Stop PEGIDA in Amsterdam op 6 februari #laatzenietlopen

Nieuws, gepost door: #LZNL op 14/01/2016 01:04:08

Waar: dam, amsterdam, Netherlands
Wanneer: 06/02/2016 - 16:56

Op zaterdag 6 Februari wil het extreem-rechtse Pegida op de Dam in Amsterdam samenkomen om zo hun racistische gedachtegoed te verspreiden. 'Laat Ze Niet Lopen' roept op je te verzetten tegen deze extreem-rechtse bijeenkomst. Kom ook naar de Dam en laat je horen tegen de racisten van Pegida!
Laat Ze Niet Lopen!

Pegida is een van oorsprong Duitse extreem-rechtse beweging die zich graag voordoet als nette en bezorgde burgers. Maar schijn bedriegt, op eerdere Pegida demonstraties in Utrecht en Rotterdam brachten Pegida aanhangers de Hitlergroet en vielen ze anti-racisme activisten en omstanders aan. Ook bleek de demonstratie grotendeels te bestaan uit rechtsextremisten en neo-nazi’s uit Duitsland, Vlaanderen en Polen. Ook het groepje Nederlandse Pegida demonstranten bestond bijna geheel uit bekende neo-nazi's. Pegida zegt geweldloos te zijn maar creëert wel de ruimte voor gewelddadige racisten en neo-nazi's om bijeen te komen en mensen aan te vallen. Bij de laatste Pegida demonstratie in Leipzig kregen ze meer dan 1.500 neo-fascisten en extreem-rechtse hooligans op de been en trokken er 250 gewapende neo-nazi’s een spoor van vernieling en geweld door de plaatselijke studenten en migranten wijk.

LaatZeNietLopen.nl, een initiatief tegen racisme, roept op om de ruimte voor het extreem-rechtse Pegida op zaterdag 6 Februari aanstaande zo klein mogelijk te maken en zelf actie te ondernemen tegen de komst van rechts-extremistische actievoerders. Fluit ze uit, overstem ze, blokkeer, laat zien dat ze niet welkom zijn! Negeren is geen optie, Pegida zal hoe dan ook aandacht krijgen en hun racistische gedachtegoed proberen te verspreiden.

Vrijheid van meningsuiting
Door het recht op vrijheid van meningsuiting en demonstratie te misbruiken, creëren de rechts-extremisten een vrijplaats voor de verheerlijking van racisme en islamofobie. Die vrijheid is slechts een façade voor het intimideren van de bewoners van de stad waar in zij samenkomen.

Protest!
Bij de eerdere bijeenkomsten van Pegida kwamen honderden mensen de straat op om hun woede over de racistische optocht door hun straten te uiten. Soms wordt extreem-rechts als marginaal weggezet. Extreem-rechts blijft alleen marginaal door hen te overstemmen, een weerwoord te geven en een massaal tegengeluid te laten horen. Negeren is geen optie meer.

Of Pegida daadwerkelijk toestemming krijgt om te manifesteren op de Dam of dat ze een andere plaats krijgen aangeboden is op het moment nog niet duidelijk. Het is dan ook verstandig om www.laatzenietlopen.nl in de gaten te houden. Ook kan je 'Laat Ze Niet Lopen' volgen op Twitter en Facebook. In de aanloop naar, en op de dag van het tegenprotest voorzien wij in de laatste informatie, kaartjes van de omgeving en infostructuur.

Kom 6 Februari in actie tegen Pegida en stop de opmars van extreem-rechts! Laat Ze Niet Lopen!

LZNL website: http://laatzenietlopen.nl/
LZNL op facebook: http://www.facebook.com/laatzenietlopen.nl
Event Page: https://www.facebook.com/events/1541769309483986/
LZNL twitter: https://twitter.com/laatzenietlopenWie: 
#LZNL/AFA-amsterdam

English call-out;

6-2-2016 Stop the racist, Europe-wide, PEGIDA gathering in Amsterdam

On Saturday February 6th, the extreme right-wing Pegida wants to come together on the central Dam-square in Amsterdam to spread its racist ideology. 'Laat Ze Niet Lopen' is calling on you to resist against this extreme right gathering. Come to Amsterdam that day and take action against the racists from Pegida! Don't let them walk!

Pegida is a German extreme right movement that pretends to be a group of concerned and upstanding citizens. However, appearances can be deceiving. At earlier Pegida gatherings and marches in the Netherlands in Utrecht, Rotterdam and Apeldoorn Pegida supporters made the Hitler salute and attacked anti-racist activists and bystanders. The majority of the demonstrators appeared to be right wing extremists from Germany, Belgium, and Poland. The group of Dutch Pegida protestors was composed almost entirely of known Neo-Nazis. Pegida claims to be against violence, while creating a space for violent racists and neo-nazis to come together and attack people. At the last Pegida demonstration in Germany in Leipzig more that 1.500 neo-fascists and extreme right-wing hooligans attended and over 250 armed neo-nazi’s attacked the student and immigrant area of town in an organised and pre-planned assault.

LaatzeNietLopen.nl, an initiative of AFA-the Netherlands against racist demonstrations and gatherings is calling on you to make the space for the extreme right Pegida as small as possible on February 6th, and to take action against the arrival of extreme rightwing activists in town. Make noise, drown them out, block them, and show them in uncertain terms that they're not welcome! Not in Amsterdam or elsewhere in Europe.
Ignoring them is not an option. Pegida will get attention anyway and will try to spread their racist ideology.

Freedom of Speech
By abusing the right to free speech and demonstration, rightwing extremists create a free space for the glorification of racism and islamophobia. This freedom is just a facade for the intimidation of residents in the city where they are gathering.

Protest!
At earlier Pegida actions, hundreds of people took to the streets to express their anger about a racist march through their streets. The extreme right in the Netherlands is sometimes viewed as merely being a fringe group. The extreme right will only remain on that fringe though if people consequently drown them out and speak out against them. Ignoring them is not an option anymore.

It is still uncertain whether Pegida is going to be allowed by the mayor to meet in front of the national resistance memorial on the Dam square or will be moved elsewhere. It is a good idea to keep an eye on www.laatzenietlopen.nl . You can also follow 'Laat Ze Niet Lopen' on Twitter and Facebook. Leading up to and on the day of the counter-protest, we will provide the latest information, maps of the area and a infostructure.

If you want to come to Amsterdam and need a place to sleep, contact AFA-Amsterdam and they will try to set you up.

Take action against Pegida on February the 6th, and stop the march of the extreme-right! Don't let them walk!Wie: 
ouwesiem

Potje met vet

STRAATWIJS

Vrijheid van meningsuiting. Zou een beetje raar zijn als ik daar - als journalist zijnde - een probleem mee zou hebben. Maar áls je dan je mening uit, denk dan van tevoren op z'n minst een beetje na over wát je zegt. Zorg dat het wat betekent, dat het inhoud heeft. Dat mensen onder de indruk zijn. En dan om de goede reden.

Dat laatste zegt ik omdat ik gisteren om de fóúte reden onder de indruk was van wat ik hoorde voor, tijdens en na de Pegida- mars door het centrum van Apeldoorn. Los van wat ik persoonlijk vind van het Pegida-gedachtengoed, heb ik in elk geval een zeer duidelijke mening over hun 'vocale repertoire'. Of beter gezegd, de leuzen die ze scanderen zijn soms zo simpel dat het bijna op de lachspieren werkt.

Met z'n allen 'kaas is de baas!' lopen schreeuwen, wie verzint dat? Ik snap 'm wel hoor, daar niet van, maar het gaat nergens over. Of (op de melodie van 'When the saints go marching in') 'we zijn niet bang voor de islam!' En wat te denken van 'hop, hop, hop, immigratiestop!' en 'Isis! Isis! Krijg de tyfus!'.

Dat 'tyfus' niet rijmt op 'Isis' is nog tot daar aan toe, maar dat 250 Pegida-aanhangers het bij zo'n gevoelig liggende betoging bijna voor elkaar krijgen om een Avondvierdaagsesfeertje op te roepen, dat is bijna surrealistisch. Het ontbrak er nog maar net aan dat ze 'We hebben een potje met vet...' begonnen te zingen.

Ooit stond ik als seizoenkaarthouder eens in de twee weken in een groot voetbalstadion. Ik had gistermiddag herhaaldelijk een gevoel van déjà-vu, moet ik eerlijk bekennen. Ik was de puberteit destijds amper ontgroeid, maar het besef dat je frustraties en denkbeelden niet het beste overbrengt met gekunstelde leuzen en woordrijmpjes had ik in elk geval wel. En dus zweeg ik - en schaamde ik me geregeld voor wat er om me heen gebeurde.

Gratis tip voor de Pegida-betogers: kruip begin februari - zo vlak voor de betoging op de Dam in Amsterdam - even met een paar man bij elkaar en verzin wat nieuwe leuzen. Als je serieus genomen wil worden door anderen, moet je toch op z'n minst jezelf serieus kunnen nemen.

de Stentor . . . . . 18-01-2016Wie: 
ouwesiem

Isis (17): 'Ongelooflijk triest dit'

door Martijn Krullaars

Apeldoorn - Zeventien jaar maar voor de duvel niet bang. Isis schudt haar hoofd als ze naar de schreeuwende Pegida-betogers kijkt. ,,Wat ongelooflijk triest dit'', zegt ze boos. ,,Vrijheid van meningsuiting geeft je toch geen free ticket om een klootzak te zijn?''

Een paar uur eerder: de jonge Apeldoornse wordt staande gehouden door de politie. Omdat ze in het Beekpark staat. Meer niet. Een groene lok haar, groen gekleurde kistjes aan haar voeten. Anti-facistisch en provocerend genoeg om haar de toegang tot het Beekpark te ontzeggen. Een arrestatie blijft uit, maar drie agenten zijn er nodig om haar personalia tot in detail te noteren. De boodschap daarna is duidelijk: 'U moet zich hier nu wel verwijderen.'

Isis snapt er niks van. Ze hoort nergens bij, kwam als bezorgde inwoonster van Apeldoorn alleen maar even kijken. ,,Waarschijnlijk zijn die Pegida-jongens wat snel op hun teentjes getrapt. Kunnen ze er niet tegen als ik hier sta te kijken. Eén van die facisten kwam zelfs al boos naar me toe. Zei dat ik daar niet mocht komen. Blijkbaar maakt mijn aanwezigheid ze ongemakkelijk.''

Ze kijkt stuurs voor zich uit. Ziet de plek waar dik tweehonderd Pegida-aanhangers aan de lippen van een spreker hangen. ,,Man, man, man, wat is dit allemaal nutteloos. Ik kan zo boos worden om dit soort dingen. Kijk dan naar al die vieze, dikke, kale, oude mannen. Of ik onder de indruk ben?'' Ze haalt licht haar schouders op. ,,Ik vind het vooral heel triest.''

Een paar uur later: Isis staat weer aan de rand van het Beekpark, op een steenworp afstand van de plek waar ze eerder werd staande gehouden door de politie. Dit keer met haar fiets. ,,Ik ben achter de betoging aangefietst. Wat een trieste vertoning zeg. En wat kost dit grapje de samenleving wel niet? Zo veel politie als hier voor nodig is.''

Verderop wordt weer gesproken en joelt de menigte. Isis heeft genoeg gezien, ze gaat naar huis. ,,Bijkomen van dit zielige gedoe.''

de Stentor . . . . 18-01-2016Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn

De gewapende tak van de PVV hitst met Pegida mee: https://twitter.com/WijkAg_StMG/status/685875225146322945

Foto: 


Wie: 
nn

German call out:

Am Samstag, den 6. Feburar, will die rechtsextreme PEGIDA auf dem Dam in Amsterdam eine europaweite Kundgebung organiseren um ihr rassistisches Gedankengut zu verbreiten. Laat Ze Niet Lopen (“Lass sie nicht laufen”) ruft zum Widerstand gegen diese rechtsextreme Veranstaltung auf. Komm auch auf den Dam und setz dich ein gegen die Rassisten von Pegida! Lass sie nicht laufen, no pasaran!

PEGIDA ist eine rechte, ursrünglich deutsche, Bewegung, die sich gerne als Sammelbecken für nette und einfach nur “besorgte“ Bürger ausgibt. Doch der Schein trügt: Auf früheren Demonstrationen von PEGIDA in Utrecht und Rotterdam zeigten Anhänger von PEGIDA den Hitlergruß und fielen Antirassist*innen und Umstehende an. Zusätzlich schienen die meisten dort Rechtsextreme und Neonazis aus Deutschland, Flandern und Polen zu sein. Die kleine Gruppe niederländischer PEDIGA-Demonstranten bestand beinah vollständig aus bekannten Neonazis. PEGIDA gibt an, dass von ihnen keine Gewalt ausgeht – aber sorgt im Endeffekt dafür, dass Rassisten und Neonazis zusammenkommen und Menschen anzugreifen. Bei einer der letzten PEGIDA-Demonstrationen in Leipzig mobiliserte PEGIDA mehr als 1.500 Neofaschisten und rechtsextreme Hooligans während 250 bewaffnete Neonazis eine Spur der Verwüstung in Connewitz, einem bekannten linken Stadtteil, zurückließen.

LaatZeNietLopen.nl, eine Initiative gegen Rassismus, ruft jeden auf, den Raum für die Rechtsextremen von PEGIDA am 6. Februar zu klein wie möglich zu halten. Pfeif sie aus, überstimm sie, blockier sie und lass sie vorallem merken dass sie nicht willkommen sind! Sie ignorieren kommt nicht in Frage, denn PEDIGA wird in jedem Fall Aufmerksamkeit erregen und ihr Gedankengut versuchen zu verbreiten werden.

Recht auf freie Meinungsäußerung
Unter Missbrauch des Rechts auf freie Meinungsäußerung und des Rechts auf Versammlungsfreiheit erschaffen die Rechtsextremisten Raum für die Verherrlichung von Rassismus und Islamophobie. Diese Rechte benutzen sie nur als fadenscheinige Rechtfertigung um die Bewohner der Stadt, in der sie sich versammlen, einzuschüchtern und zu bedrohen.

Protest!
Manchmal wird Rechtsextremismus als marginales Problem abgetan. Rechtsextremisten bleiben aber nur ein marginales Problem wenn man ihnen entgegen tritt und man massig Gegenstimmen hören lässt. Über Rechtsextremismus hinwegsehen ist keine Option mehr. Und so gingen schon während früheren PEGIDA-Märschen hunderte Menschen auf die Straße um ihren Wut über die rassistischen Kundgebungen zu äußern.

Ob PEGIDA wirklich die Zustimmung erhält um auf dem Dam ihre Manifestation zu halten oder ob sie eine Ausweichmöglichkeit zugewiesen bekommen ist im Moment noch nicht sicher. Wir raten also, sich auf laatzenietlopen.nl auf dem Laufenden zu halten, oder sich auf der Facebook- bzw. Twitter-Seite von Laat ze niet lopen zu informieren. Vor und während des Gegenprotestes versorgen wir euch auch mit aktuellen Infos, Karten von der Umgebung und weiterem. Schlafplätze können in gewissem Ausmaße auch organisiert werden. Wenn PEGIDA europaweit mobiliseren kann, können wir das schon lange.

Werde also am 6. Februar aktiv gegen PEGIDA und stoppe den Aufmarsch der Rechtsextremen. Lass sie nicht laufen!Wie: 
nn

stickertje

Foto: 


Wie: 
nn

Zie ook:

(6 Feb., Dokwerker, A'dam) Demonstratie: Vluchtelingen welkom, racisme niet!, https://www.indymedia.nl/node/31660 .Wie: 
nn

Update PEGIDA demonstratie en tegenacties, 6 feb, amsterdam/Update regarding the PEGIDA demonstration and counter-actions on Saturday the 6th of February in Amsterdam, https://www.indymedia.nl/node/31690 .Wie: 
nn

Feb. 6 Solidarity without limits – action day against Fortress Europe!, https://www.indymedia.nl/node/31714 .Wie: 
nn

Drukke dag nog ;) E.e.a. wordt bevestigd op de ROK-site:

Ook op zaterdag 6 feb: meeting van vrouwenhaters Return of Kings, https://www.indymedia.nl/node/31747 .Wie: 
nn

PEGIDA zaterdag naar STOPERA!, https://www.indymedia.nl/node/31755 .Wie: 
nn

laatste update PEGIDA as zaterdag + actiekaartjes, https://www.indymedia.nl/node/31809 .Wie: 
nn

Verslag Laat ze niet lopen, https://www.indymedia.nl/node/31837
Update arrestanten anti-pegida demo, https://www.indymedia.nl/node/31839
statement LaatZeNietLopen nav No Pegida actiedag Amsterdam, https://www.indymedia.nl/node/31841 .Wie: 
nn

27 feb; PEGIDA wil "revanche" in Amsterdam, https://www.indymedia.nl/node/32038 .Wie: 
nn

27 feb, Amsterdam; PEGIDA poging 2 verhinderen, http://laatzenietlopen.blogspot.nl/2016/02/oproep-laat-ze-niet-lopen-27-...

Wie is wie (en doet wat) bij PEGIDA Nederland?, http://laatzenietlopen.blogspot.nl/2016/02/wie-is-wie-en-doet-wat-bij-pe... .Wie: 
nn

Laatzenietlopen roept op tot het verhinderen van Pegida! A.S. zaterdag in Amsterdam, https://www.indymedia.nl/node/32207
CALL TO ACTION: Stop neo-fascist movements in Amsterdam!, https://www.indymedia.nl/node/32209 .Wie: 
nn

12 maart; Stop de NVU nazi mars in Amsterdam!, https://www.indymedia.nl/node/32354 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech