'Wij Stoppen Steenkool' bezet PvdA partijbureau in Amsterdam

Nieuws, gepost door: Wij Stoppen Steenkool op 03/09/2015 09:01:10

Waar: PvdA partijkantoor, Herengracht 54, Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 03/09/2015 - 14:45

Donderdagmiddag om 12.30 uur heeft een aantal demonstranten het PvdA partijkantoor in Amsterdam bezet en daar "het alarm geluid voor de mondiale klimaatcrisis." Met deze actie zegt de groep, die zichzelf 'Wij Stoppen Steenkool' noemt, uitdrukking te willen geven aan haar "diepe verontwaardiging" over de beslissing van de PvdA en VVD coalitie om in hoger beroep te gaan tegen de historische uitspraak van de Haagse rechtbank in de klimaatzaak van Urgenda afgelopen juni.
Na het geluidsprotest droegen de 'Wij Stoppen Steenkool' demonstranten onderdelen van het boek 'This Changes Everything' van Naomi Klein voor. "Het is duidelijk dat hetgeen als crisis gedefinieerd wordt meer een uitdrukking van macht en prioriteiten is dan van harde feiten. Maar wij hoeven geen passieve toeschouwers te blijven: politici zijn niet de enigen die een crisis kunnen uitroepen. Massabewegingen van gewone mensen kunnen dat ook. Op het moment dat er genoeg van ons zijn die niet meer wegkijken en besluiten dat de klimaatcrisis een crisis is die een aanpak verdient die het Deltaplan doet verbleken, dan zal er iets veranderen. De politieke klasse zal moeten reageren, zowel door financiële middelen beschikbaar te maken als door de zogenaamd onschendbare regels van de vrije markt aan te passen, die keer op keer toch zo rekbaar blijken wanneer de belangen van de elite in gevaar komen."

Isabel van Scheuten, woordvoerder van Wij Stoppen Steenkool: "Wij beschuldigen de PvdA er van om dodelijke politieke spelletjes te spelen met onze toekomst en die van komende generaties. Ondanks haar altijd mooie woorden handelt de PvdA in de praktijk niet naar de hoge urgentie van de klimaatcrisis en stelt zij betekenisvolle actie zo lang mogelijk uit. Terwijl de emissies van broeikasgassen en de mondiale temperatuur ieder jaar nieuwe records bereiken, maakt deze regering het meer dan duidelijk dat zij de ongekend grote uitdaging van zichzelfversterkende klimaatverandering niet wil of niet kan aanpakken. Daarom roepen wij hier in het hoofdkwartier van de PvdA de klimaatnoodtoestand uit en dragen wij oplossingen aan die op korte termijn haalbaar en nodig zijn. De eerste urgente stap is de onmiddellijk uitfasering van alle steenkoolcentrales, de grootste bron van CO2 uitstoot in Nederland en wereldwijd. Wij moeten daarbij niet de ene vieze en eindige grondstof verwisselen voor een andere, zoals gas uit het door aardbevingen geteisterde Groningen of risicovolle kerncentrales. In plaats daarvan moeten wij snel handelen en substantiele maatregelen nemen met het doel om in 2050 volledig fossielvrij te worden.

Livestream van de actie is te volgen op: http://bambuser.com/v/5764799 (door @suysulucha)Wie: 
nn

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Statement van Wij Stoppen Steenkool tijdens de actie van vandaag:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

"Wij zijn hier om een politiek standpunt in te nemen. Dit is een vreedzame actie. Wij zullen vertrekken wanneer ons protest voorbij is. De urgentie van de klimaatcrisis noodzaakt ons om actie nemen die voorbij het kader van de wet gaat, in dit geval deze symbolische bezetting. Wij verwijten de PvdA ervan dodelijke politieke spelletjes te spelen met onze toekomst en die van toekomstige generaties. Ondanks mooie woorden handelt de PvdA in de praktijk niet naar de urgentie van het probleem en stelt klimaatactie uit.

Wij zijn hier vandaag vanwege de recente beslissing van de PvdA en VVD om in hoger beroep te gaan tegen de klimaatzaak van Urgenda, ondanks dat de tekenen van een mondiale klimaatcrisis onmiskenbaar zijn. Wij zijn bezorgde burgers en wij spreken ons uit over ons politieke systeem omdat het niet capabel en willend is om deze crisis te erkennen en er naar te handelen. Wij zullen beginnen met een citaat van PvdA-leider Diederik Samson en vervolgens een deel voorlezen uit het boek 'This changes everything' van Naomi Klein. Als wij klaar zijn zullen wij vrijwillig vertrekken.

Hier volgt het citaat uit de brief van Samson over de klimaatzaak: "Los van de juridische vervolgprocedures, zal ik me inspannen om het Nederlandse en vooral ook het internationale klimaatbeleid te versterken. Het is immers een wereldwijd probleem en dat vraagt om een wereldwijde aanpak. Onze inzet is dus om een ambitieuzer klimaatakkoord te bereiken bij de grote klimaatconferentie in Parijs aan het eind van het jaar."

Wij vinden dit soort uitspraken prachtig, maar tegelijk volledig tegenstrijdig met de keus van de PvdA om in beroep te gaan tegen de Urgenda klimaatzaak waarbij de overheid eindelijk wordt gedwongen zich ook echt aan dit soort mooie beloftes te houden. Wij vragen ons nadrukkelijk af hoe de PvdA in Parijs ambitieuze klimaatakkoorden denkt te bereiken, als zij niet eens in eigen land het klimaatbeleid durft aan te scherpen.

Wij dragen nu een stuk voor uit het boek 'This changes everything' van Naomi Klein, waarin duidelijk wordt dat wij allen moeten vechten. En zolang politici niets doen, wij het heft in eigen handen moeten nemen.

"Want de achterliggende waarheid die we steeds hebben vermeden, is dat klimaatverandering geen 'kwestie' is om toe te voegen aan het lijstje van dingen om je zorgen over te maken, zoals de gezondheidszorg en de belastingen. Het is een klop op de deur voor de beschaving. Een krachtige boodschap, uitgesproken in de taal van branden, overstromingen, droogte, en het uitsterven van soorten. En die boodschap zegt ons dat we een geheel nieuw economisch model en een nieuwe manier om de planeet te delen nodig hebben. Ze zegt ons dat we moeten evolueren.
(...)
We weten dat als we zo doorgaan en emissies jaar na jaar laten stijgen, de klimaatverandering alles aan deze wereld zal veranderen. Grote steden zullen waarschijnlijk onder water komen te staan, oude culturen zullen door de zee worden verzwolgen en de kans is groot dat het leven van onze kinderen voor een belangrijk deel zal bestaan uit vluchten voor heftige stormen en perioden van ernstige droogte. En we hoeven helemaal niets te doen om deze toekomst te verwezelijken. We hoeven alleen maar te blijven doen wat we nu doen, of het nu vertrouwen is op een technoligishe oplossing, ons eigen paadje schoonvegen of onszelf voorhouden dat we het helaas te druk hebben om ons ermee bezig te houden. We hoeven alleen te doen alsof dit geen regelrechte crisis is. We hoeven alleen maar te blijven ontkennen hoe bang we eigenlijk zijn. En vervolgens bereiken we langzaam de toestand die we het meest vrezen, en waarvoor we ons hoofd hebben afgewend. Daar is geen extra inspanning voor nodig.

We kunnen deze sombere toekomst voorkomen, of die in elk geval een stuk minder grimmig maken. Maar het addertje onder het gras is dat we daarvoor alles moeten veranderen. Voor ons grootconsumenten houdt het een verandering van onze manier van leven in, van het functioneren van onze economieen en zelfs van de verhalen die we elkaar vertellen over onze positie op aarde. Het goede nieuws is dat veel van die veranderingen beslist niet rampzalig zijn. Velen ervan zijn zondermeer opwindend. Maar daar kwam ik pas na een hele tijd achter.
(...)
Verandering van het klimaat heeft van onze leiders nooit de crisis behandeling gekregen, ondanks het risico dat het heel wat meer levens zou kunnen kosten dan omgevallen banken of gebouwen. De reductie van onze broeikasgasemissies, waarvan wetenschappers ons vertellen dat die noodzakelijk is dat risico aanzienlijk te verminderen, wordt beschouwd als niets meer dan een voorizchtige suggestie, iets wat we eignelijk tot in het oneindige kunnen uitstellen.

Het is duidelijk dat wat als crisis wordt gedefinieerd evenzeer een uiting is van macht en prioriteiten, dan van onomstotelijke feiten. Maar we hoeven niet aan de kant te blijven staan: politici zijn niet de enigen die de macht hebben een crisis af te kondigen. Volksbewegingen kunnen dat ook.

De slavernij was geen crisis voor Britse en Amerikaanse elites tot de abolitionisten er een van maakten. Rassendiscriminatie was geen crisis tot de burgerrechtenbeweging er een van maakte. Sexuele discriminatie was geen crisis tot het feminisme er een van maakte. Apartheid was geen crisis tot de anti-apartheidbeweging er een van maakte. En zo is klimaatverandering geen crisis die een respons op het niveau van een marschallplan waard is, tot voldoende mensen ophouden met wegkijken; pas dan wordt het er een, en dan zullen de politici moeten volgen, zowel door middelen beschikbaar te stellen, als door de regels van de vrije markt, die al zo buigzaam bleken toen de belangen van de elite op het spel stonden, vrijelijk te interpreteren.
(...)
Een crisis zo groot en overkoepelend verandert ALLES. Het verandert wat we kunnen doen, waarvoor we kunnen hopen en wat we kunnen eisen van onszelf en van onze politieke leiders. Het betekent dat veel van wat ons wordt verteld niet stand kan houden. En het betekent dat veel van wat ons wordt verteld wat onmogelijk lijkt, onmiddelijk moet gebeuren."

Hiermee willen wij ons protest van vandaag afsluiten. Ga niet in beroep, ga aan de slag! Stop steenkool! Wij willen Nederland fossielvrij, en de rest van de wereld ook!"

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech