Updates DNU vanuit het Maagdenhuis

Hier kun je discussieren over Updates DNU vanuit het Maagdenhuis.
De Nieuwe Universiteit verlaat voor aanstaande maandag 12:00 het Maagdenhuis. Eerder deze week was er bijna een overeenstemming met het College van Bestuur over vrijwillig vertrek onder een aantal praktische voorwaarden die bedoeld waren een stok achter de deur te zetten omtrent bestuurlijke beloftes. Juridische intimidatie en starheid vanuit het bestuur stonden eerlijke onderhandelingen echter in de weg. Herhaaldelijk is er gedreigd met vervolging van protesterende studenten, en in het akkoord zou er van autonome ruimtes voor het verdere werk van de onderhandelingspartijen in het Maagdenhuis bijvoorbeeld geen sprake zijn. DNU heeft daarom besloten zelf te beslissen over de toekomst van het Maagdenhuis.

Als reactie eiste het CvB dat de actievoerende studenten en medewerkers het Maagdenhuis woensdag voor 18:00 zouden verlaten. Terwijl het bestuur in haar verklaringen een valse tegenstelling probeert te schetsen tussen redelijke onderhandelaars en een kleine achterban radicale ‘beroepsactivisten’, worden studenten die namens DNU de delegatie vormden in de onderhandelingen met het CvB nu hoofdelijk gedagvaard in het document die DNU tijdens het schrijven van dit statement ontving. Het vrijwillig vertrek hadden wij toen al aangekondigd. Opmerkelijk is ook dat het bestuur het 'Festival der Wetenschappen' in de concept dagvaardiging aandraagt als reden voor onmiddelijke ontruiming en dit academisch hoogtepunt met Project X in Haren vergelijkt, terwijl tijdens de onderhandelingen de CvB volledig op de hoogte was en zelfs akkoord ging met het doorgaan van dit festival. Wanneer we de deal wel hadden ondergetekend was er op de een of andere manier dus geen urgentie geweest. Voor DNU bevestigt het CvB zichzelf hiermee opnieuw als onbetrouwbare onderhandelingspartner die zijn machtspositie misbruikt. De Nieuwe Universiteit herhaalt dan ook haar eis van het aftreden van het huidige College van Bestuur.

Sinds de bezetting van het Bungehuis twee maanden geleden is er veel in beweging gezet. Zo zullen twee commissies worden opgericht, waarvan één de financiële situatie van de UvA zal onderzoeken en de ander mogelijkheden voor democratisering en decentralisering van het universiteitsbestuur. De twee commissies zijn een direct resultaat van de protesten en kunnen een belangrijke eerste stap vormen richting een democratische universiteit. Verder is het debat over hoger onderwijs in Nederland in zoverre opengebroken dat er kamervragen gesteld zijn aan de Minister van Onderwijs over het financiele wanbeleid van de UvA. Ook denkt men in andere sectoren na over de gevaren van rendementsdenken. Dat de bezettingen, mede dankzij de internationaal befaamde sprekers in het Maagdenhuis, geleid hebben tot meerdere universiteits-bezettingen in Londen is ook een prestatie die DNU niet wilt negeren. DNU heeft binnen- en buitenland laten zien dat “directe acties” in staat zijn diepgewortelde misstanden op de publieke agenda te zetten.

Toch is er nog een lange weg te gaan: het merendeel van de eisen is nog altijd niet ingewilligd, en geinspireerd door onder andere de University of Colour en de internationale golf van studentenprotesten wil DNU meer inzetten op gelijkheid en vrijheid in de universiteit en daarbuiten. De Nieuwe Universiteit zet zodoende haar strijd vanaf maandag voort in andere vormen. Het gebouw op zichzelf is voor ons nooit een einddoel geweest en we stonden dan ook open voor vrijwillig vertrek. De toe-eigening heeft haar functie gehad; nu is het tijd om de beweging buiten het Maagdenhuis te versterken. Alleen door de druk van onderaf op te voeren kunnen we een werkelijk democratische universiteit bewerkstelligen.

Wij nodigen iedereen die zich betrokken voelt bij verandering binnen het onderwijs en onderzoek van harte uit in het Maagdenhuis voor het ‘Festival der Wetenschappen’ komend weekend, een internationaal festijn vol panel-discussies en workshops waar de toekomst van de universiteit centraal zal staan en waar honderden deelnemers worden verwacht. Dit zal de opmaat zijn voor verder verzet.


Re: Updates DNU vanuit het Maagdenhuis

Dus net als de tentenkampjes van vm. Occupy, de bezetting is MIDDEL en geen doel.
Maagdenhuis is overal, niet alleen universiteiten, ook HBO-instellingen kantoren werkplaatsen .
De vercommercialisering is overal dus het symbool Maagdenhuis is overal.
Nu kan de energie die een bezetting nu eenmaal kost beter gebruikt worden om te organiseren.
Londen Quebec etc. gingen ons voor.
De spandoeken in de ontvangsthal waren in meer talen dan ik lezen kan!

Bezetters laat je niet provoceren! Velen steunen jullie!De bezetting van 2015 is veel politieker dan het geklungel
(met alle respect) in de jaren 60...

They can fool some people sometimes but they can't fool ALL the people ALL the time!

Re: Updates DNU vanuit het Maagdenhuis

College van Bestuur, welterusten
Niemand slaapt vannacht nog in het maagdenhuis
Denk maar niet aan hoe geweld de opstand suste
waar studenten zaten vredig op het spui

Denk vooral niet aan die boze professoren
die geen boodschap hebben aan uw rendement
Vergeet dat u ideeën niet kan smoren
wat u als academici toch kent

Denk maar niet aan al die jonge frontstudenten
De internationale harde klacht
Laat die krakers en gebruikers maar praten
College van bestuur, slaap zacht

Droom maar van de overwinning en de zege
Droom maar van uw efficiënte ideaal
Dat vanochtend toch door klappen is verkregen
Droom maar dat het u gelukt is dit maal

Denk maar niet aan al het onderzoek dat fout loopt
hoeveel cijfers, resultaten zijn gescoord
Droom maar dat u ideeën überhaupt koopt
en geloof van al die tegenspraak geen woord

Droom maar niet te veel van al die harde beelden
Droom maar fijn van overwinning en van macht
Denk maar niet aan uw ontslag dat mensen willen
College van bestuur, slaap zacht

https://www.youtube.com/watch?v=7JRyfxNmVD0&app=desktop&html5=1

Re: Updates DNU vanuit het Maagdenhuis

oo no. the cops r violence. oo nooo

Re: Updates DNU vanuit het Maagdenhuis

OMG! the CvB acts in their best interest, not ours!!!!

fuck!

Drie vragen over vastgoed UvA

Met het vastgoed kwamen ook veel nieuwe zorgen

Het bestuur van de Universiteit van Amsterdam krijgt regelmatig verwijten over de megalomane bouwwoede. Het onderwijs zou onder de nieuwbouw lijden.

TJERK GUALTHÉRIE VAN WEEZEL

Waarom is de UvA driftig aan het bouwen?

Sinds 1995 is de UvA grootbezitter van vastgoed. Het was de tijd dat de overheid energiebedrijven en woningcorporaties verzelfstandigde, zodat ze onder de tucht van de markt veel efficiënter zouden werken. Ook de universiteiten moesten ondernemender worden, onder meer door zelf hun huisvesting te regelen. Het Rijk schonk de UvA daarom alle universiteitsgebouwen.

Met het bezit kwamen ook de zorgen. Want de tientallen panden lagen als confetti verstrooid over de stad. Veel van die oude gebouwen waren nooit gebouwd voor onderwijs. Zeer inefficiënt, aangezien je overal portiers moest neerzetten en de ict moest regelen.

Het grootste deel van het bezit was bovendien verbouwd in de jaren zestig en zeventig, toen de universiteit explosief groeide. Op basis van alle huisvestingszorgen en plannen voor de toekomst besloot de universiteit eind jaren negentig om zich terug te trekken op vier 'stadscampussen'.

Dat project is sinds 2008 in volle gang. De universiteit heeft voor meer dan 50 miljoen euro aan panden verkocht en de nieuwbouw is begroot op ruim 600 miljoen euro. De alfa's worden ondergebracht op een campus rond het Binnengasthuisterrein in het oude centrum, waar ook een nieuwe universiteitsbibliotheek wordt gebouwd. De juristen, economen en gedragswetenschappers moeten elkaar inspireren op het Roeterseiland. Voor de bètastudies is boven op het glasvezelknooppunt in de Watergraafsmeer een complex opgetrokken. En dan is er nog het Academisch Medisch Centrum waar de medische studies samen zitten.

Is zoveel bouwen verantwoord?

Uit het debacle bij onderwijsinstelling Amarantis, die ten onder ging aan megalomane nieuwbouw, blijkt wel dat vastgoedvisies kunnen ontsporen. Het horrorscenario is dat je wel mooie collegezalen bezit, maar er geen geld meer over is om degene te betalen die het college moet geven.

Niet bouwen had de UvA natuurlijk ook geld gekost aan exploitatie en renovatie van bestaande gebouwen. Bovendien stelt de universiteit dat een aantrekkelijke werk- en studieomgeving bepalend is om studenten en goede wetenschappers te trekken.

De universiteit besloot dat bouwen de beste optie was, en maakte een strakke financiële afspraak met zichzelf. De kosten voor huisvesting mogen niet meer dan 12 procent van de gehele begroting zijn. Als de bouwkosten oplopen, moet dat dus binnen dat budget opgelost worden.

Het is een mooi uitgangspunt, maar als de tegenvallers niet te hoog mogen oplopen, weet iedereen die weleens ingrijpend verbouwd heeft, hoe lastig dat is. De UvA maakt mede dankzij de bouw verlies en laat die tegenvaller ten koste gaan van de eigen reserve.

Een groter risico lijken de langlopende verplichtingen die de universiteit is aangegaan. Om alle nieuwbouw te kunnen betalen, leent de UvA rond de 300 miljoen euro. Mochten de inkomsten van de universiteit de komende decennia teruglopen, dan komt de universiteit niet gemakkelijk onder die rentekosten uit. Zij krijgt een probleem wanneer er opeens weinig nieuwe studenten bij komen of er minder geld is voor onderzoek.

Een groter risico lijken de langlopende verplichtingen die de universiteit is aangegaan. Om alle nieuwbouw te kunnen betalen, leent de UvA rond de 300 miljoen euro. Mochten de inkomsten van de universiteit de komende decennia teruglopen, dan komt de universiteit niet gemakkelijk onder die rentekosten uit. Zij krijgt een probleem wanneer er opeens weinig nieuwe studenten bij komen of er minder geld is voor onderzoek.

Wat is de link tussen het bouwen en het 'rendementsdenken' waar de studenten zich zo tegen verzetten?

Dat het vastgoed een belangrijke rol is gaan spelen in het studentenprotest, is grotendeels te danken aan een aantal publicaties van financieel-geograaf Ewald Engelen en twee collega's. Zij beschrijven hoe er met het eigendom van het vastgoed in 1995 noodgedwongen projectontwikkelaars werden aangesteld in het Maagdenhuis. Ongeveer twintig medewerkers met een achtergrond in de financiële of vastgoedwereld werken er nu. Bankiers en accountants zijn ook ruim vertegenwoordigd in de raad van commissarissen.

Zo werd het Maagdenhuis het slachtoffer van 'financialisation', leggen de financieel-geografen uit. Een manier van denken waarbij allerlei facilitaire diensten binnen de UvA als 'profit center' aan andere onderdelen rekeningen moeten versturen. Geen wereld waarbinnen creatieve en onafhankelijke geesten vrij hun gang kunnen gaan, is de strekking.

Toch is de nadruk op het vastgoed lang niet de enige oorzaak. De manier waarop universiteiten worden afgerekend, gekoppeld aan het aantal studenten, het aantal afstudeerders en het aantal promoties, heeft daar evenzeer aan bijgedragen. Wanneer de politiek wil weten waar al die onderwijsmiljarden blijven, zijn er nu eenmaal boekhouders nodig.

volkskrant 18 april 2015

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech