(A'dam) Demo: Stop de huurexplosie!

Aankondiging, gepost door: fw: op 12/03/2015 03:08:48

Waar: Jonas Daniël Meijerplein, Jonas Daniël Meijerplein, Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 14/03/2015 - 14:00

Huren wordt onbetaalbaar. De grootste groep huurders zijn huishoudens met een laag of bescheiden middeninkomen. Iedere lastenverzwaring wordt direct gevoeld. De huurstijgingen drukken zwaar, te zwaar, op hun schouders.


D e h u u r w o r d t d u u r b e t a a l d !

Huren wordt onbetaalbaar. De grootste groep huurders zijn huishoudens met een laag of bescheiden middeninkomen. Iedere lastenverzwaring wordt direct gevoeld. De huurstijgingen drukken zwaar, te zwaar, op hun schouders. Onderzoek bevestigt dat.
De afgelopen twee jaar is de huur verhoogd met jaarlijks 4% tot 6.5%, dat is ver boven inflatie. Gemiddeld is men per jaar € 500,- tot € 800,- meer kwijt. Huurders maken zich zorgen of zij in de toekomst de huur nog wel kunnen betalen. Velen van hen zijn of worden geconfronteerd met drastische dalingen van hun besteedbaar inkomen, door werkloosheid, daling van pensioenen, stijgende zorgkosten etc. Voor veel huishoudens is er ook geen zicht op dat in 2015 de koopkracht zal toenemen.

V e r a r m i n g , z e l f s a r m o e d e , o n d e r h u u r d e r s n e e m t s t e r k t o e . . .

De Regering heeft de ‘verhuurderheffing’ ingevoerd, een belastingmaatregel voor verhuurders van sociale huurwoningen. Dit jaar moet dat de schatkist 1.3 miljard euro opbrengen. In 2017 zelfs 1.7 miljard. De Amsterdamse wooncorporaties hebben met deze belastingmaatregel ingestemd en de kosten verhaalt men volledig op de huurders. Net zoals de huurders de rekening betalen voor de fouten van verschillende wooncorporaties. De parlementaire enquêtecommissie heeft dat pijnlijk duidelijk gemaakt.

D e h u u r d e r s z i j n d e k l o s !

Verhuurders gebruiken de verhuurderheffing als legitimiteit om de huren drastisch te verhogen en een groot deel van de sociale huurwoningen te verkopen (23.000 al verkocht). In Amsterdam wordt het gat steeds groter tussen de gerechtvaardigde vraag naar een passende en betaalbare huurwoning en het beschikbare aanbod. De lange wachtlijsten spreken voor zich. Ben je jong, starter? Pech gehad, wacht nog maar jaren op een woning. Doorstromen? Ook pech gehad, want voor een kleinere woning van mindere kwaliteit betaal je meer.
Het lijkt alsof de politiek en de verhuurders (o.a. corporaties) blind en doof zijn voor de signalen uit de wijken, voor de wijze waarop vele duizenden mensen in de verdrukking komen.

D i t b e l e i d m o e t s t o p p e n !

Daarom roepen wij op tot:
S T O P D E H U U R E X P L O S I E
en pleiten we voor :

een inflatievolgend huurbeleid (huurverhoging mag niet meer zijn dan de inflatie)
meer sociale huurwoningen voor de lage en midden-inkomensgroepen

Van de Amsterdamse politiek, het college van B&W, de leden van de Amsterdamse gemeenteraad en de verhuurders (wooncorporaties) verwachten wij dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en opkomen voor de rechten van de huurders, ook richting Den Haag.

Op dit moment verweren veel huurders en huurdersorganisaties uit het hele land zich tegen de stijgende huren en uiten hun grote zorg over hoe het verder moet met de huisvesting van al diegenen die een beroep moeten doen op sociale huisvesting.

Laat ook uw stem horen en doe mee op zaterdag 14 maart 2015

S T A R T D E M O N S T R A T I E : Jonas Daniël Meijerplein 14.00 uur
S L O T M A N I F E S T A T I E : Dam 15.00 uur

K o m i n v e r z e t , d o e m e e !Wie: 
nn

Tabakspanden zijn ook gefucked: 'Stop de huurexplosie | Fuck gentrificatie! | Fuck de ontruiming van de Spuistraat panden', https://www.indymedia.nl/node/26921


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech