Fort Europa moordt, maar wie is er slachtoffer?

Hier kun je discussieren over Fort Europa moordt, maar wie is er slachtoffer?.
Al een beetje gewend aan de doodstijdingen? Die mensen zijn er toch al geweest. Er zijn er ook die overleven, gewond, beschadigd en getraumatiseerd. Ze moeten nog verder, maar hoe? Ach, wat is erg? Mishandelingen? Slavenhandel? Marteling? Uitbuiting?
Over de overlevers van pogingen tot zelfmoord, onder andere in detentiecentra, hoor je vrijwel nooit. Het komt dan ook zo vaak voor dat er geen statistieken over worden bijgehouden. Je zou het aantal pogingen hooguit kunnen afleiden uit het aantal mensen dat in de isoleercel wordt gegooid, want dat is standaard na een poging tot zelfmoord. Bescherming heet dat. Het is: marteling. Af en toe hoor je daar achteraf dan over, doordat mensen zelf, of cel- of afdelingsgenoten, het later naar buiten brengen als ze weer (vogel)vrij zijn en op straat staan en iemand weten te bereiken die wat doet met dat verhaal. Vergeet maar helemaal dat je iets verneemt nadat mensen gedeporteerd zijn. De horror daarvan en van wat daaraan vooraf ging, is en blijft ongehoord.

De andere kant op: binnenkomen in Fort Europa. Twee mannen deden de ultieme poging om vanuit Calais Engeland te bereiken. Ze kochten elk een wetsuit en doken 8 oktober vorig jaar het kanaal in. Afgelopen week werd dit pas bekend. Eén van hen was eind oktober al aangespoeld aan het strand van Texel, zijn naam is Mouaz Al Balkhi en hij kwam uit Syrië. De ander is nogal altijd anoniem, zijn lichaam spoelde in januari aan op de Noorse kust.

Drie doden door Fort Europa. Drie slachtoffers. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die veel meer slachtoffer zijn dan de slachtoffers zelf, namelijk de truckers die grenzen oversteken met vrachtwagens vol waar dat van meer waarde wordt geacht dan het leven van een vluchteling. Het is voor hen natuurlijk ook uitermate vervelend om geconfronteerd te worden met wanhopigen die een lift proberen te krijgen. Die pogingen heten derhalve: belaging. Gewaarschuwd wordt dat vluchtelingen vaker ook via Hoek van Holland zullen pogen naar Engeland te komen. “Justitie bekijkt hoe de situatie is aan te pakken, samen met andere ministeries, transportorganisatie TLN en buitenlandse partners.” Speciaal voor de chauffeurs wordt er een helpdesk opgericht door verladersorganisatie EVO. Het bericht op RTV Rijnmond meldt: “De helpdesk geeft het laatste nieuws over de situatie in Calais en tips om schade aan vrachtwagens en goederen te voorkomen.”

Wat echt nodig is, is een helpdesk voor vluchtelingen die hen helpt om, zonder gebruikmaking van het misdadig soort uitbuitende mensensmokkelaars, de grenzen over te steken. Misschien willen transportorganisatie TLN en verladersorganisatie EVO meedenken? Lijkt me een eerlijker plan dan meewerken met de staat. Een centraal infopunt waarheen gebeld kan worden en contact kan worden gelegd met activisten, ondersteuners, supporters, sympathiserende truckers, allen bereid om zonder blikken of blozen de illegale daad van de mensensmokkel op zich te nemen. Kosteloos. Belangeloos. We brengen je van A naar B naar C. Gewoon omdat het nodig is om levens te redden. Stel auto's, bussen, vrachtwagens, campers, boten en al het andere dat rijdt, drijft en vaart beschikbaar om de overtochten te helpen maken over land en zee. Het is simpelweg het juiste ding om te doen, om zo vluchtelingen uit de handen van zowel de misdadige EU staten als uit de handen van de van dit beleid een graantje meepikkende andere criminelen te houden. Zou een helpdesk om dit uit te voeren haalbaar zijn?

Een andere helpdesk die nodig is, is een voor bevrijding. Bevrijding uit de detentiecentra. Ook weer omdat het simpelweg het juiste ding is om te doen. Het is wel een stuk lastiger, maar je zou kunnen beginnen met gaten in hekken en muren. Kniptangen, bulldozers? Een recept voor de vrijheid en het leven is er niet. Een handleiding evenmin. Maar wat zijn de opties? We kunnen wel weer gaan demonstreren omdat we kwaad, bedroefd, gedesillusioneerd zijn, maar we blijven machteloos. We blijven toekijken. Haal een helicoptervliegbrevet, koop een bewaker om, gooi een touwladder over de muur, zet een vluchtauto klaar, zorg voor onderdak. Niet realistisch? De kans dat een demonstratie wat oplevert, hoe realistisch is dat?

Wordt wakker, mensen! Vrijheid moet je een handje helpen, dat krijg je niet. Realiseer je dat niet de truckers het slachtoffer zijn van de vluchtelingen, maar dat de vluchtelingen slachtoffers zijn van Fort Europa dat de schuld weer op de uitbuitende mensensmokkelaars schuift die het zelf dat gat in de markt bezorgt. Realiseer je ook dat elke smeris en elke bewaker in een gevangenis niet zomaar een mens is die zijn werk doet. Het is tuig dat daar geweld bij gebruikt tot de dood eropvolgt, zoals onlangs nog gebeurde in de Alphense gevangenis toen het IBT (Interne Bijstands Team = de ME van de bajes maar dan erger) daar een gevangene 'bedwong' met pepperspray. Ze moeten hem daarbij zodanig hebben platgedrukt dat hij stikte. En net als met zelfmoorden in cellen geldt: dit soort IBT geweld gebeurt heel vaak, zowel in 'gewone' gevangenissen als detentiecentra. Het gaat vaak maar ternauwernood goed en kan juist daarom geclassificeerd worden als: marteling. Je kunt wel raden hoe het in de statistieken wordt verwerkt: 'gepast geweld'. En ook in de gevangenis van Alphen pleegden vorig jaar twee gevangenen zelfmoord. Een cel is geen gezonde leefomgeving. De dood in de bajes van Alphen is net als de dood in de bajes van Rotterdam symptoom voor de maatschappij waarin we leven. Een maatschappij die bol staat van de 'normen
en waarden'. Maar de enige normen en waarden die werkelijk iets waard zijn, zijn de normen en waarden van hen die bereid zijn om wetten te overtreden, om de stilte te doorbreken. Om levens te redden. Om het woord vrijheid zijn ware betekenis terug te geven.

Joke Kaviaar, 17 juni 2015


De militarisering van

De militarisering van Europa’s buitengrens kost de belastingbetaler miljarden per jaar. Het Migrants’ Files Project laat zien hoe defensiebedrijven profiteren van het Europese grensbeleid : http://pastebin.com/raw.php?i=t4YtdCDH

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. welbekende troll.

anti-politiek

Je kunt dit onderwerp niet correct behandelen als een ONE ISSUE.
Die visie is een doodlopende weg:
https://www.informatiebord.nl/imgfill/276/276/user/shop/img/l08(1).png

1. De politiek buiten beschouwing laten leidt tot een zinloze discussie.
2. De verhoudingen op scherp zetten van WIJ tegen ZIJ
leidt eveneens tot een zinloze discussie.

Alle politieke antwoorden zijn te vinden op de WSWS.org website.
Veelvuldig komt men daar met duidelijke analyses over dit onderwerp.

daar gaan we weer

Alles afdoen als 'one issue' (gut, nieuwe uitdrukking geleerd?) en steeds maar weer de WSWS.org als Verlicht Zaligmakend Verlossend Enig Mogelijke Einddoel naar voren schuiven, dat is zinloos. En vervelend.

Zinlooos

Het is de waarheid. Het is zinloos om te zeggen dat het zinloos is om te verwijzen
naar degenen die wel voor de echte waarheid opkomen.

In de 1980 jaren was ik actief voor de politieke stroming,
die in 1992 splitste in CWI en IMT.
Zij hebben nog steeds valse illusies in de vakbonden bijvoorbeeld.
Dat is kortzichtig.

Weet je wat vervelend is ?
Het is vervelend dat zovelen wegkijken bij de echte waarheid
en zich doelbewust van den domme houden.
Deze wereld heeft een schreeuwende behoefte aan hen,
die opkomen voor de historische waarheid.

ONE ISSUE betekent dat men consequent weigert om in
een totaalplaatje te denken.
Op die manier houd je de mensen voor de gek.
Daardoor blijven mensen in een vicieuze cirkel denken.
Daardoor wordt de echte waarheid verzwegen.

Website

Ik verwijs niet meer naar WSWS artikelen via een URL link.
Dat is toch een stap, waaraan ik me wil houden.

Troll

Het lijkt er steeds meer op dat iemand zich voordoet als iemand
die van Indymedia is en van daaruit klaagt over WSWS,
terwijl het in werkelijkheid een onderkruiper is van rechts Nederland.
Ik zeg niet dat het zo is maar dat vermoeden heb ik wel.

re:

Nee, lul (/kut), er zijn gewoon wat mensen -- die vermoedelijk meer activisme in hun pink hebben dan jij in je typvinger, maar dit terzijde -- die dat geleur met een WSWS (en Lenin, Troelstra, Pannekoek en wie niet al) & daarmee kapen van elk topic met je gewauwel over een of ander abstract arbeideresk socialisme, dat je belijdt als een Jehova's Getuige het geloof en inderdaad net als zulke godsdienstwaanzinnigen kennelijk zonder de geringste kritische reflectie op de historische ontwikkeling en realiteit ván dat socialisme, en waarbij je er en passant steevast blijk van geeft enige daadwerkelijke actie in het hier-en-nu te min te vinden, kotsbeu zijn. (Hint: Ook zonder het noemen van een WSWS is dat net zo strontvervelend. Dat je denkt dat het enkel noemen ervan met zonder URL wel door de beugel kan, zegt veel over het al vaker genoemde bord voor je kop. Waar ik opgroeide noemden we zo iemand 'sin vergüenza': schaamteloos.)

Gaat weg, loopt heen. Of zoals een kennis placht te zeggen: Slangen op Uw pad.

Goed

Akkoord.

[opgekuist]

[opgekuist]

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. troll time.

Ik beschouw Joke als iemand die probeert consequent te zijn.

Toch lees ik de teksten steeds minder omdat er maar weinig perspectieven worden beschreven. Er wordt nauwelijks tot geen aandacht besteedt aan bijvoorbeeld de shockdoctrine, de voortdurende 'crisis' van het kapitaal wereldwijd en wat dat allemaal teweegbrengt. Naast oorlog, honger en geweld zijn er sociaal-economische motieven van de vluchtelingen en migranten. Met de historische opkomst van allereerst het handelskapitalisme waren er in West-Europa al 'hongeropstanden' op het platteland maar ook in de stad. In de trans-atlantische staten en vooral op het West-Europese continent is het een lange tijd rustig geweest en hiermee was er ook geen 'lompenproletariaat' waarmee het allemaal is begonnen. Het globale kapitalisme bewerkstelligt dat er wereldwijd talloze slums/krottenwijken elders ontstaan rondom steden waarin migranten en vluchtelingen hun toevlucht zoeken die 'landloos' zijn geraakt. Gaandeweg is er ook steeds meer een migratie en vlucht ontstaan naar het West-Europese continent. Iedereen is op zoek naar een bestaansrecht met basisrechten die hier vanzelfsprekend zijn. Het 'lompenproletariaat' van de Franse revolutie zijn niet de vluchtelingen en arbeidsmigranten van nu. De uitdaging van een linksradicale strijd, hier en wereldwijd, is dat er netwerken ontstaan waarin de internationale solidariteit wordt benadrukt. Mijn mening is dat Joke en ook talloze andere No Border activisten zich inzetten voor 'open grenzen' omdat ze hiermee oorlogen, honger en geweld in een notendop willen bekritiseren.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech