De Vloek Vierdaagse neemt de stad over! Vrije ruimte voor iedereen!

Nieuws, gepost door: De Vloek op 19/03/2015 03:06:02

Wanneer: 28/03/2015 - 19:19

[ENGLISH BELOW]

Van zaterdag 28 t/m dinsdag 31 maart 2015 zijn er vier dagen vol van activiteit uit solidariteit met De Vloek. Tijdens dit 4 dagen durende 'Carnival van de Onderstroom' neemt De Vloek de stad over met o.a. een Streetrave en een Fietsdemonstratie. Ook de watersport wordt niet vergeten tijdens #DeVloekDrijft.


Uit alle hoeken van de Haagse Onderstroom organiseren collectieven en initiatieven zich om zich uit te spreken tegen de voorgenomen ontruiming van vrijplaats De Vloek. Ook jij kan hier een bijdrage aan leveren en wij roepen dan ook iedereen op om in het hart van Den Haag (of daarbuiten) duidelijk te maken dat er behoefte is aan vrije ruimtes, zelfwerkzaamheid zonder bazen en meer non-profit ontmoetingsplekken voor betrokken mensen in Den Haag en overal ter wereld.

Hou je van dansen zonder entreegeld of bouncers? Dans mee op de HBR / PDK streetrave! Bouw een vlot en vaar mee met #DeVloekDrijft! Zet je ketting in het vet en race mee met De Vloek Alleycat en Fietsdemonstratie! Zing mee met Piratenhits in Café De Vinger! Loop met je kroost mee op de 'Volgende Lichting Activisten' Lampionnentocht!

Zit je bij een collectief? Organiseer iets collectiefs! Heb je een band? Schrijf een nummer voor De Vloek! Bak je graag taart? Taart de projectontwikkelaar! Schilder je graag? Verf je wijkagent een andere kleur! Kraak de leegstand of zet een tentenkamp op in de tuin van de burgemeester!

Het Ijspaleis bevroren?!

Alles is mogelijk. Wees creatief.

Wij staan klaar met media teams om dit alles vast te leggen, te tweeten, te posten en te ondersteunen. (En je met juridische kennis(sen) bij te staan mochten oom agent en de burgemeester niet zo van anti-authoritaire feestdagen houden;)
Aan jullie de vraag om het Carnival te beginnen!


Hou voor updates in het programma De Vloek facebook page in de gaten, check www.devloek.nl en @devloek op twitter houdt je ook op de hoogte!

De Vloek gaat niet wijken voor hobbies van de rijken!

Carnival van de Onderstroom - Programma tot nu toe:

Zaterdag 28 maart:

Streetrave Den Haag: Een geluid voor de Vloek
Tijd: 14:00 - 19:00
Locatie: Startlocatie wordt zsm bekend gemaakt!
Facebook event: Streetrave Den Haag: Een geluid voor de Vloek

El Lokal Pirata in Café De Vinger
Tijd: 20:00
Locatie: Café De Vinger
Bands: Wordt zsm bekend gemaakt (crust!)

Zondag 29 maart:

#DeVloekDrijft
Tijd: 13:00 - 16:00
Startlocatie: Kanoverhuur Den Haag, Groenewegje t/o 144
Eindlocatie: Baklust, Veenkade 19

Avondprogramma in de 330 Live
Tijd: 21:00
Locatie: 330 Live (onder de Cremers)

Maandag 30 maart:

Vloek-Tattoos
Stel de piratenbar veilig op je eigen lichaam, om nooit meer te vergeten! Kies uit een scala Vloek-tattoos voor een soli-prijsje door Thye van Papanatos Tattoos!
Tijd: 11:00 - 17:00
Locatie: Papanatos Tattoos

Critical Mass (Fietsdemonstratie)
Tijd: 13:00
Locatie: Startlocatie wordt nog bekend gemaakt!
Facebook event: Critical Mass voor De Vloek

AlleyCat (Fietsspeurtocht)
Tijd: 15:30
Locatie: Startlocatie wordt nog bekend gemaakt!
Facebook event: Ride for De Vloek!

Oversturing in de Besturing
Tijd: eten 18:30, bands 20:00
Locatie: De Besturing
Bands: Krapuul, surpise acts,

Dinsdag 31 maart:

Vloek-Tattoos
Stel de piratenbar veilig op je eigen lichaam, om nooit meer te vergeten! Kies uit een scala Vloek-tattoos voor een soli-prijsje door Thye van Papanatos Tattoos!
Tijd: 11:00 - 19:00
Locatie: Papanatos Tattoos

Lampionnenoptocht voor de Nieuwe Lichting Piraatjes
Tijd: 19:00
Locatie: Stadhuis (Ijspaleis)

Piratenhits en levensliedjes in Café De Vinger
Tijd: 20:00
Locatie: Café De Vinger
Facebook event: Levensliedjes en piratenhits


[ENGLISH]

From saturday 28th til tuesday the 31st of March 2015 there will be four days of solidarity actions for De Vloek. During these four days of 'Carnival of the Undercurrent', De Vloek will take over the city with a Streetrave and a Critical Mass Bike Ride, among other fun things. We haven't forgotten waterbased activities either, there will be enough room for that at #DeVloekDrijft.

From all corners of the Undercurrent in The Hague, many collectives and initiatives will organise themselves to say 'no' to the planned eviction of Freespace De Vloek. If you feel like participating in any way, be our guest! We call everyone to do something in The Hague (or outside of The Hague) that is a show of support for free spaces, autonomy without bosses and more non-profit meeting spaces for concerned an politically engaged people in The Hague and worldwide.

If you like dancing without hefty doorfees and bouncers, you should join in on the HBR/PDK soundsystem Streetrave! Build your own raft and sail on with #DeVloekDrijft! Grease your chains and race on with De Vloek Alleycat and the Critical Mass Bike Ride! Singalong to your favourit Piratesongs in Café De Vinger! Bring your kids to the 'Next Generation (Lichting) of Activists' paper lantern march!

Are you part of a collective? Organise collectively! Are you in a band? Write a song for De Vloek! You like baking pies? Pie your local project developper! Fancy painting? Paint your neighborhood cop! Squat the empties or set up camp in the mayors' garden. Freeze the Icepalace (that's the City Hall..)!

Anything goes. Be creative.

We will be here to support you with media teams who will document the things you do, tweet it, post it, etcetera! (And we have the judicial knowledge to help you out and support you if it seems that the cops and the mayor don't like anti-authority celebrations:)
We ask you to start the Carnival!

Keep an eye on De Vloek Facebook, check www.devloek.nl and @devloek on Twitter to know the latest updates and program changes!

De Vloek won't leave for rich peoples' hobbies!


Carnival of the Undercurrent – Preliminary Program:

Saturday March 28th:
Streetrave Den Haag: Make some noise for de Vloek!
Time: 14:00 – 19:00
Location: Startlocation will be anounced asap!
Facebook event: Streetrave Den Haag: Een geluid voor de Vloek

El Lokal Pirata in Café De Vinger
Time:
20:00
Location: Café De Vinger
Bands: will be anounced asap! (crust!)

Sunday March 29th:

#DeVloekDrijft (#DevloekFloats)
Time:
13:00 – 16:00
Startlocation: Kanoverhuur Den Haag, Groenewegje t/o 144
Finishes at: Baklust, Veenkade 19

Nightprogram in the 330 Live
Time:
21:00
Location: 330 Live (beneath Cafe Cremers, Prinsenstraat)

Monday March 30th:

Vloek-Tattoos
Anchor the Piratebar on your own body, so you'll never forget! Choose from a collection of Vloek-Tattoos for a soli-price by Thye of Papanatos Tattoos!
Time: 11:00 - 17:00
Location: Papanatos Tattoos

Critical Mass Bike Ride
Time:
13:00
Location: will be anounced asap!!
Facebook event: Critical Mass voor De Vloek

AlleyCat
Time:
15:30
Location: will be anounced asap!
Facebook event: Ride for De Vloek!

Oversturing in de Besturing
Time:
food 18:30, bands 20:00
Location: De Besturing
Bands: Krapuul, surprise acts, more to be announced

Tuesday March 31st:

Vloek-Tattoos
Anchor the Piratebar on your own body, so you'll never forget! Choose from a collection of Vloek-Tattoos for a soli-price by Thye of Papanatos Tattoos!
Time: 11:00 - 19:00
Location:Papanatos Tattoos

Paper Lantern March, with new generation of Pirates!
Time: 19:00
Location: City Hall Square (Spuiplein)

Piratesongs and songs about yr miserable lives! In Café De Vinger
Time:
20:00
Location: Café De Vinger
Facebook event: Levensliedjes en piratenhits

Tags: actie carnival van de onderstroom de vloek


Wie: 
De Vloek

German translation:

Von Samstag den 28. bis Dienstag den 31. März 2015 finden Soli-Actiondays für De Vloek in Den Haag statt. Während dieser vier Tage des „Karnevals der Andersdenkenden“ wird De Vloek die Stadt mit einer Tanzdemo und einer Critical Mass Fahrradtour kapern. Auch Aktivitäten im Wasser werden nicht vergessen – bei #DeVloekDrijft wird es hierfür genügend Zeit geben.

Andersdenkende in Den Haag, Kollektive und Initiativen organisieren sich um „NEIN!“ zur geplanten Räumung des Freiraums De Vloek zu sagen. Wenn du in welcher Weise auch immer daran teilnehmen willst – Sei unser Gast! Wir rufen jede/n dazu auf Zeichen zu setzen, die Freiräume sowie unabhängige und nichtkommerzielle Treffpunkte für politisch Interessierte und politische Aktivisten in Den Haag bzw. Weltweit unterstützen.
Wenn du ohne teuren Eintritt und schlecht gelaunte Türsteher feiern willst, komm zum HBR/PDK Soundsystem Streetrave/Tanzdemo! Bau dein eigenes Floß und segle mit bei #DeVloekDrijft! Öle die Ketten und fahr mit beim De Vloek Alleycat und der Critical Mass Fahrradtour! Singe bei deinen Lieblingspiratenlieder im Café De Vinger mit! Nimm deine Kinder mit zum Laternenumzug einer neuen Generation von Piraten!
Bist du Teil eines Kollektivs? Organisiert gemeinsam! Bist du in einer Band? Schreib(t) einen Song für De Vloek! Du backst gerne Kuchen? Torte deine lokalen Projektentwickler! Phantasievolle Malerei? Gönne dem Streifenpolizist deiner Nachbarschaft etwas Farbe! Besetzt leere Gebäude oder baut ein Camp im Garten des Bürgermeisters! Friert den Eispalast (unser Rathaus) ein!

Alles geht! Seid kreativ!

Wir werden euch hier mit einem Medienteam unterstützen, das eure Aktionen dokumentiert, twittert, postet, usw. (Auch können wir euch mit juristisch beraten und unterstützen falls die Polizei und der Bürgermeister antiautoritäre Feste nicht mögen)
Lasset die Spiele beginnen!

Habt die De Vloek Facebookseite im Auge und/oder checkt www.devloek.nl und @devloek auf Twitter um auf dem Laufenden zu bleiben und Programmänderungen nicht zu verpassen.

Für die Hobbys der Reichen darf De Vloek nicht weichen!

Karneval der Andersdenkenden - Vorläufiges Programm:

Samstag 28. März
Tanzdemo Den Haag: Macht mal Lärm für De Vloek
Zeit: 14:00 – 19:00 Uhr
Ort: Start wird sobald wie möglich bekannt gegeben
Facebook: Streetrave Den Haag: Een geluid voor de Vloek

El Lokal Pirata im Café De Vinger
Zeit: 20:00
Ort: Café De Vinger
Bands: Werden sobald wie möglich bekannt gegeben (Crust!)

Sonntag 29. März:

#DeVloekDrijft (#DevloekFloats)
Zeit: 13:00 – 16:00 Uhr
Start: Kanoverhuur Den Haag, Groenewegje t/o 144
Ziel: Baklust, Veenkade 19

Nachtprogramm im 330 Live
Zeit: 21:00 Uhr
Ort: 330 Live (beneath Cafe Cremers, Prinsenstraat)

Montag 30. März:

Critical Mass Fahrradtour
Zeit: 13:00 Uhr
Ort: Wird sobald wie möglich bekannt gegeben
Facebook: Critical Mass voor De Vloek

AlleyCat
Zeit: 15:30 Uhr
Ort: Wird sobald wie möglich bekannt gegeben
Facebook: Ride for De Vloek!

Oversturing in de Besturing
Zeit: Essen 18:30 Uhr, Bands 20:00 Uhr
Ort: De Besturing
Bands: Krapuul + Überraschungsgäste

Dienstag 31. März:
Laternen Umzug mit einer neuen Generation von Piraten
Zeit: 19:00 Uhr
Ort: Rathausplatz (Spuiplein)

Piratenlieder und Lieder über dein trauriges Leben! Im Café De Vinger
Zeit: 20:00 Uhr
Ort: Café De Vinger
Facebook: Levensliedjes en piratenhitsWie: 
nn

Tijdslijn Carnival van de Onderstroom, https://www.indymedia.nl/node/27310 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech