Oproep: onderteken de verklaring tegen de bouw van 'Gesloten Gezinsvoorziening' op Kamp Zeist

Nieuws, gepost door: AAGU op 04/10/2015 10:09:35

Wanneer: 04/10/2015 - 10:53

[english below] Call for signing the statement against the construction of the 'Closed Family Facility' at Kamp Zeist

NB: as .dinsdag 6 oktober actiedag, zie hier: http://aagu.nl/2015/6-oktober-actiedag-zeist.html
NOTE: next Tuesday October 6 action day, check: http://aagu.nl/2015/6-oktober-actiedag-zeist.html#eng

Sinds enige tijd voeren we campagne tegen de bouw van een 'Gesloten Gezinsvoorziening' (GGV) op Kamp Zeist.

Het doel van de GGV is de opsluiting en uitzetting van vluchtelingengezinnen van wie de asielaanvraag is afgewezen. De nu nog tijdelijke en begin 2016 geplande permanente gezinsgevangenis bevindt zich binnen een hek en de muur van Kamp Zeist (ofwel: Detentiecentrum Soesterberg), voorzien van stroomdraad en camerabewaking. De GGV is dus een gevangenis en geen 'voorziening'. De GGV is niet 'humaan' of 'kindvriendelijk'.

In een artikel op de website van Doorbraak bleek eens te meer dat je door een gevangenis zonder cellen te bouwen kinderen niet voor de gek kunt houden. Een moeder, opgesloten in de GGV, vertelt:

"Ik zei tegen [mijn dochter] Nerona dat we in een mooi huis sliepen. Maar zij wees naar de hoge hekken. Ze wilde dat ze Pippi Langkous was, dan was ze sterk genoeg om die politiemannen op te sluiten en konden we naar oma."

Wij roepen individuen en organisaties op onderstaande verklaring te ondertekenen. De verklaring is ook online hier te vinden.

De verklaring kan ondertekend worden door een mail te sturen naar info@aagu.nl o.v.v. "Ondertekening verklaring tegen bouw 'Gesloten Gezinsvoorziening' Kamp Zeist". Zet er duidelijk bij wie of welke organisatie de verklaring ondertekent, en vermeld indien aanwezig de website of facebookpagina. Een aanvullende motivering voor de ondertekening is ook welkom, deze zullen wij dan op onze website opnemen.
Voorts roepen we op deze oproep verder te verspreiden om zo meer organisaties te bereiken en om op jullie website of facebookpagina te laten weten dat jullie deze verklaring getekend hebben.

AAGU (Anarchistische Anti-deportatiegroep Utrecht)

Call for signing the statement against the construction of the 'Closed Family Facility' at Kamp Zeist

For some time we have been campaigning against the construction of a 'Closed Family Facility' (GGV) at Kamp Zeist.

The purpose of the GGV is the incarceration and deportation of refugee families who had their asylum request rejected. The currently temporary and early 2016 planned permanent family prison is located behind a fence and the wall of Kamp Zeist (or: detention center Soesterberg), equipped with live wire and camera surveillance. The GGV is therefore a prison and not a 'facility'. The GGV is not 'humane' or 'child-friendly.

An article on the website of Doorbraak once again showed that you cannot fool children by building a prison without cells. A mother, locked up in the GGV, tells:

"I told [my daughter] Nerona that we are sleeping in a nice house. But she pointed at the high fences. She wished she was Pippi Langkous (Pippi Longstocking), then she would be strong enough to lock up those policemen and we could go to grandma."

We call on you or your organization(s) to sign the statement. The statement can also be found online here.

The statement can be signed by sending an e-mail to info@aagu.nl subject: "Sign against building of GGV Kamp Zeist". Make it clear who or which organization is signing the statement, and mention a website or facebook page if present. An additional motivation for the signing is also welcome, we will then insert that on our website as well. In addition, we call for spreading this call further in order to reach more organizations and to make public on your website or facebook page that you have signed this statement.

AAGU (Anarchist Anti-deportationgroep Utrecht)

VERKLARING / STATEMENT [ENGLISH BELOW]

- Verklaring tegen bouw Gesloten Gezinsvoorziening

Op het terrein van detentiecentrum Kamp Zeist bij Soesterberg bevindt zich sinds oktober 2014 een tijdelijke zogenaamde 'Gesloten Gezinsvoorziening'. Dit is een gevangenis voor gezinnen en alleenstaande minderjarige vluchtelingen, waar zij met het oog op uitzetting kunnen worden opgesloten.

Begin 2016 moet een nieuwe, permanente locatie, ook binnen de muren van Kamp Zeist, in gebruik genomen worden. De overheid presenteert deze als 'kindvriendelijk', maar vermeldt liever niet dat het wel degelijk om een gevangenis gaat, omsloten door hekken binnen vijf meter hoge muren, die weer omringd gaan worden door penitentiair hekwerk met stroomdraad en camerabewaking.

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat het opsluiten van kinderen grote schade bij hen veroorzaakt. Het opsluiten van vluchtelingengezinnen en -kinderen is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. Wij, de ondergetekenden, ageren tegen de bouw van de gezinsgevangenis en willen dat:

- De Rijksoverheid afziet van de bouw en het in gebruik nemen van de gezinsgevangenis;
- De Gemeente Zeist de vergunning voor de bouw intrekt;
- Bouwbedrijf De Vries en Verburg afziet van deze opdracht tot bouw van de gezinsgevangenis.

[ondertekening]

[ENGLISH]

- Statement against construction of Closed Family Facility

Since October 2014, on the terrain of detention center Kamp Zeist at Soesterberg there is a so called 'Closed Family Facility'. This is a prison for families and unaccompanied under-age refugees, where they can be locked up in order to be deported.

Early 2016 the new permanent location, also inside the walls of Kamp Zeist, is supposed to be taken into use. The government presents this as 'child-friendly', but prefers not to mention that it is actually a prison, surrounded by fences within five meter high walls, that are going to be surrounded even more by a penitentiairy fence with live wire and camera surveillance.

Various research has shown that the incarceration of children is very harmful to them. The incarceration of refugee-families and -children is in breach of the UN-Convention on the Rights of the Child. We, the undersigned, agitate against the construction of the family prison and want for:

- The National government to forego the construction and commission of the family prison;
- The Municipality of Zeist to withdraw the building permit;
- Construction company De Vries en Verbrug to waive the commission of building the family-prison

[signature]Wie: 
JK

Sloop Kamp Zeist!

Open brief aan de gemeente Zeist voorafgaand aan actiedag tegen de gezinsgevangenis op Kamp Zeist vandaag, 6 oktober 2015. Tevens tekst bij demonstratie vanavond bij het gemeentehuis.

Hoe kun je zeggen dat als iets wettelijk aan regels voldoet, het wel in orde zal zijn?

Hoe kan de gemeente Zeist zeggen dat als een aangevraagde bouwvergunning aan alle voorwaarden voldoet, deze kan worden verleend, terwijl er een belangrijke voorwaarde is waaraan de bouw niet voldoet, namelijk in het geval van de bouwvergunning voor de gezinsgevangenis op Kamp Zeist de voorwaarde: menselijkheid.

lees verder op: https://www.indymedia.nl/node/29984


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech