'Amsterdam Climate Games' activist in vreemdelingendetentie geplaatst

Nieuws, gepost door: nn op 06/07/2015 07:12:55

Waar: Climate Games, Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 06/07/2015 - 13:11

Een Duitse klimaatactivist die afgelopen zaterdag tijdens de Amsterdam Climate Games werd gearresteerd is maandagmorgen overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Tijdens deze grootschalige actiedag werd dit jaar voor de tweede keer door honderden mensen actie gevoerd tegen de steenkool, benzine en soja-industrie in de Westhaven van Amsterdam die volgens de actievoerders “op grote schaal verantwoordelijk is voor klimaatverandering”.


De Duitse activist werd aangehouden tijdens een actie bij de steenkolenhaven van Amsterdam, na Rotterdam de tweede grootste van Europa, en koos er vervolgens voor om anoniem te blijven. “Dit is de zoveelste keer dat de politie een activist overdraagt aan de vreemdelingenpolitie, omdat deze persoon anoniem wil blijven, wat een recht is Nederland”, aldus woordvoerder Renate Graan. Eerder in mei oordeelde de rechtbank in Den Haag dat het opsluiten in vreemdelingendetentie van de zes studenten die anoniem bleven na arrestatie tijdens de ontruiming van het Maagdenhuis onrechtmatig was. De Raad van State heeft in de zogenoemde 'Schijnheilig-zaak' in 2012 ook gezegd dat vreemdelingendetentie een ongeoorloofd drukmiddel is om iemand zijn of haar identiteit te laten prijsgeven.

Renate Graan: “De politie gebruikt dus opnieuw het middel van vreemdelingendetentie als drukmiddel en ter intimidatie van vreedzame activisten die gebruik willen maken van hun recht op anonimiteit. Daar is het vreemdelingenrecht niet voor bedoeld. Dat is formeel alleen bedoeld om mensen die 'illegaal' in NL verblijven op te sluiten, hun identiteit vast te stellen en ze uit zetten naar buiten de Europese Unie. Zelfs deze 'rechtmatige' toepassing van vreemdelingendetentie is een grove schending van het mensenrecht op vrijheid van beweging. Wij wijzen daarom het gebruik van vreemdelingendetentie in alle vormen af, in solidariteit met migranten en vluchtelingen die geraakt worden door honderden jaren van kolonialisme, racisme, geweld, uitbuiting en de vernietiging van de natuur wereldwijd, hoofdzakelijk door Westerse overheden en bedrijven. GroenFront! eist daarom de onmiddellijke vrijlating van onze opgesloten kameraad en roept tegelijk om de bevrijding van alle andere mensen die lijden onder het schofterige systeem van vreemdelingendetentie."n uit zetten naar buiten de Europese Unie.”

GroenFront!, de organisatie achter de Climate Games, eist haar onmiddelijke vrijlating.Wie: 
GroenFront!

Press release: July 6, Amsterdam

'Amsterdam Climate Games' activist placed in foreign detention

A German climate activist that was arrested on Saturday during the Amsterdam Climate Games has been transferred to foreign detention on Monday morning. During the Climate Games action day hundreds of people took action in the Western port of Amsterdam against the coal, gasoline and soy industry, which according to the activists "is responsible for contributing on a large scale to dangerous climate change'.

The German activist was arrested during a banner drop action at the coal harbor of Amsterdam, after Rotterdam the biggest coal harbor of Europe, and chose to remain anonymous. "Again the police is transferring an activist to foreign detention, because this person chooses to remain anonymous, which is a right in the Netherlands", says spokesperson Renate Graan. Previously in May, the court in The Hague ruled that the locking up in foreign detention of six students that chose to remain anonymous following their arrest during the forced eviction of the occupied UvA university Maagdenhuis building was unlawful. The 'Raad van State' court also ruled in the so-called 'Schijnheilig-case' in 2012 that the use of foreign detention as a means to exert pressure on someone to reveil their identity is unlawful.

Renate Graan: "Again we see the police using the method of foreign detention to pressure and intimidate peaceful activists that want to use their right to anonimity. This is not the intended purpose of foreign detention, which formally exists only to lock up people from outside the European Union that are 'illegally' present in the Netherlands, to establish their identity and deport them. Even this 'legal practice' of foreign detention constitutes a violation of the human right to freedom of movement. We therefore strongly reject foreign detention in all its forms , standing in solidarity with migrants and refugees that are affected by hundreds of years of colonialism, racism, violence, exploitation and environmental destruction promoted by Western governments and corporations. GroenFront!, the Dutch EarthFirst! network behind the Climate Games, demands the immediate release of our imprisoned comrade and also call for the liberation of all other people that are suffering under the abusive regime of foreign detention".

Foto: 


Wie: 
indy

[hoofdbericht op verzoek aangepast]Wie: 
GroenFront!

De arrestant die in vreemdeling-ophouding geplaatst was, is inmiddels weer op vrije voeten!

====

The arrestee that had been placed in foreigner-detention has been released!Wie: 
nn

Zie ook:

Hoge opkomst verwacht voor Amsterdam Climate Games en Ground Control actiekamp, https://www.indymedia.nl/node/28518
Actiekamp Ground Control neergestreken in Amsterdamse Haven, https://www.indymedia.nl/node/28568
Vele acties in Amsterdamse Haven tijdens de Climate Games, https://www.indymedia.nl/node/28650 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech