Van mij mogen ze dat doen, zonder voor repressie en kogelregens te hoeven vrezen. Dat hoort vanzelf te spreken, en de paar fanatici die dat niet willen snappen zullen daar ook geen verandering aanbrengen. Maar tegenspraak verdient zo ‘n keus voor moslim-bashen en jennen wel. Stevige tegenspraak, bepaald geen klakkeloze vereenzelviging met het blad dat die keus maakte.

Verwacht van mij dus geen inhoudelijke solidariteit met dit blad. De gretigheid waarmee in Charlie Hebdo juist dingen die voor moslims heilig zijn, belachelijk werd gemaakt – in een land waar moslims in de marge zijn geduwd, religieuze uitingen van moslims in de publieke ruimte iets nadrukkelijker worden geweerd dan die van aanhangers van andere godsdiensten, en een racistische partij aan een snelle opmars bezig is, komt op mij onaangenaam over. Het jennen van moslims – hoe ‘grappig’ ook – is nu niet echt de eerste prioriteit die ik zou uitkiezen als ik een radicaal-links satirisch blad maakte.

Ja, ik voel me solidair met de journalisten en hun recht om te schrijven wat ze willen, en met redacteuren om te plaatsen wat ze willen. Ook als het troep is, dienen ze hun gang kunnen gaan, onbelemmerd door censuur en kogels. Maar nee, ik voel geen solidariteit met de troep die ze naast beter spul ook produceerden en die ook onder die inmiddels heilige naam Charlie verscheen. Dat is reden nummer twee. Je ne suis pas Charlie.

Verdediging van uitingsvrijheid? Ja. En dan bij voorkeur door het uiten van meningen, niet door het napraten van de Ene Driewoordige Mening. Inhoudelijke verdediging van dit specifieke blad, met deze specifieke uitingen? Nee, niet automatisch en al helemaal niet onder de enorme psychische druk waarin iedereen nu geacht wordt zich te voegen naar de Partijlijn. Je suis Charlie? Ik zeg Non en Nee.

Ik verwacht als reactie geen machinegeweervuur. De Heilige Binnenlandse Oorlog voor de Westerse Vrijheid werkt anders, en heeft om te beginnen Geen Stijl. Ik hou wel serieus rekening met zeer vijandige reacties, precies het soort van uitingen van het conformisme dat me de stuipen op het lijf jaagt, het dwangmatige erbij-horen-or-else. Al verbleken die reacties ongetwijfeld bij wat moslims voor hun kiezen krijgen, in Vlaardingen bijvoorbeeld. En dat laatste is helemaal een reden om bang te zijn. Dat de angst maar niet verlamt, want dan zijn we echt verder van huis.

Peter Storm


Journalistiek

Peter hartelijk dank voor jouw artikel.
Je bent tot op heden volgens mij de enige persoon in Nederland
die andersdenkenden hiermee een Nederlandstalige stem geeft.
Jouw artikel kan tevens uitstekend gebruikt worden als uitgangspunt voor een discussie.
Het is erg belangrijk dat je dit hebt gedaan.
Je hebt het proces, dat gaande is, prima onder woorden gebracht.
Gisteren las ik op Postonline dat de sfeer in de maatschappij dusdanig benauwend is,
dat er eigenlijk geen ruimte wordt gelaten voor een analyse.
Dat heeft Peter R. de Vries zelfs ervaren.
De Telegraaf heeft vervolgens een video offline gehaald omdat Peter R. de Vries van mening
is dat hem in die video zwaar onrecht wordt aangedaan aangaande zijn mening over Charlie Hebdo.
Was het een activist geweest zonder een belangrijke positie in de maatschappij,
dan ben ik ervan overtuigd dat de Telegraaf die video online had laten staan.
Dat was zeer bezwaarlijk geweest voor betrokkene dan maar de Telegraaf had zich daar
dan niets van aangetrokken.
Dezelfde Telegraaf die Nederland terroriseerde met GeenStijl en PowNews.
Toen PowNews stopte met de dagelijkse uitzendingen op werkdagen,
lieten Tweede Kamerleden tussen de regels door weten
dat zij onderling vuistdiep met elkaar verbonden zijn.
De heersende politiek ziet de mainstream media als een middel
om oorlog te voeren tegen de gewone bevolking.
Nadat ik was misbruikt door de landelijke media, deed ik mijn beklag
bij verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer.
Ze gaven allen exact hetzelfde antwoord.
Op zo'n moment geloof ik niet meer in toeval.
Ze zeiden in koor: "We willen niet tornen aan de individuele vrijheid
van de journalist." Van politici en journalisten is bekend dat zij slechts
de helft van het verhaal vertellen. De andere helft moet je zelf bedenken.
Volgens mij is me dat aardig goed gelukt. Mijn versie luidt:
"W willen niet tornen aan de individuele vrijheid van de journalist
om de gewone bevolking te treiteren, te intimideren,
te manipuleren en te chanteren.¨
De Nederlandse Verenging van Journalisten (NVJ)
wordt door mij gezien als een vereniging
die de door mij bedachte tekst van harte steunt.
Zo zegt premier Mark Rutte dat we ons de vrijheid niet laten afpakken.
Dezelfde Mark Rutte riep jaren geleden dat de vrijheid van meningsuiting
verder moest worden opgerekt zonder dat er iemand veroordeeld wordt
door een rechter en verdedigde dat als een groot goed.
M.a.w. provocatie moet worden beloond, zoals door mij verwoord
in de eerder aangehaalde tekst:
"W willen niet tornen aan de individuele vrijheid van de journalist
om de gewone bevolking te treiteren, te intimideren,
te manipuleren en te chanteren.¨

CDA

Je hebt een heftige ervaring met de media.
Uiteindelijk kom je tot de conclusie dat de zogenaamde sterke positie
van de mainstream media gedeeltelijk op drijfzand berust.
Nadat de storm is geluwd, neemt niemand jou eigenlijk iets kwalijk.
Je kwam voor de eigen mening op en dat mag.
Maar wat als je het spelletje door krijgt ? Wat dan ?
Dan kom je versterkt uit de strijd ?
In dat kader ben ik benieuwd wat het CDA wil
met het pamflet "VRIJHEID IS EEN VERANTWOORDELIJKHEID
Een pamflet voor een WEERBARE DEMOCRATIE."

"Invloeden die gepaard gaan m et het aanzetten
tot haat, geweld of intolerantie ten opzichte
van ras, geaardheid, geloof enz. Dit geldt voor alle invloeden
die democratie of rechtsstaat met geweld willen afwijzen.
dus ook voor extreemrechtse of extreemlinkse groeperingen."

Ik las ook ergens dat, indien mogelijk de GGD zou moeten worden
ingeschakeld om te kijken naar de geestelijke gesteldheid
van de persoon.

De vraag bij mij is of het CDA via een omweg niet probeert
om socialisten neer te zetten als staatsvijanden,
terwijl het wereldwijd een erkend recht is om socialist te zijn
en het is een democratisch recht die standpunten
op democratische wijze uit te dragen.

In Engeland, Duitsland, Belgie etc. heb je een buitenparlementaire partij
die zich socialistisch noemt. In Nederland is dat er niet.
Dat is een zeer ongezonde situatie en de vraag is hoeveel inspanningen
er worden gedaan om die stastus quo te handhaven.

CDA

Het CDA spreekt ook over het inperken van de persoonlijke vrijheid
van de specifieke burger en het intrekken van de uitkering.

Door het gebrek aan politieke oppositie in Nederland kan er maar
van alles geroepen en geschreven worden
zonder dat de gewone bevolking een gezond,
kritisch tegengeluid hoort.

Wikipedia

Wikipedia Postonline: http://nl.wikipedia.org/wiki/ThePostOnline
Dat maakt veel duidelijk.

“Free Speech” hypocrisy in the aftermath of the attack on Charli

“Free Speech” hypocrisy in the aftermath of the attack on Charlie Hebdo

De conclusie in de laatste 3 delen van het artikel.

The cynically provocative anti-Muslim caricatures that have appeared on so many covers of Charlie Hebdo have pandered to and facilitated the growth of right-wing chauvinist movements in France. It is absurd to claim, by way of defense of Charlie Hebdo, that its cartoons are all “in good fun” and have no political consequences. Aside from the fact that the French government is desperate to rally support for its growing military agenda in Africa and the Middle East, France is a country where the influence of the neo-fascist National Front is growing rapidly. In this political context, Charlie Hebdo has facilitated the growth of a form of politicized anti-Muslim sentiment that bears a disturbing resemblance to the politicized anti-Semitism that emerged as a mass movement in France in the 1890s.

In its use of crude and vulgar caricatures that purvey a sinister and stereotyped image of Muslims, Charlie Hebdo recalls the cheap racist publications that played a significant role in fostering the anti-Semitic agitation that swept France during the famous Dreyfus Affair, which erupted in 1894 after a Jewish officer was accused and falsely convicted of espionage on behalf of Germany. In whipping up popular hatred of Jews, La Libre Parole [“Free Speech”], published by the infamous Edoard Adolfe Drumont, made highly effective use of cartoons that employed the familiar anti-Semitic devices. The caricatures served to inflame public opinion, inciting mobs against Dreyfus and his defenders, such as Emile Zola, the great novelist and author of J’Accuse.

The World Socialist Web Site, on the basis of long-standing political principles, opposes and unequivocally condemns the terrorist assault on Charlie Hebdo. But we refuse to join in the portrayal of Charlie Hebdo as a martyr to the cause of democracy and free speech, and we warn our readers to be wary of the reactionary agenda that motivates this hypocritical and dishonest campaign.

http://www.wsws.org/en/articles/2015/01/09/pers-j09.html

Heel goed stuk Peter,

Heel goed stuk Peter, dankjewel.

Je bent Charlie niet

Je bent medeplichtig!

Reactie

Dit soort reactie, waarin geen enkele inhoudelijke informatie staat
en dat puur bedoeld is om te jennen, voldoet naar mijn mening
niet aan de regels.

banden UMP

Hoofdredacteur Stéphane Charbonnier identificeerde zich met moslimbasher Theo van Gogh en diens afloop, zijn partner was minister onder president Sarkozy en bestuurslid van de UMP: http://www.volkskrant.nl/dossier-aanslag-op-charlie-hebdo/vriendin-charb...
Google doneert geheel onbaatzuchtig een kwart miljoen dollar. Maar verder een heel subversief en satiries blad hoor.

Sarkozy

In 2008, another of Charlie Hebdo’s famous cartoonists, Siné, wrote a short note citing a news item that President Sarkozy’s son Jean was going to convert to Judaism to marry the heiress of a prosperous appliance chain. Siné added the comment, “He’ll go far, this lad.” For that, Siné was fired by Philippe Val on grounds of “anti-Semitism”. Siné promptly founded a rival paper which stole a number of Charlie Hebdo readers, revolted by CH’s double standards.
In short, Charlie Hebdo was an extreme example of what is wrong with the “politically correct” line of the current French left. The irony is that the murderous attack by the apparently Islamist killers has suddenly sanctified this fading expression of extended adolescent revolt, which was losing its popular appeal, into the eternal banner of a Free Press and Liberty of Expression.

http://www.counterpunch.org/2015/01/07/what-to-say-when-you-have-nothing...

Kort lijntje CH en Sarkozy

De normale uitgave van Siné Mensuel kwam uit op de dag van de aanslag. De cartoonist Siné komt zelf uit de rij van cartoonisten van Charlie Hebdo. Hij werkte jaren voor dat tijdschrift, tot hij werd ontslagen door de directeur, Philippe Val. Dit vanwege een cartoon waarover de toenmalige Franse president Sarkozy wel eens ontstemd zou kunnen zijn. Goed zo, moet in die kringen zijn gedacht. Want ja hoor, niet lang daarna werd Val directeur bij een Sarkozy welgevallige Franse tv-zender.; voor een riant salaris uiteraard.

https://libertaireorde.wordpress.com/2015/01/21/je-ne-suis-pas-charlie/

" En nee, ik ben niet dat

" En nee, ik ben niet dat blad Charlie Hebdo. Ik weet amper wat er in staat & Ik lees ergens anders dat het blad racistisch is, hetgeen me aardig dichtbij bij de realiteit lijkt " Heer Storm bent u debiel geworden of wilt u weer de overtreffende trap van politiek correct uithangen ? ik zou zeggen ga fijn kosher shoppen in Parijs of.... in Amsterdam en als daar ( weer eens ) eens dolle jongen met schiet geweer binnen rent dan roep je gewoon dat Charlie rasicistisch is en dan zit je goed ? Laten we wel wezen die schiet jongens die deugen niet om het voorzichtig te zeggen laten we het daar over hebben en niet
over of Charlie racistisch is of net. Tu as un fils de pute ?

Reactie

Dit is nou weer zo'n reactie waar het internet vol mee staat.
Ik heb maar even de laatste zin in de Franse taal
via Google Translate laten vertalen. Een vloek dus.
Vloeken is, zoals bekend, een teken van onmacht.
Liever hadden ze natuurlijk gezien dat er geen enkel artikel
zou zijn, waar de burgers zich aan kunnen vastklampen.
Des te meer bedankt Peter.

Het is tu est denk ik.

Het is tu est denk ik.

Website

Duitse website met informatie.
Linke Zeitung.
http://www.linkezeitung.de

De eerste gevolgen

Het is gruwelijk wat er zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld. De gevolgen hiervan ondervinden we nu al. Een collega van mij werd tijdens het winkelen in de Rotterdamse stad, in haar gezicht gespuugd. Dat was laat in de middag, afgelopen woensdag. Mijn collega draagt een hoofddoekje. Het gekke is wanneer je veel met elkaar omgaat, dan zie je geen doekjes of huidskleur meer, ik zie de mens.

Ze wandelde in de namiddag met haar kinderen door de Rotterdamse stad. Ze werd in haar gezicht gespuugd en er werd tegen haar geroepen: " Ga terug naar je eigen land, schaam je voor wat er in Parijs is gebeurt." Ze vertelde dit de volgende ochtend tegen ons. Als collega' s hebben we haar getroost en een een groot warm hart onder haar denkbeeldige riem gestoken. Diegene die dit mijn fijne collega dit aandoet: STOP HIERMEE!!!

Dit stompzinnige gedrag lost niets op. Mijn collega is in Nederland geboren en heeft hier haar HBO lerarenopleiding gevolgd. Ze is goed. Wat dat betreft kan ik me gedeeltelijk vinden in het stuk van Peter Storms. Naast de moed om juist nu een tegengeluid te poneren, is het ook goed om eens te kijken hoe men in het " vrije westen" normaal omgaat met andersdenkenden. Daar ligt wel een punt van hypocrisie. Het is ook de zorg die ik heb naar mijn collega's en de doelgroep waar wij mee werken in Rotterdam Zuid. Een mengelmoesje van allerlei culturen en allerlei type mensen. Ze zijn er en ze gaan niet meer weg. Om een gedeelte van deze bevolkingsgroep over een kam te scheren met terroristen is stompzinnig. Het is het jarenlang bashen van moslims. Dat moet stoppen. Het lost niets op en leidt tot niets.

De burgemeester van Rotterdam heeft zijn worden gesproken. Op het eerste moment kreeg ook ik kippenvel. Maar wanneer de eerste emoties gezakt zijn, komt de vraag: waarom gebeurt dit? Dit is niet alleen te verklaren alleen tegen een achtergrond van religie. Hier is meer aan de hand. En ik wil dat weten wat het is! Dat vraagt om nauwkeurige diepgaande analyse. Spreken in populistische one liners, is leuk voor de korte termijn, op de langere termijn hebben we meer nodig. Burgemeester van Rotterdam, u bent ook burgemeester van mijn leerlingen en collega' s die dagelijks met racisme te maken hebben. " Dan rot je maar op". Tja, waar naar toe als je hier geboren bent in Nederland?

Het is het jarenlang bashen

Het is het jarenlang bashen van moslims. Dat moet stoppen. Het lost niets op en leidt tot niets.
Dit is de realiteit.
The cynically provocative anti-Muslim caricatures that have appeared on so many covers of Charlie Hebdo have pandered to and facilitated the growth of right-wing chauvinist movements in France. It is absurd to claim, by way of defense of Charlie Hebdo, that its cartoons are all “in good fun” and have no political consequences.

op godsdiensten moet je kritiek mogen uiten

Ik ben niet voor 'moslim-bashen'; het eenzijdig alleen belachelijk maken van moslims, of het suggereren dat er een een op een relatie is tussen de islam en geweld of tussen islamieten en criminaliteit. Maar ondertussen vind ik alle religies een teken van achterlijkheid en potentieel gevaarlijk. Maakt niet uit of het nu gaat over de islam, de katholieke kerk, een protestantse gemeente, het jodendom, hindoeïsme of een groepje new-age druïden op de Drentse hei. Eén pot nat. En over al die groepen moet je grappen kunnen maken. Er is niets links aan het verdedigen van de islam.

Wel zie ik een verschil tussen het spotten met een symbool of een man die al heel lang dood is en het spotten met een bevolkingsgroep of individu in het hier en nu. Ik heb niet de intentie om kwaad te spreken over, of om onaardig te doen tegen iemand die zich christelijk of islamitisch noemt. Dat is een privéafwijking of -keuze waar ik me verder niet over ga uitlaten. Maar over een godsdienst en zijn symbolen mag je toch wel grappen maken? Ik geef toe dat er geen harde lijn is te trekken tussen grappen over een de godsdienst als instituut en over een individu dat er achteraan loopt, maar toch probeer ik hier onderscheid tussen te maken. Dat mensen zich beledigd voelen door een omgedraaid kruis of een tekening van een man met baard is in eerste instantie hun probleem. Ja, je kunt er mensen diep mee raken, maar dat doe je ook als je een grap over een voetbalclub maakt.

Het is wel goed om te kijken naar de positie van de groep waar je grappen over maakt of waar je kritiek op hebt. De gemiddelde islamiet zit in Nederland in een andere positie dan de gemiddelde christen. Dat is op dit moment een reden om voorzichtiger te zijn met het bespotten van de islam. Een groep die, gemiddeld genomen, al aan de onderkant van de maatschappij zit hoef je niet verder te stigmatiseren. Alleen is het juist hier ook goed om een onderscheid te maken tussen de islam en islamieten. Door te voorzichtig om te gaan met kritiek op de islam, speel je (extreem) rechts alleen maar in de kaart.
Bij het veroordelen van activiteiten van een bepaalde groep of een individu is het noemen van de godsdienst vaak niet relevant ("katholiek dumpt xtc-afval in natuurgebied") en moet je zeker niet generaliseren ("christenen vermoorden abortusarts"). En als het om een religieuze subgroep gaat, wees daar dan duidelijk en eerlijk over. Keiharde kritiek op IS lijkt mij op zijn plaats, maar meld dan wel dat dit geen gewone islamieten zijn.

Verder ben ik het best eens met een groot deel van Peters artikel. Wel vind ik het vreemd dat hij eerst zegt het blad niet te kennen en er vervolgens wel allemaal uitspraken over doet. Wat weet je van de verschillende onderwerpen die erin aan bod komen? Hoe groot is het aandeel cartoons over de Islam ten opzichte van cartoons over andere onderwerpen en godsdiensten? Er staat ook altijd nog heel wat tekst in het blad. Mogelijk nuanceert dat de cartoons wel, of draagt het een andere boodschap uit. ik weet het niet, maar ik doe er dan ook geen uitspraak over.
En dan is er hierboven ook nog iemand de partner van Stéphane Charbonnier erbij haalt en meldt dat Google (na de moordpartij) geld doneert. Dat is toch totaal irrelevant voor de discussie?

Charlie

Der Westen pro­duziert die Moslem-​Monster
Wer sollte für den Moslem-​Terror angeklagt wer­den?
http://www.linkezeitung.de/index.php/ausland/welt/2477-der-westen-produz...

Inhoud

Wees dan zo flink om met een inhoudelijke reactie te komen.

Writers' statement on cartoons

A group of 12 writers have put their names to a statement in French weekly newspaper Charlie Hebdo warning against Islamic "totalitarianism". Here is the text in full:

After having overcome fascism, Nazism, and Stalinism, the world now faces a new global totalitarian threat: Islamism.

We, writers, journalists, intellectuals, call for resistance to religious totalitarianism and for the promotion of freedom, equal opportunity and secular values for all.

Recent events, prompted by the publication of drawings of Muhammad in European newspapers, have revealed the necessity of the struggle for these universal values.

This struggle will not be won by arms, but in the ideological field.

It is not a clash of civilisations nor an antagonism between West and East that we are witnessing, but a global struggle that confronts democrats and theocrats.

Like all totalitarian ideologies, Islamism is nurtured by fear and frustration.

Preachers of hatred play on these feelings to build the forces with which they can impose a world where liberty is crushed and inequality reigns.

But we say this, loud and clear: nothing, not even despair, justifies choosing darkness, totalitarianism and hatred.

Islamism is a reactionary ideology that kills equality, freedom and secularism wherever it is present.

Its victory can only lead to a world of injustice and domination: men over women, fundamentalists over others.

On the contrary, we must ensure access to universal rights for the oppressed or those discriminated against.

We reject the "cultural relativism" which implies an acceptance that men and women of Muslim culture are deprived of the right to equality, freedom and secularism in the name of the respect for certain cultures and traditions.

We refuse to renounce our critical spirit out of fear of being accused of "Islamophobia", a wretched concept that confuses criticism of Islam as a religion and stigmatisation of those who believe in it.

We defend the universality of the freedom of expression, so that a critical spirit can exist in every continent, towards each and every maltreatment and dogma.

We appeal to democrats and free spirits in every country that our century may be one of light and not dark.

Signed by:

Ayaan Hirsi Ali

Chahla Chafiq

Caroline Fourest

Bernard-Henri Levy

Irshad Manji

Mehdi Mozaffari

Maryam Namazie

Taslima Nasreen

Salman Rushdie

Antoine Sfeir

Philippe Val

Ibn Warraq

More text from people who are

More text from people who are not Charlie:

- We are not Charlie (updated): http://dialectical-delinquents.com/?page_id=8339
- I’m Not Charlie : Go Piss Up a Rope: http://www.non-fides.fr/?I-m-Not-Charlie-Go-Piss-Up-a-Rope
- The many ways we’re NOT Charlie and you may as well go eat shit, fascist fuckweasels!: https://antidev.wordpress.com/2015/01/12/the-many-ways-were-not-charlie-...

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech